Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sadržaj knjige "Digitalni Pre-Marketing"

5,193 views

Published on

Detaljni sadržaj knjige www.pre-marketing.com, koji objašnjava sve predstavljene segmente Digitalnog Pre-marketinga, odnosno potrebnih preduslova za uspešan rad i razumevanje oblasti digitalnog marketinga.

Detaljnije na: https://goo.gl/RaRPPm

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sadržaj knjige "Digitalni Pre-Marketing"

  1. 1. Promena načina razmišljanja o marketingu i PR-u koja donosi sjajne poslovne rezultate [Digitalni] Pre-Marketing [Nova formula digitalnog liderstva] Novi Sad 2018.
  2. 2. #Sadržaj PREDGOVOR......................................................................................................................9 UVOD ZA ONE KOJI NEMAJU VREMENA (EXECUTIVE SUMMARY)............................10 UVOD II - PROMENA NAČINA RAZMIŠLJANJA O MARKETINGU I PR-U......................11 I. ŠTA JE DIGITALNI PRE-MARKETING?....................................................................19 1.1 RAZUMEVANJE NAJBOLJE PRAKSE POSTAVKE POSLOVANJA...........................20 Tek kada razumete (šta je) poslovni problem - tada ćete taj problem rešiti.........22 Šta je digitalno liderstvo?.........................................................................................24 1.2 DIGITALNI PRE-MARKETING KONCEPT: OSNOVNA PODELA PREDUSLOVA ZA ZNAČAJNO UNAPREĐENJE POSLOVNIH REZULTATA.....................................27 Najvažniji poslovni preduslovi za unapređenje efekata marketinških aktivnosti............................................................................................27 Osnovni parametri uticaja na značajno poboljšanje rezultata poslovnih i marketinških aktivnosti............................................................................................30 Osnovno pitanje značajnog napredovanja kompanije: Koliko ste spremni na realne sopstvene promene (načina razmišljanja)?.................................................35 Kako najbrže uticati na sopstvene promene: Socijalna Psihologija - Razvoj empatije i emocionalne inteligencije.......................................................................38 1.3 DIGITALNI PRE-MARKETING PROCES: DEFINISANJE OSNOVNIH PREDUSLOVA ZA USPEŠAN RAD U OBLASTIMA DIGITALNOG MARKETINGA I PR-A..................40 A. Lični razvoj: Kako samostalno početi sa usvajanjem potrebnih znanja za kvalitetno razumevanje i obavljanje savremenih poslova iz oblasti marketinga i PR-a?................................................................................................41 B. Poslovni aspekti koji utiču na značajno poboljšanje efekata aktivnosti iz oblasti marketinga i PR-a................................................................42 C. Promotivni aspekti značajnog poboljšanja efekata iz oblasti marketinga i PR-a.................................................................................43 D. Promotivne aktivnosti u odnosu na način poslovanja, shvatanje marketinga i efekata promocije..........................................................43 E. Razumevanje rezultata marketinških aktivnosti.................................................44 F. Strateški aspekti značajnog poboljšanja efekata marketinških aktivnosti.......45 G. Optimizacija marketinških aktivnosti..................................................................46 H. Unapređenje marketinga i prodaje......................................................................46 I. Unapređenje poslovanja........................................................................................47
  3. 3. II. FAZA INICIJALNOG ONLAJN RAZVOJA: KAKVA SU VAŠA OČEKIVANJA OD DIGITALNOG MARKETINGA I KAKO DA TO OSTVARITE?........................................48 2.1 LIČNI RAZVOJ: KAKO ZAPOČETI USVAJANJE ZNANJA I KONSTANTNO NAPREDOVATI IZ OBLASTI MARKETINGA I PR-A?.................................................49 Znanja i veštine potrebne za digitalni marketing - Odakle početi?........................49 Znanja potrebna za vođenje sopstvenog onlajn projekta......................................53 2.2 POSLOVNI RAZVOJ: NA KOJI NAČIN USPOSTAVITI E-POSLOVANJE I PRILAGODITI POSTOJEĆE NAČINE RADA INTERNET OKRUŽENJU?....................55 Agile Value-Driven Business - Reagovanje na tržišne promene i davanje realne vrednosti korisnicima....................................................................55 Kako odmah da poboljšate vaše poslovne rezultate na internetu?.......................58 Šta sve kompanija može raditi na internetu?..........................................................60 2.3 RAZVOJ MARKETINGA: PERCEPCIJA I RAZUMEVANJE MOGUĆNOSTI MARKETINGA U KOMPANIJI....................................................................................63 Kako uopšte krenuti u digitalni marketing ako malo znate o menadžmentu i/ili marketingu?............................................................................63 Koliko dobro radite poslove iz oblasti marketinga