Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ligj 2 mimoza_luta

1,117 views

Published on

Ligjerata dyte Mimoza Luta

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ligj 2 mimoza_luta

 1. 1. Mimoza Luta
 2. 2. Hyrje• Teknologjia informative (IT) – eshte secilavegel e bazuar ne kompjuter qe shfrytezohetnga njerezit per te punuar, procesuar dhetransmetuar informata
 3. 3. Disa nga veglat e IT-se
 4. 4. Hyrje e shpejte ne teknologji• Hardware – paraqet pjeset fizike qe e ndortojnekompjuterin (sistemin kompjuterik)• Software – paraqet setin e instruksioneve qe iekzekuton hardware-i juaj ne menyre qe te kreyjpunen e caktuar per ju
 5. 5. Shtate kategorite e hardware-it1. Paisjet hyrese – paraqesin veglat qeperdoren per futjen e informatave dhekomandave ne kompjuter2. Paisjet dalese – paraqesin veglatpermes te cilave i degjojme, shohim,lexojme rezultatet e komadave tona3. Mediumet per ruajtje te informatave –paraqesin veglat ne te cilat ne i ruajmeinformatat per qasje te mevonshme
 6. 6. Shtate kategorite e hardware-it4. Njesia qendrore procesorike (CPU) –paraqet hardware-in qe interpretondhe ekzekuton software-in si dhekoordinon punen e gjithe hardware-it5. Memoria me qasje te cfaredoshme(RAM) – paraqet memorjen perruajtjen e perkoheshme teinformatave, ndryshe njohet edhe meemrin memorie punuese ose operative
 7. 7. Shtate kategorite e hardware-it6. Paisjet telekomunikuese – paraqesinveglat qe i perdorim per pranimin dhedergimin e informatave nga ndonjekompjuter tjeter ne rrjete.7. Hardware-i konektues – paraqetpaisjet qe mundesojne lidhjen ekompjuterit me paisje te jashtme. Nekete kategori bejne pjese kabllot endryshme, portet apo tabelat zgjatese
 8. 8. Shtate kategorite e hardware-it
 9. 9. Tri kategorite kryesore tesoftware-it1. Software-iaplikativ – jumundesonzgjedhjen e ndojproblemi tecaktuar apokryerjen endonje pune tecaktuar
 10. 10. Tri kategorite kryesore tesoftware-it2. Software-i sistemor – paraqet software-in qemenaxhon punen e hardware-it dhe koordinonpunen ne mes tyre• Sistemi operativ – paraqet software-in qekontrollon aplikacionet software-ike dhe menaxhonpaisjet hardware
 11. 11. Tri kategorite kryesore tesoftware-it3. Software-i sherbyes – paraqet software-in qeshton funksione shtese sistemit operativ
 12. 12. Softwar-et dhe kategorizimiSoftware-i aplikativ: MS Office, AdobePhotoshop, Corel Draw etj.• Sistem operativ: Windows, Linux, Mac OS,UNIX etj.• Software sherbyes: antiviruset, firewall-et etj
 13. 13. Kategorizimi i kompjutereve sipasmadhesise• Asistentet digjital personal (PDA) – janepaisje kompjuterike qe mbahen ne dore dhe qesherbejne per nevoja personale si menxhimi itakimeve, numrave te telefinit, adresave etj.• PC tabelar – jane te bazuara ne lapsa digjitaldhe kane funksionalitetin e laptopit apo desktopkompjuterit.
 14. 14. Kategorizimi i kompjutereve sipasmadhesise• Laptopet – kompjuter te vegjel, portabil, mefunksionalitet te plote dhe punojne me ndihmene baterise.• Desktop kompjuteret – lloji me i popullarizuarkompjutereve personal

×