Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dầu Tường An - Hệ thống nhận diện thương

1,382 views

Published on

Hệ thống nhận diện thương hiệu Dầu Tường An

Về công ty:
Tháng 06/2000, Tường An là một trong những doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức BVQI của Vương quốc Anh và Quacert - Việt Nam cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản năm 2000 mới nhất hiện nay. Áp dụng và duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 phiên bản năm 2000 chính là lời cam kết của Tường An về việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, mang lại sự thỏa mãn cao nhất cho người tiêu dùng.

Published in: Business, Technology
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Dầu Tường An - Hệ thống nhận diện thương

 1. 1. SINCE TUONG AN HAS JUST MADE A BIG LEAP AS IT HAS CHANGED TO A JOINT STOCK COMPANY,THE NEED FOR A FRESH BRAND IDENTITY IS INEVITABLE.WE AT STORMEYE ARE CONFIDENT THAT THE FOLLOWING DESIGNS WILL LEAD TO SUCH A GREAT CHANGE FOR THE BETTER!
 2. 2. CURRENT LOGO
 3. 3. THE EVOLUTION OF THE TUONG AN LOGOTYPE FROM OLD TO NEW:We have made studies on the possible changes in the Tuong An logotype in terms of look and feel
 4. 4. CURRENT LOGOTYPE
 5. 5. SLIGHTLY REVISED LOGOTYPENew, bolder consumer-friendly look.
 6. 6. ANOTHER SLIGHTLY REVISED LOGOTYPE
 7. 7. MAJOR REVISIONS ON THE LOGOTYPEEntirely new, non-script and semi-modern.
 8. 8. MAJOR REVISIONS ON THE LOGOTYPEMore simplified by using basic gothic typeface
 9. 9. MAJOR REVISIONS ON THE LOGOTYPEAn aggressive change, the curve makes the logo look more dynamic
 10. 10. THE EVOLUTION OF THE ELEPHANT ICON:Attempts have also been made to modernize the look of the elephant icon in order to compliment the logotype
 11. 11. THE CURRENT ELEPHANT ICON
 12. 12. SLIGHT IMPROVEMENTS ON THE ELEPHANT ICON
 13. 13. THE ‘FRIENDLIER’ ELEPHANT ICON
 14. 14. MAJOR CHANGESON THE ELEPHANT ICONThe elephant is more cheerful,more appealing
 15. 15. MAJOR CHANGESON THE ELEPHANT ICONThe elephant is more active,more dynamic
 16. 16. THE ELEPHANT’S HEADAS THE NEW ICON:More simple, more flexibleyet it talks to consumers
 17. 17. HOW WILL THE ICON WORK WITH THE LOGOTYPE?: Here are different permutations on the icon-logotype combinations…
 18. 18. THE CHALLENGE:To effectively build stronger consumer confidence and loyalty in Tuong An through the new brand design. THE ANSWER:Consolidation of Tuong An ‘elephant’ icon, logotype, as well as the brand support claim into one impactful graphic emblem!
 19. 19. HOW WILL THE NEW LABEL DESIGNS IMPACT SHELF PRESENCE?
 20. 20. SHELF PRESENCE
 21. 21. SHELF PRESENCE
 22. 22. SHELF PRESENCE
 23. 23. SHELF PRESENCE
 24. 24. SHELF PRESENCE
 25. 25. THANK YOU VERY MUCH!

×