Presentatie nationale overnamedag_2011

801 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
801
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie nationale overnamedag_2011

 1. 1. Waardebepaling<br />Alexander den Boer<br />
 2. 2. Begripvorming<br />Waarde<br />Prijs<br />Taxatie<br />
 3. 3. Wanneer komen ondernemingen in aanraking met waarderen?<br />Fiscaal<br /><ul><li> Herstructurering
 4. 4. Overdracht binnen familie
 5. 5. Intellectual Property / merk
 6. 6. Werknemersparticipatie
 7. 7. Trusts / SPF routes </li></ul>Bedrijfseconomisch<br /><ul><li> Onderneming
 8. 8. Activiteit / Business Unit
 9. 9. IntellectualProperty / merk
 10. 10. Strategische scan
 11. 11. Valuebased management</li></ul>Juridisch<br />Transactie<br />Fair Value Accounting<br /><ul><li> Echtscheiding
 12. 12. Aandeelhoudersovereenkomst
 13. 13. Gerechtelijke procedure
 14. 14. Forensicvaluation
 15. 15. Fairnessopinion / secondopinion
 16. 16. Onderbouwing vraagprijs
 17. 17. Target valuation
 18. 18. Bepalen fusieverhouding
 19. 19. Uit- / toetreden aandeelhouders
 20. 20. Werknemersparticipatie
 21. 21. Purchase Price Allocation (PPA)
 22. 22. Goodwill
 23. 23. Impairment testing</li></li></ul><li>Is waarde objectief?<br /> Nee! Waarde is afhankelijk van situatie, positie en verwachtingen!<br />
 24. 24. Is waarde objectief?<br /> Nee! Waarde is afhankelijk van situatie, positie en verwachtingen!<br />
 25. 25. Hoe waarde kan verschillen: eindejaarslot<br />Kosten: € 100<br />1 prijs: € 100 miljoen<br />Kans op deze prijs: 1: 25 miljoen<br /> Wat is het lot waard?<br />Netto contante waarde?€ -96<br />Verwachtingswaarde?€ 4<br />Op 31 december?<br />Op 2 januari?<br />Marktwaarde?€ 100<br /> Zienswijze en timing zijn van invloed !<br />
 26. 26. Hoe waarde kan verschillen: waardeparadox van Adam Smith<br />Wat is meer waard, water of diamanten?<br />Op het terras bij kasteel de Vanenburg in Putten?<br />In de Sahara?<br />Nut, waarde en prijs<br /> Situatie en positie zijn van invloed!<br />
 27. 27. Bezit vs. opbrengsten uit bezit<br />Een hotel staat voor € 50 mln op de balans;<br />Wat is de economischewaarde?<br />Bezettingsgraad 10%<br />
 28. 28. Bezit vs. opbrengsten uit bezit<br />Welke onderneming is meer waard:<br />1. Transportonderneming, verlieslatend <br /> Vrachtwagens getaxeerd op € 1.000.000<br />2. Transportonderneming, winstgevend<br /> Vrachtwagens getaxeerd op € 400.000<br />2. Onderneming realiseert constantecashflow van € 600.000 <br /> Bedrijfspand is getaxeerd op € 200.000<br />1. Onderneming realiseert constantecashflow van € 500.000 <br /> Bedrijfspand is getaxeerd op € 1.000.000<br />2. Onderneming realiseert constantecashflow van € 600.000 <br /> Eigen vermogen is € 18.000<br />1. Onderneming realiseert constantecashflow van € 500.000 <br /> Eigen vermogen is € 1.000.000<br />
 29. 29. Uitdagingen en oplossingen <br />“Bedrijven in mijn sector worden gewaardeerd op 6 keer EBITDA”<br /><ul><li>“Als je in jaar 1 na de koop het halve wagenpark moet vervangen, heb je een negatieve cashflow en kun je meteen weer terug naar de bank”</li></ul>“Mijn bedrijf € 2.000.000 waard? Mijn pand alleen is al hoger getaxeerd!”<br /> “Wellicht kunt u dezelfde activiteiten vanuit een goedkoper pand uitvoeren”<br />“Partijen waarderen de onderneming op basis van een wegingsfactor op het laatste jaar * de helft van de winst + 1/3 van de goodwill in het klantenbestand + de waarde van het pand”<br /> Laat de onderneming door een specialist waarderen. Prijsformules kloppen nooit. Als een formule wordt afgesproken, wordt hiermee vrijwel altijd één van partijen benadeeld<br />
