Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Studiekeuzegids Flyer E Mail

516 views

Published on

StudieKeuzeGids

Published in: Education, Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Studiekeuzegids Flyer E Mail

  1. 1. S T U D I E K E U Z E G I D S Help uw kind op weg Annemiek van Kessel Marion van Hoof
  2. 2. STUDIEKEUZEGIDS . HELP UW KIND OP WEG WAAROM DEZE STUDIEKEUZEGIDS? Studieuitval. Via de media bereiken ons regelmatig alarmerende berichten over studieuitval bij eerstejaarsstudenten. Dat kost de samenleving meer dan 6 miljard euro. Maar niet alleen de financiële strop die met een verkeerde studiekeuze gemoeid is baart ons zorgen. Voor de studenten zelf is het ook niet echt leuk om er binnen een jaar al achter te komen dat hun opleiding tegenvalt. ‘Dat moet anders kunnen’ was de gedachte die Annemiek van Kessel en Marion van Hoof aanzetten tot het schrijven van een boek voor ouders. Het resultaat is een handige StudieKeuzeGids, die ouders aan de hand neemt om het studiekeuzeproces van hun kinderen in goede banen te leiden. Kiezen is moeilijk. Recente onderzoeken over de ontwikkeling van onze hersenen laten zien dat kinderen tot ongeveer hun 23e levensjaar moeite hebben om welover- wogen keuzes te maken. Daarbij komt dat er een overvloed aan studiemogelijkheden is. Alleen al in Nederland zijn er 14 universiteiten en 51 hbo-instellingen die samen meer dan 300 studierichtingen aanbieden. Met alle variaties op die studierichtingen hebben wij het hier over duizenden verschillende opleidingen op hbo- en wo-niveau. Maak daar maar eens een keuze uit. Oproep aan ouders. De overheid nodigt middelbare scholen van harte uit om meer activiteiten te ontplooien om de studiekeuze van scholieren in goede banen te leiden. In ons boek roepen wij ook de ouders van scholieren op zich actief op te stellen bij het studiekeuzeproces van hun kind. Zij staan immers dicht bij hun kinderen, hebben ze opgevoed en maken ze dagelijks mee. Bovendien zegt meer dan 50% van de eerstejaarsstudenten dat de rol van hun ouders doorslaggevend is geweest voor hun studiekeuze. En als ouders zich productief opstellen in het keuzeproces, krijgen kinderen er een waardevolle informatiebron bij. Een hele kunst. Laat het duidelijk zijn dat ouders invloed (willen) hebben op het keuzegedrag van hun kinderen. Het is echter een hele kunst om die invloed op een positieve manier in te zetten. Want het is beslist geen uitgemaakte zaak dat ouders de meest objectieve adviseurs en begeleiders zijn. Daarom laten wij in ons boek ouders eerst naar zichzelf kijken. Daarna reiken wij praktische handvatten aan om kinderen effectief te begeleiden bij hun studiekeuze.
  3. 3. 1. WAT VOOR OUDER BEN IK EIGENLIJK? In hoofdstuk 1 neemt u zichzelf onder de loep. Wat voor ouder ben ik eigenlijk? Wat verwacht ik van mijn kind? Push ik mijn kind of stimuleer ik het? Wat waren mijn eigen ideeën over mijn leven en zijn die ideeën uitgekomen? Zou ik het anders doen als ik het over mocht doen? Welke waarden zijn voor mij belangrijk? Aan de hand van oefeningen en vragen komt u stukje bij beetje tot zelfinzicht. 2. BEGRIJPEN WIJ ELKAAR? In hoofdstuk 2 besteden wij aandacht aan de laatste onderzoeken over pubers en adolescenten. We schetsen een beeld van de ‘hedendaagse puber’, van de psychosociale en seksuele ontwikkeling en de ontwikkeling van de hersenen. We geven inzicht in verschillende aspecten van communicatie met uw kind. U krijgt tools aangereikt voor het voeren van gesprekken. 3. HET PERSOONLIJK EDUCATIE PROFIEL In hoofdstuk 3 gaat u samen met uw kinderen aan de slag. Dit kan op verschillende manieren. Door een ongedwongen praatje onder de afwas, of juist door een gepland gesprek waarin u goed luistert en veel vragen stelt, of heel praktisch door het actief helpen zoeken naar informatiemateriaal. Afhankelijk van de communicatie- stijl die u kiest worden oefeningen en testjes aangereikt voor beide ‘partijen’. Aan het eind van hoofdstuk 3 stelt u samen met uw kind een Persoonlijk Educatie Profiel (kortweg PeP) voor hem of haar op. 4. EROPUIT! Hoofdstuk 4 is vooral een praktisch deel. U weet waar het bij uw kind om draait als het gaat om waarden, interesses en persoonlijke eigenschappen en ook uw kind is zich daarvan bewust. Uzelf heeft inmiddels handvatten om uw kind op een constructieve manier te ondersteunen in zijn keuzeproces. Nu komt het erop aan om een vertaalslag te maken naar concrete opleidingen door uw kind. Er worden hulpmiddelen aangereikt waarmee uw kind die vertaalslag kan maken en aan de praktijk kan toetsen. Uzelf krijgt handvatten om dat proces te ondersteunen. WAAR GAAT DE STUDIEKEUZEGIDS OVER? STUDIEKEUZEGIDS . HELP UW KIND OP WEG
  4. 4. VOOR WIE IS HET BESTEMD? Het boek richt zich primair op ouders die actief betrokken willen zijn bij het studiekeuzegedrag van hun kind(eren). Deze uitgave is voornamelijk bestemd voor ouders van havo- en vwo-scholieren, die een vervolgopleiding op hbo- of wo-niveau willen gaan volgen. Ook aan schooldecanen, studie(keuze)begeleiders en mentoren kan het boek ondersteuning bieden in hun rol bij de studiekeuze van scholieren. OVER DE SCHRIJVERS Annemiek van Kessel (r) studeerde andrago- logie aan de Universiteit van Amsterdam. Na een twaalfjarige carrière in het bedrijfsleven koos zij voor het zelfstandig ondernemerschap. Onder het motto ‘Werk moet vooral leuk zijn’ adviseert zij bedrijven en instellingen bij de in-, door- en uitstroom van personeel. ‘Eruit halen wat erin zit’ vormt de basis van al haar activiteiten. Marion van Hoof (l) heeft een bedrijfskundige achtergrond. Twintig jaar was zij actief in management- en adviesrollen. Sinds 2001 legt zij zich toe op loopbaancoaching. Zij adviseert mensen die zich willen (her)bezinnen op hun toekomst en ondersteunt mensen die op zoek zijn naar een andere baan. Marion is gefascineerd door de vraag wat mensen drijft. WAAR KAN IK HET KOPEN? Het boek is vanaf eind november 2010 verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen bij Bol.com (ISBN: 978-90-8524-147-8). Voor meer informatie: www.studiekeuzegids.com (v.a. december 2010). Voor direct contact: studiekeuzegids@gmail.com. STUDIEKEUZEGIDS Help uw kind op weg

×