Van Beetz | Vormgeving © 2010 PORTFOLIO

943 views

Published on

Professioneel Grafisch Ontwerper voor consequente huisstijl-vormgeving (drukwerk en webdesign)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
943
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van Beetz | Vormgeving © 2010 PORTFOLIO

 1. 1. O pdracht voor S urinaamse Stichting Hemofilie Patiënten: Ont wer p een logo en huisstijl bestaande uit visitek aar tjes (t weetalig), br iefpapier, bankenvelop en akte - envelop. Ont wer p en realiseer de website w w w.sshp.sr Steek woorden: Suriname, niet te zakelijk , toegankelijk , stichting, voorlichting lie Hemo Patië nt Stic g voor en htin se m Surinaa mo lie Patië He nt Stic g voor en htin se m J avakade 22, Surinaa 1019 BK A ms terdam mo lie Patië He John Tjong Tjin Joe nt Stic g voor voorzitter • chair en htin se m Surinaa Nederland - The Netherlands ontwerp5 envelop EA5.indd 1 Javakade 22, 1019 BK Amsterdam 3-3-2010 8:35:25 +31 653 192110 john@sshp.sr w w w. s s h p . s r 201006-SSHP [visitekaartjes].indd 1 3-3-2010 8:27:55 Nederland / The Netherlands: Javakade 22, 1019 BK Amsterdam +31 206798353 info@sshp.sr www.sshp.sr Suriname / Surinam: Van Ommerenstraat 21, Paramaribo info@sshp.sr www.sshp.sr 201006-SSHP [briefpapier].indd 1 3-3-2010 8:28:40 BEETZ van v o r m g e v i n g Naob erdreef 64, 9403 KL Assen | 06-24886096 | info@vanb eetz.com| w w w.vanb eetz.com
 2. 2. O pdracht voor Hoveniersbedrijf Post Ont wer p een logo en huisstijl bestaande uit visitek aar tjes, br iefpapier en bankenvelop O ver ige uitingen van deze huisstijl: adver tenties, busbeletter ing, reclameborden bij voetbalvereniging en website Steek woorden: natuur, rust, vriendelijk , herkenbaar beeld ���������������� adres: � �� skdfhskjfhsk ksdhfskfhsk skdjfhsjfh ajdfhkasjhadkah ���������������� � �� betreft: smdfbsdfhskfskfhs datum: sdfkjhsfkjshfskhfsf Geachte, meneer van BlaBla nulla alit, velisi tatum quat, conum at lore te venit exero consequat, commolorer sum ipis alis nis dolore duisit augait vullaor iriureet wis ad dit acil eumsandiam zzrit lan vendreet prate doloreet ut ad tat prat, si blaor sis non eugueros eummodo luptat wisl iurem eniam euismolortio cor sit utpat, vullan ulputat, sit vendre con et estio dip ea feugiat. Feu faccums andreet acidunt iustie feuis augiamcon utat vel etum vulpute dolor siscidu ismolore minibh euiscillaore dio odolorpercin ulluptat. Ut at, sum ip er sisi blam- ���������������� consed tin veraessit luptate min ea acin henibh essequam velit, corperilit, quatem delit ullaore feugait essit lortis er suscilla feui te fac- � �� Tu s s e n D e H o v e n 1 3 cum illa am dui er in heniat, consequis am et, sim irit venit ullum veniam veliquis accumsandre magnim 8 43 1 K V O o s te r wo l d e vel elenis nulluptatin utat, qui endre tet do consecte tie consecte dolortio odo odolore min henit aliqua- te l e fo o n : 0 6 1 76 32 1 8 6 tie vullaore dolobor Tu s s e n D e H o v e n 1 3 e-mail: 8 43 1 K V O o s te r wo l d e i n fo @ h o ve n i e r s b e d r i j f p o s t. n l met vriendelijke groeten, i n te r n e t : w w w. h o v e n i e r s b e d r i j f p o s t . n l Jan Jouke Post JJ Post directeur Tu s s e n D e H o v e n 1 3 8 43 1 K V O o s te r wo l d e te l e fo o n : 0 6 1 76 3 2 1 8 6 E - m a i l : i n fo @ h o ve n i e r s b e d r i j f p o s t. n l i n t e r n e t : w w w. h o v e n i e r s b e d r i j f p o s t . n l K . v. K . 0 1 1 0 6 6 9 6 B T W : 1 0 6 5 3 3 5 3 6 3. B. 0 1 BEETZ van v o r m g e v i n g Naob erdreef 64, 9403 KL Assen | 06-24886096 | info@vanb eetz.com| w w w.vanb eetz.com