 30. 30. Wrap-up<br />Niet geïnteresseerd in winst maar in geldstromen;<br />Redenerenvanuitpositie en situatie;<br />Tijdswaarde van geld;<br />Risico en onzekerheid.<br />
 31. 31. Waarderingsmethodieken<br />1. Discounted Cash Flow Methode<br />2. Verbeterde Rentabiliteitsmethode<br />3. Multiples<br />4. Peer Group Analyse<br />5. Intrinsieke waarde en liquidatiewaarde<br />
 32. 32. Discounted Cash Flow Methode (DCF)<br />
 33. 33. DCF – Stap 1: Analyseren verleden<br />Normaliseren winst- en verliesrekening:<br />Niet zakelijke kosten (managementfee of huur)<br />Niet bedrijfsgebonden kosten:<br />Skybox bij FC Twente;<br />Dochter en vrouw rijden een auto van de zaak;<br />“Zakenreis” met vrienden/familie<br />Studerende zoon is parttime productiemedewerker met een salaris van € 2.500 per maand voor 8 uur per week.<br />Incidentele kosten:<br />Ontslagprocedure;<br />Faillissement grote debiteur.<br />Investeringen, afschrijvingen en kosten:<br />Investeringen die als kosten zijn geboekt;<br />Onderneming schrijft machines in 3 jaar af terwijl ze 10 jaar meegaan.<br />
 34. 34. DCF – Stap 1: Analyseren verleden<br />Analyseren winst- en verliesrekening:<br />Productgroepen;<br />Kostenontwikkeling;<br />Ratio-analyse (omzet per medewerker, per machine, etc.)<br />Normaliseren balansen:<br />Stille reserves;<br />Voorzieningen;<br />Rekening courant directie / aandeelhouders.<br />Analyseren werkkapitaal:<br />Voorraadontwikkeling;<br />Debiteuren en crediteuren posities;<br />Onderhanden werk. <br />
 35. 35. DCF – Stap 2: Prognostiseren van de geldstromen<br />Beoordelen ondernemingsstrategie:<br />Verleden versus toekomst;<br />Nieuw product / markt;<br />Uitbesteden productie of juist start eigen productie;<br />Brancheontwikkeling;<br />Nieuwbouw;<br />Afstoten activiteiten;<br />Wijziging leverancier.<br />Geldstromen in de toekomst:<br />Prognose winst- en verliesrekening;<br />Investeringsbegroting;<br />Verwachte werkkapitaalontwikkeling. <br />
 36. 36. DCF – Stap 2: Prognostiseren van de geldstromen<br />Analyse materiële vaste activa:<br />Status machinepark en inventaris;<br />Achterstallig onderhoud;<br />Nieuwbouw.<br />OF<br />
 37. 37. DCF – Stap 3: Vaststellen disconteringsvoet<br />De disconteringsvoet bestaat uit drie elementen:<br />Het rendement op eigen vermogen (Re);<br />Het rendement op vreemd vermogen (Rd);<br />Verhouding eigen vermogen (E) / vreemd vermogen (D).<br />
 38. 38. Risicofactoren rendement op eigen vermogen<br />Afhankelijkheid DGA (directeur grootaandeelhouder)<br />OF<br />
 39. 39. Risicofactoren rendement op eigen vermogen<br />Personeelsbestand<br />
 40. 40. Risicofactoren rendement op eigen vermogen<br />Kwaliteit interne organisatie<br />OF<br />
 41. 41. Waarderingscasus - REV<br />Risicofactorenrendementeigenvermogen<br />Risicospreidingactiviteiten<br />OF<br />
 42. 42. Waarderingscasus - REV<br />Risicofactoren rendement eigen vermogen<br />Omvang van de onderneming (smallfirm premie = hoger risico voor kleine ondernemingen) <br />OF<br />
