Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

How to Brainstorming

2,734 views

Published on

How to use brainstorming methodlogy for a SEO firm?

How to Brainstorming

 1. 1. BRAINSTORM<br />introduction<br />
 2. 2.
 3. 3. BRAINSTORM<br />Cách thức tạo ra “bão” ý tưởng từ “não” của chúng ta<br />
 4. 4. Viết ra TẤT CẢnhững gì bạn nghĩ đến trong đầu<br />Sắp xếp & kết nối lại<br />
 5. 5. Bất cứ khi nào cần tìm một<br />GIẢI PHÁP<br />
 6. 6. Ích lợi:<br />- Suy nghĩ vượt giới hạn, khác bình thường<br />- Kết hợp sức sáng tạo của nhiều người<br />
 7. 7. Và phát huy tối đa<br />sức sáng tạo của CHÍNH BẠN<br />
 8. 8. Làm sao đây?<br />
 9. 9. Cần:Bút & 1 mặt phẳng để viết lên <br />
 10. 10. không có giới hạn về phương tiện & cách thức<br />
 11. 11. Cần:<br />- Nhóm từ 3 – 10 người<br />- Cá nhân<br />
 12. 12. Cần:<br />Không gian yên tĩnh để tập trung<br />
 13. 13. Cần:<br />Tối đa 30 phút / lần brainstorm<br />
 14. 14. Cần:<br />4 – 5 câu hỏi quanh vấn đề cần giải quyết<br />
 15. 15. 5W & 1H<br /> Cách tiếp cận<br />
 16. 16. 6 chiếc nón tư duy<br /> Cách tiếp cận<br />
 17. 17. Cách tiếp cận<br />- Lập danh sách<br />- 3 phương diện<br />- Miêu tả<br />- So sánh<br />- Kết hợp<br />- Cubing<br />- Miêu tả<br />- So sánh<br />- Kết hợp<br />- Phân tích<br />- Áp dụng<br />- Phản đối<br />
 18. 18. Ví dụ về cách áp dụng <br />
 19. 19. Phân tích<br />
 20. 20. Phân tích<br />
 21. 21. Phân tích<br />
 22. 22. Phân tích<br />
 23. 23. Phân tích<br />
 24. 24. Sáng tạo<br />
 25. 25. RULE: Không phê bình, không chỉ trích<br />Yes, but …<br />Yes, and …<br />
 26. 26. Tips: Màu sắc kích thích sáng tạo<br />
 27. 27. Tips: Chuẩn bị kỹ<br />- Thông báo và gửi nội dung cho những người tham gia trước 2 ngày <br />- Tìm đọc trên mạng những tài liệu liên quan trước khi bắt đầu<br />- Bắt đầu: làm rõ chủ đề, mục tiêu, giới hạn thời gian, các quy định khác<br />
 28. 28. Tips: Tập trung<br />- Đảm bảo đi đúng trọng tâm: out of the box but inside the strategy<br />
 29. 29. Vấn đề: Ý tưởng thiết kế logo và bảng màu mới cho chuỗi nhà hàng<br />
 30. 30.
 31. 31. Tips: Tập trung<br />- Đảm bảo đi đúng trọng tâm: out of the box but inside the strategy<br />- Tắt tất cả các phương tiện liên lạc / phần mềm chat <br />- Đặt câu hỏi, lần lượt từng người trả lời nhanh. Không dừng lại ở ai quá lâu<br />
 32. 32. Tips: Có output rõ ràng<br />
 33. 33. Tips: Trăm hay không bằng tay quen<br />

×