Pressupost 2013

1,217 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,217
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pressupost 2013

 1. 1. PRESSUPOSTMUNICIPAL 2013
 2. 2. CONTEXTLa situació actual i l’evolució demogràfica de Vacarisses, més enllà dels aspecteseconòmics, són qüestions que influeixen en l’elaboració del pressupost. Alhora queajuden a prendre perspectiva i entendre quina pot ser l’evolució del municipi amitjà i llarg termini.
 3. 3. PADRÓ D’HABITANTS (evolució 1990-2013) La tendència de creixement d’empadronaments s’ha estancat els darrers anys, a partir dels anys 2007 i 2008. A 1 de gener de 2013, som 6.364 habitants empadronats.7000 6308 6231 6364 60126000 5787 5872 5431 50945000 4592 39314000 3467 3181 29263000 2687 2349 20842000 1711 1745 1577 1378 1176 9771000 863 574 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 4. 4. NAIXEMENTS (evolució 1998-2012) En el cas de l’evolució dels naixements, la tendència és, fins i tot, lleugerament a la baixa. Això afectarà inevitablement a serveis com les escoles, entre altres. L’any 2012 hi va haver 74 naixements a Vacarisses.140 120120 114 114 112 107 98 99 99100 94 92 90 8780 74 74 68604020 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 5. 5. SITUACIÓECONÒMICAAquí repassem la situació del deute a l’Ajuntament de Vacarisses: l’endeutamentque té el consistori, així com els deutes pendents de cobrar, principalment per partd’altres administracions públiques.
 6. 6. ENDEUTAMENT MUNICIPAL (evolució 2006-2012) Els darrers quatre anys, el deute municipal ha augmentat un 700%.4.500.000,00 3.997.091,67 3.935.499,194.000.000,00 3.443.825,933.500.000,00 3.192.771,693.000.000,002.500.000,002.000.000,001.500.000,001.000.000,00 687.198,65 596.385,01 505.571,37 500.000,00 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 7. 7. SITUACIÓ DEL DEUTE a 31 de desembre de 2012 4.500.000,00 3.997.091,67 3.935.499,19 4.000.000,00 3.443.825,93 3.500.000,00 3.192.771,69 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 687.198,65 596.385,01 505.571,37 500.000,00 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Total deute pendent Ajuntament Vacarisses a 31/12/2012 3.935.499,19 € 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Pendent a 1 de gener 312.353,40 687.198,65 596.385,01 505.571,37 3.192.771,69 3.443.825,93 3.997.091,67 3.935.499,19Disposicions durant lexercici 462.526,82 0,00 0,00 3.042.980,45 527.434,48 882.141,11 736.829,58Amortitzacions durant lexercici 87.681,57 90.813,64 90.813,64 355.780,13 276.380,24 328.875,37 798.422,06Interessos durant lexercici 11.188,80 19.917,59 19.612,77 73.397,24 73.473,61 90.771,08 91.606,57Pendent a 31 de desembre 687.198,65 596.385,01 505.571,37 3.192.771,69 3.443.825,93 3.997.091,67 3.935.499,19
 8. 8. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE TORREBLANCA II I LA CARENA LLARGA L’Ajuntament està finançant, a part del que era previst, 1.601.811,29€ . Com es pot veure als quadres, aquest import ve de fer front als ingressos pendents (la vuitena i última liquidació, impagats i fraccionaments). Per tant, a 31 de desembre de 2012, l’Ajuntament ha pagat més del que ha cobrat. PREVISIÓ LIQUIDACIÓ PROJECTE COSTOS OBRES I PAGAMENTS FINANÇAMENT OBRES COSTOS PROJECTE I ALTRES DESPESES INGRESSOS 31/12/2012PREVISIÓ TANCAMENT OBRES FCC 10.836.782,46 € PAGAMENTS VEINS 1 A 7 LIQUIDACIONS 6.391.440,09 €PREVISIÓ ALTRES DESPESES 1.050.827,72 € PREVISIÓ APORTACIÓ AJUNTAMENT 2.930.963,49 € SUBVENCIÓ ACA 439.529,16 € SUBVENCIÓ INCASOL 127.063,99 € ALTRES 11.382,16 € PREVISIÓ TOTAL COSTOS 11.887.610,18 € TOTAL INGRESSOS 31/12/2012 9.900.378,89 € PAGAMENTS A COMPTER REALITZATS INGRESSOS PENDENTSCERTIFICACIONS A COMPTE FCC 10.540.311,92 € PREVISIÓ VUITENA I ULTIMA LIQUIDACIÓ 1.077.384,82 €PAGAMENT ALTRES DESPESES 961.878,26 € FRACCIONAMENTS LIQUIDACIONS 1 A 7 407.187,07 € DEUTE PER IMPAGATS LIQUIDACIONS 1 A 7 502.659,40 € TOTAL PAGAMENTS 11.502.190,18 € TOTAL INGRESSOS PENDENTS 1.987.231,29 € PREVISIÓ PENDENT DE PAGAMENT 385.420,00 € PREVISIÓ TOTAL DINGRESSOS 11.887.610,18 € DÈFICIT DE TRESORERIA = 1.987.231,29 € - 385.420,00 € = 1.601.811,29 €
 9. 9. DEUTE PENDENT A FAVOR DE L’AJUNTAMENTLa Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona iAUTEMA encara tenen deutes pendents amb l’Ajuntament. Això és un totald’1.236.397,23€, pendents d’ingressar, que comporten problemes de tresoreria. AUTEMA GENERALITAT CONSELL COMARCAL TOTAL pendent d’ingressar DIPUTACIÓ 1.236.397,23€
 10. 10. PERSONALMUNICIPALA 2013 hi ha un total de 94 treballadors, que corresponen al capítol 1 delpressupost. És el personal que treballa per oferir tots els serveis gestionats des del’Ajuntament i que, com es pot veure en els següents gràfics, s’ha estabilitzat.
