Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cati2006 Andraž Zorko 10.Srecanje Slovenskih Lokalnih Casopisov

935 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cati2006 Andraž Zorko 10.Srecanje Slovenskih Lokalnih Casopisov

 1. 1. NRB – Nacionalna raziskava branosti 10. SREČANJE SLOVENSKIH LOKALNIH ČASOPISOV 26. januar 2007 ANDRAŽ ZORKO direktor medijskih raziskav in partner
 2. 2. Stezosled <ul><li>Trendi na slovenskem trgu tiskanih medijev </li></ul><ul><li>Valutne raziskave in NRB </li></ul><ul><li>Pregled podatkov o branosti </li></ul><ul><li>Kaj lahko storimo za lokalne časopise? </li></ul>
 3. 3. NRB – Nacionalna raziskava branosti TRENDI NA SLOVENSKEM TRGU TISKANIH MEDIJEV
 4. 4. <ul><li>Slovenski medijski trg je </li></ul><ul><li>regionaliziran (lokaliziran). </li></ul>
 5. 5. Slovenski medijski trg je regionaliziran <ul><li>Med nacionalne medije glede na geografsko pokritost lahko štejemo le: </li></ul><ul><ul><li>1 dnevnik </li></ul></ul><ul><ul><li>5 revij </li></ul></ul><ul><ul><li>3 TV programe </li></ul></ul><ul><ul><li>5 spletnih strani </li></ul></ul><ul><ul><li>... in nobenega radia! </li></ul></ul><ul><li>Skupina “regionalni-lokalni mediji” je bila konec leta 2005 v NRB največja skupina tiskanih medijev - obsegala je natanko 30 naslovov ... pa to še zdaleč niso vsi! </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Slovenski trg tiskanih </li></ul><ul><li>medijev se je razcvetel. </li></ul><ul><li>Z veliko zamudo. </li></ul>
 7. 7. Vklopi in izklopi NRB 2002-06
 8. 8. Očitni trendi <ul><li>Kar je zastonj, gre za med. </li></ul><ul><li>Kar ima jasen namen, rado raste. </li></ul><ul><li>Trenutno pa ne uspevajo ravno </li></ul><ul><ul><li>moda </li></ul></ul><ul><ul><li>glamur </li></ul></ul><ul><ul><li>poslovne zadeve* </li></ul></ul>
 9. 9. NRB – Nacionalna raziskava branosti VALUTNE RAZISKAVE IN NRB
 10. 10. VALUTA v oglaševanju <ul><li>enotni sistem za določanje vrednosti oglasnega prostora </li></ul><ul><li>valuta temelji na nacionalni medijski raziskavi </li></ul><ul><li>naročnik raziskave je skupno industrijsko telo (JIC) </li></ul><ul><li>izvajalec je raziskovalna družba, izbrana s konsenzom na razpisu </li></ul>
 11. 11. Zakaj VALUTA? <ul><li>enotni podatki </li></ul><ul><li>lažja komunikacija </li></ul><ul><li>nižji stroški </li></ul><ul><li>večja preglednost </li></ul><ul><li>industrijska last </li></ul><ul><li>industrijska kontrola </li></ul>
 12. 12. V Sloveniji je valuta ... <ul><li>NRB </li></ul><ul><li>Nacionalna raziskava branosti </li></ul><ul><li>naročnik: </li></ul><ul><li>SOZ, </li></ul><ul><li>Slovenska oglaševalska zbornica </li></ul><ul><li>izvajalec: </li></ul><ul><li>CATI, </li></ul><ul><li>Trženjske, medijske, družbene raziskave </li></ul><ul><li>in svetovanje d.o.o. </li></ul>
 13. 13. trdnost VALUTE NRB <ul><li>Naročnik in lastnik NRB je SOZ, v njegovem okviru pa Svet pristopnikov, ki raziskavo financira </li></ul><ul><li>SVET PRISTOPNIKOV: </li></ul><ul><ul><li>Delo, Dnevnik, Večer, Finance </li></ul></ul><ul><ul><li>Delo Revije, Burda, Mladina, Žurnal </li></ul></ul><ul><ul><li>Primorske novice, Gorenjski glas </li></ul></ul><ul><ul><li>Media Pool </li></ul></ul><ul><li>Ostali naročniki: </li></ul><ul><ul><li>manjši založniki </li></ul></ul><ul><ul><li>oglaševalske agencije </li></ul></ul>80% trga
 14. 14. NRB 2006-2008 <ul><li>Populacija: 10 do 75 let. </li></ul><ul><li>Velikost vzorca 2006: n=7.280 </li></ul><ul><li>V zorec na podlagi CRP (Centralni register prebivalstva) . </li></ul><ul><li>O sebno, računalniško podprto anketiranje (CAPI) . </li></ul><ul><li>R edno zaposleni anketarji . </li></ul><ul><li>P redhodni dopis / obvestilo anketirancu . </li></ul><ul><li>N agrajevanje sodelujočih v anketi . </li></ul><ul><li>K ompleksen model zagotavljanja enakomernosti dnevnih vzorcev . </li></ul>