i PR-a?.....................................68 Osnovne postavke digitalnog marketinga...............................................................73 Primer kako podizanje svesti o brendu i jačanje kredibiliteta direktno i indirektno utiče na povećanje prodaje u Infostud Grupi.......................................85 III. FAZA PROMENLJIVIH REZULTATA PROMOCIJE: SISTEMSKO POZNAVANJE MOGUĆNOSTI ONLAJN PROMOCIJE ZA ZNAČAJNO UNAPREĐENJE POSLOVNIH EFEKATA..........................................................................................91 3.1 REZULTATI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI U ODNOSU NA NAČIN POSLOVANJA................................................................................................92 Fokus poslovanja na proizvodima (uslugama), korisnicima, podacima ili doživljaju korisnika?..............................................................................................92 Promocija: Trošak ili investicija................................................................................99 Kvantitativna ili kvalitativna promocija: Odeljenja za marketing i PR u funkciji prodaje. LINK group primer........................................................... 101 B2B ili B2C marketing?.......................................................................................... 110 3.2 REZULTATI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI U ODNOSU NA SHVATANJE FUNKCIJE MARKETINGA....................................................................................... 114 Kanali komunikacije ili tehnike promocije? Single/Multi/Cross/Omni kanali komunikacije.......................................................................................................... 114 Magljenje granica između marketinga i PR-a....................................................... 119 Marketing ili advertajzing? PR ili odnosi s medijima?......................................... 120 Prodajna promocija ili merčendajzing (Merchandising)..................................... 122
  4. 4. 3.3 REZULTATI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI U ODNOSU NA RAZUMEVANJE EFEKATA MARKETINGA I PR-A............................................ 124 Skretanje pažnje ili privlačenje korisnika?............................................................ 124 Kratkoročni ili dugoročni efekti promocije........................................................... 128 Kontinuirana onlajn komunikacija i/ili komunikacija putem kampanja.............. 130 Brending: Vidljivost ili efekti?................................................................................ 132 IV. FAZA OPTIMIZACIJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI: KAKO POČETI SA OSTVARIVANJEM KONSTANTNOG RASTA EFEKATA ONLAJN NASTUPA?..........137 4.1 KAKO RAZUMETI REZULTATE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI U KONTEKSTU UNAPREĐENJA POSLOVNIH PERFORMANSI KOMPANIJE?............................... 139 Izrada veb sajta u funkciji merenja ciljeva onlajn nastupa.................................. 139 Konverzija, stepen konverzije i optimizacija stepena konverzije........................ 140 Multi-dimenzionalni pristup posmatranju putanja korisnika - Marketing Attribution, Assisted Conversions.....................................................142 Najvažnije jedinice mera (KPI) u kontekstu razumevanja rezultata onlajn promocije.....................................................................................144 4.2 ZAŠTO POZNAVANJE MOGUĆNOSTI STRATEŠKOG RAZMIŠLJANJA O POSLU ZNAČAJNO UTIČE NA POBOLJŠANJE EFEKATA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI?.......................................................................................................... 152 Osnovna pitanja o poslu - „Kako to da radim”, „šta treba da radim”, „zašto to radim”.......................................................................................................152 Strategija digitalnog marketinga........................................................................... 155 Strategija kreiranja novog proizvoda ili redefinicija postojećeg proizvoda........ 160 4.3 UVOD U OPTIMIZACIJU MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI: ZAŠTO POSTOJI PROBLEM U OSNOVNIM POSTAVKAMA MARKETINGA?.................................... 163 Osnovna pitanja marketinga - Obećanja, očekivanja, iskustvo, vrednost i prepoznatljivost...................................................................................................... 163 Šta je Customer Lifecycle Marketing? Prednosti ostvarivanja dubljeg uvida u potrebe i želje kupca.................................................................... 173 Kako poznavanje procesa kupovine značajno utiče na poboljšanje efekata prodaje i promocije?..................................................................................175 Početak sistemskog unapređenja marketinških efekata: Alati za određivanje ciljnih grupa, ključnih reči, namera korisnika i faza odluke o kupovini. Studija slučaja Top-Shop........................................................................................182
