SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Download to read offline
Virtual Action Learning
Esther van Popta, 23 mei 2012

Van Popta Consultants | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Programma
•  VAL in vogelvlucht
•  Verdieping peer feedback
•  Opdracht peer feedback
•  Afsluiting
VAL in vogelvlucht
•  Resultaten
•  GEEN
•  Uitgangspunten
•  Nieuw leren?
•  11 VAL-stappen
•  Virtuele leerinteractie
•  De praktijk
•  Promotieonderzoeken
Resultaten VAL (onderzoek Citowoz)
• Docenten werken met meer plezier en resultaat
• Cursisten zijn anders en meer met hun studie
 bezig
• Opleidingskosten kunnen omlaag
• Eindniveau wordt hoger
Theoretische achtergrond
• Samen leren verleidt tot actief en productief
 leren
• Meer informatie, meer media – persoonlijke
 leerinterface – andere informatieverwerking –
 beïnvloedt formeel leren
• Theoretische basis = connectivistische en sociaal
 constructivistische leertheorieën (Vygotsky,
 Dewey, Piaget)
• Individuele kennisconstructie die zich in
 interactie met medeleerlingen ontwikkelt
en ook…
Community of Inquiry

• Cognitive presence: betekenis
 construeren door reflectie en dialoog
 met anderen
• Social presence (affectief)
 verbonden voelen met elkaar binnen
 de online gemeenschap (vertrouwen
 en transparantie)
• Teaching presence:
 onderwijsontwerp, de begeleiding en
 sturing

Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer,
 W. (2000)
Uitgangspunten van leren in VAL
• Samenlerend produceren gericht op
 competentieontwikkeling
• Kennis als student informatie kan expliciteren
• Competentie als student kennis kan toepassen
• Betekenisvolle interactie rond kennisverwerving
• Leerinteractie bij samen produceren
 leerproducten
• Studenten leren van en door elkaar
• Leerproces transparant
Is VAL een vorm van nieuw leren?
Mening van Robert Jan Simons (video 2:40)

• http://www.youtube.com/watch?v=1Mrn
 ZXpzB7o
de 11 VAL-stappen van de student

                             kiest
                          leerarrangement
                 spreekt                verzamelt
               compentieprofiel af            informatie
                                               maakt
     doet assessment                                  leerproduct
                                               virtuele
    publiceert op plaza                                leerinteractie
                neemt deel aan             participeert in
                editorial review            bijeenkomsten
                          verbetert & best
wordt beoordeeld en                  practising
 krijgt feedback
                                             leerprocesanalyse
Virtuele leerinteractie
•  portfolio
•  verbetersuggesties
•  mededelingen
•  dialoog
•  stellingname
•  leerprocesanalyse
•  voortgangstoets
•  best practising
•  waarderen
                      virtuele
                     leerinteractie


Maar hoe activeer je studenten tot interactie?
Hoe activeer je studenten tot
interactie (samen leren) in een ELO?
Inrichting
• door het ontwerp/inrichting van de ELO geschikt te
 maken voor interactie
• door de interactie expliciet te integreren in
 onderwijsleerproces (contextuele inbedding – de 11
 stappen)
• door de interactie te belonen, vb door te koppelen aan
 bewijslast (beoordeling) & feedback te valideren
• door voldoende activerende (digitale) opdrachten die
 expliciet stimuleren tot interactie in de ELO
Hoe activeer je studenten tot
interactie (samen leren) in een ELO?
Uitvoering
• door duidelijk te communiceren naar studenten wat
 van hen wordt verwacht (Start is cruciaal!!)
• door ervoor te zorgen dat er voldoende en
 geschikte objecten (content) zijn die uitnodigen tot
 interactie
• door een brug te slaan tussen bijeenkomsten en
 virtueel leren
• door modereren
Bespiegelingen uit de praktijk
• Fontys Hogescholen
 ▫ o.a. Minor de Jeugd van Tegenwoordig
• HRO
 ▫ o.a. derdejaar AGZ HBO-V
• HAN
 ▫ o.a. Master Neurorevalidatie en Master Social
  Work

maar ook bij NHTV, Belastingdienst, VAL-
 Junior etc.
Fontys: Minor de Jeugd van Tegenwoordig
• website
Resultaten evaluatie, o.a.:
• docenten allen enthousiast