 11. 11. HISTÒRIC PERSONAL MUNICIPAL (evolució 2005-2013) Entre els treballadors de l’Ajuntament distingim quatre tipus: personal funcionari, personal laboral, personal interí i personal de temporada (p.e. Piscina Municipal). L’any 2013 hi ha un total de 94 treballadors: 44 són personal funcionari, 21 personal laboral, 24 personal interí i 5 personal de temporada.120100 5 9 8 7 34 5 30 27 5 27 25 24 80 8 9 11 7 13 21 21 51 21 60 48 30 30 10 41 36 45 45 44 40 32 32 20 13 14 14 13 66 77 81 98 101 101 99 98 94 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL Personal Funcionari Personal Laboral Personal Interí Personal Temporada
 12. 12. HISTÒRIC PERSONAL MUNICIPAL – PER HORES (2005-2013)Part dels treballadors de l’Ajuntament no fan la jornada complerta, per la naturalesa de la feina.És el cas de mestres de l’escola de música, personal de temporada, interí, etc.En aquest gràfic, la barra correspon al número de persones que hi treballen. La línead’evolució, en canvi, és el nombre de jornades completes a què corresponen. És a dir, en el casde l’any 2013, els 94 treballadors equivalen a 80, si en calcules la jornada sencera.120100 89 84 85 85 84 80 80 73 68 60 59 40 20 66 77 81 98 101 101 99 98 94 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 13. 13. OBJECTIUSPRESSUPOSTEl Pressupost Municipal, els números, han de reflectir uns objectius i líniesd’actuació marcades pel proper any. En són 5:
 14. 14. OBJECTIUSPRESSUPOSTEl Pressupost Municipal, els números, han de reflectir uns objectius i líniesd’actuació marcades pel proper any. En són 5: 1. CONTENCIÓ DE LA DESPESA 2. INCREMENT DE LA DESPESA SOCIAL 3. REDUCCIÓ DEL DEUTE 4. INSERCIÓ LABORAL 5. MANTENIMENT
 15. 15. OBJECTIUS PRESUPOST 20131. CONTENCIÓ DE LA DESPESACONTROL DE LA DESPESADemanar tres pressupostos per cada despesa, per garantir el millor preu.Central de compres, unificar la gestió.CONTRACTES DE MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENTNegociació amb els proveïdors de facturació periòdica per formalitzar contractes demanteniment o subministrament anuals.CAPACITAT DE MANTENIMENT DELS SERVEIS Dimensionar els serveis municipals dins de la nostra capacitat financera.LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITATPRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA Situació d’equilibri o superàvit estructural.
 16. 16. OBJECTIUS PRESUPOST 20132. INCREMENT DE LA DESPESA SOCIALPROJECTES ASSISTENCIALS 2012El 2012 es va ajudar a 69 famílies (218 persones, de les quals, 72 menors)Ajuts 2012  PROJECTE REBOST SOLIDARI 5.291,43€ PROJECTE AJUDA FAMILIAR 14.526,88€ PROJECTE VALS ALIMENTS 27.860,00€ PROJECTE AJUTS SUBM. ENERGIA 6.146,52€
 17. 17. OBJECTIUS PRESUPOST 20132. INCREMENT DE LA DESPESA SOCIALPROJECTES ASSISTENCIALS 2012El 2012 es va ajudar a 69 famílies (218 persones, de les quals, 72 menors)Ajuts 2012  PROJECTE REBOST SOLIDARI 5.291,43€ PROJECTE AJUDA FAMILIAR 14.526,88€ PROJECTE VALS ALIMENTS 27.860,00€ PROJECTE AJUTS SUBM. ENERGIA 6.146,52€PROJECTES ASSISTENCIALS 2013INCREMENTAR L’APORTACIÓ ALS PROJECTES EXISTENTSCREACIÓ DE NOUS PROJECTES  Convenis d’assessorament amb altres asministracions per la millora assistencial de la dona.  Conveni amb UPC per garantir a les famílies amb dificultats econòmiques la revisió òptica i d’optometria. Proporcionar les primeres ulleres.  Conveni Col·legi d’Advocats de Terrassa per donar suport a les famílies amb problemes hipotecaris.  Ampliar la resposta a necessitats no cobertes: medicaments, aigua, altres.
