Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació PAES Vacarisses i energia a la llar

524 views

Published on

Presentació del PAES (Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible) a Vacarisses i els seus equipaments municipals.
L'energia a la llar i l'estalvi, consells i bones pràctiques.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació PAES Vacarisses i energia a la llar

 1. 1. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i SostenibilitatEstalvi i Eficiència Energètica a les llars. Presentació Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) a Vacarisses Divendres 8 / juny / 2012 Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 2. 2. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ORDRE PRESENTACIÓ1. Model Energètic vs. Canvi Climàtic. Introducció situació energètica mundial. A Catalunya.2. Presentació PAES Vacarisses3. Estalvi i Eficiència Energètica a la llar. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 3. 3. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat CANVI CLIMÀTIC? SITUACIÓ ENERGÈTICA MUNDIALJosep Mª Ortiz PratEnginyer Tècnic IndustrialAssessor Energètic
 4. 4. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat CANVI CLIMÀTIC? SI SITUACIÓ ENERGÈTICA MUNDIAL Que provoca el canvi climàtic? -Causes naturals -HumanitatJosep Mª Ortiz PratEnginyer Tècnic IndustrialAssessor Energètic
 5. 5. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat SITUACIÓ ENERGÈTICA MUNDIAL Associat a un creixement econòmic i demogràfic sense precedents. Tot, únicament ha sigut possible gràcies al “regal” dels combustibles fòssils. Actualment, el 80% de la generació de la x5 energia es fa a través de combustibles fòssils. Dependència total d’aquestsJosep Mª Ortiz PratEnginyer Tècnic IndustrialAssessor Energètic
 6. 6. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat SITUACIÓ ENERGÈTICA MUNDIALJosep Mª Ortiz PratEnginyer Tècnic IndustrialAssessor Energètic
 7. 7. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat SITUACIÓ ENERGÈTICA MUNDIALJosep Mª Ortiz PratEnginyer Tècnic IndustrialAssessor Energètic
 8. 8. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat SITUACIÓ ENERGÈTICA MUNDIAL Decreix un 10% anual Es va tardar 140 anys en consumir 1 bilió de barrils de petroli. En els 30 anys següents, s’ha consumit el següent bilió.Josep Mª Ortiz PratEnginyer Tècnic IndustrialAssessor Energètic
 9. 9. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat SITUACIÓ ENERGÈTICA MUNDIALPer cada barril descobert, en consumim 4. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 10. 10. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat SITUACIÓ ENERGÈTICA MUNDIAL Que costa extreure un barril de petroli?1900 1x + = 100x2010 1x + = 10x Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 11. 11. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat SITUACIÓ ENERGÈTICA MUNDIAL Que passarà quan sortim de la crisis?Josep Mª Ortiz PratEnginyer Tècnic IndustrialAssessor Energètic
 12. 12. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat SITUACIÓ ENERGÈTICA MUNDIALA 100$ el barril, amb el -Banc d’EUA (2 mesos)que guanyen els països -Apple Computers (2 setmanes)de la OPEC podrien -General Motors (6 dies)comprar: Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 13. 13. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i SostenibilitatAlternatives: Hidrocarburs no SITUACIÓ ENERGÈTICA MUNDIALconvencionalsExemple: Arenas bituminoses Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 14. 14. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat SITUACIÓ ENERGÈTICA MUNDIALJosep Mª Ortiz PratEnginyer Tècnic IndustrialAssessor Energètic
 15. 15. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat SITUACIÓ ENERGÈTICA MUNDIAL El creixement econòmic, va lligat sempre al creixement del consum energètic.Josep Mª Ortiz PratEnginyer Tècnic IndustrialAssessor Energètic
 16. 16. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat SITUACIÓ ENERGÈTICA MUNDIAL El creixement econòmic (PIB), va lligat sempre al creixement del consum energètic. Seguint aquesta tendència, si reduïm el consum, reduïm el PIB, la “riquesa” del país com fins ara s’havia entès... El PIB no és un paràmetre “fiable”Josep Mª Ortiz PratEnginyer Tècnic IndustrialAssessor Energètic
 17. 17. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat SITUACIÓ ENERGÈTICA MUNDIALJosep Mª Ortiz PratEnginyer Tècnic IndustrialAssessor Energètic
