Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cambra fosca

611 views

Published on

Un treball de Cultura Audiovisual

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cambra fosca

  1. 1. Construcció d’una Cambra Fosca Valentín A. Pankov
  2. 2. Materials: • Caixa de sabates • Lupa • Cúter • Pinzell • Pintura negra • Paper Vegetal • Celo • Pistola amb silicona • Regle • Compàs
  3. 3. 1. Tallar la caixa en dues parts  Agafes la mida de la caixa de sabates amb un regle i la talles per la meitat amb un cúter.
  4. 4. 2.Retallar un rectangle  En una meitat de la caixa que has tallat, retalles un rectange que tingui 1 cm de marge en cada costat.  Retalles un paper vegetal a les mides del rectangle que has retallas, pero que sigui una mica més gran per que hi capigui dins. Amb una mica de celo, tens que insertar-ho dins del rectangle. Procura que quedi estirat.
  5. 5. 3.Retallar una circumferencia  En l’altra meitat de la caixa, amb un compàs fas una circumferencia una mica més petita que la lupa que vols utilitzar, per que hi capigui. Treus la Lent y amb una pistola de silicona, la pegues on està el forat.
  6. 6. 4.Pintar la caixa per dins  Perque la Cambra Fosca pugui funcionar, es necessita foscor. Així quan passí la llum, es podrá veure millor i amb més claredat.  Es tenen que pintar les dues parts de la caixa de color negre i deixar que es sequi el temps necessari.
  7. 7. 5.Col·locació Final  Primer de tot, posa la tapa de la caixa bocadalt. A continuació, col·loca la meitat de la caixa que té el forat bocabaix per un extrem i amb láltra meitat, el mateix, pero al revés, de forma que quedi el rectangle amb el paper vegetal pel mig.

×