Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Noteringar kreativitet

1,241 views

Published on

Notes in Swedish from Lecture presentation in Creativity - in Raw format for my own use.
Will add and modify this later to a more usable presentation.... for others to understand.

 • If we are speaking about saving time and money this site ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ is going to be the best option!! I personally used lots of times and remain highly satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Noteringar kreativitet

 1. 1. ÄR DU KREATIV LILLE VÄN? – Om provocerande entreprenörer och kreativa kombinationer personliga noteringar av Alexander van Riesen format RAW alexander@vanriesen.com / www.vanriesen.com ÄR DU KREATIV LILLE VÄN? – Om provocerande entreprenörer och kreativa kombinationer ESBRI hälsar dig välkommen till denna kostnadsfria föreläsning där två professorer belyser olika aspekter av fenomenet kreativitet. På Estrad får du möjlighet att ta del av aktuell forskning och träffa andra med intresse för entreprenörskapsfrågor. Det finns också möjlighet att köpa föreläsarnas senaste böcker till specialpris. Du kan läsa mer om böckerna här: http:// www.esbri.se/boktips_visa.asp?id=433 <http://www.esbri.se/boktips_visa.asp?id=433> http://www.esbri.se/boktips_visa.asp?id=460 <http://www.esbri.se/boktips_visa.asp?id=460> Talare: Professor Lars Torsten Eriksson, Högskolan i Gävle samt professor emeritus Gunnar Törnqvist, Lunds universitet Tid: 19 maj 2010, 15.00-17.00 Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
 2. 2. Kreativitet följer en skala från småklurighet, går det över problemlösning till fundamental genialitet. Vem är kreativ: Barn är kreativa säger barn. Homo ludens - lekande barnet, okonventionella lösningar. Psykologer har testat detta mot barn och framförallt i 6 års åldern avtar den kreativiteten. Invention - uppfinning - Innovations process, Produkt Person kommer sen, det är steg 2 i inventions delen. Bland forskare: 3 profiler Pionjären - ligger ofta före sin omgivning, som i västerbotten eljest. Entreprenören - inom forskning, sitter på seminiariet läser en bok, upptäcker något på nätet etc. Publicera detta i tidsskrifter etc. Får därmed anslag för detta. Idé Förvaltaren - kan sammanfatta allt och undervisa om detta. Process Plats Plats där människor har verkat inom Antal utläninngar och homosexuella i en stad Gilford - Konvergent och Divergent tänkande STOR tolerans De Bono - Vertikalt och Lateralt tänkande (samma sak) Mångfald och variation Arthur Cursler - Instabilitet och Kaos Finns handlingsutrymme för nytänkare Viktigt med personkontakter Hem, Arbetet, 3:e platsen viktiga samlingslokaler. Viktiga i fysiska miljön är att den erbjuder mötesplatser inget annat. Kreativa miljöner är miljöer där kreativa personer har sökt sig! Man har lockats dit! Man är inte född där. Kan vara med hjälp av politik eller ekonomi. Berlin på 1920-talet (320.000 ryssar bodde där)
 3. 3. Individer B små grupper A X X Småskalighet X Elitism Kommunikation Innefattar resursstarka omgivningar X Arbetar inte bra i hierarkiska miljöer Genuin kreativitet blommar i 4-7 personer generosistet jämlikhet och konkurrens Lekfullhet och Disciplin Citat: Torsten Hägerstrand - Det är inte lätt att skapa miljöer - där har lekensförhållningssätt som sammanhålls diciplin där leken kostar mycket pengar. Kombination och Disciplin ger en enorm utmaning för univeristets världen! redan när man träder in på en arbetsplats så känner man att det luktar unket! Men det finns andra miljöer där det känns öppet och alla samtalar och det bubblar... C Idag personer som samverkar mellan olika grupperingar
 4. 4. Var har nobelpriset kommit ifrån medborgare var är dom medborgare när dom får priset? 100% Övriga Europa USA 1901 2000
 5. 5. Var kommer dom ifrån, var är dom födda i? 100% Övriga Europa USA 1901 2000
 6. 6. Var kommer dom ifrån, var är dom födda i? Tid Internationell prestige Forskarkarriär Universitet Skolgång Barndom Rum A B Emanuel Kant
