Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Communicatie Autumn Break - Aanhaken of afhaken: het leidende principe van online communicatie

1,742 views

Published on

Communicatie is en blijft wat het is: binden en boeien van de doelgroep. De kanteling van de aanpak van klassiek naar online houdt ons allen bezig. Maar hoe pak je zoiets nou pragmatisch aan? Presentatie gegevens tijdens Autumn Break van vakblad Communicatie door Bastiaan Koene op 14 september 2010

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Communicatie Autumn Break - Aanhaken of afhaken: het leidende principe van online communicatie

 1. 1. Aanhaken of afhakenhet leidendeprincipe van online communicatie<br />CommunicatieAutumnbreak<br />14 september 2010 – Bastiaan Koene<br />
 2. 2. Agenda<br />Kennismaking<br />(Online) medialandschap in NL<br />Online communicatie<br />Praktijkcases<br />Doelstellingen/strategie<br />Case/Discussie<br />
 3. 3. Eerst kennismaken!<br />Wie ben ik?<br />Van Hulzen Public Relations<br />60 jaar in 2010<br />Van Hulzen Interactieve Communicatie<br />In 2010 benoemd tot apart focusgebied<br />Bastiaan Koene<br />Adviseur interactieve communicatie<br />Online communicatie advies<br />SEO<br />SEA<br />Workshops<br />
 4. 4. Bastiaan online<br />Linkedin<br />Twitter<br />Facebook<br />Delicious<br />
 5. 5. Wie zijn jullie?<br />Wie ben jij, wat is je functie?<br />Wat zijn je eigen ervaringen met online communicatie?<br />Wat hoop je te leren van deze workshop?<br />
 6. 6. (Online) medialanschap in NL<br />
 7. 7. De rol van media verandert<br />
 8. 8. Vroeger focus op awareness<br />Push media: een verhaal vertellen, vast, passief<br />
 9. 9. Nu focus op consideration<br />Interactieve media: actieve ontmoeting met content en services<br />
 10. 10. In de toekomst focus opconversationenadvocacy<br />Sociale media: samen werken, verhalen delen<br />
 11. 11. Nederland<br /><ul><li>16.357.992 mensen en 7.191.000 huishoudens</li></ul> (2,28 personen per huishouden)<br /><ul><li>Het aantalinwonersgroeit maar vergrijsttegelijkertijdook. Verwachting is dat in 2040 43% van de mensen 65+ is.
 12. 12. We levenonderzeeniveau
 13. 13. We sluitennietelkeavond de gordijnen
 14. 14. Iedereenrijdt op eenfiets (17 miljoenfietsen)
 15. 15. We hebben de oudstemoeders van huneerste kind met gemiddeld 29 jaar
 16. 16. Op 5 decembervieren we Sinterklaas
 17. 17. We zijneenkoninkrijken vieren elk jaar op 30 april de verjaardag van de koningin</li></li></ul><li>Media in Nederland<br /><ul><li>Gemiddeld consumeren Nederlanders 19,5 uur exclusief media per week
 18. 18. De totale tijd van mediaconsumptie neemt niet toe
 19. 19. ‘Nieuwe’ media winnen ten opzichte van ‘oude’ media
 20. 20. Elke nieuwe generatie leest minder boeken, dagbladen en tijdschriften dan de vorige</li></li></ul><li>Online in Nederland<br /><ul><li>86% van de Nederlanders (13+) zijn online
 21. 21. Internet heeft een penetratiegraad van 85%
 22. 22. Gemiddelde tijd online per week in NL: 8,3 uur
 23. 23. 25% surft wel eens op een mobiel
 24. 24. Internetpenetratie
 25. 25. 13-34 jaar: 100%
 26. 26. 35-49 jaar: 97%
 27. 27. 50+: 70%
 28. 28. De meeste ‘heavy users’ vallen in de leeftijdcategorie 13-34
 29. 29. De consument is een multitasker
 30. 30. 75% van de tijd online wordt gecombineerd met andere zaken</li></ul>Bron: Establishment Survey 2010 (IntomartGfki.o.v. STIR)<br />
