Exercici
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/05/pdfs/BOE-A-2009-13001.pdf

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDA...
Activitats/temporalització

    1. Teoria sobre que és la electricitat:12h

      a. Classe expositiva: dels l’exp...
Prova practica
Denominació: PROVA DE COMPONENTS MICRO-INFORMÀTICS
Unitat formativa: MUNTATGE DE COMPONENTS PERIFERICS I MI...
Capacitats i característiques d’avaluació:C2: Identificar components maquinari en un sistema microinformàtic distingin...
Medis de realització: Tutorial/ demostratiu

Instruccions: El treball es realitzarà de forma individual, te que tenir la b...
Capacitats i característiques d’avaluació:
C3: Seleccionar els components d'una comanda,   d'acord amb el full de config...
Prova practica
Denominació: PROVA DE COMPONENTS MICRO-INFORMÀTICS
Unitat formativa: MUNTATGE DE COMPONENTS PERIFERICS I MI...
Capacitats i característiques d’avaluació:
C4: Identificar els elements que intervenen en els procediments de muntatge i ...
Capacitats i característiques d’avaluació:

C5: Descriure els elements que intervenen en els procediments de muntatge, sub...
valuació vindran degut referent a un examen de
                          classe interrogatiu per ...
Unitats De Competencia Instal·Lació
Unitats De Competencia Instal·Lació
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unitats De Competencia Instal·Lació

779 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
779
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unitats De Competencia Instal·Lació