  5. 5. V. FAZA INTEGRACIJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI: DIGITALNA TRANSFORMACIJA U MARKETINGU I PR-U........................................................187 5.1 AKTIVNOSTI UNAPREĐENJA MARKETINGA I PRODAJE.....................................188 Korišćenje Single-Channel platformi (Online Marketplaces) za unapređenje prodaje..........................................................................................188 Primer poređenja oglašavanja e-prodavnice i prodaje proizvoda na Kupindu... 193 Jednostavno i brzo povećanje vidljivosti vesti i saopštenja - Primer servisa PRobjave.com.............................................................................195 Marketing Automation - Koja je svrha automatizacije marketinških aktivnosti?........................................................................................ 197 Primer automatizacije i integracije marketinških aktivnosti - Grupovina.rs....... 199 Predlog liste aktivnosti kako da krenete sa unapređenjem digitalnog marketinga u vašoj kompaniji...............................................................................202 5.2 SPREMNOST ZA ZNAČAJNO UNAPREĐENJE POSLOVANJA: DIGITALNA TRANSFORMACIJA U MARKETINGU I PR-U......................................................... 212 Spremnost za promene u kompaniji - zbog opstanka na tržištu i značajnog poboljšanja poslovnih rezultata............................................................................212 Evolucija uspešnosti posla i poboljšanja poslovnih rezultata - Digital Readiness/Digital Maturity Model...........................................................216 Digital Readiness Model primer: Kako kompanije unapređuju poslovnu praksu iz oblasti kreiranja i promocije sadržaja?.................................220 Communication Capability Model: Nivo sposobnosti komunikacije kompanije i Single/Multi/Cross/Omni Channel Marketing.................................228 Value Communication and Delivery Capability Model: Nivo sposobnosti komunikacije i isporuke vrednosti (Value Promise/Experience/Strategy/ Governance)...........................................................................................................234 Simple Model of Brand Maturity: Jednostavan opis razvoja sposobnosti brendinga kompanije (Brand Promise/Experience/Strategy/Governance).......235 Holistic Customer Experience Capability Model: Korisnički doživljaj - Od tehnike, preko marketinga do ukupnog poslovanja.....................................237 Analiza raskoraka između aktuelnog i željenog stanja vašeg posla. Primeri modela procesa promena........................................................................239 Korišćenje metodologije Digitalnog Pre-Marketinga za dolazak do značajnih poboljšanja poslovnih rezultata......................................................244 5.3 KAKO ISKORISTITI POSTOJEĆA POSLOVNA ISKUSTVA ZA KREIRANJE NOVIH ZNANJA?.......................................................................... 251 Razvijanje sopstvene metodologije digitalnog marketinga!............................... 251 Upravljanje rizicima digitalnog marketinga.......................................................... 255 Budućnost digitalnog marketinga - Kako danas iskoristiti aktuelne tehnološke i marketing trendove?......................................................................... 260
  6. 6. VI. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA PROBLEMA I REŠENJA U OBLASTIMA MARKETINGA I PR-A....................................................................................266 6.1 KAKO DIGITALNI MARKETING VIDE RAZLIČITI SEKTORI U KOMPANIJI, RAZLIČITE VRSTE TOP MENADŽERA I RAZLIČITE SRODNE STRUKE................ 267 6.2 CREATIVE COMMONS: KAKO SE AUTORSKA PRAVA MOGU KORISTITI KAO TEHNIKA PROMOCIJE?............................................................... 271 6.3 VAŽNOST PRIVATNOSTI NA INTERNETU I VEZA SA DIGITALNIM MARKETINGOM. ŠTA JE GDPR?........................................................................... 274 DIGITALNI MARKETING - IZVORI, ALATI, KANALI KOMUNIKACIJE I TEHNIKE PROMOCIJE................................................................................................ 278 Najvažniji izvori i alati iz oblasti digitalnog marketinga...................................... 278 Najvažniji (e)kanali komunikacije i (onlajn) tehnike promocije........................... 281 Koja je promotivna svrha pojedinačnih vrsta društvenih medija?............ 286 REFERENCE I IZVORI.................................................................................................... 294 RECENZIJE.................................................................................................................... 311 O AUTORU KNJIGE....................................................................................................... 313

×