20130516 Lunchseminarium Design Thinking

3,431 views

Published on

Användarupplevelsen blir en alltmer dominerande del av digitala tjänster. Detta gör att behovet av att arbeta strukturerat med innovation och strategisk design är större än någonsin. Att skapa engagerande användarupplevelser utifrån företagets visioner och strategier kräver en bra omvärldsbevakning, men också verktyg för att arbeta med innovation och design. Som en del av denna utveckling sneglar fler och fler företag på Design Thinking som en viktig innovationsfaktor.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,431
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,896
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20130516 Lunchseminarium Design Thinking

 1. 1. #2Att jobba merstrategisk meddesign... hmm!#1Aha! Är det som ärDesign Thinking?#3WoowSXSW 2013!Design
 2. 2. Visar UlajCreative DirectorValtech
 3. 3. [disajn]Design är ett begrepp som beskriver ettföremåls konstruktion, formgivning ellerden skapande-process som används frånidéstadiet till färdig produkt. Dessa produkterutvecklas efter funktionella och estetiska kravmed utgångspunkt från brukarens behov.Design tillämpas för utveckling av varor,tjänster, processer och miljöer. Då inkluderasfunktioner som teknik, användarvänlighet,miljövänlighet, utseende, affärslösningar ochäven marknadsföring. Det finns emellertidingen allmänt accepterad definition av ordetdesign, då termen har olika betydelser inomolika designdiscipliner och användarområden.
 4. 4. PROCESS/METODMINDSET
 5. 5. Design ThinkingmindsetDESIGN THINKINGOptimisticDESIGN THINKINGHumanCenteredDESIGN THINKINGExperimentalDESIGN THINKINGCollaborative
 6. 6. HUMANCENTERED
 7. 7. USER vs. HUMANCENTERED
 8. 8. För vemgör vi det?
 9. 9. KUNDEN?
 10. 10. KundenAffärsmålAffärsstrategierDifferentieringPositioneringVarumärkemm.Vad är somdriveraffären?
 11. 11. Vad driverTEAMET?
 12. 12. COLLABORATIVE
 13. 13. TEAMSLUT-ANVÄNDAREKUNDCOLLABORATIVE
 14. 14. TeametSmartateam
 15. 15. Design ThinkerStyrkor i2D
 16. 16. Co-creationfrån strategi...
 17. 17. Co-creation...till koncept
 18. 18. EXPERIMENTAL
 19. 19. VÅGA TÄNKANYTTTESTAPROTOTYPAITERERAEXPERIMENTAL
 20. 20. Rökfri vårdguiden?
 21. 21. Målbilds-konceptPrototypa föratt tänka
 22. 22. OPTIMISTIC
 23. 23. ..hur storproblemet är...hur litetid man har...hur litenbudget vi har...hur “jobbig”kunden/situationen ärVi kan alltid göraskillnaden oavsett
 24. 24. • En komplex lösning• Flera system inblandande• Många viljor ochdrivkrafter• “Varumärkesskuld”• Min tid: 20%
 25. 25. GUIDAD SMART TRYGG
 26. 26. Sök utbildning• Första steget• Det ska vara enkelt att hitta utbildningar och skapa anmälan
 27. 27. Svara påfrågan vadhänder nu?Vad händernu?• Jag kan vara lugn• Jag vet allt jag behöverveta just nu• Jag kan få reda på vad somkommer
 28. 28. Förstagångssökare• Hur går det till?• Ska jag verkligen sökavia webben?• Aha det verkar enkelt!
 29. 29. Design förkänslor ochupplevelse
 30. 30. Nytt anmälningsrekord(tillVT 2012)Totalt: 202 244Sista dygnet: 32 646Sista timmen: 3738
 31. 31. Nytt anmälningsrekord(tillVT 2012)
 32. 32. There’s No SuchThing As A BadClient;only badDesigners
 33. 33. The more abstractsteps often feelmore intense,but pay off inthe long run.Designprocessen
 34. 34. Värdet skapas...Konkreta,gripbaraproblemlösningarAbstrakttänkande
 35. 35. #1.1Specificerautmaningen1. Förstå utmaningen2. Identifiera din publik (deinvolverade)3. Sätt ihop team4. Reflektera - det du vetDiscoverySXSW:Hitta ledstjärnan
 36. 36. #2.2Leta eftermening1. Identifiera olika teman2. Gå genom resultaten3. Specificera insikterInterpretationSXSW:Hitta ledstjärnan
 37. 37. #3.2Idégenerering1. Förbered en brainstorming2. Facilitera en brainstorming3. Välj de lovande idéerna4. Bygg för att tänkaIdeation
 38. 38. #4.1Jobba medprototyper#4.2Testa ochiterera
 39. 39. Design
 40. 40. =Design
 41. 41. VisionMålStrategierAktiviteterDesign från vision tillimplementering
 42. 42. Design föreffektivitetoch prestandaDesign förvarumärkes-identitet ochuttryckDesign fördifferentieringDesign förkänsloroch upplevelseDesign förpersonligt uttryckoch identitetDesign förlönsamhetDesignstrategier