 1. 1. Exercici http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/05/pdfs/BOE-A-2009-13001.pdf IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD Denominació: Operacions auxiliares de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtiques. Codi: IFCT0108 Família Professional: Informática i comunicacions Àrea Professional: Sistemas i telemàtica. Nivell de qualificació professional: 1 Qualificació professional de referencial: Denominació: OPERACIONS AUXILIARS DE MONTATGE DE COMPONENTS INFORMÀTICS. Codi: MF1207_1 Nivell de qualificació professional: 1 Associat a la Unitat de Competència: UC1207_1 Realitzar operacions auxiliars de muntatge de equips microinformàtica. Duració: 130 hores UNIDAD FORMATIVA 1 Denominació: MONTATGE DE COMPONENTS I PERIFÉRICS MICRO-INFORMÀTICS. Codi: UF0465 Duració: 90 hores. Capacitats i característiques d’avaluació: C1: Descriure els elements elèctrics i electrònics per manipular amb seguretat en les tasques de muntatge d'equips identificant instruments i normativa aplicables. Duració: 18 hores. Continguts 1. Conceptes d'electricitat. • Aïllants i conductors. El corrent elèctric. • Elements bàsics d'un circuit. El circuit bàsic. • Magnituds. • Intensitat. • Diferència de potencial (tensió). • Resistència. • Mesura de magnituds.
 2. 2. Activitats/temporalització 1. Teoria sobre que és la electricitat:12h a. Classe expositiva: dels l’explicació dels conceptes bàsics de quins tipus de electricitat tenim, quins són els voltatges mes usuals per a cada un dels tipus de corrent 2. Quins materials són aïllants i conductors:1h a. Classe interrogativa: dels conceptes de quins materials son els més usuals i quina es la dificultat de passar el corrent a través d’ells 3. Quins components conté un ordinador:1h a. Classe descobriment: del desmuntar un ordinador i mostrar com són els components, la seva ubicació, i breu descripció de per a que serveix 4. Quins voltatges te cada un dels components:1h a. Classe expositiva: per mostrar als alumnes com és mesura el voltatge de cada un dels components, quins maquinaris necessitem per poder realitzar 5. Mesura pràctica dels components electrònics:1h a. Classe activa: dels alumnes realitzaran les mesures del maquinari 6. Que són les resistències:1h a. Classe interrogativa: dels conceptes de que es una resistència quins materials estan fets 7. Ubicació correcte de les parts del ordinador i les seves mesures:1h a. Classe activa: Els alumnes tindran que realitzar les practiques de muntatge i mesura en el maquinari. Avaluació: Examen model R2D2 i practica model C3PO 1. Implementació correcte de les formules 2. Coneixements de les ubicacions dels diferents components d’un ordinador 3. Identificació de les magnituds de diferents unitats
 3. 3. Prova practica Denominació: PROVA DE COMPONENTS MICRO-INFORMÀTICS Unitat formativa: MUNTATGE DE COMPONENTS PERIFERICS I MICRO-INFORMÀTICS Objectius específics de les respostes de la pràctica: Descriure els elements elèctrics i electrònics per manipular amb seguretat en les tasques de muntatge d'equips identificant instruments i normativa aplicables Descripció: El alumne cal que realitzi un treball que obtindrà tots el conceptes explicats a classe. Al alumne se’l facilitarà una pauta amb els apartats mínims que cal tenir el treball i una activitat pràctica per comprovar l’apartat de les capacitats. En el apartat pràctic pot portar els apunts Medis de realització: Tutorial/ demostratiu Instruccions: El treball es realitzarà de forma individual, te que tenir la bibliografia, índex, portada, contraportada, i tots els apartats de la pauta Duració: Un cap de setmana per el treball i 5 min per el apartat pràctic. Avaluació de la pràctica Resultat que es te que demostrar: Indicadors del aconseguit i escales del esforç El alumne ha de ser capaç de identificar els elements competent: mitjançant un treball solitari, que com a mínim ha de • El treball constarà el 60% de la nota, els criteris de tenir, tots el apartats de la fulla de practica. També ha de valuació vindran degut referent si no ha copiat text saber calcular les intensitats dels components mitjançant directe de internet, el desenvolupament de la teoria i una pràctica practica que el professor indicarà al alumne. el desenvolupament de elements similars que no consta en el requisits mínims. • L’exercici pràctic constarà el 40% i es valorarà la destresa per solucionar el problema i les respostes del alumne respecte les preguntes del professor