 18. 18. OBJECTIUS PRESUPOST 20133. REDUCCIÓ DEL DEUTEOBJECTIU REDUIR DEUTEReduir prioritàriament el préstec destinat a solucionar les tensions de tresoreriaproduïdes pel projecte de Torreblanca II i el retard en cobrar les subvencions per partd’altres administracions.LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITATPRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA –OBLIGACIÓ DE REDUÏR EL DEUTEArt.12 els Majors ingressos es destinaran a reduir el deute.Art.32 si la liquidació pressupostària de l’exercici 2012 es situa en superàvit, esdestinarà a reduir deute.
 19. 19. OBJECTIUS PRESUPOST 20134. INSERCIÓ LABORALCONTRACTACIÓ EXTERNA D’EMPRESESPromoure que les empreses contractades per realitzar treballs de qualsevolnaturalesa, incorporin a persones que estan inscrites a la borsa de treball que gestionael Departament de promoció econòmica de l’Ajuntament de Vacarisses.AUGMENT DELS PROGRAMES I PROJECTES DESTINATS ALA INSERCIÓ LABORALCursos ocupacionals.Instruments i eines per cercar feina.
 20. 20. OBJECTIUS PRESUPOST 20135. MANTENIMENTELS INGRESSOS EXTRAORDINARIS ES DESTINEN ADESPESA EXTRAORDINÀRIAArranjament, conservació i adequació dels edificis i de les seves instal·lacions per tald’obtenir estalvi i evitar despeses futures.ESTALVI ENERGÈTICContractació dassessor energètic extern per l’estudi de com gestionar els diferentssubministraments per obtenir el màxim estalvi energètic a tots els edificis municipals.
 21. 21. PRESSUPOSTEXERCICI 2013 INGRESSOS
 22. 22. INGRESSOS – RESUM PER CAPÍTOLS (2012 i 2013) Resumit per capítols, aquesta és la previsió d’ingressos per l’exercici 2013. La comparativa amb la previsió d’ingressos per l’exercici 2012 és a la següent columna; les següents reflecteixen la diferència entre els dos anys i el percentatge equivalent. L’increment d’ingressos respecte 17.230,00 l’any 2012 és del 8,53%, degut al canon de l’abocador. 3.001.980,00 3.664.200,00 1.423.440,00 35.000,00 PRESSUPOST INGRESSOS Any 2013 Any 2012 VARIACIÓ %1 IMPOSTOS DIRECTES 3.664.200,00 3.637.500,00 26.700,00 0,73%2 IMPOSTOS INDIRECTES 35.000,00 316.400,00 -281.400,00 -88,94%3 TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS 1.423.440,00 1.253.640,00 169.800,00 13,54%4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.001.980,00 2.169.283,00 832.697,00 38,39%5 INGRESSOS PATRIMONIALS 17.230,00 23.000,00 -5.770,00 -25,09%7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 102.102,00 -102.102,00 -100,00% 8.141.850,00 7.501.925,00 639.925,00 8,53%
 23. 23.  ES REDUEIX L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PER L’ANY 2013:€ 700,00€ 600,00 575,53 561,49 510,45 510,45€ 500,00 474,52 394,74€ 400,00 362,41 330,09 297,76€ 300,00 265,43 233,1€ 200,00€ 100,00 € 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *cas d’un solar de 1.200 m2 sense edificar
 24. 24.  ES CONGELA L’IMPOST SOBRE VEHICLES PER 2013:€ 140,00 126,61 126,61 123,02 123,02 123,02€ 120,00€ 100,00 88,49 86,3 86,3 86,3 86,3 € 80,00 71,94 € 60,00 € 40,00 € 20,00 € 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *cas d’un Golf 1.9 TDI
 25. 25.  TAMBÉ S’HA CONGELAT LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES:60,00 €50,00 € 48,28 48,28 46,87 46,87 46,8740,00 € 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,0630,00 €20,00 €10,00 € - € 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 26. 26.  DISMINUCIÓ D’AJUTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Un dels casos més clars és el de les aportacions de la Generalitat de Catalunya a les Escoles Bressol i l’Escola Municipal de música. En el següent gràfic s’aprecia la baixada de les subvencions en els dos casos, per Vacarisses.400.000,00350.000,00 334.800,00 298.800,00300.000,00 252.000,00 251.200,00 237.600,00 237.600,00250.000,00200.000,00 187.200,00150.000,00100.000,00 75.000,00 81.600,00 70.840,00 39.330,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ESCOLA MÚSICA ESCOLA BRESSOL