• studenten moeten wennen aan ‘cultuuromslag’
• docenten hebben moeite met vinden van
 evenwicht tussen wanneer en hoe in te grijpen in
 het leerproces van de student
HRO: 3e jaar Algemene gezondheidszorg
HBO-V

Resultaten evaluatie o.a.:
• studenten leren meer van
mede-studenten

• alle docenten geven aan beter in staat te zijn om
 de studievoortgang te volgen en te begeleiden
• studenten willen niet meer terug naar ‘oude’
 model
HAN: Master Neurorevalidatie
• aanpak via Action Learning
 (casuïstiek uit eigen praktijk)
• functionaliteiten voor VAL
 ingebouwd in Sharepoint
 (ALE-sjabloon – Action
 Learning Environment)
• website en artikel
VAL-junior
= VAL voor PO (video 3:10)

• http://youtu.be/Vhw3PaHhsfA
Promotieonderzoeken
1. Onderzoek naar de relatie tussen virtuele
  leerinteractie en leerresultaten
2. Onderzoek naar de kwaliteit van online peer
  feedback
www.e-peerfeedback.nl
• Doel: verbeteren kwaliteit online peerfeedback

1.  Analyse feedback
2.  Toets en aanscherpen analysemodel
3.  Interventies
4.  Verbeteren VAL-methodiek
Peer feedback in VAL
• Functies van peer feedback
• Wat is goede peer feedback?
• Waarderen en valideren
Functies van Peer Feedback
• Voordelen: meer feedback, meer onzekerheid,
 dieper leren
• Leren van geven en ontvangen van feedback
• Geen Peer Assessment, maar Peer Assisted
 Learning | Peer Tutoring
• Formatieve en summatieve functie van peer
 feedback
Wat is goede peer feedback (VAL)?
•  Gericht op inhoud, in samenhang bekijken
•  Voegen beknopte relevante informatie toe
•  Blijkt dat gever ‘deskundig’ is
1.  Inhoudelijke verrijking/toevoeging
2.  Als …. dan …. –redenering

Bv. als je methode X had gebruikt dan had je een
 betere probleemanalyse gemaakt
Voorbeelden goede peer feedback
1. Je had bij je gesegmenteerde doelgroepanalyse
  met een T-toets moeten werken ipv een Z-toets
  want het is een binominale verdeling
2. Ik mis de emancipatiegolf in de jaren 60 als
  verklaring voor deze ongelijkheid want als je dat
  wel had gedaan had de beleidsverklaring meer
  conformistisch geweest
3 fasen en statussen van feedback


  Gewenning         Verdieping         Verrijking              Begrips-
Compliment  Leesbewijs       Aanvulling  Verbetering  Verrijking
              vorming
                           Bewijsmateriaal voor
                          competentieontwikkeling
Opdracht: ‘waarderen, valideren en leren
van online peer feedback’
1. Vorm duo’s
2. Formuleer een definitie van ‘Self-efficacy’ (op het
  formulier)
3. Geef de definitie aan je duopartner
4. Formuleer feedback op de definitie van je duopartner
  (op het formulier)
5. Geef de feedback aan je duopartner
6. Heeft je buurman/vrouw goede feedback gegeven?
  check mbv achterkant formulier ‘status gevalideerde
  peerfeedback’
7. Plenaire bespreking
Formulier: geven/beoordelen peer
feedback
Definitie Self-efficacy  Feedback op definitie
             Ik gradeer deze suggestie
              als:
             compliment| leesbewijs| begripsvorming|
               aanvulling | verbetering | verrijking
Afsluiting
Impact VAL op studenten en opleiders
Openstaande punten?
Ben je tevreden over dit college?
Zijn je leervragen beantwoord?
Wil je met VAL aan de slag?

Contact opnemen met Esther van Popta via
 info@vpconsultants.nl en www.e-
 peerfeedback.nl
Impact VAL op studenten
•  Moeten ook wennen
•  Meer met studie bezig
•  Leert meer van medestudent dan van opleiders
•  Meer gemotiveerd, studeert intensiever
•  Meer en betere vragen / hoger niveau
•  Bagagedragergedrag verdwijnt
•  Werken in community gaat makkelijk af
•  Gebruikt meer buitenschoolse leerervaringen
Impact VAL op opleiders
•  Grote omschakeling / verandering
•  Nieuwe vaardigheden
•  Wordt weer zichtbaar
•  Is meer met zijn vak en actualiteit bezig
•  Communiceert anders met student
•  Moet leren niet in te grijpen
•  Professionalisering
•  Focus op competenties
Fase     De status van gevalideerde feedback kan zijn:

       compliment: uit de feedback blijkt overduidelijk dat de
       student het Leerproduct positief waardeert
Gewenning  leesbewijs: uit de feedback blijkt dat de student het
       Leerproduct serieus heeft gelezen
       begripsvorming: uit de feedback blijkt dat de student een
       begripsvolle relatie kan leggen tussen verschillende aspecten van
       het Leerproduct
Verdieping
       aanvulling: uit de feedback blijkt dat de student een relevante
       aanvulling op het Leerproduct heeft geleverd
       verbetering: uit de feedback blijkt dat de student met nieuwe
       informatie binnen dit kennisobject heeft aangegeven hoe en
       met welk resultaat het Leerproduct wordt verbeterd
       verrijking: uit de feedback blijkt dat de student met nieuwe,
       relevante informatie buiten dit kennisobject heeft aangegeven
Verrijking  hoe en met welk resultaat het Leerproduct substantieel wordt
       verbeterd
       of
       uit de feedback blijkt dat de student in staat is aan te geven met
       welke achterliggende theorie het Leerproduct kan worden
       verbonden en hoe daardoor de kwaliteit van het Leerproduct
       substantieel wordt verrijkt
Sociaal constructivisme
• Uncertainty is a crucial component of learning
 and knowing (Dewey)”

More Related Content

What's hot

onderweg naar flexibeler onderwijs: het slopen van oude manieren en het afsch...
onderweg naar flexibeler onderwijs: het slopen van oude manieren en het afsch...onderweg naar flexibeler onderwijs: het slopen van oude manieren en het afsch...
onderweg naar flexibeler onderwijs: het slopen van oude manieren en het afsch...robert bouwhuis
 
Onderwijsontwikkeling gericht op microcredentialing
Onderwijsontwikkeling gericht op microcredentialingOnderwijsontwikkeling gericht op microcredentialing
Onderwijsontwikkeling gericht op microcredentialingrobert bouwhuis
 
Voorstel waarderingsladder 21042021
Voorstel waarderingsladder 21042021Voorstel waarderingsladder 21042021
Voorstel waarderingsladder 21042021robert bouwhuis
 
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
 
E learning & webinars slide share
E learning & webinars slide shareE learning & webinars slide share
E learning & webinars slide sharecompanywebcast
 
Presentatie 26 juni 2012 boven ij ziekenhuis
Presentatie 26 juni 2012 boven ij ziekenhuisPresentatie 26 juni 2012 boven ij ziekenhuis
Presentatie 26 juni 2012 boven ij ziekenhuisrenskepat
 
Het vergroten van toegankelijkheid van - en transparantie in (hoger) onderwij...
Het vergroten van toegankelijkheid van - en transparantie in (hoger) onderwij...Het vergroten van toegankelijkheid van - en transparantie in (hoger) onderwij...
Het vergroten van toegankelijkheid van - en transparantie in (hoger) onderwij...robert bouwhuis
 
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014Ilya Zitter
 
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...eyfioole
 
voorstel voor het erkennen, waarderen en certificeren van leren met behulp va...
voorstel voor het erkennen, waarderen en certificeren van leren met behulp va...voorstel voor het erkennen, waarderen en certificeren van leren met behulp va...
voorstel voor het erkennen, waarderen en certificeren van leren met behulp va...robert bouwhuis
 
De waarde van toetsen en beoordelen
De waarde van toetsen en beoordelenDe waarde van toetsen en beoordelen
De waarde van toetsen en beoordelenlrn21
 
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014Ilya Zitter
 
Presentatie beoordelen competentiegericht leren
Presentatie beoordelen competentiegericht lerenPresentatie beoordelen competentiegericht leren
Presentatie beoordelen competentiegericht lerenPaulo Moekotte
 
Overzichtspresentatie Scorion van Parantion
Overzichtspresentatie Scorion van ParantionOverzichtspresentatie Scorion van Parantion
Overzichtspresentatie Scorion van Parantionrsmabers
 
Leren en doceren in de 21e eeuw HU
Leren en doceren in de 21e eeuw HULeren en doceren in de 21e eeuw HU
Leren en doceren in de 21e eeuw HUWilfredRubens.com
 
Didactische Vaardigheden
Didactische VaardighedenDidactische Vaardigheden
Didactische VaardighedenCitowoz
 

What's hot (18)

onderweg naar flexibeler onderwijs: het slopen van oude manieren en het afsch...
onderweg naar flexibeler onderwijs: het slopen van oude manieren en het afsch...onderweg naar flexibeler onderwijs: het slopen van oude manieren en het afsch...
onderweg naar flexibeler onderwijs: het slopen van oude manieren en het afsch...
 
