รับปรึกษา ออกแบบ ติดตัง ระบบ Network, LAN, WIFI, Windows Server            ้รับปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ ระบบ Netwo...
Advance IT ขอนาเสนอรู ปแบบ บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (IT Outsource) โดยถือว่าเป็ นอีกหนึ่ งที่             ัAd...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Advance it computer service

773 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
773
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Advance it computer service

 1. 1. รับปรึกษา ออกแบบ ติดตัง ระบบ Network, LAN, WIFI, Windows Server ้รับปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ ระบบ Network, LAN, Wi-Fi, Linux Server, Windows Server,Firewall, VoIP, VPN,ออกแบบ ติดตัง้ ระบบ Network- รับติดตัง้ ระบบ LAN, WAN,- รับติดตัง้ ระบบ VDSL เชื่อมต่อด้ วยสายทองแดง- รับติดตัง้ ระบบ Wireless LAN แบบ Indoor และ Outdoor- รับติดตัง้ ระบบ Wireless Billing, ระบบ Hotspot ให้ โรงแรม อพาทเม้ น- รับติดตัง้ Fiber Optic เชื่อมต่อโครงข่าย- รับติดตัง้ ระบบ Firewall, ระบบ Security Network- รับติดตัง้ ระบบ Internet Cafe, Internet หอพัก, Internet โรงแรม อพาทเม้ นออกแบบ ติดตัง้ ระบบ Server- รับติดตัง้ Linux Server ทุกตระกูล- รับติดตัง้ Windows 2003/2008 Server- รับติดตัง้ File Server เพื่อความปลอดภัยของข้ อมูล- รับติดตัง้ Mail Server และสามารถสร้ างเมล์ได้ ไม่จากัด- รับติดตัง้ Log Server ตรวจสอบประวัติการใช้ งาน Internet- รับติดตัง้ Proxy, DNS, LDAP, IP tables- รับติดตัง้ Firewall Internet service เพื่อปองกันการใช้ งาน Internet ของพนักงาน ้
 2. 2. Advance IT ขอนาเสนอรู ปแบบ บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (IT Outsource) โดยถือว่าเป็ นอีกหนึ่ งที่ ัAdvance IT จัดเตรี ยมให้กบลูกค้าของเรา บริ การ IT Outsource จะจัดเตรี ยพนักงานหรื อผูมีความเชี่ยวชาญ ใน ้การจัดการกับปั ญหาของด้านคอมพิวเตอร์ และระบบไอทีของคุณอย่ารวดเร็ วและตรงจุด ทั้งยังเสนอแนะแนวทางในการป้ องกันปั ญหาที่จะเกิดตามมาในอนาคต บริ การด้าน IT Outsource ยัง Support ถึง การแก้ไขและปรับปรุ งการทางานของระบบเครื อข่าย (Network ) ภายในองค์กร ที่จะทาให้งานทุกอย่าง สามารถดาเนิ นการ ไปตามช่วงเวลาของการทางานได้ ัอย่างไม่มีติดขัด เพื่อที่จะช่วยทาให้งานของท่านมีความสะดวกสบายและไร้กงวลถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้นต่อไป รับดูแลระบบ IT เริ่มต้ นที่ 5,000 บาทต่ อเดือน บริ การไอทีนอกสถานที่ รับวางระบบ แก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆภายในองค์กรด้วยการให้บริ การถึงที่และแบบ support ทางไกล เสมือนว่าเราทางานที่เดียวกับคุณบริการดูแลระบบคอมพิเตอร์ รายเดือน (IT Outsource)หากบริ ษทของคุณกาลังมองหาเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาทางด้านไอที Advance IT ัจัดบริ การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ( IT Outsource) เป็ นบริ การที่จะช่วยเสริ มสร้าง และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อแทนที่แผนกไอที ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบแบบโดยรวม หรื อเป็ นการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี ในด้านต่างๆ เช่น ด้าน Hardware, Software ,การพัฒนาบุคลากร, การนาเสนอ อุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาในการทางานด้านไอทีคอมพิวเตอร์ info@AdvanceIT.co.th 08-9699782-4 คุณ วิวช ั

×