Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

van ban

585 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

van ban

  1. 1. Giáo án tin học lớp 1 - EM TẬP SOẠN THẢO BÀI 1: BƯỚC DẦU SOẠN THẢOA. MỤC TIÊU - Học sinh bước đầu làm quen với phần mềm soạn thảo văn bản word. - Hiểu được thế nào là soạn thảo văn bản. - Qua bài học giúp các em yêu thích môn học hơn. - Rèn tính cẩn thận, phát triển tư duy.B. ĐỒ DÙNG Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan. Học sinh: Đủ dụng cụ học tập.C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRÊN LỚP I. Ổn định lớp:
  2. 2. Lớp Sĩ số Vắng 3A 3B 3C II. Kiểm tra bài cũ: III. Bài mới:Giáo viên đặt vấn đề:Các em đã soạn thảo bao giờ chưa? Hằng ngày, cácem chép bài trên lớp, làm bài tập ở nhà, viết báotường, viết thư cho bạn, .........Như thế là các em đãsoạn thảo văn bản rồi!
  3. 3. Em đã tập sử dụng bàn phím để gõ chữ, đó là thaotác soạn thảo trên máy tính. Bây giờ các em sẽ tậpsoạn thảo văn bản chữ Việt trên máy tính. Hoạt động của Nội dung ghi bảng Thầy – tròGV: 1. Phần mềm soạnTrong chương này thảo:các em sẽ học soạn - Word là phần mềm soạn thảothảo bằng phần được dùng phổ biến tại Việtmềm soạn thảo Nam.Word. - Để khởi động Word ta nháyWord là phần mềm đúp chuột (nháy chuột nhanhsoạn thảo được dùng hai lần liên tiếp)lên biểu tượngphổ biến tại Việt W trên màn hình nền.Nam. - Vùng trắng lớn ở giữa làVậy làm thế nào để vùng soạn thảo. Nội dung soạnta có thể soạn thảo thảo sẽ xuất hiện trong vùng
  4. 4. được? này.Ta phải mở wordhay còn gọi là khởiđộng word.Vậy mở word như 2. Soạn thảothế nào? - Soạn thảo trên máy vi tính là: Gõ các chữ hay kí hiệu từ bànSoạn thảo trên máy phím.tính nghĩa là sao? - Trên vùng soạn thảo có mộtTa làm thế nào? vạch đứng nhấp nháy, đó làSoạn thảo trên máy con trỏ soạn thảo.tính có khác gì so (Khi gõ phím chữ hoặc kí hiệuvới soạn thảo văn tương ứng sẽ xuất hiện tại vịbản thông thường ta trí của con trỏ soạn thảo.)vẫn làm như viết - Các phím sau đây có vai tròthư, viết bài đặc biệt trong soạn thảo:không? - Phím Enter để xuống dòng
  5. 5. Trong một đoạn văn và bắt đầu một đoạn văn bảnbản, word tự động mới.xuống dòng khi con - Nhấn các phím mũi tên để ditrỏ soạn thảo sát lề chuyển con trỏ soạn thảo trongphải, không còn văn bản: sang phải (->), sangchỗ cho chữ mới trái (<-), lên trên (), xuốngđược gõ vào. dưới (). Chú ý: Ta có thể di chuyển và nháy chuột để đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí bất kì trong văn bản. IV. Củng cố: Tóm tắt lại bài Chú ý: Thao tác khởi động word. Nháy chuột hailần liên tiếp nhưng phải nháy nhanh tay. Con trỏ soạn thảo cho ta biết vị trí kí tự cầnđánh vào. V. Hướng dẫn về nhà.
  6. 6. Học thuộc bài.D. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  7. 7. .....................................................................................................................................................................................................Tuần Ngày soạn:Tiết ...................... Ngày dạy: ………….

×