Successfully reported this slideshow.

Sadržaj knjige "Digitalni Pre-Marketing"

0

Share

Loading in …3
×
1 of 6
1 of 6

Sadržaj knjige "Digitalni Pre-Marketing"

0

Share

Download to read offline

Detaljni sadržaj knjige www.pre-marketing.com, koji objašnjava sve predstavljene segmente Digitalnog Pre-marketinga, odnosno potrebnih preduslova za uspešan rad i razumevanje oblasti digitalnog marketinga.

Detaljnije na: https://goo.gl/RaRPPm

Detaljni sadržaj knjige www.pre-marketing.com, koji objašnjava sve predstavljene segmente Digitalnog Pre-marketinga, odnosno potrebnih preduslova za uspešan rad i razumevanje oblasti digitalnog marketinga.

Detaljnije na: https://goo.gl/RaRPPm

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Sadržaj knjige "Digitalni Pre-Marketing"

  1. 1. Promena načina razmišljanja o marketingu i PR-u koja donosi sjajne poslovne rezultate [Digitalni] Pre-Marketing [Nova formula digitalnog liderstva] Novi Sad 2018.
  2. 2. #Sadržaj PREDGOVOR......................................................................................................................9 UVOD ZA ONE KOJI NEMAJU VREMENA (EXECUTIVE SUMMARY)............................10 UVOD II - PROMENA NAČINA RAZMIŠLJANJA O MARKETINGU I PR-U......................11 I. ŠTA JE DIGITALNI PRE-MARKETING?....................................................................19 1.1 RAZUMEVANJE NAJBOLJE PRAKSE POSTAVKE POSLOVANJA...........................20 Tek kada razumete (šta je) poslovni problem - tada ćete taj problem rešiti.........22 Šta je digitalno liderstvo?.........................................................................................24 1.2 DIGITALNI PRE-MARKETING KONCEPT: OSNOVNA PODELA PREDUSLOVA ZA ZNAČAJNO UNAPREĐENJE POSLOVNIH REZULTATA.....................................27 Najvažniji poslovni preduslovi za unapređenje efekata marketinških aktivnosti............................................................................................27 Osnovni parametri uticaja na značajno poboljšanje rezultata poslovnih i marketinških aktivnosti............................................................................................30 Osnovno pitanje značajnog napredovanja kompanije: Koliko ste spremni na realne sopstvene promene (načina razmišljanja)?.................................................35 Kako najbrže uticati na sopstvene promene: Socijalna Psihologija - Razvoj empatije i emocionalne inteligencije.......................................................................38 1.3 DIGITALNI PRE-MARKETING PROCES: DEFINISANJE OSNOVNIH PREDUSLOVA ZA USPEŠAN RAD U OBLASTIMA DIGITALNOG MARKETINGA I PR-A..................40 A. Lični razvoj: Kako samostalno početi sa usvajanjem potrebnih znanja za kvalitetno razumevanje i obavljanje savremenih poslova iz oblasti marketinga i PR-a?................................................................................................41 B. Poslovni aspekti koji utiču na značajno poboljšanje efekata aktivnosti iz oblasti marketinga i PR-a................................................................42 C. Promotivni aspekti značajnog poboljšanja efekata iz oblasti marketinga i PR-a.................................................................................43 D. Promotivne aktivnosti u odnosu na način poslovanja, shvatanje marketinga i efekata promocije..........................................................43 E. Razumevanje rezultata marketinških aktivnosti.................................................44 F. Strateški aspekti značajnog poboljšanja efekata marketinških aktivnosti.......45 G. Optimizacija marketinških aktivnosti..................................................................46 H. Unapređenje marketinga i prodaje......................................................................46 I. Unapređenje poslovanja........................................................................................47
  3. 3. II. FAZA INICIJALNOG ONLAJN RAZVOJA: KAKVA SU VAŠA OČEKIVANJA OD DIGITALNOG MARKETINGA I KAKO DA TO OSTVARITE?........................................48 2.1 LIČNI RAZVOJ: KAKO ZAPOČETI USVAJANJE ZNANJA I KONSTANTNO NAPREDOVATI IZ OBLASTI MARKETINGA I PR-A?.................................................49 Znanja i veštine potrebne za digitalni marketing - Odakle početi?........................49 Znanja potrebna za vođenje sopstvenog onlajn projekta......................................53 2.2 POSLOVNI RAZVOJ: NA KOJI NAČIN USPOSTAVITI E-POSLOVANJE I PRILAGODITI POSTOJEĆE NAČINE RADA INTERNET OKRUŽENJU?....................55 Agile Value-Driven Business - Reagovanje na tržišne promene i davanje realne vrednosti korisnicima....................................................................55 Kako odmah da poboljšate vaše poslovne rezultate na internetu?.......................58 Šta sve kompanija može raditi na internetu?..........................................................60 2.3 RAZVOJ MARKETINGA: PERCEPCIJA I RAZUMEVANJE MOGUĆNOSTI MARKETINGA U KOMPANIJI....................................................................................63 