Successfully reported this slideshow.

Republika ng Malolos

21,766 views

Published on

Published in: Education

Republika ng Malolos

 1. 1. Republika ng Malolos
 2. 2. Pagrerepaso sa Nakaraang Sesyon <ul><li>Natukoy ang mga kaganapan bago ideklara ang Kasarinlan </li></ul><ul><li>Nasuri ang kahalagahan ng Araw ng Kasarinlan noong 1898 </li></ul><ul><li>Nasuri ang naging papel nina Emilio Aguinaldo, George Dewey at Spencer Pratt sa kasarinlan ng mga Pilipino. </li></ul>
 3. 3. Pagsilip sa Sesyon Ngayon <ul><li>Matukoy ang mga kaganapan bago maitatag ang Republika ng Malolos. </li></ul><ul><li>Masuri ang kahalagahan ng Republika ng Malolos. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Ano ang kayang gawin ng mga Pilipino? </li></ul>
 5. 5. Pagganyak (size 2) <ul><li>Ano ang maaaring mangyari sa mga mag-aaral at empleyado sa Ateneo sa loob ng mga sumusunod na pagkakataon: </li></ul><ul><ul><li>Kung walang Administrasyon (Principal at Assoc. Principals) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kung hindi pa naisusulat ang Student Handbook </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Anu-ano ang mga nagagawa mo sa loob ng paaralang ito? </li></ul><ul><li>Bakit nagagawa mo ang mga gusto mong gawin? </li></ul><ul><li>Kung walang maayos na pamunuan at mga batas sa Ateneo, anu-ano ang maaaring mangyari? </li></ul><ul><li>Bakit mahalaga na magkaroon ng mga namamahala at mga batas na kailangang sundin ng mga mag-aaral at empleyado? </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Nakipagpulong ang mga Espanyol sa mga Amerikano sa intramuros. </li></ul><ul><li>Huwad na labanan sa pagitan ng mga Espanyol at Amerikano </li></ul><ul><li>Sumuko ang mga tropang Espanyol sa mga Amerikano. </li></ul>
 8. 9. Kasunduan sa Paris <ul><li>Ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos </li></ul><ul><li>Benevolent Assimilation </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Itinatag ang Republika ng Malolos </li></ul>
 10. 11. Saligang Batas ng Republika ng Malolos
 11. 12. <ul><li>Hindi lubusang naipatupad ang nilalaman ng saligang batas. </li></ul><ul><li>May kakayahan ang mga Pilipino abutin ang kaniyang mga pangarap kung nabigyan lang ng pagkakataon. </li></ul>
 12. 13. Gawaing Pampangkatan <ul><li>ilagay ang sagot sa size 1 </li></ul><ul><ul><li>Ayon sa binasa, ano ang pangunahing patakarang nais ipatupad ni Aguinaldo? Bakit ito ang pinakamahalaga? </li></ul></ul><ul><ul><li>Magbigay ng tatlong patakarang (hindi kasama ang sagot sa unang tanong) nais ipatupad ni Aguinaldo. Bakit nais ni Aguinaldo ipatupad ang mga ito? </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Those who expect to reap the benefits of freedom, must, like men, undergo the fatigue of supporting it. – Thomas Paine (Isa sa mga ama ng Estados Unidos). Ipaliwanag ang sinabing ito ni Thomas Paine sa pamamagitan ng pagbigay ng mga ispesipikong patunay mula sa ating nakaraang paksa. </li></ul></ul>
 13. 14. <ul><li>Sumiklab ang Digmaang Pilipino-Amerikano. Patuloy na naging hamon sa mga Pilipino na maisalba ang republikang itinatag. </li></ul>
 14. 15. Paglalahat <ul><li>May kakayahan ang mga Pilipino na magtatag ng sarili nilang pamahalaan ngunit nananatiling isang malaking hamon ang pagpapanatili nito. </li></ul>
 15. 16. Inaasahang Gawin <ul><li>Paano mo maipakikita ang pagpapahalaga sa inyong kalayaan (makapagsarili) ngayon? </li></ul>
 16. 17. Pagpapahalaga <ul><li>Pagsasarili / independence </li></ul>

×