Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Java 5 burimet e nevojshme

1,547 views

Published on

 • Be the first to comment

Java 5 burimet e nevojshme

 1. 1. Kapitulli 2Seksioni 2: Burimet e nevojshme Ujkan Bajra Ujkan BAJRA, PhD. C 1
 2. 2. Objektivat mesimore• "Para çdo përpjekje mund të bëhen në planifikimin financiar, është thelbësore që të identifikojë kërkesat e investimeve kapitale të biznesit (lokalet, transport, impiantet dhe pajisjet) dhe resurset tjera të nevojshme (të personelit, materialeve të papërpunuara, konsumit, etj), dhe arsyet pse ata janë të nevojshme. procesin e identifikimit dhe renditur ato do të ndihmojë edhe potencialin e pronar-menaxher të bëjnë dallimin midis atyre burimeve që janë të dëshirueshme që të ketë, dhe ato të cilat janë thelbësore që të ketë. është e habitshme se sa e burimeve të cilat janë perceptuar fillimisht si "esenciale" papritmas bëhet konsiderohen si artikuj luksi kur koston e plotë është identifikuar, veçanërisht në qoftë se paratë e nevojshme për të blerë ato duhet të huazuar në normat e interesit të lartë! Ujkan BAJRA, PhD. C 2
 3. 3. Objektivat mesimore• Inventari i kërkuar, pajisjet, dhe materialet• Lista e burimeve në dispozicion• Kërkesat për ndërtesa, ato në dispozicion, modifikimet e nevojshme, etj• Kërkesat për transporti• Kërkesa për personel• Kërkesat për sigurime Ujkan BAJRA, PhD. C 3
 4. 4. (1) Inventari i kërkuar, pajisjet, dhe materialet• Kjo paraqet një listë të gjitha pajisjeve dhe makineri ve te nevojshme dhe materialet të cilat mund të jenë të nevojshme për të filluar biznesin.• Sipas jush çfarë duhet të përmbaj kjo liste, për cilat pajisje apo materiale behet fjale?• Kjo përfshinë jo vetëm pajisjet e domosdoshme të prodhimit, por sistemet administrative (kompjutera, mobilje zyre), dhe mobile dhe pajisje ndihmëse (alarmet për hajdut, kasaforta, karrige, tavolina, tualete, aparatet e zjarri), materiale të papërpunuara dhe konsumit, etj• Kjo është pikënisja dhe paraqet edhe faktet ku kostot kanë filluar të ndahen për sende të ndryshme në listën,• Këtu parashtrohet shumë kjart çështja nëse me të vërtetë ne mund te kemi nevoje për inventar te nevojshëm apo thjesht për një Rembrandit (pikture) në muret e zyrës ?• Ose në një nivel më praktik – a bën që biznesi të i duhen në të vërtetë tre kompjuterë, ose mund të kënaqen me dy për muajt e parë? Ujkan BAJRA, PhD. C 4
 5. 5. (1) Inventari i kërkuar, pajisjet, dhe materialet• Pasi lista është hartuar shpenzimet mund të ndahen për çdo send, dhe një diferencim bërë midis atyre burimeve që janë thelbësore për fillimin e biznesit, dhe ato të cilat që mund të blihen në muajt e ardhshëm ose të blihen nga fitimet tregtare.• Këto shpenzime duhet të hulumtuar me kujdes me furnizuesit e mundshëm, pasi ata duhet të jenë realiste dhe të sakta në mënyrë që të futen në procesin e planifikimit buxhetor.• Pa një bazë të saktë për llogaritjen e shpenzimeve, i gjithë procesi i buxhetit bëhet një humbje kohe, pasi nuk ka bazë të besueshme dhe reale kundër të cilave shpenzimet pasuese dhe performancës mund të maten. Ujkan BAJRA, PhD. C 5
 6. 6. (2) Lista e burimeve në dispozicion• Shumë njerëz të cilët kanë filluar një biznes të ri kanë pasur ndoshta disa angazhime parciale ne aktivitetin e tyre biznesor dhe ndoshta mund të kenë disa nga burimet e nevojshme për të filluar biznesin.• Për shembull, nëse pajisjet janë fituar në mënyrë progresive duke punuar mbi një bazë me kohë të pjesshme, burimet shtesë të nevojshme për ta kthyer biznesit në një aktivitet me kohë të plotë nuk mund të jenë aq të mëdha.• Është e rëndësishme, pra, që të jeni në gjendje që në listën aktuale te listoni ndonjë resursi që ju tashmë e keni në dispozicion, pasi ato do të përbëjnë një pjesë të kapitalit të pronarit të biznesit.• Edhe menaxherët e bankës janë gjithmonë më të gatshem të japin kredi nëse ata mund të shohin një investim përkatëse nga ana e huamarrësit.• Përderisa ju krijoni biznes te ri nuk mund të keni një shumë të hollash rezervë për të investuar, nuk posedoni pajisje, materiale, një makinë apo kombi, ose good will te cilat mund të formojnë një pjesë të kapitalit të biznesit ….por• Përsëri, kjo është e rëndësishme për qëllimet e planit buxhetor, për të identifikuar se sa është kostoja e pajisjeve të nevojshme tashmë qe keni në dispozicion Ujkan BAJRA, PhD. C 6
