Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creació de noves empreses

651 views

Published on

Un total de 142 noves empreses locals inicien la seva activitat durant el 2010 amb el suport del Vapor Llonch

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Creació de noves empreses

 1. 1. Vapor Llonch Creació i consolidació d’empreses 2010
 2. 2. Introducció Vapor Llonch Oficina Empresa i Autònom L’Ajuntament de Sabadell obre dues portes: el Vapor Llonch i l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i l’Autònom per oferir suport al teixit empresarial de la ciutat. <ul><li>Assessorament </li></ul><ul><li>Formació Empresarial </li></ul><ul><li>Formació Contínua </li></ul><ul><li>Formació a mida </li></ul><ul><li>Programa de consolidació </li></ul><ul><li>Viver d’Empreses </li></ul><ul><li>Suport a la innovació (clusters) </li></ul><ul><li>Servei d’Informació d’Ajuts i subvencions </li></ul><ul><li>Microcrèdits </li></ul><ul><li>RSC </li></ul><ul><li>Convenis amb empreses </li></ul><ul><li>Selecció de personal </li></ul><ul><li>Foment del treball en xarxa/ Cooperació empresarial </li></ul><ul><li>Dinamització dels Polígons d’activitat Econòmica </li></ul>L’Oficina neix per donar cobertura a les necessitats de empreses i autònoms del municipi i oferir també servei a empreses de major dimensió, ja consolidades en el territori, que tenen necessitats diferents de les que pot tenir una empresa de nova creació. L’Oficina ve a reforçar i complementar el suport al teixit empresarial del territori que ja estan en funcionament per part de l’administració i d’altres entitats.
 3. 3. Xifres d’activitat 2009 Noves persones ateses Durant 2010 s’han atès més de 1.500 persones, de les quals 1.195 accedien per primera vegada al servei. La xifra de noves persones ateses durant 2010 supera en 352 les atencions respecte al mateix període de l’any anterior.
 4. 4. Xifres d’activitat 2009 Empreses creades - Xifres Part d’aquests assessoraments han donat com a fruit la posada en marxa d’un negoci. Durant el l’any 2010 s’han assolit 142 empreses, una xifra mai abans registrada en aquest període, enfront, per exemple, de les 62 creades amb el suport del Vapor Llonch durant 2009.
 5. 5. Empreses creades - Forma jurídica La xifra significa, per tant, un augment general respecte 2009 i està motivada especialment per l’increment d’empreses individuals creades. Aquest fet podia indicar com moltes persones decideixen optar per la creació d’un negoci com a fórmula per accedir al mercat de treball. En concret, de les 142 empreses, 104 són d’empresaris individuals i les 38 restants pertanyent a d’altres formes jurídiques, especialment societats civils i limitades.
 6. 6. Xifres d’activitat 2009 Empreses creades - Perfil de les persones emprenedores Pel que fa al perfil dels emprenedors que han constituït la seva empresa amb el suport de l’Ajuntament de Sabadell s’observa un relatiu equilibri entre dones i homes. Un total de 78 empreses han estat creades per homes i les 64 restants per dones.  
 7. 7. Empreses creades - Activitat Pel que fa al sector d’activitat d’aquests nous negocis destaquen aquells dedicats al comerç. En total, 47 s’inclouen en aquest sector. Però per activitat també destaquen les empreses dirigides al serveis a les empreses (33) i a les persones (30). 11 s’inclouen en la industria, 11 en l’hostaleria, 4 en construcció, 4 en educació i atenció social i la resta en activitats com agricultura.
 8. 8. Consolidació d’Empreses Durant l’any 2010 s’ha estrenat el programa de consolidació per a les empreses ubicades a les zones industrials que necessiten millorar el seu model de gestió. El programa  de tres mesos de duració s’ha desenvolupat inicialment en 6 empreses.
 9. 9. Formació Empresarial A més d’aquests serveis, periòdicament es desenvolupen accions de formació empresarial que pretenen proporcionar coneixements adients per a la creació i la consolidació d'una empresa. Durant l’any 2010 les activitats formatives del Vapor Llonch han comptat amb 424 participants.  
 10. 10. Paral·lelament a aquestes activitats, el Vapor Llonch també desenvolupa un programa de sensibilització per emprendre. De forma periòdica alumnes d’Escoles Universitàries, d’Instituts o alumnes de Formació Ocupacional reben informació sobre els passos a seguir per desenvolupar una idea de negoci fins convertir-la en una alternativa per accedir al mercat de treball. L’any 2010 van participar en xerrades de sensibilització empresarial 363 persones, 169 més que l’any 2009 ja que es van fer un tota de 22 activitats, enfront de les 8 desenvolupades durant 2009. La majoria de l’alumnat assistent pertanyia a cicle formatius i secundària.   Sensibilització empresarial
 11. 11. Xifres d’activitat 2009 Oficina d’Atenció a l’Empresa i l’Autònom El nombre d’atencions dispensades des de l’Oficina han estat 234 en el període comprés entre novembre de 2009 i novembre de 2010. La majoria de consultes s’han fet per temes relacionats amb ajust i subvencions, sobre ocupació autònoma, reorientació de negoci o sobre la tramitació de la bonificació de taxa de llicència d’activitat. Aquelles consultes fetes a l’oficina a través del projecte de dinamització de les zones d’activitat econòmica han tractat bàsicament sobre els serveis d’Intermediació laboral del Vapor Llonch que ha donat com a fruit la tramitació de diferents ofertes i sobre via pública. També s’han produït consultes sobre internacionalització, formació, cooperació, Plans d’Igualtat o accions de Responsabilitat Social Corporativa.
 12. 12. Gràcies

×