Kako uopšte krenuti u digitalni marketing ako malo znate o menadžmentu i/ili marketingu?............................................................................63 Koliko dobro radite poslove iz oblasti marketinga i PR-a?.....................................68 Osnovne postavke digitalnog marketinga...............................................................73 Primer kako podizanje svesti o brendu i jačanje kredibiliteta direktno i indirektno utiče na povećanje prodaje u Infostud Grupi.......................................85 III. FAZA PROMENLJIVIH REZULTATA PROMOCIJE: SISTEMSKO POZNAVANJE MOGUĆNOSTI ONLAJN PROMOCIJE ZA ZNAČAJNO UNAPREĐENJE POSLOVNIH EFEKATA..........................................................................................91 3.1 REZULTATI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI U ODNOSU NA NAČIN POSLOVANJA................................................................................................92 Fokus poslovanja na proizvodima (uslugama), korisnicima, podacima ili doživljaju korisnika?..............................................................................................92 Promocija: Trošak ili investicija................................................................................99 Kvantitativna ili kvalitativna promocija: Odeljenja za marketing i PR u funkciji prodaje. LINK group primer........................................................... 101 B2B ili B2C marketing?.......................................................................................... 110 3.2 REZULTATI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI U ODNOSU NA SHVATANJE FUNKCIJE MARKETINGA....................................................................................... 114 Kanali komunikacije ili tehnike promocije? Single/Multi/Cross/Omni kanali komunikacije.......................................................................................................... 114 Magljenje granica između marketinga i PR-a....................................................... 119 Marketing ili advertajzing? PR ili odnosi s medijima?......................................... 120 Prodajna promocija ili merčendajzing (Merchandising)..................................... 122
  4. 4. 3.3 REZULTATI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI U ODNOSU NA RAZUMEVANJE EFEKATA MARKETINGA I PR-A............................................ 124 Skretanje pažnje ili privlačenje korisnika?............................................................ 124 Kratkoročni ili dugoročni efekti promocije........................................................... 128 Kontinuirana onlajn komunikacija i/ili komunikacija putem kampanja.............. 130 Brending: Vidljivost ili efekti?................................................................................ 132 IV. FAZA OPTIMIZACIJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI: KAKO POČETI SA OSTVARIVANJEM KONSTANTNOG RASTA EFEKATA ONLAJN NASTUPA?..........137 4.1 KAKO RAZUMETI REZULTATE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI U KONTEKSTU UNAPREĐENJA POSLOVNIH PERFORMANSI KOMPANIJE?............................... 139 Izrada veb sajta u funkciji merenja ciljeva onlajn nastupa.................................. 139 Konverzija, stepen konverzije i optimizacija stepena konverzije........................ 140 Multi-dimenzionalni pristup posmatranju putanja korisnika - Marketing Attribution, Assisted Conversions.....................................................142 Najvažnije jedinice mera (KPI) u kontekstu razumevanja rezultata onlajn promocije.....................................................................................144 4.2 ZAŠTO POZNAVANJE MOGUĆNOSTI STRATEŠKOG RAZMIŠLJANJA O POSLU ZNAČAJNO UTIČE NA POBOLJŠANJE EFEKATA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI?.......................................................................................................... 152 Osnovna pitanja o poslu - „Kako to da radim”, „šta treba da radim”, „zašto to radim”.......................................................................................................152 Strategija digitalnog marketinga........................................................................... 155 Strategija kreiranja novog proizvoda ili redefinicija postojećeg proizvoda........ 160 4.3 UVOD U OPTIMIZACIJU MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI: ZAŠTO POSTOJI PROBLEM U OSNOVNIM POSTAVKAMA MARKETINGA?.................................... 163 Osnovna pitanja marketinga - Obećanja, očekivanja, iskustvo, vrednost i prepoznatljivost...................................................................................................... 163 Šta je Customer Lifecycle Marketing? Prednosti ostvarivanja dubljeg uvida u potrebe i želje kupca.................................................................... 173 Kako poznavanje procesa kupovine značajno utiče na poboljšanje efekata prodaje i promocije?..................................................................................175 Početak sistemskog unapređenja marketinških efekata: Alati za određivanje ciljnih grupa, ključnih reči, namera korisnika i faza odluke o kupovini. Studija slučaja Top-Shop........................................................................................182