Onderwijsontwikkeling gericht op microcredentialing
Onderwijsontwikkeling gericht op microcredentialingOnderwijsontwikkeling gericht op microcredentialing
Onderwijsontwikkeling gericht op microcredentialing
 
Voorstel waarderingsladder 21042021
Voorstel waarderingsladder 21042021Voorstel waarderingsladder 21042021
Voorstel waarderingsladder 21042021
 
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
 
E learning & webinars slide share
E learning & webinars slide shareE learning & webinars slide share
E learning & webinars slide share
 
Presentatie 26 juni 2012 boven ij ziekenhuis
Presentatie 26 juni 2012 boven ij ziekenhuisPresentatie 26 juni 2012 boven ij ziekenhuis
Presentatie 26 juni 2012 boven ij ziekenhuis
 
Het vergroten van toegankelijkheid van - en transparantie in (hoger) onderwij...
Het vergroten van toegankelijkheid van - en transparantie in (hoger) onderwij...Het vergroten van toegankelijkheid van - en transparantie in (hoger) onderwij...
Het vergroten van toegankelijkheid van - en transparantie in (hoger) onderwij...
 
Evaluatie
EvaluatieEvaluatie
Evaluatie
 
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
 
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
 
voorstel voor het erkennen, waarderen en certificeren van leren met behulp va...
voorstel voor het erkennen, waarderen en certificeren van leren met behulp va...voorstel voor het erkennen, waarderen en certificeren van leren met behulp va...
voorstel voor het erkennen, waarderen en certificeren van leren met behulp va...
 
De waarde van toetsen en beoordelen
De waarde van toetsen en beoordelenDe waarde van toetsen en beoordelen
De waarde van toetsen en beoordelen
 
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
 
Web 2.0 in het onderwijs
Web 2.0 in het onderwijsWeb 2.0 in het onderwijs
Web 2.0 in het onderwijs
 
Presentatie beoordelen competentiegericht leren
Presentatie beoordelen competentiegericht lerenPresentatie beoordelen competentiegericht leren
Presentatie beoordelen competentiegericht leren
 
Overzichtspresentatie Scorion van Parantion
Overzichtspresentatie Scorion van ParantionOverzichtspresentatie Scorion van Parantion
Overzichtspresentatie Scorion van Parantion
 
Leren en doceren in de 21e eeuw HU
Leren en doceren in de 21e eeuw HULeren en doceren in de 21e eeuw HU
Leren en doceren in de 21e eeuw HU
 
Didactische Vaardigheden
Didactische VaardighedenDidactische Vaardigheden
Didactische Vaardigheden
 

Viewers also liked

Les 2 (didactisch model)
Les 2 (didactisch model)Les 2 (didactisch model)
Les 2 (didactisch model)NielsDeJaeger
 
Sociale media; anders leren, anders onderwijzen
Sociale media; anders leren, anders onderwijzenSociale media; anders leren, anders onderwijzen
Sociale media; anders leren, anders onderwijzenWilfredRubens.com
 
Lessencyclus Media & Massa - Reclame, hot or not?
Lessencyclus Media & Massa - Reclame, hot or not?Lessencyclus Media & Massa - Reclame, hot or not?
Lessencyclus Media & Massa - Reclame, hot or not?Linda Batenburg
 
Webinar activerend leren fontys januari 2017
Webinar activerend leren fontys januari 2017Webinar activerend leren fontys januari 2017
Webinar activerend leren fontys januari 2017WilfredRubens.com
 
Gastcollege implementatie e learning fontys najaar 2016
Gastcollege implementatie e learning fontys najaar 2016Gastcollege implementatie e learning fontys najaar 2016
Gastcollege implementatie e learning fontys najaar 2016WilfredRubens.com
 

Viewers also liked (6)

Leren met sociale media
Leren met sociale mediaLeren met sociale media
Leren met sociale media
 
Les 2 (didactisch model)
Les 2 (didactisch model)Les 2 (didactisch model)
Les 2 (didactisch model)
 
Sociale media; anders leren, anders onderwijzen
Sociale media; anders leren, anders onderwijzenSociale media; anders leren, anders onderwijzen
Sociale media; anders leren, anders onderwijzen
 
Lessencyclus Media & Massa - Reclame, hot or not?
Lessencyclus Media & Massa - Reclame, hot or not?Lessencyclus Media & Massa - Reclame, hot or not?
Lessencyclus Media & Massa - Reclame, hot or not?
 
