Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

8,596 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,596
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
694
Actions
Shares
0
Downloads
370
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

 1. 1. Present Media Internet Strategie Model Van visie tot realisatie SAMENVATTING
 2. 2. Introductie <ul><li>In deze presentatie wordt het door Present Media opgestelde Internet Strategie Model in het kort toegelicht. De lezer krijgt snel inzicht in alle aspecten die bij het opstellen van een internet strategie komen kijken. </li></ul><ul><li>Deze aspecten worden toegelicht: </li></ul><ul><ul><li>Introductie van het model </li></ul></ul><ul><ul><li>E-SWOT </li></ul></ul><ul><ul><li>Bepalen strategische uitgangspunten </li></ul></ul><ul><ul><li>Bepalen requirements </li></ul></ul><ul><ul><li>Vertaling naar programma/projecten </li></ul></ul>2 Internet Strategie Van visie tot realisatie
 3. 3. 3 1. Internet strategie - intro Internet Strategie Van visie tot realisatie
 4. 4. 3 1. Internet strategie model Internet Strategie Van visie tot realisatie
 5. 5. 2. E-SWOT 2 Interne analyse (analyse van alle factoren binnen de organisatie) <ul><li>Bronnen: </li></ul><ul><li>Organisatie strategie </li></ul><ul><li>Jaarplannen / marketing / communicatie </li></ul><ul><li>ICT / informatie beleidsplannen </li></ul><ul><li>Reeds aanwezige onderzoeken op gebied van gebruik en resultaten internet </li></ul><ul><li>Geeft antwoord op: </li></ul><ul><li>Wat zijn belangrijke thema’s / onderwerpen voor de komende periode? </li></ul><ul><li>Welke uitgangspunten / gegevens zijn van belang bij de bepaling van de internet ambitieniveaus? </li></ul><ul><li>Wat wil de interne / externe doelgroep? </li></ul><ul><li>Hoe vindt de informatie / communicatievoorziening op dit moment plaats? </li></ul><ul><li>Waar zitten de knelpunten? </li></ul>Internet Strategie Van visie tot realisatie
 6. 6. 2. E-SWOT 2 Externe analyse (analyse van alle factoren buiten de organisatie) <ul><li>Bronnen: </li></ul><ul><li>Facts/figures externe rapporten </li></ul><ul><li>Trends en ontwikkelingen (in gebruik, in mediatype, in techniek, etc) </li></ul><ul><li>Concurrentie analyse </li></ul><ul><li>Best-practices/goede voorbeelden </li></ul><ul><li>Geeft antwoord op: </li></ul><ul><li>Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen/trends ten aanzien van de doelgroep (samenstelling doelgroep, beïnvloeders, motieven, internet gebruik, etc) </li></ul><ul><li>Welke mediatypen worden door de doelgroep veel gebruikt en waarom? </li></ul><ul><li>Hoe speelt de concurrent in op de doelgroep en haar informatie / communicatiebehoefte? </li></ul><ul><li>Welke goede voorbeelden zijn er te vinden? </li></ul>Internet Strategie Van visie tot realisatie
 7. 7. 2. E-SWOT 2 Externe analyse - voorbeelden <ul><li>Media producten steeds meer via internet </li></ul><ul><li>(bron: CBS 28 okt 2008) </li></ul><ul><li>Radio luisteren en tv kijken via internet sterk gestegen </li></ul><ul><li>Telebankieren en elektronisch winkelen breed geaccepteerd </li></ul><ul><li>Mobiel internetten sterk in opkomst </li></ul><ul><li>Zes van de zeven huishoudens heeft internet </li></ul>Internet Strategie Van visie tot realisatie
 8. 8. 2. E-SWOT 2 Externe analyse - voorbeelden Mobiel internet – gaming – online video - blogging Internet Strategie Van visie tot realisatie
 9. 9. 2. E-SWOT 2 Externe analyse - voorbeelden Social media Internet Strategie Van visie tot realisatie
 10. 10. 2. E-SWOT 2 Interne + externe analyse: KANSEN BEDREIGINGEN STERK ZWAK Opdracht: Stel een E-SWOT op van de hierboven weergegeven cases en geef aan wat de rol van internet in de organisatie zou moeten zijn. Internet Strategie Van visie tot realisatie