  5. 5. V. FAZA INTEGRACIJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI: DIGITALNA TRANSFORMACIJA U MARKETINGU I PR-U........................................................187 5.1 AKTIVNOSTI UNAPREĐENJA MARKETINGA I PRODAJE.....................................188 Korišćenje Single-Channel platformi (Online Marketplaces) za unapređenje prodaje..........................................................................................188 Primer poređenja oglašavanja e-prodavnice i prodaje proizvoda na Kupindu... 193 Jednostavno i brzo povećanje vidljivosti vesti i saopštenja - Primer servisa PRobjave.com.............................................................................195 Marketing Automation - Koja je svrha automatizacije marketinških aktivnosti?........................................................................................ 197 Primer automatizacije i integracije marketinških aktivnosti - Grupovina.rs....... 199 Predlog liste aktivnosti kako da krenete sa unapređenjem digitalnog marketinga u vašoj kompaniji...............................................................................202 5.2 SPREMNOST ZA ZNAČAJNO UNAPREĐENJE POSLOVANJA: DIGITALNA TRANSFORMACIJA U MARKETINGU I PR-U......................................................... 212 Spremnost za promene u kompaniji - zbog opstanka na tržištu i značajnog poboljšanja poslovnih rezultata............................................................................212 Evolucija uspešnosti posla i poboljšanja poslovnih rezultata - Digital Readiness/Digital Maturity Model...........................................................216 Digital Readiness Model primer: Kako kompanije unapređuju poslovnu praksu iz oblasti kreiranja i promocije sadržaja?.................................220 Communication Capability Model: Nivo sposobnosti komunikacije kompanije i Single/Multi/Cross/Omni Channel Marketing.................................228 Value Communication and Delivery Capability Model: Nivo sposobnosti komunikacije i isporuke vrednosti (Value Promise/Experience/Strategy/ Governance)...........................................................................................................234 Simple Model of Brand Maturity: Jednostavan opis razvoja sposobnosti brendinga kompanije (Brand Promise/Experience/Strategy/Governance).......235 Holistic Customer Experience Capability Model: Korisnički doživljaj - Od tehnike, preko marketinga do ukupnog poslovanja.....................................237 Analiza raskoraka između aktuelnog i željenog stanja vašeg posla. Primeri modela procesa promena........................................................................239 Korišćenje metodologije Digitalnog Pre-Marketinga za dolazak do značajnih poboljšanja poslovnih rezultata......................................................244 5.3 KAKO ISKORISTITI POSTOJEĆA POSLOVNA ISKUSTVA ZA KREIRANJE NOVIH ZNANJA?.......................................................................... 251 Razvijanje sopstvene metodologije digitalnog marketinga!............................... 251 Upravljanje rizicima digitalnog marketinga.......................................................... 255 Budućnost digitalnog marketinga - Kako danas iskoristiti aktuelne tehnološke i marketing trendove?......................................................................... 260
  6. 6. VI. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA PROBLEMA I REŠENJA U OBLASTIMA MARKETINGA I PR-A....................................................................................266 6.1 KAKO DIGITALNI MARKETING VIDE RAZLIČITI SEKTORI U KOMPANIJI, RAZLIČITE VRSTE TOP MENADŽERA I RAZLIČITE SRODNE STRUKE................ 267 6.2 CREATIVE COMMONS: KAKO SE AUTORSKA PRAVA MOGU KORISTITI KAO TEHNIKA PROMOCIJE?............................................................... 271 6.3 VAŽNOST PRIVATNOSTI NA INTERNETU I VEZA SA DIGITALNIM MARKETINGOM. ŠTA JE GDPR?........................................................................... 274 DIGITALNI MARKETING - IZVORI, ALATI, KANALI KOMUNIKACIJE I TEHNIKE PROMOCIJE................................................................................................ 278 Najvažniji izvori i alati iz oblasti digitalnog marketinga...................................... 278 Najvažniji (e)kanali komunikacije i (onlajn) tehnike promocije........................... 281 Koja je promotivna svrha pojedinačnih vrsta društvenih medija?............ 286 REFERENCE I IZVORI.................................................................................................... 294 RECENZIJE.................................................................................................................... 311 O AUTORU KNJIGE....................................................................................................... 313

×