Webinar activerend leren fontys januari 2017
Webinar activerend leren fontys januari 2017Webinar activerend leren fontys januari 2017
Webinar activerend leren fontys januari 2017
 
Gastcollege implementatie e learning fontys najaar 2016
Gastcollege implementatie e learning fontys najaar 2016Gastcollege implementatie e learning fontys najaar 2016
Gastcollege implementatie e learning fontys najaar 2016
 

Similar to 20120523 virtual action learning bij master pedagogiek v2

26 april 2021 Workshop blended learning binding-studentsucces ow parade
26 april 2021 Workshop blended learning binding-studentsucces ow parade26 april 2021 Workshop blended learning binding-studentsucces ow parade
26 april 2021 Workshop blended learning binding-studentsucces ow paradeFleur Prinsen
 
20101112 assessmentineleren
20101112 assessmentineleren20101112 assessmentineleren
20101112 assessmentinelerenFilip Vervenne
 
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1Hogeschool Rotterdam
 
Hoe vertaal je de onderwijsvisie naar de inrichting van de digitale leeromgev...
Hoe vertaal je de onderwijsvisie naar de inrichting van de digitale leeromgev...Hoe vertaal je de onderwijsvisie naar de inrichting van de digitale leeromgev...
Hoe vertaal je de onderwijsvisie naar de inrichting van de digitale leeromgev...SURF Events
 
Studentenfeedback op lesniveau
Studentenfeedback op lesniveauStudentenfeedback op lesniveau
Studentenfeedback op lesniveauHerman Post
 
Onderwijs verbeteren met 2.0 tools: vandaag kiezen, morgen draaien
Onderwijs verbeteren met 2.0 tools: vandaag kiezen, morgen draaienOnderwijs verbeteren met 2.0 tools: vandaag kiezen, morgen draaien
Onderwijs verbeteren met 2.0 tools: vandaag kiezen, morgen draaienHutspot
 
Val junior excellent presentatie
Val junior excellent presentatieVal junior excellent presentatie
Val junior excellent presentatiedaniellekooistra
 
Workshop Formatief Evalueren (en Differentiatie)
Workshop Formatief Evalueren (en Differentiatie)Workshop Formatief Evalueren (en Differentiatie)
Workshop Formatief Evalueren (en Differentiatie)Stijn Huijsmans
 
Workshop versterk je les met lesson study
Workshop versterk je les met lesson studyWorkshop versterk je les met lesson study
Workshop versterk je les met lesson studyFelix van Vugt
 
Op waarde geschat: het verbeteren van de aansluiting van resultaten van infor...
Op waarde geschat: het verbeteren van de aansluiting van resultaten van infor...Op waarde geschat: het verbeteren van de aansluiting van resultaten van infor...
Op waarde geschat: het verbeteren van de aansluiting van resultaten van infor...robert bouwhuis
 
20120521 de kracht van peer feedback 2
20120521 de kracht van peer feedback 220120521 de kracht van peer feedback 2
20120521 de kracht van peer feedback 2Esther van Popta
 
De cyclus van formatief evalueren
De cyclus van formatief evaluerenDe cyclus van formatief evalueren
De cyclus van formatief evaluerenJudith Gulikers
 
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)ExpoSchoolaanZet
 
Presentatie elo en digitale didactiek
Presentatie elo en digitale didactiekPresentatie elo en digitale didactiek
Presentatie elo en digitale didactiekWilfredRubens.com
 
120307 (wr) v1 presentatie elo en digitale didactiek nuffic
120307 (wr) v1 presentatie elo en digitale didactiek nuffic120307 (wr) v1 presentatie elo en digitale didactiek nuffic
120307 (wr) v1 presentatie elo en digitale didactiek nufficWilfredRubens.com
 

Similar to 20120523 virtual action learning bij master pedagogiek v2 (20)