 11. 11. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2 Internet Strategie Van visie tot realisatie
 12. 12. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2 <ul><ul><li>Definitie van </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet visie (wat wordt de rol van internet in de komende periode?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet ambities (welk niveau past bij de internet visie van de organisatie?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Doelen, doelgroep en informatiebehoefte per doelgroep (wie wil je bereiken met welk doel en wat is de verwachte informatiebehoefte van deze groep?) </li></ul></ul><ul><ul><li>User scenarios (beeld van de gedachtengang van de gebruiker op de website, zodat functies/taken hieruit kunnen worden afgeleid) </li></ul></ul>Internet Strategie Van visie tot realisatie
 13. 13. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2 <ul><ul><li>Internet ambities </li></ul></ul>Informatie Interactie Transactie Integratie Organisatie van het aanbod Ketenintegratie Internet Strategie Van visie tot realisatie
 14. 14. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2 <ul><ul><li>Internet ambities </li></ul></ul>Responsief Houding jegens de gebruiker Pro-actief Internet Strategie Van visie tot realisatie
 15. 15. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2 <ul><ul><li>Internet ambities </li></ul></ul>Wijze van informatie ontsluiten Gepersonaliseerd Vraaggericht Internet Strategie Van visie tot realisatie
 16. 16. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2 <ul><ul><li>Internet ambities </li></ul></ul>Deelnemen Participatie Zelf beheren Internet Strategie Van visie tot realisatie
 17. 17. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2 <ul><ul><li>Internet ambities </li></ul></ul>Bericht sturen Social networking Community Internet Strategie Van visie tot realisatie
 18. 18. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2 <ul><ul><li>Vertaling van organisatiedoelen naar internetdoelstellingen </li></ul></ul>Internet Strategie Van visie tot realisatie <ul><li>Organisatie doelen en ambities </li></ul><ul><li>Marktverbreding / vergroting </li></ul><ul><li>Klantenbinding </li></ul><ul><li>Verhoging van de besteding per klant </li></ul><ul><li>Efficiency </li></ul><ul><li>Internet doelen en ambities </li></ul><ul><li>Werven van nieuwe klanten / doelgroepen </li></ul><ul><li>Behouden van bestaande klanten </li></ul><ul><li>Ontwikkelen van bestaande klanten (cross-selling) </li></ul><ul><li>Internet benutten ter verlaging inkoop / verkoop kosten </li></ul><ul><li>Internet activiteiten </li></ul><ul><li>Meer klanten verleiden tot bezoeken van een vestiging </li></ul><ul><li>Webshop inzetten om andere (internet) doelgroepen te bereiken </li></ul><ul><li>Quick-wins t.b.v. kostenverlaging inkoop / verkoop </li></ul>Internet hoofddoelstellingen Meer klanten in de winkels <ul><li>Internet genereert … (extra) klanten per winkel per kwartaal (… (extra) klanten per week per winkel) </li></ul>Internet als verkoopkanaal (webshop) <ul><li>De webshop realiseert een omzet van € ………,- per week </li></ul><ul><li>Internet verkopen hebben … % hoger rendement dan de winkel </li></ul><ul><li>Een jaarlijkse kostenverlaging in service , (interne) communicatie en voorraad (beheer) kosten van € ……..,- </li></ul>Quick-wins kostenbesparing
 19. 19. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2 <ul><ul><li>Strategische peilers </li></ul></ul>Internet Strategie Van visie tot realisatie Klanten werven … Klanten behouden … Klanten ontwikkelen …
 20. 20. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2 <ul><ul><li>Doelgroep/doelen/informatiebehoefte </li></ul></ul>Welke doelgroep wil je in welke fase van de Customer Life Cycle bereiken, met welk doel en op welke informatie / gebruiksbehoefte ga je dan in ? Internet Strategie Van visie tot realisatie
