Server Side 2009

617 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Server Side 2009

 1. 1. Server Side ICT pro manažery Václav Lohr Katedra informačních technologií PEF ČZU 2009
 2. 2. Obsah <ul><ul><li>Dynamické webové stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>Interakce webových stránek </li></ul></ul><ul><ul><li>Základní pojmy </li></ul></ul><ul><ul><li>Protokoly </li></ul></ul><ul><ul><li>Služby serveru </li></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 3. 3. Dynamické webové stránky <ul><ul><li>Skriptování </li></ul></ul><ul><ul><li>Princip skriptování </li></ul></ul><ul><ul><li>Zpracování údajů na serveru </li></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 4. 4. Dynamické webové stránky <ul><ul><li>Skriptování </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tvorba skriptů spustitelných interpretem programovacího jazyka nebo interpretem příkazů operačního systému. </li></ul></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 5. 5. Dynamické webové stránky <ul><ul><li>Princip skriptování (pro web) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Strana klienta a strana serveru </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jejich vzájemná interakce </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zasílání požadavků a odpovědí </li></ul></ul></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 6. 6. Dynamické webové stránky <ul><ul><li>Zpracování údajů na serveru </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zaslaný požadavek je předán skriptu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Připojení k databázi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Práce se soubory </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Odpověď skriptu obvykle sestává z kombinace údajů z požadavku a dat uložených na serveru </li></ul></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 7. 7. Dynamické webové stránky Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 8. 8. Obsah <ul><ul><li>Dynamické webové stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>Interakce webových stránek </li></ul></ul><ul><ul><li>Základní pojmy </li></ul></ul><ul><ul><li>Protokoly </li></ul></ul><ul><ul><li>Služby serveru </li></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 9. 9. Interakce webových stránek <ul><ul><li>Dotaz klienta </li></ul></ul><ul><ul><li>Odpověď serveru </li></ul></ul><ul><ul><li>Průběh dotazu, složení webové stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>Ukázka - FireBug </li></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 10. 10. Interakce webových stránek <ul><ul><li>Dotaz klienta </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Požadavek načtení stránky (GET) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>zadání adresy, kliknutí na odkaz </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Požadavek odeslání dat (POST) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>odeslání formuláře </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>případně jiné požadavky </li></ul></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 11. 11. Interakce webových stránek <ul><ul><li>Odpověď serveru </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zpracování požadavku </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Předání parametrů skriptu </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vytvoření odpovědi (stránky, souboru ke stažení) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Odeslání odpovědi </li></ul></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 12. 12. Interakce webových stránek <ul><ul><li>Průběh dotazu, složení webové stránky </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jedna stránka se obvykle neskládá z jednoho souboru </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>HTML, CSS, JavaScript, ... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stránka generovaná skriptem </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Skládá se z více částí - statických a dynamických </li></ul></ul></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 13. 13. Interakce webových stránek <ul><ul><li>Ukázka - FireBug </li></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 14. 14. Obsah <ul><ul><li>Dynamické webové stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>Interakce webových stránek </li></ul></ul><ul><ul><li>Základní pojmy </li></ul></ul><ul><ul><li>Protokoly </li></ul></ul><ul><ul><li>Služby serveru </li></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 15. 15. Základní pojmy <ul><ul><li>IP adresa </li></ul></ul><ul><ul><li>webová adresa </li></ul></ul><ul><ul><li>hosting </li></ul></ul><ul><ul><li>webový server </li></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 16. 16. Základní pojmy <ul><ul><li>IP adresa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>adresa počítače (zařízení) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>identifikace při vzájemné komunikaci </li></ul></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 17. 17. Základní pojmy <ul><ul><li>webová adresa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>URL - uniform resource locator </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>souvisí s uspořádáním souborového systému </li></ul></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 18. 18. Základní pojmy <ul><ul><li>webový server </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>hardware </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>software </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>hosting </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>umístění webových stránek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>virtual hosting </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>virtual private server </li></ul></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 19. 19. Hosting Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 20. 20. Základní pojmy <ul><ul><li>vývojové větve webových serverů </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Apache </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Microsoft (IIS) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nginx </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Google </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>lighttpd </li></ul></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 21. 21. Základní pojmy <ul><ul><li>servery a chyby </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>přetížení serveru </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>chybová hlášení </li></ul></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 22. 22. Statistiky Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 23. 23. Statistiky Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 24. 24. Obsah <ul><ul><li>Dynamické webové stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>Interakce webových stránek </li></ul></ul><ul><ul><li>Základní pojmy </li></ul></ul><ul><ul><li>Protokoly </li></ul></ul><ul><ul><li>Služby serveru </li></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 25. 25. Protokoly <ul><ul><li>rodina protokolů TCP/IP </li></ul></ul><ul><ul><li>File Transfer Protocol </li></ul></ul><ul><ul><li>HyperText Transfer Protocol </li></ul></ul><ul><ul><li>HTTPS </li></ul></ul><ul><ul><li>Secure Socket Layer </li></ul></ul><ul><ul><li>Transport Layer Security </li></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 26. 26. Obsah <ul><ul><li>Dynamické webové stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>Interakce webových stránek </li></ul></ul><ul><ul><li>Základní pojmy </li></ul></ul><ul><ul><li>Protokoly </li></ul></ul><ul><ul><li>Služby serveru </li></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 27. 27. Služby serveru <ul><ul><li>HTTP, HTTPS, FTP </li></ul></ul><ul><ul><li>DNS, SMTP, POP3, IMAP </li></ul></ul><ul><ul><li>další služby </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>webová služba </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>API </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>XML-RPC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>AJAX </li></ul></ul></ul>Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr
 28. 28. Server Side Dotazy? Václav Lohr lohr@pef.czu.cz / vaclav.lohr@gmail.com Server Side KIT - PEF - ČZU Václav Lohr

×