 3. 3. O pdracht voor Restaurant ‘t Witte Huis Ont wer p een logo en br iefpapier Steek woorden: icoontjes, k leuren van interieur, modern en gezellig ‘t Witte Huis DONKERBROEK ontmoeten, eten en feesten! G .W. S m i t w e g 2 0 , 8 4 3 5 WG D o n k e r b r o e k | Te l e f o o n 0516 491288 i n f o @r e sta u r a n t he t w i t t e hu i s.n l | w w w.r e sta u r a n t h e twitt e huis . nl A BN A mr o 5 8 .1 9 .1 9 .0 4 1 | I N G 2 7 2 6 9 1 2 | KvK 0 1 0 0 8 6 9 2 | BT W N L1019. 08. 465. B01 201009-WitteHuis_briefpapier.indd 1 4-3-2010 12:09:29 BEETZ van v o r m g e v i n g Naob erdreef 64, 9403 KL Assen | 06-24886096 | info@vanb eetz.com| w w w.vanb eetz.com
 4. 4. O pdracht voor Van B eetz - Advies Ont wer p een logo en huisstijl bestaande uit visitek aar tjes, br iefpapier en bankenvelop Ont wer p en realiseer de bijbehorende website: w w w.vanbeetz-advies.nl Steek woorden: beleidsadvies, zakelijk , vriendelijk , betrouwbaar, modern advies van Beetz zteeB nav advies van Beetz zteeB nav advies van Beetz zteeB nav d r s . F . P. v a n B e e t z | B e l e i d s a d v i s e u r Nederland [a] Prinses Beatrixlaan 43, 2341 TW Oegstgeest [t] +31 (0) 71 517 12 82 | [m] +31 (0)613494818 [i] www.vanbeetz-advies.nl | [e] info@vanbeetz-advies.nl Prinses Beatrixlaan 43 2341 TW Oegstgeest d rs . F. P. v an B e et z | B eleids adviseur Nederland Antillen [a] Prinses Beatrixlaan 43, 2341 TW Oegstgeest [a] Penstraat 254, Willemstad [t] +31 (0) 71 517 12 82 [m] (00) 5999 5269712 [m] +31 (0) 6 13 494 818 [i] www.vanbeetz-advies.nl [i] www.vanbeetz-advies.nl [e] info@vanbeetz-advies.nl [e] info@vanbeetz-advies.nl KvK 27348204 rek.nr: ING 3382979 rek.nr: MCB 130245906 BEETZ van v o r m g e v i n g Naob erdreef 64, 9403 KL Assen | 06-24886096 | info@vanb eetz.com| w w w.vanb eetz.com
 5. 5. O pdracht voor Ik benWeiss Ont wer p een logo en huisstijl bestaande uit visitek aar tjes, br iefpapier en bankenvelop Ont wer p en realiseer de bijbehorende website: w w w.ik benweiss.nl Steek woorden: procesbeheer, balans, rood en grijs, vriendelijk IkbenW eis s IkbenWeiss IkbenWeiss C.E.L. Weiss Ty m a n s h o f 9 , 9403 PK Assen Ty m a n s h o f 9 , 9 4 0 3 P K A s s e n 06 282 09 321 pim@ikbenweiss.nl www.ikbenweiss.nl C . E . L . W E i s s Ty m a n s h o f 9 , 9 4 0 3 P K A s s e n | m 0 6 2 8 2 0 9 3 2 1 | e p i m @ i k b e n w e i s s . n l | i w w w . i k b e n w e i s s . n l Kvk 01168137 | BT W NL090380836B01 BEETZ van v o r m g e v i n g Naob erdreef 64, 9403 KL Assen | 06-24886096 | info@vanb eetz.com| w w w.vanb eetz.com
 6. 6. O pdracht voor Apotheek R ijnsburg O nt wer p een flyer met paasac tie met op de achter k ant een wijzigingsk aar t Steek woorden: pa sen Rijnsburg, maart 2010 Beste mevrouw, meneer, U heeft natuurlijk al eens gehoord van Service Apotheek Rijnsburg als een van de twee apotheken in Rijnsburg maar u bij de Service Apotheek inschrijven is er op de een of andere manier nog niet van gekomen. Vandaar deze brief met een WIJZIGINGSKAART APOTHEEK aantrekkelijk aanbod want wist u dat de Service Apotheek veel - gratis - extra’s biedt? Aan: NIEUWSBRIEF/SPECIALE DAGEN Zo zijn er speciale dagen met bijvoorbeeld aandacht voor Naam huidige apotheek: .............................................................................................................. botontkalking, meten van uw bloeddruk, cholesterol en suiker. Plaats: .............................................................................................................. Daarnaast zorgt Service Apotheek Rijnsburg dat u altijd op de hoogte bent en blijft van de Betreft: Wijziging van apotheek nieuwste ontwikkelingen over uw geneesmiddelen door middel van Geachte heer, mevrouw, nieuwsbrieven die wij u kosteloos toesturen. Voor mijzelf en onderstaande gezinsleden deel ik u mee dat ik (wij) van apotheek veranderen en voortaan onze farma- farma PAASACTIE! ceutische