 21. 21. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2 <ul><ul><li>User scenario’s </li></ul></ul>Internet Strategie Van visie tot realisatie
 22. 22. 4. Bepalen requirements 2 Internet Strategie Van visie tot realisatie
 23. 23. 4. Bepalen requirements 2 <ul><ul><li>Definitie van </li></ul></ul><ul><ul><li>Persona’s (bepaling van ‘ijkpersonen’, waarvan het profiel als voorbeeld wordt gehouden bij de uitwerking van de use cases). </li></ul></ul><ul><ul><li>Use cases (uitwerking van taken als ‘afspraak maken’, ‘paspoort aanvragen’, op basis waarvan de eisen ten aanzien van processen, content, functionaliteit en layout kunnen worden vastgesteld. </li></ul></ul><ul><ul><li>Interactieontwerp (visualisatie op basis van de tot nu toe vastgestelde definities) </li></ul></ul>Internet Strategie Van visie tot realisatie
 24. 24. 4. Bepalen requirements 2 <ul><ul><li>Persona’s </li></ul></ul>Internet Strategie Van visie tot realisatie
 25. 25. 4. Bepalen requirements 2 <ul><ul><li>Use cases </li></ul></ul>Internet Strategie Van visie tot realisatie Gebruiker Gemeente Doel Wilt graag zijn paspoort verlengen De burger de gelegenheid geven zijn paspoort te verlengen en aanverwante services aan te bieden Informatie Gedetailleerde informatie over de procedure voor het verlengen van een paspoort. Het bieden van volledige informatie voor de inwoners van de gemeente Use case Het vinden van de juiste informatie en een online afspraak maken Zorgen dat de juiste stappen worden doorlopen tot het maken van een online afspraak.
 26. 26. 4. Bepalen requirements 2 <ul><ul><li>Use cases </li></ul></ul>Internet Strategie Van visie tot realisatie
 27. 27. 4. Bepalen requirements 2 <ul><ul><li>Interactie ontwerp </li></ul></ul>Internet Strategie Van visie tot realisatie
 28. 28. 5. Bepalen programma 2 Internet Strategie Van visie tot realisatie
 29. 29. 5. Bepalen programma 2 <ul><ul><li>Definitie van </li></ul></ul><ul><ul><li>Roadmap (bepalen van scope, prioritering en fasering). </li></ul></ul><ul><ul><li>Projecten en processen (welke projecten en processen volgen logischerwijs uit internet strategie). </li></ul></ul><ul><ul><li>Programma organisatie (planning, communicatie, verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden, monitoren van projecten etc.) </li></ul></ul>Internet Strategie Van visie tot realisatie
 30. 30. 5. Bepalen programma 2 <ul><ul><li>Roadmap </li></ul></ul>Internet Strategie Van visie tot realisatie
 31. 31. 5. Bepalen programma 2 <ul><ul><li>Projecten en processen </li></ul></ul><ul><ul><li>Randvoorwaardelijke projecten: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Selectie CMS, vormgeving, content beheer organisatie etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkelprojecten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vernieuwde website, intranet, extranet, webshop etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Processen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Communicatie/opleiding, optimalisatie, monitoren van resultaten enz </li></ul></ul></ul>Internet Strategie Van visie tot realisatie
 32. 32. 5. Bepalen programma 2 <ul><ul><li>Programma organisatie </li></ul></ul>Internet Strategie Van visie tot realisatie
 33. 33. 5. Bepalen programma 2 <ul><ul><li>Projectplan </li></ul></ul><ul><ul><li>Scope (verhouding tot andere projecten) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanpak </li></ul></ul><ul><ul><li>Overzicht van activiteiten (inclusief doorlooptijden en capaciteit) </li></ul></ul><ul><ul><li>Planning </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectteam </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostenbegroting </li></ul></ul><ul><ul><li>Risico’s </li></ul></ul>Internet Strategie Van visie tot realisatie

×