Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop social media voor opleidingskunde 28 juni

908 views

Published on

Workshop Social Media voor Talent Event HAN opleidingskunde 28 juni 2011

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop social media voor opleidingskunde 28 juni

 1. 1. ‘Work’shopSocial Media<br />Esther van Popta<br />SCO-ICTO, HAN<br />28 juni 2011<br />
 2. 2. Programma<br />Perspectief?<br />Wat is er allemaal?<br />Wat kun je ermee?<br />Hoe kun je social media inzetten voor leren/ trainen?<br />Hoe haal je als professional het beste uit social media?<br />
 3. 3. Perspectief?<br />
 4. 4. Wat is uw perspectief?<br />
 5. 5. Social Forums<br />Social Presentation<br />Social Events<br />Social Weblogs<br />Social Software<br />Social Media in het onderwijs<br />Social Communication<br />Social Bookmarking<br />Social Photo’s<br />Social Microblogs<br />Social Wiki’s<br />Social Audio & Video<br />Social Communities<br />Social …….<br />© eLab, Innofun Breda<br />
 6. 6. Wat kun je met SoMe in Leren en Trainen?<br /><ul><li>Pijlers van digitale didactiek
 7. 7. Waarom social media?
 8. 8. Hoe faciliteren?
 9. 9. Voorbeelden social media in onderwijs</li></li></ul><li>Sociale media in onderwijs<br />7 pijlers van Digitale didactiek <br />Creëren (co-creatie, bloggen)<br />Relaties leggen (meer open, communities)<br />Uitdragen (verbreden publiek)<br />Transparant maken (inzicht in proces)<br />Leren leren (leren van elkaar)<br />Competenties centraal (structuur en meer persoonlijk)<br />Flexibiliteit (meer plaats- en tijdonafhankelijk)<br />Bron: Robert-Jan Simons en Wilfred Rubens<br />
 10. 10. Waarom social media?<br /><ul><li>Social media moet je niet formaliseren
 11. 11. Leren via sociale media is een manier om informeel te leren</li></ul>Vb. Je kan je studenten niet verplichten om je toe te voegen aan hun sociale netwerk omdat je hier “belangrijke” berichten op plaatst<br /><ul><li>20% leren in een formele trainingsomgeving
 12. 12. 80% opleidingsinvesteringen naar formele trainingen</li></ul>Bron: Educate the Crowd, 2010 en Wilfred Rubens, 2010<br />
 13. 13. Hoe faciliteren social media?<br />Focus op proces ipv tools<br /><ul><li>Is er ruimte voor informeel leren i/h onderwijs?
 14. 14. Geef het voorbeeld dmv social media
 15. 15. Geef ruimte om te experimenteren (get your hands dirty)
 16. 16. Bereid docent voor op het leren en werken met social media (bv. gebrek aan controle)
 17. 17. Stimuleer reflectie en evalueer
 18. 18. Betrek medewerkers bij de keuze tools</li></ul>Bron: Wilfred Rubens, 2010<br />
 19. 19. Voorbeelden SoMe bij de HAN<br /><ul><li> In- en externe weblogs (FEM, MZD, studiecentra)
 20. 20. Wiki’s bij opleiding Life Sciences
 21. 21. Combinatie van blog, twitter en linkedin (Innovatie in de zorg en dienstverlening)
 22. 22. Action Learning Environment met sociale vormen van leren zoals E-Peer feedback bij o.a. Master Neurorevalidatie
 23. 23. Combinatie van Youtube, Vimeo, Wiki, Twitter (modereren en feedback), Blogs (ontwikkelingsportfolio en publieke zelfreflectie) bij ICA</li></li></ul><li>Wat kun je met SoMe als professional? (1)<br />Professionals gebruiken met name LinkedIn en Twitter<br />Hyves wordt gebruikt door de consumenten (en niet door de professionals)<br />Intensieve gebruikers: SoMe om content te maken en te delen met klanten en netwerk en effectiviteit te meten<br />Sporadisch: analyse van sociale media om klantkennis op te bouwen (gaat groeien)<br />Bron: http://www.frankwatching.com/archive/2011/05/19/hoe-professionals-sociale-media-gebruiken-of-niet/<br />
 24. 24. Wat kun je met SoMe als professional? (2)<br />Persoonlijke voordelen SoMe: vergroten van het netwerk en informatie (kennis) ; soms al leads <br />Voordelen voor de organisatie: in de marketing en kansen om relaties met klanten op te bouwen, maar ook het delen van kennis en ervaring met collega’s binnen de eigen organisatie<br />Nog veel gebrek aan kennis over de mogelijkheden van SoMe<br />Kennisdeling, juist via SoMe is een oplossing<br />Bron: http://www.frankwatching.com/archive/2011/05/19/hoe-professionals-sociale-media-gebruiken-of-niet/<br />
 25. 25. Meer weten? = DOEN<br />Laagdrempelige start:<br />Start met een profiel op LinkedIn<br />Zoek evt. voor tips voor LinkedIn via Google<br />Start een account op Twitter<br />
 26. 26. Vragen?<br />

×