 43. 43. #6Design förlönsamhet
 44. 44. Kundvärde + AffärsnyttaDesigna föreffektivitetoch prestandaKund-behovAffärs-nytta
 45. 45. Vårdguiden2011 ville tänka nyttTjänste-orienteradFOKUS PÅInnovationFÖRSTA GÅNGENTillsammans
 46. 46. Strategi arbeteTillsammans
 47. 47. Vårdguiden “nästa steg”StrategiskaanalyserDesigntänkAtt förstå och beskriva denstrategiska positionen somVårdguiden har. Ochidentifiera möjligheter förnästa steg
 48. 48. Kommunicera helheten–Huvudtjänster exponeras i alla kontaktytor11. VG.se huvudtjänster skaexponeras i alla kontaktytor.Oavsett hur man kommer in i VG.se såska man tydligt se direkt vad VGerbjuder i form av tjänster ochinformation.Värde ut: 10Ärvd värde: 20Total värde: 305. KOMMUNICERA HELHETEN- INVÅNARNAS PERSPEKTIV”Här finns kunskap och verktyg när jagbehöver de.”Värde ut: 30Ärvd värde: 25Total värde: 55
 49. 49. Kontext (Webbplats) och tjänsterTjänsterna komponeras tillen helhet (ex: 1177.se,Vårdguiden.se)Som fristående tjänster-kan konsumeras ensammaeller distribueras i andrakontext
 50. 50. Nutid FramtidGemensammaLandstings anpassningäven på tjänstenivå
 51. 51. Vårdguiden “nästa steg”StrategiskaanalyserDesigntänkStrategiskavalDesigntänkAtt ta fram, utvärderaoch välja strategier
 52. 52. Vårdguiden “nästa steg”StrategiskaanalyserDesigntänkStrategiskavalDesigntänkStrategiimplementeringDesigntänkAtt planera ochbestämma hur man skaförvandla strategier tillaffärsvärde
 53. 53. #4Design fördifferentiering
 54. 54. Designa fördifferentieringSå här ska man inte göra,om man vill differentierasig. Så här gör man omman vill få sin produktsåld genom association.
 55. 55. Rökfri vårdguiden?
 56. 56. Delaktig Eget val
 57. 57. Designa förvarumärkes-identitet ochutryck
 58. 58. Designa förvarumärkes-identitet ochutryck
 59. 59. Vad vill vi meddesign strategiMed hjälp av design, designmetoder ochdesigners vill vi hjälpa er att:• Förverkliga affärs- och marknadsstrategier• Bygga varumärken• Utveckla innovativa digitala lösningar• Skapa värde för såväl företag somslutanvändare
 60. 60. UX och designför känslor• UX -Vi har designat i svartvitt. Det finns en värld av fantastiskakänslor i olika nyanser som bara väntar• Vi är ofta sparsama/avgärnsade när de diskuterar behoven/upplevelsemålen relaterad till webbdesign. Om vi tänker mer kring degrundläggande behoven kommer vi kunna ta fram mer tillfredsställandeoch engagerande produkter.• Vi som UX-are är begränsade i hur vi pratar om känslor relaterade tillwebbdesign.Vi pratar enbart bara om glädje och frustration. Mendet finns mycket fler känslor (ord) som vi skulle kunna designa för• Samtidigt så är speldesigners mycket mer bekväm med att designa föratt framkalla negativa känslor än webbdesigners (som oftast strävar attfå fram den här "lyckliga känslan.")• Men om man tänker som en del av en sekvens, kan en liten negativupplevelse under resans gång i slutändan öka den positivahelhetsupplevelsen.
 61. 61. Why Designers Should CareAbout Measuring Succes• Crafting Strategies: Design as StrategicFunction - Today designers are rolled intothe strategic side of business• Crafting Aesthetics:To provoke surprises andhuman desires.• Pushing boundaries that is design, beingpredictable that is business• Ultimately this is not a matter of process, itsa meter of new mindset.
 62. 62. Android’s Principles forDesigning the FutureThese design principles were developed byand for the Android User Experience Teamto keep users best interests in mind.Consider them as you apply your owncreativity and design thinking. Deviate withpurpose.
 63. 63. Presenters
 64. 64. Fler insikter från SXSW• Skapa system som anpassar sig till användarna.Ett bra gränssnitt lär sig, och gör saker innandu ens vet att du behöver det.Vi går mot"feedforward"• Transition design för att höja upplevelsen ochkommunicera kvalité• Do good work - everything else happens.
 65. 65. http://www.valtechlabs.se/sxsw-2013
 66. 66. TextDesignThinkingOm du vill ha en produktsom kan förändra världen:Låt det drivasav entydlig visionMindset ochmetodmed fokus på att skapa mervärde både för affären ochslutanvändarna
 67. 67. Tack!Visar UlajCreative Directorvisar.ulaj@valtech.se@visars@visarti

×