Mga Sangkap Ng Pelikula

90,631 views

Published on

Published in: Education

Mga Sangkap Ng Pelikula

 1. 1. MGA SANGKAP NG PELIKULA Vangie Dimla – Algabre Pebrero 18, 2009
 2. 2. NILALAMAN / KWENTO <ul><li>Makatotohanang paglalarawan ng tao mula sa pananaw ng kalagayan ng tao mula sa pananaw ng Pilipino </li></ul><ul><li>Tumatalakay sa karanasang Pilipino na makahulugan sa higit na nakararaming manonood </li></ul>
 3. 3. Ano ang pangunahing kaisipan o mensahe ng pelikula? Sa paanong paraan naging makubuluhan ang nilalaman ng pelikula?
 4. 4. DULANG PAMPELIKULA / SCREENPLAY <ul><li>Makabuluhang nilalaman o </li></ul><ul><li>karanasang sinusuri </li></ul><ul><li>Binabalangkas sa paraang orihinal </li></ul><ul><li>ang nasabing nilalaman o karana-san, ayon sa pangangailangan ng midyum ng pelikula </li></ul>
 5. 5. Malinaw at makatotohanan ba ang mga pangyayari / diyalogo sa pelikula ?
 6. 6. PAGGANAP <ul><li>Matagumpay na nagawa ng artista na ma-paniwala ang mga manonood sa tauhang kanyang inilalarawan </li></ul><ul><li>Malinaw ang mga motibong nagpapakilos sa mga tauhan </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Makatotohahan ba ang pagganap ng mga artista sa kani-kanilang papel? </li></ul>
 8. 8. Disenyong Pamproduksyon <ul><li>Naisakatuparan sa malikhaing paraan ang </li></ul><ul><li>Pook </li></ul><ul><li>Tagpuan </li></ul><ul><li>Makeup </li></ul><ul><li>Kasuotan </li></ul><ul><li>Kagamitan </li></ul><ul><li>na nagpapalitaw ng panahon, kapaligiran at katauhang hinihingi ng realidad ng dulang pampelikula </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Sa paanong paraan naging angkop o di-angkop ang mga tagpuan, kulay at kasuotan sa pelikula? </li></ul>
 10. 10. SINEMATOGRAPIYA <ul><li>Matagumpay nitong naisalarawan ang nilalaman sa pamamagitan ng: </li></ul><ul><li>Pag-iilaw </li></ul><ul><li>Komposisyon </li></ul><ul><li>Galaw </li></ul><ul><li>at ibang kaugnay na teknik ng kamera </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Anu-ano ang uri ng “shots” na ginamit sa pelikula? Paano nakatulong ang mga ito sa pagpapalutang ng mga tagpo sa pelikula ? </li></ul>
 12. 12. EDITING <ul><li>Malikhain nitong pinakikitid o pinapalawak ang: </li></ul><ul><li>Oras </li></ul><ul><li>Kalawakan </li></ul><ul><li>Galaw </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Kapani-paniwala ba ang mga daloy ng pangyayari sa pelikula? </li></ul>
 14. 14. TUNOG <ul><li>Naisalin nang buhay na buhay </li></ul><ul><li>ang diyalogo at musika </li></ul><ul><li>epektibong tunog at katahimikan </li></ul><ul><li>Naisaayos ang lahat na ito sa malik-haing paraan </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Nakadagdag ba sa kabuuan ng pelikula ang mga tunog? </li></ul>
 16. 16. MUSIKA <ul><li>Pinalilitaw ang kahulugan ng tagpo o damdamin </li></ul><ul><li>Pinatitingkad ang atmospera at damdamin </li></ul><ul><li>Inaayunan ang ritmo at daloy ng pelikula </li></ul><ul><li>Orihinal na musika </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Angkop ba ang paglalapat ng musika, lalo na sa mga piling tagpo sa pelikula? </li></ul>
 18. 18. DIREKSYON <ul><li>Matagumpay ang direktor sa pagbibigay – buhay sa dulang pampelikula </li></ul><ul><li>Nagawa niyang ipabatid ang kanyang pagkaunawa sa materyal sa pamamagitan ng malikhaing pagsasanib ng iba’t ibang elemento ng pelikula </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Paano napagsanib ng direktor ang lahat ng sangkap </li></ul><ul><li>ng pelikula? </li></ul>

×