Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pan , panto-, piro- (Martí F., Àlex, Laura)

379 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pan , panto-, piro- (Martí F., Àlex, Laura)

 1. 1. pan-, panto- / piroπᾶς, πᾶσα, πᾶν / τό πῦρ ETIMOLOGIA GREGA Àlex Fdez. de Labastida Laura Yuste Martí Folch Grec I – El vaixell d’Odisseu
 2. 2. pan-, pantoπᾶς , πᾶσα , πᾶν tot
 3. 3. πᾶς, πᾶσα, πᾶν τό κράτος Definició: en l’art bizantí i romànic, representa la figura de Déu, volent significar “el totpoderós”
 4. 4. τό πᾶν tot Definició: doctrina segons la qual Déu no és un ésser personal, transcendent i creador, sinó que és immanent al món, és a tot arreu. ὁ θεός déu
 5. 5. τό παν ὁ tot Definició: malaltia epidèmica estesa a molts països o fins i tot al món sencer i que afecta molts individus del mateix país a la vegada δῆμος poble
 6. 6. paqui παχύς, εῖα, ύ gruixut
 7. 7. παχύ τό gruixuda Definició: mamífer de pell gruixuda i dura, com l’elefant δέρμα pell
 8. 8. τό πάθος malaltia,passió, sentiment, sofriment
 9. 9. τό πάθος malaltia Definició: part de la medicina que s’encarrega d’estudiar les malalties ό λóγoς estudi
 10. 10. ή Ψυχή τό ment Definició: malaltia mental que no comporta cap discapacitat intel·lectual πάθος malaltia
 11. 11. ἀντί contra Definició: sentiment d’aversió, repulsió o desacord envers alguna persona, animal o cosa τό πάθος sentiment
 12. 12. σύν amb, al mateix temps Definició: inclinació afectiva i amistosa entre persones, generalment espontània i mútua. τό πάθος sentiment
 13. 13. ἐν a l’interior Definició: facultat de comprendre les emocions i els sentiments externs d’una altra persona per un procés d’identificació τό πάθος sentiment
 14. 14. α τό sense Definició: terme psicològic que fa referència a un estat d’indiferència πάθoς passió
 15. 15. τό πάθος sofriment Definició: referència al que produeix vergonya aliena o pena -τικός relacionat amb
 16. 16. τό πάθος -ισμός sofriment Definició: qualitat del que és patètic, allò que fa patir o és ridícul qualitat
 17. 17. Pedὁ/ἡ παῖς, παιδός τό παιδίον infant, nen
 18. 18. τό παιδίον infant Definició: especialista de la medicina que estudia el creixement i les malalties dels infants ὁ ἰατρός metge
 19. 19. τό παιδίον infant Definició: persona que abusa sexualment d’un infant ὁ ἐραστής amant
 20. 20. τό παιδίον infant Definició: persona que condueix, que educa un infant ό ἀγωγός conductor
 21. 21. τό παιδίον infant ὁ λόγος estudi, ciència Definició: ciència que estudia tot allò que fa referència al desenvolupament físic, intel·lectual i social dels infants
 22. 22. τό παιδίον infant Definició: A l’antiga Grècia, persona que conduïa, guiava, educava un infant ὁ νόμος llei, norma
 23. 23. periπερί al voltant de
 24. 24. περί σκοπέω al voltant de observar Definició: aparell per observar objectes situats fora del camp de visió directa
 25. 25. περί al voltant de Definició: sac fibroserós que envolta el cor i evita que aquest es lesioni ἡ καρδία cor
 26. 26. περί al voltant de Definició: espai que està al voltant de qualsevol nucli φέρω portar, incorporar
 27. 27. περί al voltant de Definició: composició formada per un verb en forma personal i un altre en forma no personal φράζω fer entendre, explicar
 28. 28. piro- τό πῦρ foc
 29. 29. τό πῦρ foc Definició: tècnica de preparar explosius i focs artificials d’espectacle, d’utilitat o de guerra ἡ τέχνη art
 30. 30. πῦρ ἡ foc τό obsessió Definició: persona que pateix una obsessió a provocar incendis o presenciar-los μανία
 31. 31. τό πῦρ foc Definició: producció de calor ἡ γένεσις origen, creació
 32. 32. τό πῦρ foc Definició: aparell per mesurar temperatures elevades τό μέτρον mesura
 33. 33. ἀντί ὁ πυρετός contra febre Definició: medicament eficaç contra la febre
 34. 34. τό πῦρ ἡ μουσική foc música Definició: espectacle basat en la combinació de música i focs artificials

×