 27. 27.  REDUCCIÓ, TAMBÉ, DELS INGRESSOS EN LA PARTICIPACIÓ DE TRIBUTS DE LA GENERALITAT200.000,00 178.857,08180.000,00 168.827,59 162.042,05 163.985,67160.000,00 146.089,64140.000,00 135.324,36120.000,00 108.731,89100.000,00 80.000,00 67.946,68 60.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 28. 28. I AUGMENT D’INGRESSOS DE PARTICIPACIÓ DE TRIBUTS DE L’ESTAT Cal tenir en compte que les liquidacions es fan amb dos anys de retard. Del 2011 a 2013, per tant, encara no estan liquidats.1.200.000,00 1.101.139,77 914.385,481.000.000,00 948.638,51 944.114,82 1.101.139,77 906.309,78 928.707,61 914.111,20 814.292,68 908.900,04 914.111,20 914.385,48 800.000,00 816.975,94 659.986,91 829.020,36 626.758,93 600.000,00 614.248,32 400.000,00 481.163,76 292.061,46 178.823,15 200.000,00 119.618,15 127.138,88 0 0 0 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -200.000,00 -114.414,93 -282.141,11 -400.000,00 PARTICIPACIÓ TOTAL ENTREGUES A COMPTE LIQUIDACIÓ
 29. 29. CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES Any 2013 Any 2012 Variació %1 Impostos sobre el Capital1 112.00 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Naturalesa Rústica 1.200,00 1.000,00 200,00 20,00%1 113.00 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Naturalesa Urbana 2.461.000,00 2.479.600,00 -18.600,00 -0,75%1 114.00 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de característiques especials 247.000,00 250.000,00 -3.000,00 -1,20%1 115.00 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 420.000,00 412.500,00 7.500,00 1,82%1 116.00 Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 200.000,00 154.500,00 45.500,00 29,45%1 Impost sobre les Activitats Econòmiques1 130.00 Impost sobre Activitats Econòmiques 335.000,00 339.900,00 -4.900,00 -1,44%1 TOTAL CAPÍTOL 1 3.664.200,00 3.637.500,00 26.700,00 0,73% CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES Any 2013 Any 2012 Variació %2 Altres impostos indirectes2 290.00 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 35.000,00 316.400,00 -281.400,00 -88,94%2 TOTAL CAPÍTOL 2 35.000,00 316.400,00 -281.400,00 -88,94% 29
 30. 30. CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS Any 2013 Any 2012 Variació %3 Taxes per a la prestació de serveis públics bàsics.3 300.00 Servei d’abastament d’aigua 370.000,00 360.500,00 9.500,00 2,64%3 302.00 Servei de recollida d’escombraries 184.000,00 179.220,00 4.780,00 2,67%3 304.00 Cànon de sanejament 300.000,00 0 300.000,003 Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social.3 311.01 Taxa per serveis assistencials 263.190,00 233.850,00 29.340,00 12,55%3 313.00 Serveis esportius 75.000,00 60.300,00 14.700,00 24,38%3 321.00 Llicències urbanístiques 14.000,00 105.600,00 -91.600,00 -86,74%3 325.00 Taxa per expedició de documents. 3.500,00 8.150,00 -4.650,00 -57,06%3 329.00 Altres taxes per a la realització d’activitats de competència local . 7.000,00 10.500,00 -3.500,00 -33,33%3 Taxes per utilització privativa3 332.00 Taxa per utilització privativa. 138.400,00 111.730,00 26.670,00 23,87%3 391.00 Multes per infraccions urbanístiques 20.500,00 25.960,00 -5.460,00 -21,03%3 393.00 Interessos de demora 5.000,00 34.300,00 -29.300,00 -85,42%3 399.00 Altres ingressos diversos 42.850,00 123.530,00 -80.680,00 -65,31%3 TOTAL CAPÍTOL 3 1.423.440,00 1.253.640,00 169.800,00 13,54% 30
 31. 31. CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS Any 2013 Any 2012 Variació %4 De l’Administració de l’Estat4 420.00 Participació en els Tributs de l’Estat 1.020.000,00 932.423,00 87.577,00 9,39%4 De Comunitats Autònomes4 450.00 De la Comunitat Autònoma 337.700,00 406.200,00 -68.500,00 -16,86%4 D’Entitats Locals4 461.01 De Diputacions, Consells o Cabildos 167.500,00 135.560,00 31.940,00 23,56%4 461.09 Consorci de Residus del Vallès Occidental 395.660,00 479.100,00 -83.440,00 -17,42%4 D’Empreses privades4 477.00 D’Empreses privades 1.081.120,00 216.000,00 865.120,00 400,52%4 TOTAL CAPÍTOL 4 3.001.980,00 2.169.283,00 832.697,00 38,39% CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS Any 2013 Any 2012 Variació %5 520.00 Interessos de dipòsits 3.230,00 5.000,00 -1.770,00 -35,40%5 541.00 Arrendaments de finques urbanes 14.000,00 18.000,00 -4.000,00 -22,22%5 TOTAL CAPÍTOL 5 17.230,00 23.000,00 -5.770,00 -25,09% CAPÍTOL 6 ALINEACIÓ D’INVERSIONS REALS Any 2013 Any 2012 Variació %6 TOTAL CAPÍTOL 6 0 0 0 0,00% 31
