Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peter Rolný

62 views

Published on

Peter pôsobí v oblasti ľudských zdrojov viac ako 15 rokov. Či už ako manažér, konzultant, tréner alebo projektový manažér. Pôsobil v oblasti podpory neformálneho vzdelávania (program EÚ Mládež), consultingu (VVMZ, Libellius) v oblasti IT (DELL). V Petit Press 5 rokov riadil odelenie HR a v rámci News and Media Holding ako člen výkonného predstavenstva zodpovedal za oblasť HR a internej komunikácie pre viac ako 450 pracovníkov mediálneho domu.

Published in: Recruiting & HR
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Peter Rolný

  1. 1. What will you do when it all comes crashing down (sprievodca HR apokalypsou)
  2. 2. rolny@slavikandstell.com, www.linkedin.com/in/petorolny www.mozgy.sk

×