 43. 43. Waarderingscasus - REV<br />Risicofactoren rendement eigen vermogen<br />Toetredingbarrières <br />OF<br />
 44. 44. Conjunctureleschommeling<br />Risicofactoren rendement op eigen vermogen<br />Verschil tussen financiële prestaties in verleden en toekomst<br />OF<br />Hockeystickprognose<br />
 45. 45. DCF – Stap 4 Aftrekken van rentedragende schulden<br />Aftrekken rentedragende schulden<br />Bancaire schulden<br />Rekening courant groepsmaatschappijen<br />Voorzieningen met vreemdvermogenkarakter (bijv. pensioen)<br />
 46. 46. Impact van schuld<br />Twee identieke ondernemingen m.u.v. verhouding vreemd- en eigen vermogen<br />OF<br />
 47. 47. Impact van liquide middelen<br />Twee identieke ondernemingen m.u.v. liquiditeitspositie<br />OF<br />
 48. 48. Visuele samenvatting<br />Prognose W&V rekening 2011-2015<br />Investeringsbegroting 2011-2015<br />Ontwikkeling werkkapitaal<br />∞<br />2012<br />2013<br />2014<br />2015<br />2011<br />Bedrijfsresultaat na Vpb<br />Bedrijfsresultaat na Vpb<br />Bedrijfsresultaat na Vpb<br />Bedrijfsresultaat na Vpb<br />Bedrijfsresultaat na Vpb<br />Bedrijfsresultaat na Vpb<br />+ Afschrijvingen<br />+ Afschrijvingen<br />+ Afschrijvingen<br />+ Afschrijvingen<br />+ Afschrijvingen<br />+ Afschrijvingen<br />Netto geldstroom<br />-/- Investeringen<br />-/- Investeringen<br />-/- Investeringen<br />-/- Investeringen<br />-/- Investeringen<br />-/- Investeringen<br />+/- Mutatiewerkkapitaal<br />+/- Mutatiewerkkapitaal<br />+/- Mutatiewerkkapitaal<br />+/- Mutatiewerkkapitaal<br />+/- Mutatiewerkkapitaal<br />+/- Mutatiewerkkapitaal<br />1 jan ‘11<br />tijd, risico en onzekerheid<br />
 49. 49. Visuele samenvatting<br />∞<br />2012<br />2013<br />2014<br />2015<br />2011<br />Contante geldstroom<br />De som van de contante geldstromen <br />= <br />Waarde van de onderneming per 1 januari ‘11<br />
 50. 50. Visuele samenvatting<br />per 1 januari ‘11<br />Waardeonderneming<br />Waardevreemdvermogen<br />Waardeaandelen<br />Waardeaandelen<br />
 51. 51. Visuele samenvatting<br />Boekhoudkundigebalans<br />Eigen vermogen<br />Activa<br />Vreemdvermogen<br />Economischebalans<br />Waardeaandelen<br />Contante waarde geldstromen<br />Waardevreemdvermogen<br />
 52. 52. WaarderingsmethodeMoraal van het verhaal….<br />Toekomstgericht<br />Geldstromen (cash flows = banksaldo) i.p.v. winst en bijbehorend risicoprofiel<br />Inschatting en onderbouwing van prognose en risicoprofiel belangrijker dan uitkomst<br />“Factor maal de EBITDA” is vertaling van deze fundamentele methode<br /> Het gaat erom binnen hoeveel jaar je de investering hebt terugverdiend<br />
 53. 53. Hoe waarderen wij een onderneming?<br />Economisch denken is bepalend<br />“Bezit is geen bron van waarde, waarde zit in opbrengst” <br />Een onderneming is waard wat je er in de toekomst mee denkt te kunnen verdienen<br />Elke waardering is per definitie subjectief<br />In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst<br /><ul><li>Het economische waarde denken ziet een onderneming als een investeringsproject
 54. 54. Waarde is wat je ermee kunt bereiken:  Focus op de toekomst
 55. 55. Zienswijze, positie en timing zijn belangrijk</li></li></ul><li>Van Oers Corporate FinanceGinnekenweg 1454818 JD BredaT 076 – 5303 800F 076 – 5303 849E algemeen@vanoers-cf.nlwww.vanoers-cf.nl<br />Alexander den Boer +31 (0)6 - 517 11 822 <br />a.dboer@vanoers-cf.nl<br />

×