 32. 32. CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Any 2013 Any 2012 Variació %7 De Comunitats Autònomes7 750.10 De l’Administració General de les Comunitats Autònomes 0 102.102,00 -102.102,00 -100,00%7 TOTAL CAPÍTOL 7 0 102.102,00 -102.102,00 -100,00% CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS Any 2013 Any 2012 Variació %8 TOTAL CAPÍTOL 8 0 0 0 0,00% CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS Any 2013 Any 2012 Variació %9 TOTAL CAPÍTOL 9 0 0 0 0,00% TOTAL INGRESSOS Any 2013 Any 2012 Variació % TOTAL INGRESSOS 8.141.850,00 7.501.925,00 639.925,00 8,53% 32
 33. 33. PRESSUPOSTEXERCICI 2013 DESPESES
 34. 34. DESPESES – RESUM PER CAPÍTOLS (2012 i 2013) Resumit per capítols, aquesta és la previsió de despeses per l’exercici 2013. La comparativa amb la mateixa previsió per l’exercici 2012 és a la següent columna; les següents reflecteixen la diferència entre els dos anys i el percentatge equivalent. 246.682,00 301.403,00 172.320,00 112.797,50 3.117.574,50 4.191.073,00 PRESSUPOST DESPESES Any 2013 Any 2012 VARIACIÓ %1 PERSONAL 3.117.574,50 3.128.123,04 -10.548,54 -0,34%2 DESPESES BÉNS CORRENTS 4.191.073,00 3.573.609,39 617.463,61 17,28%3 DESPESES FINANCERES 112.797,50 139.528,00 -26.730,50 -19,16%4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 246.682,00 222.011,73 24.670,27 11,11%6 INVERSIONS REALS 172.320,00 169.652,00 2.668,00 1,57%9 PASSIUS FINANCERS 301.403,00 269.000,84 32.402,16 12,05% 8.141.850,00 7.501.925,00 639.925,00 8,53%
 35. 35.  SOBRE L’ENDEUTAMENT PÚBLIC Al principi d’aquesta presentació ja hem vist que l’any 2012 es va començar a reduir l’endeutament municipal. També hem vist que un dels objectius del Pressupost de 2013 és la reducció del deute. Així es reflecteix, doncs, en el capítol corresponent:€ 4.500.000,00 3.997.091,67 3.935.499,19€ 4.000.000,00 3.443.825,93€ 3.500.000,00 3.192.771,69€ 3.000.000,00€ 2.500.000,00€ 2.000.000,00€ 1.500.000,00€ 1.000.000,00 687.198,65 596.385,01 505.571,37 € 500.000,00 € 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 36. 36. EDUCACIÓ: APORTACIÓ ALS CENTRES DOCENTS (2012) L’aportació per part de l’Ajuntament de Vacarisses als centres docents municipals suma un total de 854.346,82€. En els 155.856,6 següents gràfics es poden veure les despeses 99.909,78 4 desglossades, utilitzant les dades de la liquidació de l’exercici 212.921,1 116.622,2 anterior. 9 2 També es pot veure el desglossat de quines són les 269.036,9 aportacions que fan les famílies i la Generalitat (en el cas de 9 les Escoles Bressol i de Música). Cal tenir en compte que les aportacions de la Generalitat en aquests casos s’han vist molt disminuïdes el darrer any i que poden continuar baixant. APORTACIÓ APORTACIÓ AJUNTAMENT CENTRES ALUMNES COSTOS 2012 FAMILIES GENERALITAT CENTRE ALUMNEANY 2.012 ESCOLA PAU CASALS 453 155.856,64 155.856,64 344,05 ESCOLA FONT DE LORPINA 413 116.622,22 116.622,22 282,38 EB EL CUC 76 431.526,09 77.689,10 84.800,00 269.036,99 3.539,96 EB EL XIC 68 353.675,30 68.894,11 71.860,00 212.921,19 3.131,19 ESCOLA DE MÚSICA 171 208.805,38 65.945,60 42.950,00 99.909,78 584,27 TOTALS 1181 1.266.485,63 212.528,81 199.610,00 854.346,82 Com s’ha vist en el gràfic de l’evolució dels naixements, la demografia afecta directament a serveis com els centres educatius. Vegi’s la baixada d’alumnes a les Escoles Bressol Municipals. 