Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iba’t ibang paniniwala ukol sa pinagmulan ng tao

29,764 views

Published on

Published in: Spiritual, Sports

Iba’t ibang paniniwala ukol sa pinagmulan ng tao

 1. 1. IBA’T IBANG PANINIWALA UKOL SA PINAGMULAN NG TAOInihanda ni: Jan Vincent P.Varias
 2. 2. Sinaunang Babylonia  May paniniwalang ang diyos na si marduk ang lumikha ng daigdig, kalangitan at tao mula sa kaniyang pagkakagapi sa babaing halimaw na si tiamat. Nabuo ang daigdig matapos hatiin ni marduk si tiamat. Samantala, matapos naman manaigsa asawa niyang si kingu, ginamit ni marduk ang dugo nito sa paglikha ng tao.
 3. 3. Tiamat(k aliwa) at Marduk- Son God(Kan an)Kingu
 4. 4. Maya ng Meso-America Nilikha ang tao mula sa Diyos nila na sina Tepeu at Gucamatz mula sa minasang mais. Dahil ito saat bigong Tepeu(Kana n) Gucamatz(K
 5. 5. Hindu, Buddhism ,Islam, Hudyo atKristiyano  Nagmula ang bahagi ng katawan sa kauna- unahang taong si Purusa ang mga taong nabibilang sa iba’t ibang caste.  Ayon sa Hinduism at Buddhism ang buhay ay paulit- ulit lamang. (Reincarnation)  Ayon sa Islam ay si Allah ang nag-iisang diyos na pinagmulan ng lahat.  Parehas lang panananaw ng mga Hudyo at Kristiyano na na lahat ay nagmula sa iisang makapangyarihang Panginoon.
 6. 6. Purusa
 7. 7. Creationism  Ang lahat ng uri ng hayop sa panahon ngayon at maging lahat ng nangalawa ay kaanak ng unang hayop na nilikha ng Diyos sa loob ng anim na araw.  Pinakalaganap na paniniwala.  Maraming uri partikular na sa Judaism, Kristiyanismo at Islam.  Sa halos 12sistemang paniniwalang nakapaloob dito, maaari itonh uriin sa dalawang pangkat.  Ito ang Young Earth at Old Earth Creationists.
 8. 8. Young EarthCreationists Naniniwala na ang daigdig,  mga nilalang at bagy sa kalawakan ay nilikha ng Diyos halos 10,000 taon na ang nakalipas. Kakaunting pagbabago lang ang naganap sa mga species at walang
 9. 9. Old EarthCreationists taon na ang  May ilang bilyong daigdig.  Ito ay mula sa pinapakita ng heolohiya at mga makabagong kagamitan hinggil sa pagtatakda ng panahon.  Pero naniniwala sila na ang daigdig at lahat sa kalawakan ay nilikha ng Diyos.
 10. 10. Karagdagan Para sa siyentista at biyolohiya na nag- aaral sa daigdig ay hindi kapani- paniwala ang Creationism. May agam-agam sila sa literal na kahulugan ng Genesis at maaaring hindi ito makatotohanan. Naniniwala sila na galing ang mga nilalang sa mga one- celled organisms. Naging bahagi na rin ang Creationism ng mga paniniwalang sumasalugat sa teoryang ebolusyon.
 11. 11. MaramingSalamat sa Pakikinig!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!

×