26 april 2021 Workshop blended learning binding-studentsucces ow parade
26 april 2021 Workshop blended learning binding-studentsucces ow parade26 april 2021 Workshop blended learning binding-studentsucces ow parade
26 april 2021 Workshop blended learning binding-studentsucces ow parade
 
20101112 assessmentineleren
20101112 assessmentineleren20101112 assessmentineleren
20101112 assessmentineleren
 
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
 
Hoe vertaal je de onderwijsvisie naar de inrichting van de digitale leeromgev...
Hoe vertaal je de onderwijsvisie naar de inrichting van de digitale leeromgev...Hoe vertaal je de onderwijsvisie naar de inrichting van de digitale leeromgev...
Hoe vertaal je de onderwijsvisie naar de inrichting van de digitale leeromgev...
 
Studentenfeedback op lesniveau
Studentenfeedback op lesniveauStudentenfeedback op lesniveau
Studentenfeedback op lesniveau
 
10 bedenkingen
10 bedenkingen10 bedenkingen
10 bedenkingen
 
How to use a blender
How to use a blenderHow to use a blender
How to use a blender
 
Onderwijs verbeteren met 2.0 tools: vandaag kiezen, morgen draaien
Onderwijs verbeteren met 2.0 tools: vandaag kiezen, morgen draaienOnderwijs verbeteren met 2.0 tools: vandaag kiezen, morgen draaien
Onderwijs verbeteren met 2.0 tools: vandaag kiezen, morgen draaien
 
Blended learning
Blended learningBlended learning
Blended learning
 
Val junior excellent presentatie
Val junior excellent presentatieVal junior excellent presentatie
Val junior excellent presentatie
 
Workshop Formatief Evalueren (en Differentiatie)
Workshop Formatief Evalueren (en Differentiatie)Workshop Formatief Evalueren (en Differentiatie)
Workshop Formatief Evalueren (en Differentiatie)
 
Workshop versterk je les met lesson study
Workshop versterk je les met lesson studyWorkshop versterk je les met lesson study
Workshop versterk je les met lesson study
 
Presentatie dpf hanovatie
Presentatie dpf hanovatiePresentatie dpf hanovatie
Presentatie dpf hanovatie
 
Op waarde geschat: het verbeteren van de aansluiting van resultaten van infor...
Op waarde geschat: het verbeteren van de aansluiting van resultaten van infor...Op waarde geschat: het verbeteren van de aansluiting van resultaten van infor...
Op waarde geschat: het verbeteren van de aansluiting van resultaten van infor...
 
20120521 de kracht van peer feedback 2
20120521 de kracht van peer feedback 220120521 de kracht van peer feedback 2
20120521 de kracht van peer feedback 2
 
De cyclus van formatief evalueren
De cyclus van formatief evaluerenDe cyclus van formatief evalueren
De cyclus van formatief evalueren
 
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
 
Presentatie elo en digitale didactiek
Presentatie elo en digitale didactiekPresentatie elo en digitale didactiek
Presentatie elo en digitale didactiek
 
120307 (wr) v1 presentatie elo en digitale didactiek nuffic
120307 (wr) v1 presentatie elo en digitale didactiek nuffic120307 (wr) v1 presentatie elo en digitale didactiek nuffic
120307 (wr) v1 presentatie elo en digitale didactiek nuffic
 
Mentoren op de werkvloer: duaal leren in de informatiesector
Mentoren op de werkvloer: duaal leren in de informatiesectorMentoren op de werkvloer: duaal leren in de informatiesector
Mentoren op de werkvloer: duaal leren in de informatiesector
 