zorg betrekken bij: DESKUNDIGHEID Vanzelfsprekend bieden de deskundige Apotheek: Naam Service Apotheek Rijnsburg medewerkers van Service Apotheek Postadres: Anjelierenstraat 4 Rijnsburg u natuurlijk ook goede Postcode en Woonplaats: en betrouwbare adviezen over uw 2231 GT Rijnsburg Paasstol en chocolade bij specifieke geneesmiddelen voor Ik aan inschrijving voor 30 maart geneesmiddelen. Denk bijvoorbeeld verzoek u mijn wijziging zo spoedig mogelijk in uw computer en administratie te verwerken. diabeten, geneesmiddelengebruikHoogachtend, bij kinderen en mensen met astma, en Als u zich bij ons in- dat allemaal natuurlijk met ruim op schrijft vóór 30 maart voorraad aanwezige geneesmiddelen en Handtekening: .................................... Plaats: ............................................. datum: .......................... Plaats:............................................. 2010, ontvangt u per gratis bezorging aan huis. adres een heerlijke grote SPECIALE ACTIES! Afzender: paasstol en een zakje paaschoco- Ook in 2010 zal Service Apotheek lade van Bakkerij Tijsterman! Rijnsburg weer speciale acties hebben Naam: .............................................................................................................. voor haar klanten, zorg dat u die niet In deze enveloppe vindt u een mist! Straatnaam en huisnummer: .............................................................................................................. inschrijfformulier waarmee u zich Postcode en woonplaats: .............................................................................................................. Zoals u ziet, dit zijn al voldoende bij ons kunt inschrijven. Lever het redenen om over te stappen naar Gezinsleden die ook van apotheek willeningevulde formulier vóór 30 maart in wijzigen: Service Apotheek Rijnsburg maar (Graag ook een handtekening van uw zoon/dochter als hij/zij ouder is dan 18 jaar) om uw inschrijving bij ons nog aantrekkelijker (opsturen mag ook) bij Service te maken, en ter gelegenheid van Apotheek Rijnsburg en u ontvangt Pasen, doen wij u hiernaast het Naam: Geboortedatum: Handtekening: een waardebon waarmee u de volgende aanbod: paasstol en chocolade nog voor de Met vriendelijke groet, feestdagen kunt afhalen. John Tjong Tjin Joe, Apotheker P.s. Bent u al bij ons ingeschreven maar brengt u een nieuw adres aan, dan krijgt u van ons als dank heerlijke paasbonbons van Bakkerij Tijsterman. Aangebracht door (naam, geboortedatum en adres van reeds bij Service Apotheek Rijnsburg ingeschreven adres voor paasbonbons) Service Apotheek Rijnsburg • Anjelierenstraat 4 • 2231GT Rijnsburg • T 071-4079114 • F 071-4079115 • apotheekrijnsburg@planet.nl • www.apotheekrijnsburg.nl Naam: .................................................. geb.datum: ................... geb.datum:................... Adres:................................................ Adres: ................................................ Na het volledig invullen en ondertekenen van deze wijzigingskaart, kunt u deze inleveren bij of opsturen (in de antwoordenveloppe) naar Service Apotheek Rijnsburg. Service Apotheek Rijnsburg • Anjelierenstraat 4 • 2231GT Rijnsburg • T 071-4079114 • F 071-4079115 • apotheekrijnsburg@planet.nl • www.apotheekrijnsburg.nl BEETZ van v o r m g e v i n g Naob erdreef 64, 9403 KL Assen | 06-24886096 | info@vanb eetz.com| w w w.vanb eetz.com