 7. 7. (3) Kërkesat për ndërtesa, ato në dispozicion, modifikimet e nevojshme, etj• Identifikimi i objekteve të kërkuara, si dhe gjetja dhe përgatitjen e objekteve të përshtatshme, është një pjesë e madhe e konsumimit të kohës rreth krijimit të një biznesi të ri.• P.sh rastet qe keni propozuar sa i përket lokacioneve te caktuara për ndërtimin o objekteve apo modifikimit te tyre.• Këtu shqyrtohen format e ndryshme alternative të marrjes së një vendi të përshtatshëm, dhe implikimet e ndryshme kontraktuale dhe ligjore të përfshira në të.• Ne këtë pjesë do te përfshihen kryesisht aspekt e krijimit të një biznesi të ri siç mund të jen faktorëve përtej kontrollit të pronarit, veçanërisht kur avokatët dhe planifikuesit e qytetit të jenë të përfshirë, dhe aq më tepër kur ata të vendosin për të shkuar me pushime, pa njëra pas tjetrës!• Marrja e aprovimit për ndërtimin e një uzine apo edhe ndryshimin e asaj ekzistues shpesh mund të shtoje muajt dhe afatin kohor të fillimit të biznesit Tuaj.• Komentimi me student rreth kësaj çështje, nëse ka vonesa dhe nëse planifikojn të marrin leje ndërtimi. Ujkan BAJRA, PhD. C 7
 8. 8. (4) Kërkesat për transporti• Për çdo biznes të ri, transportit është një çështje e madhe investimeve afat mesme apo të afatgjata, dhe kështu që është e një rëndësie të madhe për të siguruar që çdo transportit që është përdorur ose të fituar, do të jetë si të përshtatshme dhe adekuate gjatë jetës për të cilat ajo ka qenë blerë. Nuk është mirë të marrë një 4-vjeçar të blerë marrëveshje të punësojë mbi një furgon të vogël, në qoftë se van është të ngjarë të jetë shumë e vogël për nevojat e biznesit brenda 12 në 18 muaj. Pra, jo vetëm që ne duhet të shtrohet pyetja: "Çfarë duhet të drejtë tani?", Por "do të njëjtën gjë ende të jenë të përshtatshme në një kohë disa muaj?" Gjetja e automjeteve të drejtë do të përfshijë një numër i konsideratave. Për shembull: ■ A është e që do të përdoren për shitje dhe / ose dërgesat? ■ Cilat dimensionet fizike janë të nevojshme apo atë ngarkesë është e nevojshme? ■ Kush do të përzënë atë? A duhet një shofer e rënda të mallrave ose Licenca e Shërbimeve Publike? ■ A do të pësojë përdorimit të lartë kilometrazhin, dhe nëse po, çfarë është më ekonomike, benzinë ​apo naftë? ■ A duhet të blej një makinë të re ose të dorës së dytë, dhe mund të unë me të vërtetë të përballojë një makinë të re? ■ Sa lehtë është për të ngarkesës dhe zbraz? ■ Cilat janë shpenzimet e mirëmbajtjes të pritshme dhe running? ■ A të krijuar imazhin e duhur për biznesin tim? Përgjigjet në këto pyetje do të përcaktojë në masë të madhe në zgjedhjen e transportit të përshtatshëm dhe metodës përkatëse të blerjes ose të blerjes, dhe përsëri ky informacion do të ushqyer në planet buxhetore dhe të cash-flow parashikimet për biznesin. Ujkan BAJRA, PhD. C 8
 9. 9. (5) Kërkesat për personel• Javën e kaluar kemi biseduar rreth çështjeve qe ndërlidhen me kërkesat për personel kyç dhe detajet qe• Ky seksion do të përcaktohet në një masë të madhe nga të dhënat e mbledhura në analizën aftësitë e planit të biznesit, por analiza e aftësive dhe hendekut vetëm që do të identifikojë gamën e aftësive në deficit, dhe jo numri i individëve të nevojshme për të kryer çdo rol.• Vlerësimi i personelit dhe nevojat e stafit të biznesit nuk reflektojnë vetëm gamën e aftësive të nevojshme për të vepruar ne biznes, por edhe numrin e individëve që kërkohet të punojnë në kuadër të biznesit.• Diskutimi me student rreth propozimeve tyre se sa personel do te inkuadrojnë ne biznesin e tyre dhe çfarë analizash do te bëjnë?!• Për më tepër mund të ketë nevojë vetëm për një person me aftësi të menaxhimit apo te mbikëqyrjes, por mund të këtë nevoje që të kemi disa perona me aftësi të njëjtë të prodhimit bazë• Numri i çdo lloji të punëtor (profilizmit), dhe kostot që lidhen me punësimin e këtyre duhet të identifikohen në mënyrë që të futen në planin buxhetor. Ujkan BAJRA, PhD. C 9
 10. 10. (6) Kërkesat për sigurim• Kërkesat e saktë per sigurimin e biznesit do të varet nga lloji i biznesit që është propozuar. Si një shumë minimale, pronarët do të duhet të marrin në konsideratë sigurimi e përgjegjësisë publike, si dhe sigurimin për të mbuluar për vjedhje apo dëmtim të pajisjeve, anekset dhe aksesorët.• P.sh rasti i KEK-ut, Trepqa, Fabrika e Detergjenteve, Inudstris Kimike etj Ujkan BAJRA, PhD. C 10
 11. 11. Ushtrimet• Diskutimi i ideve dhe objektivave• Formimi i grupeve dhe prezantimeve Ujkan BAJRA, PhD. C 11

×