Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

δελτιο τυπου

2,454 views

Published on

deltio typoy

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

δελτιο τυπου

  1. 1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Απάντηση του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής σε ανυπόστατα δημοσιεύματα. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής εκφράζει κατηγορηματικά και ομόφωνα την απόλυτη και αμέριστη συμπαράστασή του στις ενέργειες της Διεύθυνσης του σχολείου για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των μαθητών του, την προστασία της σχολικής περιουσίας και του σχολικού κτιρίου. Το ίδιο ομόφωνα και κατηγορηματικά καταδικάζει απερίφραστα και απορρίπτει τα πρόσφατα δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, τα οποία υπονομεύουν και αμαυρώνουν αυτήν την προσπάθεια, ως αβάσιμα και αυθαίρετα σύμφωνα με:  Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για την «παραχώρηση σχολικών χώρων» και συγκεκριμένα το άρθρο 4 παράγρ.3 του Ν.1566/85 καθώς και το Ν.1894/90 οι οποίοι ορίζουν ρητά ότι η παραχώρηση σχολικών χώρων σε μόνιμη βάση για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατή, γιατί έτσι δεσμεύονται πολύτιμοι χώροι, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των σχολείων.  Την υπ’αριθμ.477/28-1-2016 (ΑΔΑ Ψ6ΙΒΟΡΙΥ-85Ν) απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης , σύμφωνα με την οποία δεν γίνεται δεκτή η παραχώρηση αίθουσας στο Σύλλογο των Ηπειρωτών Ν Ροδόπης για τη στέγαση των γραφείων του στο κτίριο του 13ου Δημ. Σχ. Κομοτηνής  Την υπ’αριθμ.19098/15-7-2016 διαβίβαση απόφασης από την Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Κομοτηνής ,σύμφωνα με την οποία ενημερώνεται ο εν λόγω Σύλλογος για την άμεση επιστροφή και παράδοση της αίθουσας στη Δ/νση του Σχολείου ώστε να προετοιμαστεί για να στεγάσει αίθουσα διδασκαλίας  Τη μη ύπαρξη άδειας παραχώρησης άλλου σχολικού χώρου (ισογείου ή Γυμναστηρίου για χοροδιδασκαλία των μαθητών του Συλλόγου για την σχολική χρονιά 2015-16 από το Δήμο Κομοτηνής  Την αναγκαιότητα συνθηκών ασφάλειας του κτιρίου για ευνόητους λόγους και αλλαγής της κλειδαριάς της κεντρικής εισόδου του  Τις έγγραφες οχλήσεις της Δ/νσης του Σχολείου για την άμεση επιστροφή της αίθουσας στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου(τελευταία-αρ.πρ.149/29-9-2016,προς την Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Κομοτηνής) Με λίγα λόγια, η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων σε στενή συνεργασία και συνεννόηση με το Σύλλογο Γονέων και
  2. 2. Κηδεμόνων του σχολείου, αυτό που προσπαθεί να πετύχει είναι να εξασφαλίσει πρόσβαση στο σχολείο μόνο των άμεσα εμπλεκομένων με τη λειτουργία του και όσων διαθέτουν νόμιμη άδεια παραχώρησης σχολικών χώρων, με αποκλειστικό σκοπό τη διαφύλαξη της ασφάλειας και υγιεινής του σχολικού χώρου και της περιουσίας του σχολείου. Επίσης, προσπαθεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες αίθουσες διδασκαλίας για το δυναμικό των 112 μαθητών, καθώς και χώρους εξειδικευμένης διδασκαλίας (βιβλιοθήκη, εργαστήρι φυσικής κ.τ.λ.), τα οποία προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία και αποτελούν βασικό αγαθό και δικαίωμα κάθε μαθητή. Γνωρίζουμε ότι όλοι οι δημότες έχουν δικαίωμα στην περιουσία του Δήμου τους, εφόσον διεκδικούν και τους παραχωρείται η χρήση της μέσω της προβλεπόμενης νόμιμης οδού. Αναρωτιόμαστε όμως, άραγε, δεν αποτελούν προτεραιότητα οι ανάγκες των μαθητών σε ένα Δήμο; Ειδικά όταν διακυβεύεται και η ασφάλειά τους, εκτός των άλλων, όλοι μας οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεχτικοί και να συνεργαζόμαστε για το κοινό καλό. Κατόπιν τούτων, ο Σύλλογος Διδασκόντων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής διαψεύδει τα εν λόγω δημοσιεύματα για άρνησή μας και παρεμπόδιση της εισόδου των μελών του Συλλόγου Ηπειρωτών στο χώρο του σχολείου, αφού σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις όφειλαν οι ίδιοι να παραδώσουν εγκαίρως τα κλειδιά της πρώην παραχωρηθείσας αίθουσας στη διεύθυνση του σχολείου για προετοιμασία της αίθουσας ως εργαστήρι πληροφορικής, αφού πρώτα μεταφέρουν τον εξοπλισμό τους σε άλλο χώρο που τους παραχωρήθηκε με δωρεά(αρχοντικό Σκουτέρη), πράγμα που δεν ήταν διατεθειμένοι να πράξουν. Είμαστε σίγουροι ότι οι υπεύθυνοι για τη διευθέτηση της λυπηρής αυτής κατάστασης θα αναλάβουν αμέσως δράση το συντομότερο δυνατό. Ανακοινώνοντας όλα τα παραπάνω, πρόθεσή μας είναι να θίξουμε προβληματικές καταστάσεις που χρονίζουν, και όχι πρόσωπα, και να ανασκευαστούν τα ψεύδη των μη διασταυρωμένων πληροφοριών των εν λόγω δημοσιευμάτων. Τέλος, πιστεύουμε ότι όλοι συμφωνούμε ότι τελικοί αποδέκτες όλων των ενεργειών μας ή παραλείψεων μας είναι τα παιδιά και γι’ αυτό το λόγο οφείλουμε να είμαστε όλοι μας σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων και να έχουμε καλή διάθεση για από κοινού επίλυσή τους. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 13Ο Υ ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 13Ο Υ ΔΗΜ.ΣΧ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

×