Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rudy Vandamme Ontwikkelingsgericht Coachen - de 5 verschillen

Het vorkmodel, ontwikkeld door Rudy Vandamme, is handig om uit te leggen in wat coachen verschilt van de klassieke manier van helpen. De essentie is dat een coach meer doet dan vraag en antwoord. De coach stretcht de coachee via 5 manieren.

  • Login to see the comments

Rudy Vandamme Ontwikkelingsgericht Coachen - de 5 verschillen

  1. 1. © copyright - het Ontwikkelingsinstituut Ontwikkelingsgericht Coachen Rudy Vandamme Vijf fundamentele verschillen met de klassieke manier van helpen (uitgelegd met het Vorkmodel)
  2. 2. ZELFSTURING Coach GROTER GEHEEL IDENTITEIT PROJECT Cliënt 1 1 De ontwikkelingsgerichte coach vraagt naar doelen en gaat zo scheppend te werk. Na geluisterd te hebben naar de huidige situatie, zal de coach een sprong maken en vragen naar een doel. Dat doel is meer dan wat iemand niet meer wil (problem solving en oplossingsgericht werken). Het is het scheppen van een nieuwe realiteit in je leven naast de oude. Huidig Doel acties 1© copyright - het Ontwikkelingsinstituut
  3. 3. ZELFSTURING Coach GROTER GEHEEL IDENTITEIT PROJECT Cliënt 2 2 De ontwikkelingsgeriche coach brengt identiteit in beeld. Alle concrete projecten laat de coach aansluiten bij wie de cliënt als persoon is (zijn waarden, overtuigen, rollen, levensloop, relaties). Pas als de aansluiting met identiteit goed zit, maakt het project een kans op slagen. ?© copyright - het Ontwikkelingsinstituut 2© copyright - het Ontwikkelingsinstituut
  4. 4. ZELFSTURING Coach GROTER GEHEEL IDENTITEIT PROJECT Cliënt 3 3 De ontwikkelingsgerichte coach vraagt naar het ‘hoe’. Naast de inhoud van de andere sporen, wil de coach dat de cliënt bekwamer wordt in hoe hij dingen aanpakt. Dit is een EDUCATIEVE opdracht. Je leert de cliënt zichzelf helpen. De coach maakt zichzelf overbodig. 3© copyright - het Ontwikkelingsinstituut
  5. 5. ZELFSTURING Coach GROTER GEHEEL IDENTITEIT PROJECT Cliënt 4 4 De ontwikkelingsgerichte coach maakt de verbinding met het groter geheel. De coach maakt de cliënt bewust dat hij ook een participatieve identiteit heeft. Met project en identiteit is de cliënt onderdeel van, en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het geheel. Dit is BEWUSTWORDING en het creëert zingeving. 4© copyright - het Ontwikkelingsinstituut
  6. 6. ZELFSTURING Coach GROTER GEHEEL IDENTITEIT PROJECT Cliënt 5 5 De ontwikkelingsgerichte coach brengt zichzelf in. Vanuit verbinding en respect, zal de coach een verschil inzetten om de cliënt tot een hoger bewustzijn te brengen. Dat kan via feedback, zelfonthulling, verhalen, perspectieven, meningen, vraagstellingen, enz. De coach toont meer dan een vriendelijke maar verstarde luisterhouding. 5 © copyright - het Ontwikkelingsinstituut
  7. 7. Blader in deze boeken (via ISSUU) en bestel bij CoachingBooks.net 6
  8. 8. Opleiding Professionele en ontwikkelingsgerichte coach www.ontwikkelingsgerichtcoachen.be rudy@hetontwikkelingsinstituut.be

×