20120523 virtual action learning bij master pedagogiek v2

 • 1. Virtual Action Learning Esther van Popta, 23 mei 2012 Van Popta Consultants | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • 2. Programma • VAL in vogelvlucht • Verdieping peer feedback • Opdracht peer feedback • Afsluiting
 • 3. VAL in vogelvlucht • Resultaten • GEEN • Uitgangspunten • Nieuw leren? • 11 VAL-stappen • Virtuele leerinteractie • De praktijk • Promotieonderzoeken
 • 4. Resultaten VAL (onderzoek Citowoz) • Docenten werken met meer plezier en resultaat • Cursisten zijn anders en meer met hun studie bezig • Opleidingskosten kunnen omlaag • Eindniveau wordt hoger
 • 5.
 • 6. Theoretische achtergrond • Samen leren verleidt tot actief en productief leren • Meer informatie, meer media – persoonlijke leerinterface – andere informatieverwerking – beïnvloedt formeel leren • Theoretische basis = connectivistische en sociaal constructivistische leertheorieën (Vygotsky, Dewey, Piaget) • Individuele kennisconstructie die zich in interactie met medeleerlingen ontwikkelt
 • 7. en ook… Community of Inquiry • Cognitive presence: betekenis construeren door reflectie en dialoog met anderen • Social presence (affectief) verbonden voelen met elkaar binnen de online gemeenschap (vertrouwen en transparantie) • Teaching presence: onderwijsontwerp, de begeleiding en sturing Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000)
 • 8. Uitgangspunten van leren in VAL • Samenlerend produceren gericht op competentieontwikkeling • Kennis als student informatie kan expliciteren • Competentie als student kennis kan toepassen • Betekenisvolle interactie rond kennisverwerving • Leerinteractie bij samen produceren leerproducten • Studenten leren van en door elkaar • Leerproces transparant
 • 9. Is VAL een vorm van nieuw leren? Mening van Robert Jan Simons (video 2:40) • http://www.youtube.com/watch?v=1Mrn ZXpzB7o
 • 10. de 11 VAL-stappen van de student kiest leerarrangement spreekt verzamelt compentieprofiel af informatie maakt doet assessment leerproduct virtuele publiceert op plaza leerinteractie neemt deel aan participeert in editorial review bijeenkomsten verbetert & best wordt beoordeeld en practising krijgt feedback leerprocesanalyse
 • 11. Virtuele leerinteractie • portfolio • verbetersuggesties • mededelingen • dialoog • stellingname • leerprocesanalyse • voortgangstoets • best practising • waarderen virtuele leerinteractie Maar hoe activeer je studenten tot interactie?
 • 12.
 • 13. Hoe activeer je studenten tot interactie (samen leren) in een ELO? Inrichting • door het ontwerp/inrichting van de ELO geschikt te maken voor interactie • door de interactie expliciet te integreren in onderwijsleerproces (contextuele inbedding – de 11 stappen) • door de interactie te belonen, vb door te koppelen aan bewijslast (beoordeling) & feedback te valideren • door voldoende activerende (digitale) opdrachten die expliciet stimuleren tot interactie in de ELO
 • 14. Hoe activeer je studenten tot interactie (samen leren) in een ELO? Uitvoering • door duidelijk te communiceren naar studenten wat van hen wordt verwacht (Start is cruciaal!!) • door ervoor te zorgen dat er voldoende en geschikte objecten (content) zijn die uitnodigen tot interactie • door een brug te slaan tussen bijeenkomsten en virtueel leren • door modereren
 • 15. Bespiegelingen uit de praktijk • Fontys Hogescholen ▫ o.a. Minor de Jeugd van Tegenwoordig • HRO ▫ o.a. derdejaar AGZ HBO-V • HAN ▫ o.a. Master Neurorevalidatie en Master Social Work maar ook bij NHTV, Belastingdienst, VAL- Junior etc.
 • 16. Fontys: Minor de Jeugd van Tegenwoordig • website Resultaten evaluatie, o.a.: • docenten allen enthousiast • studenten moeten wennen aan ‘cultuuromslag’ • docenten hebben moeite met vinden van evenwicht tussen wanneer en hoe in te grijpen in het leerproces van de student
 • 17. HRO: 3e jaar Algemene gezondheidszorg HBO-V Resultaten evaluatie o.a.: • studenten leren meer van mede-studenten • alle docenten geven aan beter in staat te zijn om de studievoortgang te volgen en te begeleiden • studenten willen niet meer terug naar ‘oude’ model
 • 18. HAN: Master Neurorevalidatie • aanpak via Action Learning (casuïstiek uit eigen praktijk) • functionaliteiten voor VAL ingebouwd in Sharepoint (ALE-sjabloon – Action Learning Environment) • website en artikel
