Overwegingen aanpak competentiemanagement

1,370 views

Published on

Een aanzet tot een discussie over de aanpak van competentiemanagement in een gedeconcentreerde overheidsorganisatie

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,370
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Overwegingen aanpak competentiemanagement

 1. 1. Competentiemanagement Overwegingen bij de ontwikkeling en implementatie van competentie-management in een overheidsorganisatie
 2. 2. <ul><li>COMPETENTIEMANAGEMENT </li></ul><ul><li>LOKALE AUTONOMIE EN GEMEENSCHAPPELIJKE KADERSTELLING </li></ul><ul><li>SUCCESVOORWAARDEN IMPLEMENTATIE </li></ul>Context en doel
 3. 3. Inleiding <ul><li>Introductie bureau </li></ul><ul><li>Visie op samenhangend personeelsbeleid </li></ul><ul><li>Onze leerervaringen en suggesties </li></ul>
 4. 4. Bureau in vogelvlucht: Onze werkwijze <ul><li>Meer ‘met’ dan ‘voor’ de opdrachtgever: </li></ul><ul><ul><li>plan van aanpak </li></ul></ul><ul><ul><li>inbreng van beproefde aanpakken en instrumenten </li></ul></ul><ul><ul><li>overdracht daarvan aan, en toepassing door eigen mensen </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ luis-in-de-pels’ bij veranderingstraject </li></ul></ul><ul><ul><li>gebruik maken van momentum </li></ul></ul><ul><li>Objectief en gericht doorschakelen </li></ul>
 5. 5. Bureau in vogelvlucht: Beproefde aanpakken <ul><li>ORGANISATIEONTWERP </li></ul><ul><li>Koersbepaling en strategie </li></ul><ul><li>Ontwerp besturing en structuren </li></ul><ul><li>(Her)ontwerp van proces en organisatie </li></ul><ul><li>COMPETENTIEMANAGEMENT </li></ul><ul><li>Vaststellen kerncompetenties </li></ul><ul><li>Ontwerp en implementatie </li></ul><ul><ul><li>P-instrumenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Trainingsmodules </li></ul></ul><ul><ul><li>Inrichting personeels-management </li></ul></ul><ul><ul><li>etc. </li></ul></ul>Gehanteerd door ervaren adviseurs
 6. 6. Doel competentiemanagement <ul><li>In samenhang evalueren, sturen en ontwik-kelen van personele kwaliteiten, </li></ul><ul><li>die ontleend zijn aan een analyse van de externe taken en de besturingsfilosofie </li></ul><ul><li>die operationeel en eenduidig zijn gedefinieerd en </li></ul><ul><li>die vertaald kunnen worden in praktische personeelsinstrumenten </li></ul>
 7. 7. Kenmerken competenties <ul><li>Ontleend aan taken en essentiële situaties </li></ul><ul><li>Gedrag </li></ul><ul><ul><li>Herkenbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Waarneembaar en beoordeelbaar </li></ul></ul><ul><li>Stijlkenmerken </li></ul><ul><ul><li>Cultuurverandering </li></ul></ul><ul><li>Kennis </li></ul><ul><li>Eenduidige definities </li></ul>
 8. 8. Kenmerken van onze aanpak <ul><li>‘ Maatwerk’ competentielijst </li></ul><ul><li>Strategische verankering </li></ul><ul><li>Samenhang </li></ul><ul><ul><li>Competenties koppelen aan strategie (HRM-beleid) </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenhangend P-instrumentarium </li></ul></ul><ul><li>Instrumenten ‘op maat’ </li></ul><ul><li>Kennisoverdracht </li></ul>
 9. 9. ‘ Maatwerk’ competentielijst <ul><li>Gemeenschappelijke taal voor het bespreken en ontwikkelen van de personele kwaliteit </li></ul><ul><li>Basis voor competentieprofielen voor ‘alle’ functies </li></ul><ul><li>Eénduidig en helder gedefinieerd </li></ul><ul><li>Sluiten aan bij het eigene van de organisatie (herkenbaar én compatibel) </li></ul><ul><li>Basis voor ontwerp P-instrumenten </li></ul>
 10. 10. Strategische verankering (1) Omgeving Besturing Personeel Organisatie kerntaken
 11. 11. Strategische verankering (2) <ul><li>KERNCOMPETENTIES </li></ul><ul><li>Personele kwaliteiten in termen van vaardigheden, kennis en stijl waarover sleutelfunctionarissen in hoge mate moeten beschikken, teneinde bij te dragen aan het realiseren van de strategische doelstellingen en de kerntaken van een organisatie (onderdeel) </li></ul>