 7. 7. O pdracht voor FysioFit Ont wer p met spoed een flyer met ant woordcoupon Steek woorden: snel, actie, spor t k leuren Fysiofit Probeer Fysio-Fit enthousiast ! Wij zijn GRATIS Jeroen ten Brink „Fysio-Fit is voor mij een fi ne sportschool j omdat het laagdrempelig is. Ze hebben een veelzijdig aanbod, er heerst een ontspannen sfeer en het personeel is behulpzaam en professioneel. Ook vind ik het erg prettig dat Jennifer Moesker „Sinds de opening in Noordhorn sport ik met veel plezier bij Fysio-Fit. Als je weinig vrije tijd hebt is Fysio-Fit een prima plek voor broodnodige ontspanning. De goede sfeer, persoonlijke begeleiding en het uitgebreide 2010 wordt jouw jaar ! er vaak fysiotherapeuten aanwezig zijn die je aanbod van groepslessen maken het elke keer altijd te woord kunnen staan als je specifi eke weer een feest om te komen sporten. Om de vragen hebt.“ prijs hoef je het niet te laten, en voor mij is het naast de deur. Extra pluspunt: de zonnebank en de sauna. Drie vliegen in een klap. Ik vind Fysio-Fit de leukste sportschool van het Noorden!“ Grietje Schuil Colinda Erenstein en „Onder het mom “Baat het niet, dan schaadt Hinke van der Molen het niet” begon ik bij Fysio-Fit in juni aan Slim „We waren al twee maanden lid van Fysio-Fit Belly. Na 4 weken bleek mijn buikomvang en kwamen toen in aanraking met Slim Belly. In boven de navel met 15 cm, en onder de navel eerste instantie waren we erg sceptisch, maar met 3 cm verminderd te zijn.Een schitterend naar aanleiding van een aantal gesprekken met resultaat! Of het nu vooral de Slim Belly is, mensen die de Slim Belly gebruikten, dachten het weer in beweging zijn, of het aangepaste we, waarom ook niet?We hebben de stoute eetpatroon. Wie zal het zeggen... Ik zelf denk schoenen aangetrokken, en zijn aan de slag een combinatie van deze drie. Slim Belly heeft gegaan, en niet zonder resultaat!! Ieders acht voor mij veel resultaat opgeleverd: ik ben enthousiast aan het sporten, mijn kilo lichter, Colinda 14 cm. en Hinke 18 cm smaller is toch het tegendeel eetpatroon heb ik gewijzigd en na 4 maanden is er bij mij sprake van 13 kilo bewezen!We zijn uitermate tevreden met deze behaalde resultaten, zodanig gewichtsverlies!“ dat we hebben besloten om ook de up-grade te doen. Hopelijk stimuleren we hiermee andere mensen om de Slim Belly te proberen.“ waardebon waardebon t.w.v € 39,- t.w.v € 10,- bij inlevering van deze bon bij inlevering van deze bon kunt u deelnemen aan één van de onderstaande lessen ontvangt u € 39,- euro korting Zumba, Spinning, RPM, BodyPump, en een proefmaand BodyBalance, Slim Belly of Fitness Naam: .................................................................................................. Naam: .................................................................................................. w w w. f y si o - f i t . n l Adres:................................................................................................... Adres:................................................................................................... Postcode: ........................................................................................... Postcode: ........................................................................................... I n d u s t r i e w egWoonplaats: ..................................................................................... 9 4 -5 0 2111 3 4 9 8 0 4 T G No o r d h o r n 0 5 Woonplaats: ..................................................................................... E-mail:................................................................................................. E-mail:................................................................................................. *vraag naar de voorwaarden | geldig t/m 15 februari 2010 *vraag naar de voorwaarden | geldig t/m 15 februari 2010 Industrieweg 34 9804 TG Noordhorn | 0594-502111 | www.fysio-fit.nl Industrieweg 34 9804 TG Noordhorn | 0594-502111 | www.fysio-fit.nl BEETZ van v o r m g e v i n g Naob erdreef 64, 9403 KL Assen | 06-24886096 | info@vanb eetz.com| w w w.vanb eetz.com
