Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2n eso LA COMUNICACIÓ VISUAL 1ª PART

3,374 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2n eso LA COMUNICACIÓ VISUAL 1ª PART

 1. 6. FINALITAT INFORMATIVA: Les imatges són un mitjà idoni per informar de manera clara i directa. Les imatges informatives tracten d’i dentificar persones o grups: indicar accions, direccions o espais; descriure fets o situacions, o c omunicar notícies. Imatges identificadores: expressen o simbolitzen la filosofia d’una empresa o d’un particular amb la finalitat de ser reconeguts i distingits d’altres empreses o particulars. Exemples: logotips, símbols visuals de marques, banderes… Imatges indicatives: Volen mostrar alguna cosa a través de signes o senyals. Exmeples: pictogrames. Imatges descriptives: defineixen llocs o figures i n’expliquen les diferents parts o qualitats, generalment mitjançant un disseny simplificat. Exemples: mapes, dibuixos científics,esquemes, dissenys d’objectes i edificis… Imatges notícia: Són imatges de premsa que acompanyen els textos informatius i els cartells anunciadors d’esdeveniments. Exemples: fotografies de premsa, cartells de pel·lícules.
 2. 7. Imatges identificadores: Imatges indicatives: Imatges descriptives: Imatges notícia:
 3. 8. Dissenya una imatge identificadora d’una botiga de joguines: Has d’inventar-la, no pots utilitzar una ja existent. Pots utilitzar formes simples, geomètriques… i colors primaris o secundaris pel teu disseny. Fixa’t en aquests exemples: LÀMINA 1
 4. 9. FINALITAT EXHORTATIVA: Aquestes imatges tracten de convèncer al receptor perquè faci allò que proposa el missatge. S’empren fonamentalment en el camp de la publicitat, que ha de mantenir l’interès dels consumidors per un producte durant llargs períodes de temps. Les imatges publicitàries solen anar acompanyades de textos que ajuden a la comprensió i valoració del missatge visual.
 5. 10. FINALITAT RECREATIVA I ESTÈTICA: Les imatges recreatives tenen com a principal objectiu entretenir: I les imatges estètiques, suscitar l’admiració i la capacitat de gaudir amb la bellesa.
 6. 11. LÀMINA 3 Canvia la finalitat de la imatge: Agafant una imatge amb clara finalitat informativa, has de transformar-la en una imatge amb finalitat estètica. Materials: fotos o fotocòpies, papers, pegament, tisores, retoladors… Fixa’t en el següent exemple:
 7. 12. LA METÀFORA VISUAL
 8. 13. Calor tristesa alegria son sorpresa fred cansament fam enuig amor Crea una metàfora visual A partir de dues vinyetes, on expressis algun d’aquests estats d’ànim. Materials: Làmines de dibuix- llapis de colors-retoladors … LÀMINA 3
 9. 15. LÀMINA 4 Escull una imatge qualsevol: Divideix la làmina en dos. A una banda crea una imatge amb un grau d’iconicitat alt ( imatge icònica) i una altrabanda, una imatge amb un grau d’iconicitat baix( imatge no icònica) Materials: Làmines de dibuix- llapis de colors-retoladors…
 10. 21. OBSERVA EN AQUEST QUADRE COM QUAN EL MIREM ELS NOSTRES ULLS ES SENTEN ATRETS PEL CONJUNT DE FIGURES MÉS PRÒXIMES ENTRE SI, ENCARA QUE SON SIGUIN IGUALS.
 11. 24. RESSALT HOMOGENEïTAT
 12. 25. LÀMINA 5 Divideix una làmina en 2, i utilitza la llei perceptiva de la homogeneïtat i el Ressalt per crear una composició lliure. Fixa’t en aquests exemples i utilitza la imaginació. MATERIALS: làmina de dibuix DIN A-4, retoladors, llapis de colors…
 13. 29. Crea una imatge utilitzant la llei perceptiva de relació entre figura i fons . Utilitza cartolina negra sobre fons blanc ( làmina DIN A-4). Materials: pegament, tisores, cartolina negra, làmina DIN A -4. LÀMINA 6

×