Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Andre-marie ampere.pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
A_dohanyzas_tortenete.pptx
A_dohanyzas_tortenete.pptx
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 13 Ad

More Related Content

Advertisement

Andre-marie ampere.pptx

 1. 1. André-Marie Ampère
 2. 2.  Született:1775 január 20, Lyon, Franciaország  Elhunyt:1836 június 10. Marseille, Franciaország
 3. 3.  13 éves sokat olvasott a Nagy Franci Enciklopédiából,ami nagy hatással volt az életére.  A természettudomány és a matematika iránti érdeklődését a felszínre hozta
 4. 4.  Apja jómódú kereskedő aki nagy gondot fordított fia taníttatására .  Saját könyvtára volt ahonnan fia önszorgalomból megtanult latinul.  A francia forradalom idején édesapját kivégezték .  Az ekkor 18 éves fiatalemberre, aki megvolt győződve a forradalom helyességéről bénítólag hatott ez a csapás.
 5. 5.  1796-ban megismerte Julie Caronnal, akit feleségül szemelt ki  Lyonban magántanítással kezdett foglalkozni  1802-ben Bourg-en-Bresse-ben a kerületi központi iskola fizikatanára lett.
 6. 6.  1802-ben Lyonban kinyomatta a szerencsejátékok új elméletéről szóló könyvét  1805-ben Párizsba hívták az École Polytechnique repetítorának  1809-től itt volt fizika professzor
 7. 7.  Ampére nem csak matematikus, fizikus volt, hanem kémikus is  Az elsők között volt akik megkülönböztették az atomokat és a molekulákat  1814-ben kidolgozott egy törvényt ami kimondja, hogy minden azonos nyomású és térfogatú gáz ugyanannyi részecskét tartalmaz
 8. 8.  Munkásságával egy új tudományágat teremtett: az elektrodinamikát  1820-ban felfedezte, hogy az egyirányú áramok vonzzák, az ellenkező irányúak pedig taszítják egymást  Kimutatta a nem párhuzamos áramok kölcsönhatását  Megalkotta az elektrodinamika egyik alaptörvényét : az elemi áramok vonzása vagy taszítása egyenesen arányos az áramelemeken átfolyó áramok erősségével, és fordítottan arányos a köztük levő távolság négyzetével, valamint függ a két áramelem által bezárt szögtől
 9. 9.  Ampére féle balkéz szabály amely a vezető árama által keltett mágneses tér irányát határozza meg  A mágneses jelenséget azzal a tapasztalattal magyarázta, hogy egy köráram által keltett mágneses tér olyan, mint a körvezető centrumában elhelyezett, a körvezető síkjára merőleges mágneses dipólus erőtere  Értelmezte az anyag mágneses tulajdonságait  Az ő nevéhez fűződik az elektromágnes is
 10. 10.  Észre vette , hogyha áramjárta vezetőt tart az iránytű közelébe akkor az iránytű kitérül eredeti irányából  A vezető önmagában nem vonzotta , és nem is taszította a mágnestűt.  Nem bírta megmagyarázni a kísérletet ezért magyarázat nélkül publikálta
 11. 11.  bebizonyította hogy két azonos feszültségvektorú (párhuzamosak és egyirányúak) vezető vonzza egymást.  Ha a feszültségvektorok párhuzamosak de ellentétes irányúak , akkor a két vezeték taszítja egymást  Azt is felfedezte hogy az erő nagysága fordítottan arányos a távolság négyzetével.  Ez a felfedezés vezette az elektromágnes feltalálásához  1824-ben megkapta a Collége de France kísérleti fizikai tanszékét.
 12. 12.  Az ő nevéhez fűződik még a galvanométer  Elektromos távíró is
 13. 13.  Forrás:https://web.archive.org/web/20091002205153/http://sagv.gyakg.u-szeged.hu/tantargy/Fizika/fiztort/amper/amper.htm

×