 8. 8. Aanbestedingsvormgeving voor R andstad Assen Twee voor beelden van vor mge ving van aanbestedingen 2. Ons aanbod Uw aanspreekpunt Inhoudsopgave: Inleiding Om TVM goed van dienst te kunnen In 1997 won Erben Wennemars voor het eerst goud op de 1000 zijn, geloven wij dat het van essentieel meter tijdens de NK afstanden. Vanaf dat moment is hij een Simone van Coeverden (34) heeft een boegbeeld van het Nederlandse schaatsen. We kennen Wennemars belang is dat we uw organisatie goed Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ruime staat van dienst binnen allemaal vanwege zijn inzet, motivatie en passie: ontzettend de uitzendbranche. Tien jaar kennen. Waar het gaat om mensen blij en trots als hij wint, maar ook teleurgesteld en boos als hij geleden is ze begonnen als in- MaRIje BOOIj (25) is sinds mei in > kennen Situatieschets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 verliest. Maar: of hij nu wint of verliest, wat Wennemars – en en werk volstaat het lezen van een 2008 tercedente, waarna ze is door- werkzaam als intercedente bij door Om onze opdrachtgevers goed van wellicht iedere topsporter – typeert is dat hij altijd het beste uit gegroeid tot vestigingsmana- vestigingsmana Randstad Zorg in Assen. Marije heeft dienst te kunnen zijn, is het een onsvacaturetekst jaarverslag of voor zichzelf wil halen en dat hij zichzelf continu wil verbeteren. Bedrijfskunde HRM gestudeerd aan deHaar ger bij Dactylo in Zwolle. van groot belang dat we De cultuur Uw aanspreekpunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Rijksuniversiteit in Groningen. hierbij niet. elkaar kennen. binnen een grootste account daar was Groe- Groe Waar het gaat om mensen en werk, Het is niet voor niets dat TVM haar naam graag verbindt aan Ze heeft gekozen voor Randstad ne Land omdat de dynamiek en de opdrachtge Achmea. Deze opdrachtge- bedrijf leer je alleen kennen als je topsport. Arjan Bos zegt op de website van TVM dat bedrijven afwisseling erg goed zette zwaar in op ver bij haar passen. volstaat het lezen van een jaarverslag ‘Zeg wat je doet, of een vacature niet. De mensen er weet welke cultuur binnen werken en veel kunnen leren van topsport waar het gaat om mentaliteit en Eén van Marije’s opdrachtgevers is strakke werkprocessen een bedrijf leer je alleen kennen als doe wat je zegt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 doelen stellen: ‘interessant blijft te zien hoe topsporters die in feite het Van Boeijenoord in Assen. en kwalitatief goede de organisatie vanuit de dagelijkse elkaars concurrenten zijn op het ijs iedere dag weer hard met elkaar je weet welke mensen er werken en de flexwerkers. Simone ard van Dellen, consulent flex- praktijk meemaakt. trainen om elkaar beter te maken.’ organisatie vanuit de dagelijkse praktijk Vacatures worden T V M e n R a nd s t a d : wist dit tot volle tevredenheid teover Marije: Na desk Van Boeijen realiseren. Wij kennen Marije als een meemaakt. de integratie van Dactylo met Randstad is Simo Simo- Erben Wennemars personificeert deze waarden en waarschijnlijk is toegewijde intercedent die de altijd ingevuld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ne senior accountadviseur geworden. Dit is een vraag van haar klant serieus Speciaal voor TVM wil Randstad daarom graag dit de reden dat hij een boegbeeld is van TVM. In ieder geval is Je moet weten wat medewerkers doorgroeifunctie voor intercedenten correct en spo- neemt. Ze staat je die hun dit wel de reden dat hij óók een boegbeeld is van Randstad: sinds Klaar voor de start! vriendelijk te woord, pakt zaken bezighoudt, waar ze tegenaan lopen, hoe twee van onze een accountteam opzetten: ren verdiend hebbensnel het bedienen afspraken