1000 186 166 752 798 851 866 849 200 157 692 132 132 140 144 618 120 463 519 150 106 371 85 500 100 50 0 ALUMNES E. Pau Casal - E. Font Orpina 0 ALUMNES E.B. CUC - E.B. XIC 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 37. 37. EVOLUCIÓ DELS SOUS DE L’EQUIP DE GOVERN (2006-13) També podeu veure desglossat les despeses en sous de l’equip de govern i una evolució d’aquests. Els sous que apareixen al quadre són bruts i cal tenir en compte que, l’any 2011, es passa de 7 a 8 regidors. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Sous Alcalde i Regidors 6 120.992,16 6a7 160.524,22 7 198.004,97 7 204.576,30 7 191.246,50 7a8 190.679,88 8 197.360,00Sous Càrrecs de Confiança 0 1 9.050,00 1,5 51.000,00 2 69.875,00 2 59.701,08 2 28.475,22TOTAL ANY 120.992,16 169.574,22 249.004,97 274.451,30 250.947,58 219.155,10 197.360,00
 38. 38. DEUTE PÚBLIC ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ % Deute011 3 Despesa financera 112.797,50 139.528,00 -26.730,50 -19,16%011 9 Amortització 301.403,00 269.000,84 32.402,16 12,05%011 Total 414.200,50 408.528,84 5.671,66 1,39%
 39. 39. SEGURETAT ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ % Seguretat ciutadana i ordre Públic132 1 Despeses personal 585.279,00 578.821,23 6.457,77 1,12%132 2 Despeses de béns corrents i serveis 40.890,00 48.172,24 -7.282,24 -15,12%132 6 Inversions 9.000,00 38.000,00 -29.000,00 -76,32%132 Total 635.169,00 664.993,47 -29.824,47 -4,48% Protecció Civil134 2 Despeses de béns corrents i serveis 3.874,00 3.784,00 90,00 2,38%134 4 Transferències corrents 6.000,00 5.200,00 800,00 15,38%134 Total 9.874,00 8.984,00 890,00 9,91%URBANISME ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ % Urbanisme151 1 Despeses personal 207.369,00 210.281,13 -2.912,13 -1,38%151 2 Despeses de béns corrents i serveis 118.719,00 83.323,68 35.395,32 42,48%151 6 Inversions 0,00 102.102,00 -102.102,00 -100,00%161 Total 326.088,00 395.706,81 -69.618,81 -17,59% Vies públiques155 2 Despeses de béns corrents i serveis 125.100,00 111.000,00 14.100,00 12,70%155 Total 125.100,00 111.000,00 14.100,00 12,70%
 40. 40. BENESTAR COMUNITARI ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ % Sanejament, abastiment i distribució daigües161 1 Despeses personal 161.609,00 160.681,48 927,52 0,58%161 2 Despeses de béns corrents i serveis 510.000,00 172.889,81 337.110,19 194,99%161 6 Inversions 55.000,00 15.800,00 39.200,00 248,10%161 Total 726.609,00 349.371,29 377.237,71 107,98% Recollida, eliminació i tractament de residus162 2 Despeses de béns corrents i serveis 889.467,00 1.040.785,97 -151.318,97 -14,54%162 4 Transferències corrents 2.007,00 2.028,00 -21,00 -1,04%162 Total 891.474,00 1.042.813,97 -151.339,97 -14,51% Neteja Viària163 2 Servei de neteja viària 177.561,00 0,00 177.561,00163 2 Servei de neteja viària ( Polígon industrial) 3.025,00 0,00 3.025,00162 2 Despeses de béns corrents i serveis 180.586,00 0,00 180.586,00163 Total 180.586,00 0,00 180.586,00 Enllumenat públic165 2 Despeses de béns corrents i serveis 267.910,00 250.000,00 17.910,00 7,16%165 6 Inversions 88.100,00 0,00 88.100,00165 Total 356.010,00 250.000,00 106.010,00 42,40%MEDI AMBIENT ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ % Parcs i jardins171 2 Despeses de béns corrents i serveis 71.740,00 74.480,00 -2.740,00 -3,68%171 Total 71.740,00 74.480,00 -2.740,00 -3,68% Medi Ambient172 1 Despeses personal 67.371,00 67.369,65 1,35 0,00%172 2 Despeses de béns corrents i serveis 108.340,00 76.483,26 31.856,74 41,65%172 4 Transferències corrents 13.600,00 14.400,00 -800,00 -5,56%172 Total 189.311,00 158.252,91 31.058,09 19,63%