 4. 4. Capacitats i característiques d’avaluació: C2: Identificar components maquinari en un sistema microinformàtic distingint les seves característiques i funcionalitats, per a muntar, substituir-los i connectar-los a un PC. Duració: 18 hores. Continguts 2. Principis de funcionament de components elèctrics y electrònics utilitzats en sistemes microinformàtics.  Components electrònics.  Equips electrònics.  Componentes elèctrics.  Seguretat en el us de les eines i components electrònics. Activitats/temporalització 1. Components electrònics.4h Classe expositiva: Mostrarem tots els components i conceptes més basics de la electrònica, quin es el seu funcionament i quins models i varietats tenim. 2. Equips electrònics.5h Classe activa: Generarem unes petites pràctiques per amb components electrònics per comprovar el seu funcionament. 3. Componentes elèctrics.3 Classe expositiva: Mostrar tots el components i conceptes bàsic de la electricitat Classe activa: muntatge de una vivenda i un quadre elèctric 4. Seguretat en el us de les eines i components electrònics. 6h Classe expositiva: Normes de seguretat en vivenda i seguretat general respecte la electricitat. Avaluació: Examen model R2D3 i practica model C3PO-2 1. Coneixement de les característiques del maquinari electrònic i els seus teoremes. 2. Saber fer esquemes elèctric i saber representar un esquema pràctic. 3. Conèixer les normes de seguretat elèctric Prova practica Denominació: PROVA DE COMPONENTS MICRO-INFORMÀTICS Unitat formativa: MUNTATGE DE COMPONENTS PERIFERICS I MICRO-INFORMÀTICS Objectius específics de les respostes de la pràctica: Identificar components maquinari en un sistema microinformàtic distingint les seves característiques i funcionalitats, per a muntar, substituir-los i connectar-los a un PC. Descripció: El alumne cal que realitzi totes les practiques establertes a classe, amb les seves fitxes d’especificacions i aprovar la prova escrita
 5. 5. Medis de realització: Tutorial/ demostratiu Instruccions: El treball es realitzarà de forma individual, te que tenir la bibliografia, índex, portada i contraportada Duració: les pràctiques es deixaran prou temps per realitzar-les a classe i l’examen 1hora Avaluació de la pràctica Resultat que es te que demostrar: Indicadors del aconseguit i escales del esforç El alumne ha de ser capaç de muntar una pràctica de una competent: vivenda, identificació d’un error i conceptes basics • El treball constarà el 60% de la nota, els criteris de d’electronic. valuació vindran degut referent si no ha copiat text directe de internet, el desenvolupament de la teoria i el desenvolupament de elements similars que no consta en el requisits mínims. • L’exercici pràctic constarà el 40% i es valorarà la destresa per solucionar el problema i les respostes del alumne respecte les preguntes del professor
 6. 6. Capacitats i característiques d’avaluació: C3: Seleccionar els components d'una comanda, d'acord amb el full de configuració rebuda, per al seu posterior acoblament. Duració: 18 hores. Continguts 3. Característiques de elements hardware interns dels equips microinformàtics. Arquitectura. Caixes d’ordinador. Fonts d’Alimentació. Plaques base. Microprocessador. Mòduls de memòria. Dispositius d’emmagatzematge interns. Característiques y tipus. Bahías de expansió. Tipus. Targetes de expansió. Busos interns i externs, connectores, cables de dades i cables de alimentació. Activitats/temporalització 1) Arquitectura. 2h Classe expositiva: Coneixements dels elements d’un ordinador 2) Caixes d’ordinador.2h Classe descubriment: buscada per internet models i preus de les caixes d’un ordinador 3) Fonts d’Alimentació.2h Classe descubriment: Buscar quins tipus models i caixes tenim de fons d’alimentació 4) Plaques base.2h Classe descubriment: buscar quines característiques te una placa base i en que es diferencien unes de les altres. 5) Microprocessador.1h Classe descubriment: buscar quins models i característica tenim 6) Mòduls de memòria. Classe activa: buscar quins models i característica tenim 7) Dispositius d’emmagatzematge interns. Característiques y tipus. 2h Classe activa: buscar quins models i característica tenim 8) Bahías de expansió. Tipus.1h 9) Targetes de expansió. 2h Classe expositiva: mostrar els coneixements dels elements d’expansió 10) Busos interns i externs, connectores, cables de dades i cables de alimentació. 2h Classe activa: buscar quins models i característica tenim Avaluació: Practica model C3PO-3 1) Conèixer tots els apartats d’un ordinador i les seves característiques bàsiques
 7. 7. Prova practica Denominació: PROVA DE COMPONENTS MICRO-INFORMÀTICS Unitat formativa: MUNTATGE DE COMPONENTS PERIFERICS I MICRO-INFORMÀTICS Objectius específics de les respostes de la pràctica: Seleccionar els components d'una comanda, d'acord amb el full de configuració rebuda, per al seu posterior acoblament. Descripció: El alumne cal identifiqui tots els components d’un ordinador, com comprovar les seves competències, identificar les parts especifiques i característiques de cada un dels components Medis de realització: demostratiu Instruccions: El treball es realitzarà de forma individual, te que tenir la bibliografia, índex, portada i contraportada Duració: les pràctiques es deixaran prou temps per realitzar-les a classe Avaluació de la pràctica Resultat que es te que demostrar: Indicadors del aconseguit i escales del esforç El alumne ha de ser capaç de muntar un ordinador des de competent: 0. • El treball constarà el 100% de la nota, els criteris de valuació vindran degut referent si no ha copiat text directe de internet, el desenvolupament de la teoria i el desenvolupament de elements similars que no consta en el requisits mínims.