 7. 7. Flödes karta... Tid kan inte vara här uppe... utan måste gå ner samma universitet Intressant nivå! Hemmiljö och studievana och tradition 20% är av judisk börd, 30ggr fler än av slumpmässig fördelening. De judiska mödrarna Rum 40% har gått i samma skola i Budapest - gymnasieskola - Vad utmärker dessa skolor - lärarna var mycket kvalificerade! Det var fint att vara lärare - lärarna gick mellan universitetet och skolan - de kunde utmana duktiga studenter. Dessa unga, vilken inriktning de fick senare i deras kärriärer för de unga... för det var lärarnas bakgrund. Barn som har utpräglat bollsinne, kan välja flera sporter, det är miljön som avgör vad det blir - fotboll, sport etc. et
 8. 8. egenskaper som gynnar förnyelse processer
 9. 9. Dikotomier Kreativa personer tar båda dessa världar Divergent Båda dessa cirklar och dessa egenskaper Konvergent Pionjär behöver förenas. Entreprenör Mångfald Annars blir det bara ett ex. barn och det går inte bra i längden. Likformighet Kaos Ordning Kreativitet Dessa begrepp är egentligen inte dikotomier utan Effektivitet Lekfullhet ska förenas för att lyckas skapa kreativitet. Disciplin Jämlikhet Ordning kan vara kristalint dött och Kaos kan vara X-dött. Konkurrens Generositet Men i kombination kan något intressant uppstå. et
 10. 10. Informationssamhälle 1900 tals företeelse Industri samhälle Hantverk samhälle Jordbruksamhälle
 11. 11. Entreprenöriella idens • tre perspektiv MIO = Marknad INternaktion och Organisation • Fyra utvecklingssteg • Nulägesbeskrivning Framtidsanalys Vägval Kampanjer • Entreprenörs labbet - Marknad Interaktion Organisation Summa • Nulägesbeskrivning Entreprenörs idé • Framtidsanalys Storytelleing / Vision • Affärsmodell • Projektplaner • Strategiska Val • Kortsiktiga Val
 12. 12. Den Reflexiva Triangeln Konstruktivt Tänkande Kreativt Krisitskt Tänkande Tänkande
 13. 13. Den rationella tanken... Orsak Verkan Lösning Problem Tobak Godis Tvätta händerna
 14. 14. Krativ problemlösning Lösning Problem Lösning Lösning Lösning
 15. 15. Kreativ problemlösning o provokativ problemlösning Mackmyra... exempel Konstruktiv Problemlösning Lösning Konsekvenser Problem Lösning Konsekvenser Lösning Konsekvenser Lösning Konsekvenser Innovationen ifrågasatta av vad Konstruktiv Ansats - hur länge man kan hålla bollen i luften ex. tillsammans.. som kommer tidigare... eller som funnits tidigare
 16. 16. • Konstuktiva tankelösningar • Vad blir nästa steg??? • Vagn på 2 personer - bild på bil... • Storleks betydelse ex. blir allt mindre • Vad är alternativet? Idrott - Höjdhopp, Kronheden - han hoppade med ryggen mot ribban! Alla tyckte det var roligt, men att det kunde vara mer effektivt... Backhoppning - Boklöf Style.. • Idéöverföring? • Ide spridning Te påse - Café Påse - Nespresso • Adidas - Puma och Niké blev det mest lönsamma företaget • Har kartan vita fläckar? Starbucks Coffee • The Pink Gym - alternativ tänk nästa steg.... Då hittar man nischer i det • Kan man hitta eller gripa tillfället i flykten - om avregleringar etc. Skola och bröllop • Ändra spelplanen? Handfat i glas... • Ideskapande - IMAGO - bild på en grupp...styrd form, upprepar att någon har sagt för att man ska ta in det någon har sagt • Rollspel, Runda bordsamtal, De Bono! •
 17. 17. • Rekonstruera spelplanen • JA - SÄGARKULTUR.... bild på gamla gubbar... • Advocatus Diaboli - bild på en djävul :) • Undivka person konflikter - kriterietest som lösningen ska nå.... istället för att en viss person ska komma med • OMvärldsanalys • Politiska, ekonomiska, sociala tekniska förändringar - samhälls förändringar! •
 18. 18. • Drömmar • Mardrömmar • Drivkrafter!
 19. 19. • 83 har varit verksamma i Cambridge • Kreativitet är mobil, flyttningar är kanske nödvändigt, när personer har varit väldigt rörliga... byte av miljöer - för individen... • egalitära ökar kommunikationen, dessa organisationer måste vara ganska små...(personlig fundering, vad händer nu med sociala media - pratade med Gunnar om detta efterföredraget måste det in då i hierarkiskt system, hans svar - vet inte kanske inte det finns ingen forskning på detta ännu...) • då måste det hierarkiska systemet in... vid många personer • man måste tillåta SLACK! man måste våga låta folk misslyckas etc.Gnosjö andan startar och går om kull, startar och går om kull etc.

×