Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

EST duomenys

 1. Europos socialinio tyrimo duomenys Dr. Vaidas Morkevičius (vaidas.morkevicius@ktu.lt) KTU Viešosios politikos ir administravimo institutas S210B121: Sociologija, 2017 m. kovo 2 d.
 2.  Tarptautinės sociologinės apklausos  Europos socialinis tyrimas − Kuo išskirtinis? − Kas tiriama? − Duomenų analizės pavyzdys Apie ką?
 3.  Kur ir kaip gauti duomenų, norint analizuoti socialinį pasaulį? − Susikurti pačiam/pačiai:  Apklausos, dokumentų analizė, stebėjimas, eksperimentai, elgsenos socialinėse medijose analizė ir kt. − Naudoti kitų sukurtus duomenis → antrinė duomenų analizė:  Socialinių tyrimų ir statistikos duomenų ištekliai Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje Tarptautinės sociologinės apklausos
 4.  Pagrindinis sociologų antrinės duomenų analizės „taikinys“ → statistiniai lyginamieji kartotiniai tyrimai (apklausos): − Tarptautinė kartotinė sociologinė apklausa – „periodiškai“ (kas pusę, 1, 2, 4 ar pan. metų) „tas pats“ klausimynas pateikiamas daugelio šalių tikimybiškai (atsitiktinai) ir reprezentatyviai atrinktiems respondentams  Taikomi kiek įmanoma aukščiausi moksliniai vykdymo standartai − Griežčiausia palyginamoji metodologija  Platus temų spektras − Duomenys analizuojami siekiant atskleisti visuomenės raidos tendencijas tarptautinėje ir laiko palyginamojoje perspektyvoje Tarptautinės sociologinės apklausos
 5.  Pagrindinis sociologų antrinės duomenų analizės „taikinys“ → statistiniai lyginamieji kartotiniai tyrimai (apklausos): − Šalių lyginimas svarbus todėl, kad jame į atskiras visuomenes žvelgiama iš bendro konteksto perspektyvos, taigi atskirose šalyse vykstančius procesus galima įvertinti lyginamojoje perspektyvoje (pvz., galima atlikti visos Europos ar kito regiono analizę) − Kartotiniai tyrimai leidžia atskleisti ir visuomenės raidos tendencijas  „Geriausias“ šiuo požiūriu tarptautinis panelinis tyrimas (skirtingose šalyse apklausiami tie patys žmonės kelis kartus tam tikrais laiko intervalais) Tarptautinės sociologinės apklausos
 6.  Pagrindinis sociologų antrinės duomenų analizės „taikinys“ → statistiniai lyginamieji kartotiniai tyrimai (apklausos): − Tinka teorijų konstravimui ir vystymui − Naudingi viešųjų politikų įgyvendinimui (įrodymais grįsta viešoji politika) − Tačiau:  Tokie tyrimai brangūs  Paprastai atlieka tik didžiulės tyrėjų komandos (bet gali būti ir smulkesni projektai)  Reikalauja aukštos vykdytojų kvalifikacijos Tarptautinės sociologinės apklausos
 7.  Pasaulyje atliekama nemažai įvairių tarptautinių sociologinių apklausų, tačiau keletas iš jų yra plataus profilio ir/arba masto: − Eurobarometer – davė pradžią (1973), bet šiek tiek „proginis“ (tik kai kurios temos kartotinės; skirtingas klausimynas, skirtingu laiku, bet dažnai, kas puse metų) − EVS/WVS – kitas pasaulinis prototipas (nuo 1981 m., tas pats klausimynas, kas santykinai daug (daugmaž 9 m.) metų) Tarptautinės sociologinės apklausos
 8.  Pasaulyje atliekama nemažai įvairių tarptautinių sociologinių apklausų, tačiau keletas iš jų yra plataus profilio ir/arba masto: − ISSP – pasaulinis prototipas (nuo 1984 m., skirtingas klausimynas, skirtingu laiku, bet kartotinis – kas 8 m.) − SHARE – santykinai naujas (nuo 2004 m.), unikalus panelinis ir tarpkultūrinis tyrimas, nepriekaištinga kokybė (tiesa, viena siaura sritis – 50+ populiacija) − EQLS – dar vienas naujas (nuo 2003 m.), skirtas gyvenimo sąlygų ir socialinės politikos tyrimams (daugmaž tas pats klausimynas kas 4 metus) Tarptautinės sociologinės apklausos