in op en komt haar van grotere Referenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 jaar en dag zijn wij trotse sponsor van NOC*NSF: de doelstellingen opdrachtgevers. de omgangsvormen zijn. Randstad hecht met ervaring in beste intercedentes – allebei altijd na. Ze denkt mee en stelt van NOC*NSF sluiten goed aan bij onze doelen, maar ook onze de juiste vragen wanneer dat er veel waarde aan om de mensen binnen het verzekeringswezen – zullen zich inzetten kenmerken. Topsport staat voor vitaliteit, energie, het beste nodig is. We merken dat zij zich hierin kan onderscheiden. het Wilhelmina Ziekenhuis goed te leren Uw investering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 halen uit jezelf en: winnaarsmentaliteit. En daar geloven we in kennen. uw bedrijf in sneltreinvaart te leren kennen, om We hebben daarom – speciaal bij Randstad. MaRIeke UDDIng (26) is ruim voor zodat we– een accountteam snel en kwalitatief het WZA uw vacatures van anderhalf jaar in dienst bij Randstad Bijlage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 November 2009 Uitzendbureau in Assen. Na haar twee intercedenten samengesteld. sterk in kunnen vullen. Graag stellen we deze > Onze organisatie Waar het gaat om Erben Wennemars hebben TVM en Randstad een overeenkomst in profilering, maar wel een stuk profilering dat veel studie SPH in Groningen is ze in eerste instantie als planner Voorintercedentes aan u voor: alle HR-vraagstukken waar u zegt over de manier waarop we in de maatschappij begonnen maar sinds april tegenaan loopt, zijn Marije Booij en > Voorwaarden staan en zaken willen doen. Het zegt iets over 2006 is ze werkzaam als Marieke Udding (26) is zo’n Marieke Udding uw eerste aanspreekpunt. de manier waarop we tegen dienstverlening intercedent. Momenteel is tweeABN Amro Drenthe één van Binnen de regio is TVM een belangrijke speler. de jaar in dienst bij Randstad. Uw personele vraagstukken zullen ze aankijken. We hebben elkaar nog niet uitgebreid Na haar Marieke’sSPH is ze in eerste studie opdrachtgevers. vaakUzelf kunnen invullen. Voor meer bedrijven in de bent één van de grootste leren kennen, maar onze eerste indruk is dat er veel instantie begonnen als planner specialistische vraagstukken weten overeenkomsten zijn tussen onze organisaties. bij Randstad resourcemanager deze Ingmar Boersma, Assen. In omgeving van Hoogeveen. Bovendien staat aBn amro Drenthe over Marieke: zij precies door welke collega u het We zijn blij met de kans die TVM ons geeft functie heeft ze vorm gegeven Marieke Udding doet al geruime best TVM ook bekend als een erg ugoede werkgever. geholpen kunt worden. Voor om dit voorstel neer te leggen. We hopen aan het beheer van een fl tijd de planning en organisatie van betekent dit éénzou er daarom totale op zijn om uw dat dit voorstel het begin zal zijn van een de vervangingspool van ABN Amro. Randstad loket voor onze trots expool voor de ABN Amro. nieuwe, langdurige samenwerking tussen Dit gaat wat ons betreft uitstekend. dienstverlening. Graag stellen we Marije Marieke blinkt is ten opzichte van wat ik het Marieke - niet onbekend met hofleverancier te mogen worden. Als TVM voor TVM en Randstad en zien met vertrouwen en Marieke aan u voor: tot op heden gewend ben – écht uit qua verzekeringswezen: Univé in Assen uit naar uw reactie, planning, nakomen van afspraken, snelheid Randstad kiest spelen we daarom Simone en heeft voor Randstad als leverancvier van reageren. Ze komt ook met kwalitatief ‘Transport is topsport’ staat er momenteel gekozen en kandidaten heeftgeeft hoogwaardige Marieke en hierin Marieke ook graag vrij om u optimaal van dienst groot op het hoofdkantoor van TVM. dedaarmee aan goed inzicht te hebben in transitie gecoördineerd. Sinds