 41. 41. SERVEIS SOCIALS ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ % Acció Social231 4 Transferències corrents 100.810,00 77.060,00 23.750,00 30,82%232 Total 100.810,00 77.060,00 23.750,00 30,82% Promoció Social232 1 Despeses de personal 101.125,00 101.042,97 82,03 0,08%232 2 Despeses de béns corrents i serveis 70.080,00 26.062,55 44.017,45 168,89%232 Total 171.205,00 127.105,52 44.099,48 34,70% Atenció a la Gent Gran232 1 Despeses de personal 24.911,00 24.900,24 10,76 0,04%232 2 Despeses de béns corrents i serveis 39.324,00 29.427,59 9.896,41 33,63%232 4 Transferències corrents 1.000,00 0,00 1.000,00232 Total 65.235,00 54.327,83 10.907,17 20,08% Assistència a Persones Depenents233 2 Despeses de béns corrents i serveis 26.000,00 25.000,00 1.000,00 4,00%233 Total 26.000,00 25.000,00 1.000,00 4,00%FOMENT DE LOCUPACIÓ ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ % Foment de locupació241 1 Despeses de personal 33.811,00 33.310,50 500,50 1,50%241 2 Despeses de béns corrents i serveis 24.300,00 18.854,80 5.445,20 28,88%241 4 Transferències corrents 520,00 520,00 0,00 0,00%241 Total 58.631,00 52.685,30 5.945,70 11,29%
 42. 42. SANITAT ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ % Accions relatives a la salut313 2 Despeses de béns corrents i serveis 81.100,00 95.867,26 -14.767,26 -15,40%313 81.100,00 95.867,26 -14.767,26 -15,40%EDUCACIÓ ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ % Educació primària i preescolar321 1 Despeses de personal 527.587,00 594.380,14 -66.793,14 -11,24%321 2 Despeses de béns corrents i serveis 372.666,00 466.925,62 -94.259,62 -20,19%321 4 Transferències corrents 53.300,00 53.207,65 92,35 0,17%321 6 Inversions 0,00 1.390,00 -1.390,00 -100,00%321 Total 953.553,00 1.115.903,41 -162.350,41 -14,55% Serveis complementàris a leducació - Escola de Musica324 1 Despeses de personal 176.477,00 165.884,60 10.592,40 6,39%324 2 Despeses de béns corrents i serveis 101.070,00 22.099,24 78.970,76 357,35%324 6 Inversions 1.500,00 0,00 0,00324 Total 279.047,00 187.983,84 91.063,16 48,44%
 43. 43. CULTURA I JOVENTUT ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ % JOVENTUT330 1 Despeses de personal 56.213,50 48.661,22 7.552,28 15,52 %330 2 Despeses de béns corrents i serveis Joventut 36.906,00 33.616,66 3.289,34 9,78 %330 4 Transferències corrents 1.000,00 1.656,00 -656,00 -39,61%330 Total 94.119,50 83.933,88 10.185,62 12,14% Biblioteques i arxius332 1 Despeses de personal 40.263,00 43.616,29 -3.353,29 -7,69%332 2 Despeses de béns corrents i serveis 50.225,00 43.394,95 6.830,05 15,74%332 Total 90.488,00 87.011,24 3.476,76 4,00% Promoció Cultural334 1 Despeses de personal 35.861,00 35.387,11 473,89 1,34%334 2 Despeses de béns corrents i serveis 121.927,00 128.232,90 -6.305,90 -4,92%334 4 Transferències corrents 19.704,00 19.200,00 504,00 2,63%334 6 Inversions 800,00 1.495,00 -695,00 -46,49%334 Total 178.292,00 184.315,01 -6.023,01 -3,27%ESPORTS ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ % Promoció i foment de lesport i instal·lacions342 1 Despeses de personal 49.107,00 38.663,35 10.443,65 27,01%342 2 Despeses de béns corrents i serveis 312.919,00 256.740,22 56.178,78 21,88%341 4 Transferències corrents 13.504,00 13.504,00 0,00 0,00%342 6 Inversions 605,00 0,00 605,00342 Total 376.135,00 308.907,57 67.227,43 21,76%
 44. 44. COMERÇ I TURISME ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ % Administració general i foment i promoció turisme430 2 Despeses de béns corrents i serveis 5.207,00 3.206,08 2.000,92 62,41%430 4 Transferències corrents 800,00 800,00 0,00 0,00%430 Total 6.007,00 4.006,08 2.000,92 49,95%TRANSPORT ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ % Promoció, manteniment i foment del transport441 1 Despeses de personal 9.500,00 0,00 9.500,00441 2 Despeses de béns corrents i serveis 124.967,00 102.516,70 22.450,30 21,90%441 Total 134.467,00 102.516,70 31.950,30 31,17%ÒRGANS DE GOVERN ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ % Òrgans de govern912 1 Retribucions dalts càrrecs 192.640,00 192.640,00 0,00 0,00%912 1 Altres remuneracions (Assistències) 45.300,00 45.300,00 0,00 0,00%912 1 Seguretat social 61.645,00 61.644,80 0,20 0,00%912 2 Atencions protocolàries i representatives 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00%912 2 Publicitat i propaganda 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%912 4 Transferències a grups municipals 8.820,00 8.820,00 0,00 0,00%912 Total 316.905,00 316.904,80 0,20 0,00%