 9.  „Mokantis iš kitų gerai žinomų tarptautinių tyrimų, tokių kaip Eurobarometras, Europos/ Pasaulio vertybių tyrimas ir Tarptautinė socialinio tyrimo programa, patirties EST sugebėjo sukurti tokį modelį ir metodologiją, kurie užtikrino įmanomai tikslius ir ekvivalentiškus matavimus 34-iose skirtingose šalyse tiek tarpusavyje, tiek ir laike. Tik griežtas minėtos metodologijos įgyvendinimas visose šalyse leidžia pasiekti pagrindinį EST tikslą – stebėti ir fiksuoti, kaip Europos gyventojai mato save, vieni kitus ir savo kolektyvinį pasaulį“ (Roger Jowell, 2010) Europos socialinis tyrimas
 10.  Geroji praktika → matavimo instrumentai: − Perimti iš EVS/WVS/ISSP/SHARE etc. − Sukurti ir platinami  Įmanomai tikslūs, kokybiški ir išsamūs − Inovacijos ir eksperimentai  Įmanomai ekvivalentiški tarp šalių − Svarbiausia tarptautinis (bet ir istorinis) palyginamumas − Apibendrintas ir išsamus Europos visuomenių nuostatų, vertybių ir elgsenos „paveikslas“? Europos socialinis tyrimas
 11.  EST klausimynai: − 5 nuolatinių klausimų blokai (kartotinumas kas 2 metus) − 2-3 kintantys klausimų blokai (kartotinumas pagal poreikį)  Užtikrinamas platus nagrinėjamų klausimų spektras − Metodologinių eksperimentų blokas − Apklausėjo ir kontaktavimo klausimynai − Kontekstiniai duomenys  Šalies ir/ar regiono lygmens duomenys  Svarbūs įvykiai lauko darbų metu Europos socialinis tyrimas
 12.  Nuolatinių klausimų blokai (kartotinumas kas 2 metus) − Buvo sukurti specialiai suburtų tyrėjų komandų  Žymių politologų, sociologų, psichologų etc. − Įtraukti esminiai klausimai šiose srityse, kuriuos verta nuolat matuoti europiniu mastu (laiko eilutė) − Nuolat pildomi ir tobulinami Europos socialinis tyrimas
 13.  Nuolatiniai klausimų blokai: − 1a. Žiniasklaidos vartojimas − 1b. Trys socialinio pasitikėjimo matavimo rodikliai → išvestinis indeksas − 2. Žmogiškosios vertybės (papildomo klausimyno dalis) − 3. Socialinės ir demografinės respondento ir jo partnerio bei tėvų charakteristikos  Bene išsamiausias bendro pobūdžio apklausose Europos socialinis tyrimas
 14.  Nuolatiniai klausimų blokai: − 4a. Politika  Domėjimasis politika  Politinio efektyvumo vertinimas (nuo R7)  Pasitikėjimas institucijomis  Partinė tapatybė (artima partija)  Balsavimas rinkimuose − Išsamus indikatorius → Lietuvos atveju  Ir vienmandatėje, ir daugiamandatėje  Ir pirmame, ir antrame vienmandatės ture  Konvencinis ir nekonvencinis politinis dalyvavimas Europos socialinis tyrimas
 15.  Nuolatiniai klausimų blokai: − 4b. Politika  Politinės nuostatos − Pasitenkinimas ekonomika, vyriausybe ir demokratija − Švietimo ir sveikatos apsaugos sistemos vertinimas − Ideologija  Bendrai kairė-dešinė  Ekonominis ir vertybinis aspektas atskirai  Parama ES integracijai  Požiūris į imigraciją − Kiek leisti → ta pati etninė grupė, kita etninė grupė, neturtingos ne Europos šalys − Subjektyvus vertinimas (gerai/blogai) → ekonomikai, kultūrai Europos socialinis tyrimas
 16.  Nuolatiniai klausimų blokai: − 5. Subjektyvi gerovė, socialinė atskirtis, religija ir tapatumas  Pasitenkinimas gyvenimu apskritai  Laimingumo jausmas  Socialiniai kontaktai ir laisvalaikis − Artimi/mažiau artimi žmonės  Fizinis (asmeninis) saugumas  Sveikatos vertinimas  Religija ir religingumas  Diskriminavimo jausmas  Etninis ir nacionalinis tapatumas Europos socialinis tyrimas
 17.  Kintantys klausimų blokai: − 1 banga, 2002:  Imigracija (I)  Pilietybė, dalyvavimas ir demokratija − 2 banga, 2004:  Ekonominė moralė  Šeima, darbas ir gerbūvis (I)  Sveikata ir sveikatos priežiūra − 3 banga, 2006:  Gyvenimo etapai ir tarpsniai  Asmeninis ir socialinis gerbūvis (I) Europos socialinis tyrimas