 15. 15. NRB 2006-2008 <ul><li>Medijska potrošnja </li></ul><ul><ul><li>branost </li></ul></ul><ul><ul><li>poslušanost radia, gledanost TV </li></ul></ul><ul><ul><li>doseg ambientalnih (OOH) medijev </li></ul></ul><ul><ul><li>“ novi” mediji: internet, mobilni telefoni </li></ul></ul><ul><li>Podatki o anketirancu </li></ul><ul><ul><li>socio-demografski podatki </li></ul></ul><ul><ul><li>potrošniške navade </li></ul></ul><ul><ul><li>življenjski stil </li></ul></ul><ul><ul><li>posedovanje dobrin </li></ul></ul><ul><ul><li>potrošnja časa </li></ul></ul><ul><ul><li>preživljanje prostega časa </li></ul></ul><ul><ul><li>wellness, turistika, rekreacija </li></ul></ul>
 16. 16. Kdo je v NRB? <ul><li>Seznam vključenih edicij je omejen na 150 naslovov. </li></ul><ul><li>Prednost imajo vse edicije pristopnikov. </li></ul><ul><li>Kriteriji vstopa in izstopa so jasno določeni s strani pristopnikov: </li></ul><ul><ul><li>spodnja meja dosega je 1.3% ali 22.000 bralcev </li></ul></ul><ul><ul><li>tolerančno območje za eno polletje je 1.0% dosega </li></ul></ul><ul><ul><li>vstop zagotavljajo trije kriteriji: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>izkazana naklada po RPN: 10.000 prodanih izvodov </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jasni indici, da bo edicija presegla spodnjo mejo dosega </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>izdajatelj je pristopnik </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Kruto dejstvo <ul><li>Število regionalnih in lokalnih časopisov v NRB pada ... novo pravilo je neusmiljeno. </li></ul>
 18. 18. NRB – Nacionalna raziskava branosti PREGLED PODATKOV O BRANOSTI – 1. polletje 2006 (podatke za vse edicije najdete na www.nrb.info/podatki )
 19. 19. Lokalni in regionalni časopisi Doseg enega izida, NRB, 2006/1.polletje
 20. 20. Lokalni in regionalni časopisi Doseg enega izida, NRB, 2006/1.polletje
 21. 21. KAJ LAHKO STORIMO ZA LOKALNE ČASOPISE?
 22. 22. Kako lokalizirati nacionalno raziskavo branosti? <ul><li>Novi model NRB ni najbolj primeren za lokalne časopise zaradi načina vzorčenja, ki je nacionalno reprezentativen. </li></ul><ul><li>Lokalni časopisi imajo lokalno omejen doseg, ki, nacionalno gledano, ni visok. </li></ul><ul><li>Je pa doseg lokalnega časopisa LOKALNO zelo visok. </li></ul><ul><li>Toda, v nacionalno reprezentativnem vzorcu lahko tak doseg močno zaniha... v eno ali drugo smer... </li></ul>
 23. 23. Rešitev <ul><li>Lokaliziran vzorec na območju distribucije. </li></ul><ul><li>Uporaba uveljavljenega modela merjenja penetracije: </li></ul><ul><ul><li>poznavanje </li></ul></ul><ul><ul><li>izkušnja </li></ul></ul><ul><ul><li>doseg (branost) </li></ul></ul><ul><ul><li>dodatne informacije: vir izvoda, pogostost branja, všečni in moteči elementi </li></ul></ul><ul><li>Cena merjenja je nižja od cene paketa C NRB. </li></ul>
 24. 24. Koristi in stroški <ul><li>Jasen podatek o dosegu in najširši penetraciji časopisa: </li></ul><ul><ul><li>za oglaševalca </li></ul></ul><ul><ul><li>za založnika </li></ul></ul><ul><li>Informacije za uredništvo: </li></ul><ul><ul><li>kaj delamo prav </li></ul></ul><ul><ul><li>kaj naše bralce moti </li></ul></ul><ul><ul><li>kaj naši bralci pričakujejo od nas </li></ul></ul><ul><li>Jasen nasvet - kako izboljšati časopis: </li></ul><ul><ul><li>da bodo z njim bolj zadovoljni bralci </li></ul></ul><ul><ul><li>da bodo z njim bolj zadovoljni oglaševalci </li></ul></ul>
 25. 25. Kako to izgleda v praksi? <ul><li>Lokalno reprezentativen vzorec velikosti n=300. </li></ul><ul><li>Naročnik sam določi območje, definirano s poštnimi številkami krajev in naselij. </li></ul><ul><li>Celoten projekt, od naročila do poročila, traja okoli 14 dni. </li></ul><ul><li>Rezultat je poročilo v PPT obliki, ki se lahko takoj distribuira oglaševalcem. </li></ul><ul><li>Reference: FRKA, GAZELA, ŽURNAL, FHM, DINERS CLUB MAGAZINE, BONBON, BUKLA, NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE, XY </li></ul>
 26. 26. NRB – Nacionalna raziskava branosti izvajalec: CATI d.o.o., Tržaška 2 dodatne informacije: [email_address] www.cati.si www.nrb.info Hvala za pozornost

×