Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20120313 workshop social media voor opleidingskunde 16 maart

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

20120313 workshop social media voor opleidingskunde 16 maart

 1. 1. WorkshopSociale Media Esther van Popta SCO-ICTO, HAN 16 maart 2012
 2. 2. Programma• Perspectief• Geschiedenis• Vragen aan Twitter• Wat kun je met Sociale Media? – inzetten voor leren/trainen – Inzet voor de professional
 3. 3. Perspectief
 4. 4. Geschiedenis• Klik hier voor een infographic met de geschiedenis van social media.• Film: http://www.youtube.com/embed/PuebaqkEu mU
 5. 5. De kracht van Sociale Media• mbv Twitter (wie?)• Opdracht: stel een vraag op Twitter met hashtag #minorehrd
 6. 6. Wat kun je met Sociale Mediabij leren en trainen?• digitale didactiek• waarom sociale media?• hoe faciliteren?• voorbeelden sociale media in onderwijs
 7. 7. Sociale media in het onderwijsDe 7 pijlers van Digitale didactiek 1. Creëren 2. Relaties leggen 3. Uitdragen 4. Transparant maken 5. Leren leren 6. Competenties centraal 7. Flexibiliteit Bron: Robert-Jan Simons, 2003
 8. 8. Waarom Sociale Media in onderwijs?• Social media moet je niet formaliseren• Leren via sociale media is een manier om informeel te leren Vb. Je kan je studenten niet verplichten om je toe te voegen aan hun sociale netwerk omdat je hier “belangrijke” berichten op plaatst 20% leren gebeurt in een formele trainingsomgeving 80% opleidingsinvesteringen naar formele trainingenBron: Educate the Crowd, 2010 en Wilfred Rubens, 2010
 9. 9. Hoe faciliteer je Sociale Media alsorganisatie?• Focus op proces ipv tools• Is er ruimte voor informeel leren i/h onderwijs?• Geef het voorbeeld dmv sociale media• Geef ruimte om te experimenteren (get your hands dirty, speelruimte)• Bereid docent voor op het leren en werken met social media (bv. gebrek aan controle)• Stimuleer reflectie en evalueer• Betrek medewerkers bij de keuze tools Bron: Wilfred Rubens, 2010
 10. 10. Voorbeelden Sociale Mediain het onderwijs• In- en externe weblogs bij • Wiki’s bij opleiding Life Sciences opleidingen FEM Tagging bij ‘Talent’ FEM; interactieve weblectures• externe weblog bij deeltijd • Weblogs informatievaardigheden en opleiding management zorg en studiecentra dienstverlening •Studieblog HAN minor Communicatie• blog , twitter, linkedin voor 2.0 opleiding Innovatie in de zorg en •Youtube, Vimeo, Wiki, Twitter dienstverlening (modereren en feedback), Blogs• Action Learning Environment (ontwikkelingsportfolio en publieke met sociale vormen van leren zelfreflectie) bij ICA zoals E-Peer feedback bij o.a. •Facebook met filmpjes via Master Neurorevalidatie smartphones bij Fysiotherapie
 11. 11. Wat kun je met Sociale Mediaals professional? 4 dilemma’s• formeel vs informeel leren – twee vormen: feedback vragen/zoeken en teamleren• binnen vs buiten• open vs gesloten• zakelijk vs prive
 12. 12. Verhouding formeel en informeel leren Leeractiviteiten en relatieve belang bij Sara Lee/DE (bron: AKC, 2002) Harm Weistra over leren in werktijd (link naar literatuuronderzoek)
 13. 13. Je mist meerdan je meemaakt,helemaal niet erg(Martin Bril)

×