 18.  Kintantys klausimų blokai: − 4 banga, 2008 (įsitraukė Lietuva):  Diskriminacija dėl amžiaus  Požiūriai į socialinę gerovę (I) − 5 banga, 2010:  Šeima, darbas ir gerbūvis po ekonominio nuosmukio (II)  Pasitikėjimas policija bei teismais − 6 banga, 2012:  Demokratijos suvokimas ir vertinimas  Asmeninis ir socialinis gerbūvis po ekonominio nuosmukio (II) Europos socialinis tyrimas
 19.  Kintantys klausimų blokai: − 7 banga, 2014:  Požiūriai į imigraciją ir jos veiksnius  Sveikatos nelygybė ir jos veiksniai − Alkoholio vartojimo skalės kūrimas − 8 banga, 2016:  Požiūriai į socialinę gerovę (II) → kartotinis ir Lietuvoje!  Požiūriai į klimato kaitą ir energetiką Europos socialinis tyrimas
 20.  Kontekstiniai duomenys → papildoma informacija: − Siekiama sutekti galimybes tyrėjams kuo labiau atsižvelgti į kontekstinius veiksnius ir/ar įtraukti į duomenų analizę šalies/regiono lygmens kintamuosius (1)  Šalies ir/ar regiono lygmens duomenys − Socialinė, politinė bei institucinė informacija apie šalis dalyves (Multilevel data)  Demografinė ir geografinė informacija, pagrindiniai indeksai (HDI, GII, Freeedom House, Democracy Barometer, WGI), ekonominiai indikatoriai (BVP, soc. išlaidos, nedarbas), sveikata, išsilavinimas, nusikalstamumas (+ korupcijos lygis) − Socialinė, politinė bei institucinė informacija apie šalių dalyvių regionus (Multilevel data)  Jei nesutampa su šalimi Europos socialinis tyrimas
 21.  Išsami svetainė, iš kur galima atsisiųsti duomenis Europos socialinis tyrimas
 22.  Duomenų archyvas, kuriame galima analizuoti duomenis iš karto → EST NESSTAR Europos socialinis tyrimas
 23.  Duomenų archyvas → reikia užsiregistruoti Europos socialinis tyrimas
 24.  Palyginsime įvairių Europos šalių gyventojų religingumą 2014-2015 m.: − ESS7-2014, ed.2.1  Country → Country (Add to row)  Subjective well-being, social exclusion, religion, national and ethnic identity → Belonging to particular religion or denomination (Add as column)  Row percentage  Sort descending (Yes)  Graphs: Bar chart, Stacked bar chart, Map Europos socialinis tyrimas
 25.  Palyginsime įvairių Europos šalių gyventojų religingumą 2014-2015 m. Europos socialinis tyrimas
 26.  Palyginsime įvairių Europos šalių gyventojų religingumą 2014-2015 m. Europos socialinis tyrimas
 27.  Palyginsime įvairių Europos šalių gyventojų religingumą 2014-2015 m. Europos socialinis tyrimas
 28.  Palyginsime įvairių Europos šalių gyventojų religingumą 2014-2015 m. Europos socialinis tyrimas
 29.  Palyginsime įvairių Europos šalių gyventojų religingumą 2014-2015 m. Europos socialinis tyrimas
 30.  Palyginsime, kaip įvairių Europos šalių gyventojai 2014-2015 m. vertino savo šalies demokratijos kokybę: − ESS7-2014, ed.2.1  Country → Country (Add to row)  Politics → How satisfied with the way democracy works in country (Add as measure)  Sort descending (Average)  Graphs: Bar chart, Bar from mean chart, Boxplots, Map Europos socialinis tyrimas
 31.  Palyginsime, kaip įvairių Europos šalių gyventojai 2014-2015 m. vertino savo šalies demokratijos kokybę Europos socialinis tyrimas
 32.  Palyginsime, kaip įvairių Europos šalių gyventojai 2014-2015 m. vertino savo šalies demokratijos kokybę Europos socialinis tyrimas
 33.  Palyginsime, kaip įvairių Europos šalių gyventojai 2014-2015 m. vertino savo šalies demokratijos kokybę Europos socialinis tyrimas
 34.  Palyginsime, kaip įvairių Europos šalių gyventojai 2014-2015 m. vertino savo šalies demokratijos kokybę Europos socialinis tyrimas
 35. Ačiū už dėmesį !
Advertisement