 31. 31. Social Media in NL<br />Hyves: 10,3 miljoenleden<br /> 8,3 miljoenzijnNederlands<br />Twitter: 2 miljoen accounts<br />120.000 actievegebruikers (min 5 nl tweets per maand)<br />Linkedin: 2 miljoenleden<br />Top 5 van allelanden<br />Facebook: 2,8 miljoenNederlandseleden<br />Mondiaal 500 miljoenleden<br />
 32. 32. Social Media in Nederland<br />Bron: Globalwebindex.net 2010<br />
 33. 33. Redenen social media<br />Bron: Globalwebindex.net 2010<br />
 34. 34. Online communicatie<br />
 35. 35. Online communicatie<br />Grote diversiteitaanmiddelen<br />Overlap communicatie en marketing<br />
 36. 36. Online communicatie<br />Online communicatie is en blijft communicatie: Het binden en boeien van je doelgroep<br />Online communicatiebiedtnieuwekansen maar vergtookkennis van nieuwetechnieken<br />Kansen<br />Meetbaarheid<br />Specifiek de doelgroepbenaderen<br />Interactie<br />Snel en efficient<br />Kennis<br />Online dynamiek<br />‘Rules of Engagement’online<br />Verschillendemiddelen<br />
 37. 37. Social Media<br />De benaming voor online platformen waar de gebruikers, zonder tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud vinden, lezen en delen. De communicatie op social media is geen monoloog (één naar velen) maar een dialoog (velen naar velen). Onder de noemer social media worden onder andere weblogs, fora, sociale netwerken als Hyves, Facebook en LinkedIn en diensten als Twitter geschaard. <br />
 38. 38. Social media<br />Social media heeft op het gebied van communicatie unieke eigenschappen die inzet tot een krachtig communicatiemiddel maken<br />Snel<br />Informatie<br />Gemakkelijk<br />Helpen en delen is de aard van de mens<br />Feedback<br />Interactie<br />Doelgroep<br />‘Word of Mouse’<br />
 39. 39. Social media = snel<br />Berichten verschijnen continu online (24/7)<br />Berichten verspreiden zich viraal<br />Belang van ‘whatif-plan’ groot<br />
 40. 40. Social media = interactief<br />Hoe reageer je op vragen en reacties?<br />Waarop reageer je en hoe?<br />Start met de juiste stap: luisteren<br />
 41. 41. Social media = opinievormend<br />Zonder hoor en wederhoor<br />Iedereen is journalist (zonder mediacodes)<br />Zelf luisteren van groot belang<br />
 42. 42. Social media = informatie<br />Geeft direct inzicht hoe er over jouw organisatie of voor jou belangrijke onderwerpen gesproken wordt<br />http://search.twitter.com/advanced<br />http://www.google.nl<br />http://www.addictomatic.com<br />http://www.socialmention.com<br />Biedt mogelijkheid tot uitgebreide analyse van bijvoorbeeld trends en sentiment bij specifieke onderwerpen<br />http://www.google.com/insights/search/?hl=nl#<br />http://www.google.nl/trends<br />
 43. 43. Sociaal media = interactie<br />Reageer op onwaarheden<br />Beantwoordvragen<br />Volggevoeligecommunicatieonderwerpen op de voet en ‘begeleid’deze<br />Doe dit op basis van eenvoorafbepaaldestrategie!<br />
 44. 44. Social media = toegevoegde waarde<br />Actief inzetbaar bij crises<br />Vergroot toegankelijkheid organisaties<br />
 45. 45. Social media = meetbaar<br />Wat is het aantalbezoekers?<br />Hoeveelmensenlezenditbericht?<br />Waaris ditberichtgeplaatst?<br />Hoeveelmensenklikken op deze link?<br />
 46. 46. Reactie veel communicatieprofessionals<br />Anything invented before you were 18 has been there forever<br />Anything that turns up before you are 30 is new and exciting<br />And anything after that is a threat to the world and must be destroyed<br />~Jim Griffin<br />
 47. 47. Praktijkcases<br />
