Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie over online peer feedback voor blended learning minoren GGM 25 sept

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Presentatie over online peer feedback voor blended learning minoren GGM 25 sept

  1. 1. de kracht van online peer feedback een idee voor blended learningBlended learning minoren GGM25 september 2012Esther van PoptaSCO-ICTO Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  2. 2. Wat is online peer feedback? Master Social Work
  3. 3. Wat is online peer feedback? Kader = samen leren Peer tutoring Leren van geven
  4. 4. Online en offline Proces online peer feedbackStudenten maken individueel product Docent ontwikkelt en plaatst opdrachtobv opdrachtStudent plaatst product op digitaleleeromgeving (productenmap)Student bekijkt producten van ‘peers’ Docent modereert digitale leeromgevingStudent plaatst feedback op productenonlineStudent leest ontvangen feedback enwaardeertStudenten lezen gevalideerde feedback Docent valideert feedbackStudenten voeren betekenisvolle dialoog Docent voert betekenisvolle dialoog metmet docent studenten
  5. 5. Master Social Work• Competenties en leerarrangementen• Feedbackpractica – leren feedback geven, valideren en betekenisvolle dialoog• Trainingdocenten• Transfer• Onderzoek
  6. 6. Meer informatieesther.vanpopta@han.nl www.e-peerfeedback.nl

×