 45. 45. DESPESES ANYS 2012 - 2013 ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ % Administració general920 1 Despeses de personal - Secretaria 564.474,00 549.153,24 15.320,76 2,79%920 2 Despeses de béns corrents i serveis 331.883,00 285.254,52 46.628,48 16,35%920 6 Inversions 18.315,00 10.865,00 7.450,00 68,57%920 Total 914.672,00 845.272,76 69.399,24 8,21% Participació ciutadana924 2 Despeses de béns corrents i serveis 68.950,00 69.567,42 -617,42 -0,89%924 4 Transferències corrents 23.040,00 23.040,00 0,00 0,00%924 Total 91.990,00 92.607,42 -617,42 -0,67% Política ecònomica i fiscal931 1 Despeses de personal 113.211,00 112.565,06 645,94 0,57%931 Total 113.211,00 112.565,06 645,94 0,57% Gestió sistema tributàri932 1 Despeses de personal 26.368,00 26.368,03 -0,03 0,00%932 2 Despeses de béns corrents i serveis 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%932 Total 126.368,00 126.368,03 -0,03 0,00% Gestió del deute i tresoreria934 1 Despeses de personal 37.453,00 37.452,00 1,00 0,00%934 Total 37.453,00 37.452,00 1,00 0,00% TOTAL DESPESES ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ % TOTAL DESPESES 8.141.850,00 7.501.925,00 639.925,00 8,53%
 46. 46. PRESSUPOSTEXERCICI 2013 INVERSIONS
 47. 47. INVERSIONS 2013 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC132 62400 Material de Transport - Vehicle Policia Local 5.000,00 €132 62500 Mobiliari - Armari armer 4.000,00 € SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ DAIGÜES161 62300 Maquinària instal·lacions i utillatge - Canalització portada aigua el Fresno 40.000,00 €161 62400 Material de transport - Vehicle Brigada Municipal 15.000,00 € ENLLUMENAT PÚBLIC165 61900 Altres inversions - Substitució enllumenat nucli urbà i Eixample 88.100,00 € SERVEIS COMPLEMENTARIS DEDUCACIÓ324 62300 Maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00 €324 62500 Mobiliari 500,00 € PROMOCIÓ CULTURAL334 62300 Maquinària instal·lacions i utillatge - Col·lector Casal Cultura 800,00 € INSTAL·LACIONS ESPORTIVES342 62500 Mobiliari - Pavelló poliesportiu 605,00 € ADMINISTRACIO GENERAL920 62300 Maquinària Instal·lacions i utillatge - Centraleta telefonia 18.315,00 € TOTAL INVERSIONS 173.320,00 €
 48. 48. PRESSUPOSTOSHISTÒRIC1984-2013
 49. 49. PRESSUPOST ANYS 1984 A 2013 INGRESSOS12.000.000,00 €10.000.000,00 € 8.000.000,00 € 6.000.000,00 € 4.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 IMPOSTOS DIRECTES IMPOSTOS INDIRECTES TAXES I ALTRES INGRESSOS TRANSFERENCIES CORRENTS INGRESSOS PATRIMONIALS INVERSIONS REALS TRANFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS
 50. 50. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ANYS 1984 A 2011 INGRESSOS18.000.000,00 €16.000.000,00 €14.000.000,00 €12.000.000,00 €10.000.000,00 € 8.000.000,00 € 6.000.000,00 € 4.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 IMPOSTOS DIRECTES IMPOSTOS INDIRECTES TAXES I ALTRES INGRESSOS TRANSFERENCIES CORRENTS INGRESSOS PATRIMONIALS INVERSIONS REALS TRANFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS
 51. 51. PRESSUPOST ANYS 1984 A 2013 DESPESES12.000.000,00 €10.000.000,00 € 8.000.000,00 € 6.000.000,00 € 4.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PERSONAL DESPESES BENS CORRENTS DESPESES FINANCERES TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS
 52. 52. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ANYS 1984 A 2011 DESPESES16.000.000,00 €14.000.000,00 €12.000.000,00 €10.000.000,00 € 8.000.000,00 € 6.000.000,00 € 4.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PERSONAL DESPESES BENS CORRENTS DESPESES FINANCERES TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS

×