 8. 8. Capacitats i característiques d’avaluació: C4: Identificar els elements que intervenen en els procediments de muntatge i acoblar les components maquinari interns utilitzant les eines adequades i seguint instruccions rebudes, per crear l'equip microinformàtic. Duració: 18 hores. Continguts 4. Connectors i busos externs d’un sistema microinformàtico. Ports. Connectores innal·làmbrics. Cablejat de xarxa. Activitats/temporalització 1. Ports. 2h Classe expositiva: mostrar tots els tipus de ports i identificar en el ordenador 2. Connectores innal·làmbrics.14h Classe expositiva: tipus de connexions i configuracions de les xarxes innal·làmbrics Classe activa: Configuració d’una xarxa Wifi 3. Cablejat de xarxa.2h Classe activa: els alumnes tenen que muntar cables de xarxa en sèrie i paral·lel Avaluació: Practica model C3PO-4 1) Conèixer tots els ports que tenim i quan utilitzar cada model de cables. 2) Configuració simple duna xarxa innal·làmbica Prova practica Denominació: PROVA DE COMPONENTS MICRO-INFORMÀTICS Unitat formativa: MUNTATGE DE COMPONENTS PERIFERICS I MICRO-INFORMÀTICS Objectius específics de les respostes de la pràctica: Identificar els elements que intervenen en els procediments de muntatge i acoblar les components maquinari interns utilitzant les eines adequades i seguint instruccions rebudes, per crear l'equip microinformàtic. Descripció: El alumne cal que realitzi un treball que obtindrà tots el conceptes explicats a classe. Al alumne se’l facilitarà una pauta amb els apartats mínims que cal tenir el treball Medis de realització: demostratiu Instruccions: El treball es realitzarà de forma individual, te que tenir la bibliografia, índex, portada, contraportada, i tots els apartats de la pauta Duració: El treball es deixarà temps a classe per realitzar-lo Avaluació de la pràctica Resultat que es te que demostrar: Indicadors del aconseguit i escales del esforç El alumne ha de ser capaç de identificar els ports E/S, competent: quin tipus de connexions inal·lambiques tenim, com es • El treball constarà el 100% de la nota, els criteris de configuren i saber fer un cable de xarxa en sèrie i paral·lel valuació vindran degut referent si no ha copiat text i en quin cas es utilitza cada tipus. directe de internet, el desenvolupament de la teoria i el desenvolupament de elements similars que no consta en el requisits mínims.
 9. 9. Capacitats i característiques d’avaluació: C5: Descriure els elements que intervenen en els procediments de muntatge, substitució o connexió de perifèrics i aplicar aquests procediments, per ampliar o mantenir la funcionalitat del sistema, seguint guies detallades i instruccions donades. Duració: 18 hores. Continguts 5. Perifèrics microinformáticos. Perifèrics bàsics, Altres perifèrics. Dispositius de connectivitat. Activitats/temporalització 1. Perifèrics bàsics,1h Classe interrogativa: El professor preguntarà quins són els perifèrics als alumnes 2. Altres perifèrics.1h Classe expositiva: El professor mostrarà als alumnes els perifèrics s’han deixat 3. Dispositius de connectivitat.16h Classe expositiva: Configuració i demostració dels aparells de xarxa (Swich, Router i hab) Classe descobriment: els alumnes es posaran en grup i configuraran cada un dels elements per una practica en concret. Avaluació: El professor utilitzarà un classe interrogativa per avaluar si els alumnes tenen els conceptes adquirits. 1) Conèixer la configuració dels aparells de xarxa Prova practica Denominació: PROVA DE COMPONENTS MICRO-INFORMÀTICS Unitat formativa: MUNTATGE DE COMPONENTS PERIFERICS I MICRO-INFORMÀTICS Objectius específics de les respostes de la pràctica: Descriure els elements que intervenen en els procediments de muntatge, substitució o connexió de perifèrics i aplicar aquests procediments, per ampliar o mantenir la funcionalitat del sistema, seguint guies detallades i instruccions donades Descripció: El alumne cal que realitzi un treball que obtindrà tots el conceptes explicats a classe. Al alumne se’l facilitarà una pauta amb els apartats mínims que cal tenir el treball i una activitat pràctica per comprovar l’apartat de les capacitats. En el apartat pràctic pot portar els apunts Medis de realització: Tutorial/ demostratiu Instruccions: El treball es realitzarà en grup, te que tenir la bibliografia, índex, portada, contraportada, i tots els apartats de la pauta Duració: la practica es realitzarà a classe en grups de 3 persones i realitzaran un treball de com ho han fet i quins inconvenients han trobat en la realització de la pràctica. 11h Avaluació de la pràctica Resultat que es te que demostrar: Indicadors del aconseguit i escales del esforç El alumne ha de ser capaç de identificar els perifèrics i competent: configuració de tots els elements d’una xarxa • El examen constarà el 60% de la nota, els criteris de
 10. 10. valuació vindran degut referent a un examen de classe interrogatiu per comprovar si els conceptes estan ven assolits. • El treball te un valor del 40% , es valorarà que es quedi tota la programació ben detallada i argumentada. Avaluació final: Cada un dels apartats tindrà el un 18% respecte la nota final i un 10% les actituds a l’aula.

×