te kunnen zijn. Hierdoor bent u verzekerd van Hetzelfde geldt voor uitzenden. We hopen de wat wij zoeken. september van dit jaar heeft Marieke wedstrijd bij TVM aan te mogen gaan! vaste aanspreekpunten, die altijd bereikbaar Hoogeveen als standplaats. zijn en voor u klaar staan. Leo van der Pol rayonmanager 5. Uitgelicht: P/flex Payrolling is het uitbesteden van de juridische en administratieve aspecten rondom het werkgeverschap. De werknemer werkt voor u, maar heeft een arbeidsovereenkomst met P/ flex. Wij zorgen ervoor dat het salaris op tijd wordt betaald. We verstrekken loonstroken en een jaaropgave, verwerken mutaties en declaraties. Dit kan voor het Wilhelmina Ziekenhuis een aanzienlijke reductie van uw administratieve lasten betekenen. > Waarom P/flex? • de overeenkomst van opdracht tussen het P/flex is in 1995 met het concept payrolling WZA en de zzp’er controleert en verwerkt gestart en is nu al geruime tijd marktleider. • de facturen van de zzp’er(s) tot één We hebben ervaring in uiteenlopende verzamelfactuur voor u verwerkt TAB 1 bedrijfstakken, waaronder ook de zorgsector. • zorgt voor dossiervorming en archivering We praten met brancheverenigingen en nemen deel aan overleg waar over de spelregels van > In de praktijk Payrolling wordt gepraat. Dankzij deze kennis Hoe goed wij ons werk doen wordt uiteindelijk samen zorgen we ervoor zijn we in staat om steeds nieuwe diensten natuurlijk bepaald door de tevredenheid van Ondertekende verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (Bijlage B) te ontwikkelen, die aansluiten bij de vragen onze opdracthgevers. Op onze website www. vanuit de markt. Graag gaan we dan ook met u pflex.nl kunt u – onder andere – een referentie in gesprek om onze dienstverlening optimaal vinden van de Veiligheidsregio Zeeland: af te stemmen op de wensen van het WZA. amenw erk i ng s v o o r s t e l W il he l m ina z ie ke n hu is As s en en R andstad Frans Captijn, directeur > zzp verloning Veiligheidsregio Zeeland: Eén van de productvormen die P/flex heeft ‘We zetten zo’n honderd instructeurs in voor ontwikkeld spitst zich toe op de inhuur van het verzorgen van brandweeropleidingen. zzp’ers. De wet- en regelgeving op het gebied Voorheen verloonden we deze mensen zelf. van zzp’ers is complex in Nederland. Zo moet Het bleek al snel dat dit een ontzettende Aanbesteding een zzp’er een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) administratieve rompslomp betekende. Steeds kunnen overleggen. Dit voorkomt dat u als nieuwe aanstellingen verzorgen, premies Raamovereenkom opdrachtgever financiële risico’s loopt. P/ afdragen, ziektewet, pensioenopbouw… Met P/ Uitzendkrachten flex kan u taken uit handen nemen rondom de flex vonden we vlot een oplossing op maat. Het Septem be r 2009 inhuur van zzp’ers. U richt zich op de inzet van de zzp’er in uw bedrijf. Wij minimaliseren uw loopt nu gesmeerd.’ Graag gaan we met het Wilhelmina Ziekenhuis administratieve lasten en zorgen dat u geen Assen verder in gesprek om te kijken wat uw september 2009 risico loopt. Concreet betekent dit voor u dat specifieke vraag is op het gebied van payrolling, P/flex om op basis van deze vraag een dienstenpakket neer te zetten dat naadloos aansluit bij uw • controleert of de zzp’er aan alle criteria behoefte. van de Belastingdienst en voor algehele zelfstandigheid voldoet 5 BEETZ van v o r m g e v i n g Naob erdreef 64, 9403 KL Assen | 06-24886096 | info@vanb eetz.com| w w w.vanb eetz.com
