Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UNIVERSITETI I PRISHTINËS   FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA TË          BIZNESIT Tema: Konflikti në Organiz...
Fenomeni i Konfliktit në Organizatë  Konflikti në organizatë zë vend kur 2 persona (apo grupe)  kanë opinione të kundë...
Pasojat negative të konfliktit  Së pari, konflikti mund të çojë deri në armiqësi ekstreme  midis njerëzve, të cilët mu...
Pasojat pozitive të konfliktit  Së pari, konflikti çon në rritjen e shkallës së motivimit të  punonjësve.  Së dyti, ...
Lidhja konflikt / performancë  Performanca e organizatës rritet kur ekziston një nivel i  pranueshëm i konfliktit, sep...
Akterët dhe llojet e konfliktitKonflikti i parë në një spektër të gjerë, mund të ekzistojë  midis një organizate biznesi ...
Shkaqet e lindjes së konfliktit1.  Ndërvarësia e detyrave;2.  Diferencat në objektiva dhe interesat;3.  Karakteri i ...
Menaxhimi i K onfliktit1.  Stimulimi i konfliktit:   1.  Metoda dialektike   2.  Avokacia e djallit2.  Parandali...
JU FALEMINDERIT PËR   VËMENDJEN!
JU FALEMINDERIT PËR   VËMENDJEN!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

"Konflikti" Mr.Driton Sylqa

4,729 views

Published on

Konflikti

 • Be the first to comment

"Konflikti" Mr.Driton Sylqa

 1. 1. UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA TË BIZNESIT Tema: Konflikti në Organizatë DritonSylq a
 2. 2. Fenomeni i Konfliktit në Organizatë Konflikti në organizatë zë vend kur 2 persona (apo grupe) kanë opinione të kundërta apo qëndrime opozitare; Konflikti nuk është produkt i menaxhimit inefektiv; Njerëzit me kompleksitetin e ndjenjave dhe motiveve janë shkaku kryesor i tij; Në të kaluarën, shkencëtarët e sjelljes e kanë neglizhuar trajtimin e konfliktit me mendimin se ai është i dëmshëm për organizatën. Ai nuk duhet trajtuar gjithmonë si një fenomen negativ; Konflikti nuk është diçka alarmante, por menaxhimi i keq i tij është i tillë.
 3. 3. Pasojat negative të konfliktit Së pari, konflikti mund të çojë deri në armiqësi ekstreme midis njerëzve, të cilët mund të mos pranojnë të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin. Në disa raste, situata mund të acarohet aq shumë saqë individët mund të largohen përgjithmonë nga organizata. Një gjë e tillë është e padëshirueshme për organizatën, sidomos kur të larguarit janë specialistë me kualifikim të lartë. Së dyti, njerëzit në konflikt mund të pengojnë njëri-tjetrin për marrjen e informacionit apo të burimeve të mjaftueshme, duke u bërë kështu barrierë për kryerjen normale të punës, për mosrealizime të pjesshme të objektivave dhe ngritje të kostos;
 4. 4. Pasojat pozitive të konfliktit Së pari, konflikti çon në rritjen e shkallës së motivimit të punonjësve. Së dyti, konflikti nxit daljen në sipërfaqe të problemeve të padukshme. Së treti, konflikti ngrit kreativitetin dhe gjenerimin e ideve të reja. Së katërti, morali dhe kohezioni i grupit ka tendenca që të rritet kur njerëzit trajtojnë bashkërisht problemet që i pengojnë. Së pesti, kur madhësia e konfliktit është e pranueshme, performanca ka tendencë që të rritet.
 5. 5. Lidhja konflikt / performancë Performanca e organizatës rritet kur ekziston një nivel i pranueshëm i konfliktit, sepse një shkallë e lartë e tij mund të sjellë efekte të kundërta. Kur konflikti është i ulët, edhe performanca është në kufij të tillë. Me rritjen e konfliktit rritet edhe performanca derisa në pikën K arrin kuotën maksimale të saj. Efektet që vijnë nga rritja e konfliktit përtej kësaj pike janë negative dhe performanca ndjek një rrugë zbritëse. E Lartë K Pe rfo rm an ca E Ulët Konflikti E Ulët E Lartë Lartë Raporti midis performancës dhe madhësisë së konfliktit
 6. 6. Akterët dhe llojet e konfliktitKonflikti i parë në një spektër të gjerë, mund të ekzistojë midis një organizate biznesi dhe elementëve të mjedisit të jashtëm të saj. Brenda kuadrit organizativ të një firme, konflikti mund të ekzistojë:• brenda një individi ose konflikti intrapersonal• midis individëve• midis individëve dhe grupeve, (konflikt interpersonal)• midis grupeve
 7. 7. Shkaqet e lindjes së konfliktit1. Ndërvarësia e detyrave;2. Diferencat në objektiva dhe interesat;3. Karakteri i kufizuar i burimeve të disponueshme;4. Komunikim i varfër;5. Ekzistenca e një sistemi të papërshtatshëm shpërblimi;6. Konkurrenca midis individëve apo grupeve;7. Tipi i strukturës organizative;8. Marrja e vendimeve me konsensus;9. Afate kohore të pa-arsyeshme apo presion ekstrem i limiteve kohore;10. Pritjet joreale të punëtorëve.11. Paqartësia e roleve dhe detyrave të punëtorëve;12. Kompleksiteti i organizatës;
 8. 8. Menaxhimi i K onfliktit1. Stimulimi i konfliktit: 1. Metoda dialektike 2. Avokacia e djallit2. Parandalimi i konfliktit: 1. Prioritetet e plotësimit të nevojave 2. Kombinimi i objektivave që janë në konflikt2. Zgjidhja e konfliktit 1. Injorimi i konfliktit; 2. Kompromisi 3. Akomodimi 4. Konkurrenca 5. Kooperimi
 9. 9. JU FALEMINDERIT PËR VËMENDJEN!
 10. 10. JU FALEMINDERIT PËR VËMENDJEN!

×