 12. 12. Kerncompetenties: aanpak <ul><li>Analyse van missie, doelstellingen, externe producten en essentiële situaties </li></ul><ul><li>Selectie uit systematiek </li></ul><ul><li>Beperkt tot een enkele sleutelvaardigheid </li></ul><ul><li>Geldt voor alle sleutelfunctionarissen </li></ul><ul><li>Maakt deel uit van de competentieprofielen </li></ul>
 13. 13. Methodische samenhang (1) <ul><li>Relatie missie, strategische doelstellingen, en kerntaken met kerncompetenties </li></ul><ul><li>Bijdragen functies relateren aan organisatie-doelen en taken m.b.v. resultaatgebieden </li></ul><ul><li>Bijdragen aan besturing organisatie m.b.v. prestatiemaatstaven </li></ul><ul><li>Van functies afgeleide competenties </li></ul><ul><li>Onderling samenhangend P-instrumentarium </li></ul>
 14. 14. Methodische samenhang (2) <ul><li>Samenhangend P-instrumentarium: </li></ul><ul><ul><li>Macro’s voor besturing (competentieprofiel, formatieplan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategische instrumenten (kerncompetenties) </li></ul></ul><ul><ul><li>Evaluatief instrumentarium (resultaat- en gedrags-gericht leidinggeven, assessment) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkelingsgerichte instrumenten (employability, loopbaanevaluatie, coaching, ontwikkelplannen, loopbaanplannen) </li></ul></ul>
 15. 15. Competentiemanagement ANALYSE BASIS TOEPASSING <ul><li>Missie </li></ul><ul><li>Doelen </li></ul><ul><li>Producten </li></ul><ul><li>Besturing </li></ul><ul><li>Essentiële </li></ul><ul><li>situaties </li></ul><ul><li>Selectie </li></ul><ul><li>Beoordeling </li></ul><ul><li>Assessment </li></ul><ul><li>Ontwikkelplan </li></ul><ul><li>Loopbaanpaden </li></ul><ul><li>(Loopbaan-)eva- </li></ul><ul><li>luatie </li></ul><ul><li>Coaching </li></ul><ul><li>Resultaatman. </li></ul>Competentielijst Kerncompeten- ties Competentie- profielen
 16. 16. Faciliteren samenhang in ge-deconcentreerde organisaties (1) <ul><li>Consistent gebruik competentiemethodieken (waaronder de lijst) </li></ul><ul><li>Lokale instrumenten op maat </li></ul><ul><li>Faciliteren proeftuinen: </li></ul><ul><ul><li>middelen </li></ul></ul><ul><ul><li>trainingsfaciliteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>gerichte methodische ondersteuning </li></ul></ul><ul><li>Professionalisering P-functie </li></ul>
 17. 17. Faciliteren samenhang in ge-deconcentreerde organisaties (2) <ul><li>Gezaghebbende sponsors </li></ul><ul><li>Managementklankbord op overkoepelend niveau </li></ul><ul><li>Stimuleren onderling leren </li></ul><ul><li>Evaluatie proeftuinen op niveau verankering </li></ul><ul><li>Projectformat </li></ul>
 18. 18. Succes- en faalfactoren <ul><li>Urgentiegevoel </li></ul><ul><li>Samenhang met strategie </li></ul><ul><li>Steun centrale en lokale leiding en interne stakeholders (voorbeeldfunctie) </li></ul><ul><li>Helder plan en realistische planning </li></ul><ul><li>Betrokken en actieve interne adviseurs </li></ul><ul><li>Praktische meerwaarde adviezen en instrumenten </li></ul><ul><li>Logische kracht van het model </li></ul><ul><li>Voorbij gaan aan pijnpunten </li></ul><ul><li>Gebrek implementatiekracht leiding </li></ul><ul><li>Discontinuïteit top </li></ul><ul><li>Geen vloeiende overgang tussen ontwerp en implementatie </li></ul><ul><li>Te ambitieus programma </li></ul><ul><li>Pragmatiek ging boven consistentie </li></ul><ul><li>Onvoldoende prioritering </li></ul>
 19. 19. Wat kunnen wij u bieden? <ul><li>Ontwikkeling plannen van aanpak voor introductie en implementatie Competentiemanagement </li></ul><ul><li>Ontwerp projectorganisatie en organisatorische verankering </li></ul><ul><li>Begeleiding bij regievoering tijdens ontwerp en implementatie </li></ul><ul><li>Bijdragen aan professionalisering P-functie </li></ul><ul><li>Ontwikkeling competentielijst op maat </li></ul><ul><li>Formulering kerncompetenties en opstellen competentieprofielen </li></ul><ul><li>Ontwerp van macro’s en P-instrumenten </li></ul><ul><li>Ontwikkeling trainingsmodules </li></ul><ul><li>Verzorgen van trainingen of regie op uitvoering trainingen </li></ul>

×