 9. 9. O pdracht voor IDzet R est yle een visitek aar t Steek woorden: Wind in de zeilen, rest yling IDZET TEZDI TEZDI Tebinckslaan 8 9462 PV Gasselte | 06-13486118 | idzet@kpnmail.nl | www.idzet.nl Jaap Wind IDZET TEZDI TEZDI Tebinckslaan 8 9462 PV Gasselte S ta r t IDZET uw onderneming met Wind in de zeilen ! TEZDI TEZDI Jaap Wind projectmanager Tebinckslaan 8 9462 PV Gasselte 06-13486118 S ta r t uw ondernemi ng idzet@kpnmail.nl met W i nd i n de zei len ! www.idzet.nl S ta rt uw onde rne mi ng me t W i nd i n de z e i le n ! BEETZ van v o r m g e v i n g Naob erdreef 64, 9403 KL Assen | 06-24886096 | info@vanb eetz.com| w w w.vanb eetz.com
 10. 10. O pdracht voor Van B eetz-Advies Website naar aanleiding van de huisstijl www.vanbeetz-advies.nl BEETZ van v o r m g e v i n g Naob erdreef 64, 9403 KL Assen | 06-24886096 | info@vanb eetz.com| w w w.vanb eetz.com
 11. 11. O pdracht voor S urinaamse Stichting Hemofilie Patiënten Website naar aanleiding van de huisstijl www.sshp.sr BEETZ van v o r m g e v i n g Naob erdreef 64, 9403 KL Assen | 06-24886096 | info@vanb eetz.com| w w w.vanb eetz.com
 12. 12. O pdracht voor Stichting Move To The Top. Ont wer p en onder houd gratis (anti-str ijkstok beginsel) de websi te voor M ove to the Top. 6 teams bestaande uit k inderen en volwassen (allen met een beper k ing door ziekte) gaan meedoen aan de Alpe d ’HuZes om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor K WF K anker bestr ijding Neder land. www.sshp.sr www.movetothetop.nl BEETZ van v o r m g e v i n g Naob erdreef 64, 9403 KL Assen | 06-24886096 | info@vanb eetz.com| w w w.vanb eetz.com
 13. 13. O pdracht voor Ik benWeiss Joomla-template naar aanleiding van de huisstijl www.ikbenweiss.nl BEETZ van v o r m g e v i n g Naob erdreef 64, 9403 KL Assen | 06-24886096 | info@vanb eetz.com| w w w.vanb eetz.com
 14. 14. D iversen uit mijn vor ige banen. BEETZ van v o r m g e v i n g Naob erdreef 64, 9403 KL Assen | 06-24886096 | info@vanb eetz.com| w w w.vanb eetz.com
 15. 15. D iversen uit mijn vor ige banen. BEETZ van v o r m g e v i n g Naob erdreef 64, 9403 KL Assen | 06-24886096 | info@vanb eetz.com| w w w.vanb eetz.com
 16. 16. O pdracht voor Hoveniersbedrijf Post Ont wer p diverse adver tenties advies advies ontwerp ontwerp aanleg aanleg onderhoud onderhoud Oosterwolde | 06 17632186 | 0516 430807 Oosterwolde www.hoveniersbedrijfpost.nl 06 17632186 0516 430807 www.hoveniersbedrijfpost.nl hoveniersbedrijf Post 103x135mm [gem.gids ooststellingwerf].indd 1 28-8-2009 15:45:41 advies ontwerp aanleg onderhoud bijbehorende bedrijfskleding Oosterwolde 06 17632186 0516 430807 Uw bedrijfstuin, uw visitekaartje! hoveniersbedrijfpost.nl BEETZ van v o r m g e v i n g Naob erdreef 64, 9403 KL Assen | 06-24886096 | info@vanb eetz.com| w w w.vanb eetz.com
 17. 17. O pdracht voor Hoveniersbedrijf Post Ont wer p en laat busbeletter ing realiseren. Hoveniersbedrijf advies ontwerp P ST aanleg onderhoud Hoveniersbedrijf Oosterwolde | 06 1763 2 186 | 0516 430807 www.hoveniersbedrijfpost.nl P ST advies | ontwerp | aanleg | onderhoud Oosterwolde | 06 1763 2 186 | 0516 430807 www.hoveniersbedrijfpost.nl Hoveniersbedrijf P ST advies | ontwerp | aanleg | onderhoud Oosterwolde | 06 17632186 | 0516 430807 www.hoveniersbedrijfpost.nl advies Hoveniersbedrijf P ST ontwerp aanleg onderhoud advies Hoveniersbedrijf ontwerp aanleg onderhoud P ST Oosterwolde | 06 1763 2186 | 0516 430807 www.hoveniersbedrijfpost.nl Oosterwolde | 06 17632186 | 0516 430807 www.hoveniersbedrijfpost.nl Hoveniersbedrijf advies ontwerp P ST aanleg onderhoud Oosterwolde | 06 1763 2 186 | 0516 430807 www.hoveniersbedrijfpost.nl b u so nt we r p. a i VW_133 H ove n i e r sb e d r i j f Po st VW Transpor ter Kastenw agen (T5) lang, Nor maldach, 1 Schiebetuer , Hec kklappe (2003) Vo l k swa g e n T 5 1:30 L: 5.290 B: 1.904 H: 1.959 R: 3.400 M a rce l va n B e e t z 2 0 0 9 BEETZ van v o r m g e v i n g Naob erdreef 64, 9403 KL Assen | 06-24886096 | info@vanb eetz.com| w w w.vanb eetz.com

×