Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

societatea-feudala

11,931 views

Published on

History

 • Be the first to comment

societatea-feudala

 1. 2. ORGANIZAREA SOCIETĂŢII FEUDALE <ul><li>Termenul feud, feudă înseamnă bucată de pământ. </li></ul><ul><li>Denumirea acestui tip de societate pune în evidenţă rolul deosebit de important pe care îl are pământul în organizarea ei. </li></ul><ul><li>Având în vedere caracterul preponderant rural al acestei societăţi, pământul reprezintă principala sursă de avere şi de prestigiu. </li></ul>
 2. 3. ORGANIZAREA SOCIETĂŢII FEUDALE <ul><li>În funcţie de modul în care se raportează la aceste feude, membrii societăţii se impart în: </li></ul><ul><li>Nobili (laici sau ecleziastici) care sunt proprietarii domeniilor feudale; </li></ul><ul><li>Ţăranii care sunt producătorii bunurilor materiale. </li></ul>
 3. 4. ORGANIZAREA SOCIETĂŢII FEUDALE <ul><li>În funcţie de poziţia pe care o are fiecare în cadrul societăţii feudale, aceasta se împarte în trei stări: </li></ul><ul><li>Starea întâi , alcătuită din cei care se roagă: clerul ; </li></ul><ul><li>Starea a doua , formată din războinicii care apărau societatea: nobilii ; </li></ul><ul><li>Starea a treia , care cuprinde lucrătorii: ţăranii şi orăşenii . </li></ul>
 4. 5. NOBILIMEA ÎN EUROPA APUSEANĂ <ul><li>ORGANIZAREA DOMENIULUI FEUDAL </li></ul><ul><li>Pe domeniul feudal se afla castelul nobilului. Domeniul feudal conţine: rezerva seniorială, care este suprafaţa din domeniul feudal, atribuită folosinţei exclusive a nobilului (pământ arabil, păduri, spaţiu de vânătore, parcuri) şi pământul împărţit în loturi date spre folosinţa ţăranilor dependenţi. </li></ul>
 5. 6. ORGANIZAREA DOMENIULUI FEUDAL
 6. 7. RELAŢIILE DE VASALITATE <ul><li>Nevoia de a avea la dispoziţie o armată disciplinată şi eficientă, l-a determinat pe monarh, mai apoi pe marii nobili, să recurgă la sistemul relaţiilor vasalice. </li></ul><ul><li>Nobilimea apuseană era împărţită în seniori şi vasali . </li></ul><ul><li>Seniorii erau nobilii care ofereau feudul. </li></ul><ul><li>Vasalii erau nobilii care primeau feudul. </li></ul>
 7. 8. RELAŢIILE DE VASALITATE <ul><li>Relaţiile de vasalitate se stabileau într-un ceremonial numit “omagiu”. </li></ul>
 8. 9. RELAŢIILE DE VASALITATE <ul><li>MOMENTELE CEREMONIALULUI </li></ul><ul><li>Depunerea jurământului de credinţă de către vasal, care îşi recunoaşte în mod solemn dependenţa de senior; </li></ul><ul><li>Acordarea simbolică a feudului (investitura). </li></ul><ul><li>Relaţiile de vasalitate presupuneau obligaţii reciproce între senior şi vasal. </li></ul>
 9. 10. RELAŢIILE DE VASALITATE <ul><li>OBLIGAŢIILE SENIORULUI </li></ul><ul><li>Ajutorarea vasalului în relaţiile cu duşmanii săi; </li></ul><ul><li>Sfătuirea vasalului; </li></ul><ul><li>Ocrotirea familiei în cazul decesului vasalului. </li></ul><ul><li>OBLIGAŢIILE VASALULUI </li></ul><ul><li>Acordarea sprijinului militar; </li></ul><ul><li>Acordarea sprijinului material, la nevoie; </li></ul><ul><li>Găzduirea seniorului; </li></ul><ul><li>Sfătuirea seniorului; </li></ul><ul><li>Asistarea în cadrul proceselor judiciare. </li></ul>
 10. 11. RELAŢIILE DE VASALITATE <ul><li>Organizarea nobilimii pe baza acestor relaţii vasalice reprezintă ierarhia feudală . </li></ul>
 11. 12. FEUDALISMUL EUROPEI OCCIDENTALE <ul><li>Rolul pe care îl aveau războinicii în apărarea, conservarea rânduielilor feudale explică importanţa instituţiei cavalerismului în feudalismul apusean. </li></ul><ul><li>Învestirea cavalerului presupunea o perioadă de ucenicie, în care aspirantul însuşea “arta războiului” dar şi normele de conduită, valorile care dădeau conţinut statutului de cavaler: vitejie, onoare, devotement faţă de senior, spirit de jertfă. </li></ul>
 12. 13. FEUDALISMUL EUROPEI OCCIDENTALE <ul><li>CAVALERUL FEUDAL </li></ul><ul><li>După efectuarea uceniciei, urma ceremonialul de investitură: </li></ul><ul><li>Echiparea cavalerului; </li></ul><ul><li>Jurământul de credinţă; </li></ul><ul><li>Învestitura propriu-zisă. </li></ul>
 13. 14. SOCIETATEA FEUDALĂ <ul><li>Până în secolul al XII-lea învestire cu titlul de cavaler era o modalitate de a fi ridicat la rangul de nobil. </li></ul><ul><li>Din secolul al XII-lea “cercul nobiliar” se închide, investirea cu titlul de cavaler nefiind acordată decât fiilor de nobili. </li></ul>

×