 48. 48. Praktijkvoorbeeld Social Media<br />Van Hulzen Public Relations<br />PR Talentenprijs 2010<br />Doelgroep: studenten communicatie en PR aan hoge scholen in Nederland<br />Doel: studenten op de hoogte houden van nieuws rond de talentenprijs en meningen vragen<br />Ingezet<br />Hyves<br />Twitter<br />Digitaal gastcollege<br />Website<br />Doelstellingen:<br />Discussie met scholieren op de verschillendenetwerken<br />
 49. 49. Hyve PR talentenprijs 2010<br />
 50. 50. Interactie<br />
 51. 51. Twitter PR Talentenprijs 2010<br />
 52. 52. De word of mouse...<br />
 53. 53. Doelstellingen/strategie<br />
 54. 54. Doelstellingen<br />“Zouden we niet iets met Twitter moeten doen?”<br />
 55. 55. Eigenlijk...”Wij willen social media inzetten in onze communicatie” <br />
 56. 56. Of eigenlijk...”Wij willen in contact komen met onze klanten via social media”<br />
 57. 57. Nee, eigenlijk...”Wij willen een dialoog aan gaan die meerwaarde biedt voor beide kanten (verkopen, informatie)”<br />
 58. 58. Strategie<br />Link: whatthefuckismysocialmediastrategy.com<br />
 59. 59. Link: whatthefuckismysocialmediastrategy.com<br />
 60. 60. Aanpak Van Hulzen<br />
 61. 61. Aanpak Van Hulzen<br />Luisteren: hoe en waar wordt er online over je gesproken en door wie?<br />Analyse: welke doelgroepen bevinden zich op welke netwerken? Waarover praten zij? (online imago)<br />Strategie: wat wil ik bereiken met de inzet van sociale media (doelstelling)? En voor welke doelgroep?<br />Integreren: welke voorzieningen moeten binnen de organisatie getroffen worden wat betreft geld, techniek en mensen?<br />Participeren: het daadwerkelijk deelnemen in discussies. Onthoud daarbij de drie basis regels voor succes; authenticiteit, transparantie en participatie<br />Meten: worden de gestelde doelstellingen gehaald?<br />
 62. 62. Stelling<br />“Online middelenzijngeendoel op zich”<br />
 63. 63. Stelling<br />“Eengoededoelstelling kun je alleenformuleren door eengedegenanalyse”<br />
 64. 64. Case/discussie<br />
 65. 65. Case<br />‘Social Media Helpdesk’ is eenorganisatie die zichtoelegt op het geven van workshops over online communicatie. SMH heeftaangegevenhun online communicatie met name tewillenfocussen op Facebook en Twitter.<br />Doelgroepzijnde bezoekers van de presentatie ‘Aanhalen of afhaken’ tijdensAutumnbreak.<br />Opdracht: formuleer concrete doelstellingenvoor de online communicatie van SMH.<br />
 66. 66. Gebruikers Twitter versus Facebook<br />Gebruikers die minimaal 1 keer per maand content plaatsen<br />Bron: Globalwebindex.net<br />
 67. 67. 15 mensen in de doelgroep<br />Doelstelling Twitter: we willenvoor de Twitteraccount van SMH 10 volgers<br />Doelstelling Facebook: we willen 12 mensenvriendmaken van het SMH profiel<br />Klaar?<br />
 68. 68. Analyse van de doelgroep<br />Hoeveelmensenmakenergebruik van Twitter?<br />Hoeveelmensenmakenergebruik van Facebook?<br />
 69. 69. Aanpak Van Hulzen<br />
 70. 70. Aanpak Van Hulzen<br />Luisteren: hoe en waar wordt er online over je gesproken en door wie?<br />Analyse: welke doelgroepen bevinden zich op welke netwerken? Waarover praten zij? (online imago)<br />Strategie: wat wil ik bereiken met de inzet van sociale media (doelstelling)? En voor welke doelgroep?<br />Integreren: welke voorzieningen moeten binnen de organisatie getroffen worden wat betreft geld, techniek en mensen?<br />Participeren: het daadwerkelijk deelnemen in discussies. Onthoud daarbij de drie basis regels voor succes; authenticiteit, transparantie en participatie<br />Meten: worden de gestelde doelstellingen gehaald?<br />

×