 • 19. VAL-junior = VAL voor PO (video 3:10) • http://youtu.be/Vhw3PaHhsfA
 • 20. Promotieonderzoeken 1. Onderzoek naar de relatie tussen virtuele leerinteractie en leerresultaten 2. Onderzoek naar de kwaliteit van online peer feedback
 • 21. www.e-peerfeedback.nl • Doel: verbeteren kwaliteit online peerfeedback 1. Analyse feedback 2. Toets en aanscherpen analysemodel 3. Interventies 4. Verbeteren VAL-methodiek
 • 22. Peer feedback in VAL • Functies van peer feedback • Wat is goede peer feedback? • Waarderen en valideren
 • 23. Functies van Peer Feedback • Voordelen: meer feedback, meer onzekerheid, dieper leren • Leren van geven en ontvangen van feedback • Geen Peer Assessment, maar Peer Assisted Learning | Peer Tutoring • Formatieve en summatieve functie van peer feedback
 • 24. Wat is goede peer feedback (VAL)? • Gericht op inhoud, in samenhang bekijken • Voegen beknopte relevante informatie toe • Blijkt dat gever ‘deskundig’ is 1. Inhoudelijke verrijking/toevoeging 2. Als …. dan …. –redenering Bv. als je methode X had gebruikt dan had je een betere probleemanalyse gemaakt
 • 25. Voorbeelden goede peer feedback 1. Je had bij je gesegmenteerde doelgroepanalyse met een T-toets moeten werken ipv een Z-toets want het is een binominale verdeling 2. Ik mis de emancipatiegolf in de jaren 60 als verklaring voor deze ongelijkheid want als je dat wel had gedaan had de beleidsverklaring meer conformistisch geweest
 • 26. 3 fasen en statussen van feedback Gewenning Verdieping Verrijking Begrips- Compliment Leesbewijs Aanvulling Verbetering Verrijking vorming Bewijsmateriaal voor competentieontwikkeling
 • 27. Opdracht: ‘waarderen, valideren en leren van online peer feedback’ 1. Vorm duo’s 2. Formuleer een definitie van ‘Self-efficacy’ (op het formulier) 3. Geef de definitie aan je duopartner 4. Formuleer feedback op de definitie van je duopartner (op het formulier) 5. Geef de feedback aan je duopartner 6. Heeft je buurman/vrouw goede feedback gegeven? check mbv achterkant formulier ‘status gevalideerde peerfeedback’ 7. Plenaire bespreking
 • 28. Formulier: geven/beoordelen peer feedback Definitie Self-efficacy Feedback op definitie Ik gradeer deze suggestie als: compliment| leesbewijs| begripsvorming| aanvulling | verbetering | verrijking
 • 29. Afsluiting Impact VAL op studenten en opleiders Openstaande punten? Ben je tevreden over dit college? Zijn je leervragen beantwoord? Wil je met VAL aan de slag? Contact opnemen met Esther van Popta via info@vpconsultants.nl en www.e- peerfeedback.nl
 • 30. Impact VAL op studenten • Moeten ook wennen • Meer met studie bezig • Leert meer van medestudent dan van opleiders • Meer gemotiveerd, studeert intensiever • Meer en betere vragen / hoger niveau • Bagagedragergedrag verdwijnt • Werken in community gaat makkelijk af • Gebruikt meer buitenschoolse leerervaringen
 • 31. Impact VAL op opleiders • Grote omschakeling / verandering • Nieuwe vaardigheden • Wordt weer zichtbaar • Is meer met zijn vak en actualiteit bezig • Communiceert anders met student • Moet leren niet in te grijpen • Professionalisering • Focus op competenties
 • 32. Fase De status van gevalideerde feedback kan zijn: compliment: uit de feedback blijkt overduidelijk dat de student het Leerproduct positief waardeert Gewenning leesbewijs: uit de feedback blijkt dat de student het Leerproduct serieus heeft gelezen begripsvorming: uit de feedback blijkt dat de student een begripsvolle relatie kan leggen tussen verschillende aspecten van het Leerproduct Verdieping aanvulling: uit de feedback blijkt dat de student een relevante aanvulling op het Leerproduct heeft geleverd verbetering: uit de feedback blijkt dat de student met nieuwe informatie binnen dit kennisobject heeft aangegeven hoe en met welk resultaat het Leerproduct wordt verbeterd verrijking: uit de feedback blijkt dat de student met nieuwe, relevante informatie buiten dit kennisobject heeft aangegeven Verrijking hoe en met welk resultaat het Leerproduct substantieel wordt verbeterd of uit de feedback blijkt dat de student in staat is aan te geven met welke achterliggende theorie het Leerproduct kan worden verbonden en hoe daardoor de kwaliteit van het Leerproduct substantieel wordt verrijkt
 • 33. Sociaal constructivisme • Uncertainty is a crucial component of learning and knowing (Dewey)”