 18. 18. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat SITUACIÓ ENERGÈTICA MUNDIALRaons per posar-se en camí:-El problema del canvi climàtic és una realitat.-No fer res és més car que actuar. A Espanya, dediquem al any60.000 milions de € en la compra de energia al estranger. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 19. 19. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat SITUACIÓ ENERGÈTICA A CATALUNYA1. Existeix l’actual Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015,2. Gran dependència dels combustibles fòssils (el 72,4% del seu consum d’energia primària), i del petroli en particular (48,1% del consum d’energia primària). Catalunya no disposa pràcticament de petroli ni de gas natural.3. L’escenari anticipatiu suposa la posada a punt d’un projecte mobilitzador cap al futur, basat en l’estalvi i l’eficiència energètica i en les energies renovables, de manera que en el seu desenvolupament convergeixi cap a una Economia de Baix Consum d’Hidrocarburs Fòssils (Low Carbon Economy) i de menor intensitat energètica. Per fer-ho, requereix un grau elevat de compromís polític dels poders públics, inclòs l’increment dels recursos econòmics i humans dedicats a aquest projecte estratègic. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 20. 20. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i SostenibilitatEL PACTE D’ALCALDES PRESENTACIÓ PAES VACARISSESI ALCALDESSESCovenant of Mayors Iniciativa de la UE (2008) en el marc de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible. Eina per implicar els governs locals en el compliment dels objectius contra el canvi climàtic de la UE: 20/20/20 l’any 2020 reducció del 20% dels GEH incrementant en un 20 % l’eficiència energètica i amb una contribució d’un 20 % d’energies renovables Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 21. 21. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat PRESENTACIÓ PAES VACARISSESA QUÈ ES COMPROMET EL MUNICIPI? Reduir les emissions de GEH > 20% l’any 2020 (any base: 2005; per càpita o en valor absolut) •Elaborar un PAES (inventari d’emissions i accions) •Presentar un informe de seguiment biennal del PAES a la Direcció General de Transport i Energia de la CE •Organitzar activitats dedicades a l’energia i al Pacte Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 22. 22. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i SostenibilitatEL SUPORT DE LA DIPUTACIÓ PRESENTACIÓ PAES VACARISSESEL SUPORT AL PAES 1. Tècnic i econòmic als municipis per redactar el PAES. 2. Per implantar les accions del PAES. 3. Per organitzar accions de comunicació 4. Per fer el seguiment i l’avaluació del PAES Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 23. 23. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i SostenibilitatL’ESTRUCTURA PRESENTACIÓ PAES VACARISSESRECOLLIDA D’INFORMACIÓ • Dades de l’Ajuntament • Dades de la Diputació de Barcelona • Dades d’altres fonts públiques REDACCIÓ DEL DOCUMENT • Avaluació d’emissions • Diagnosi i estratègia • Pla d’acció • Pla de participació • Pla de seguiment • Pla de comunicació • Documents de síntesi Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 24. 24. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i SostenibilitatELS ÀMBITS D’ACTUACIÓ PRESENTACIÓ PAES VACARISSES MUNICIPI •Indústria •Transport (públic i privat) PAES (sector •Consum domèstic secundari) energia •Sector primari •Tractament de residus AJUNTAMENT • Serveis •Flota municipal i externalitzada •Cicle de l’aigua (consum • Equipaments i infraestructures d’aigua) • Enllumenat i semàfors • Producció local d’energia • Bombament d’aigua Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 25. 25. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i SostenibilitatLA PARTICIPACIÓ PRESENTACIÓ PAES VACARISSES Del personal de De la ciutadania l’ajuntament Recollida d’informació Pla de comunicació Redacció del Pla d’acció Execució de les accions Seguiment del Pla Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 26. 26. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i SostenibilitatTIPUS D’ACCIONS PRESENTACIÓ PAES VACARISSES •Concretes •Factibles •Prioritzades •A poder ser quantificables (cost i estalvi energètic i d’emissions) Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 27. 27. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat DISTRIBUCIÓ EMISSIONS SERVEIS AJUNTAMENT 5% Edificis de la 4% administració Altres equipaments 40% 29% Bombeig aigua 5% Equipaments 17% esportius Equipament socio cultural Enllumenat públicDestaca clarament lenllumenat públic com a principal consumidorenergètic municipal (40%) seguit per el bombeig d’aigua amb un (29%). Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 28. 28. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat CONSUMS TOTALS EQUIPAMENTS 2010350.000,00300.000,00250.000,00200.000,00150.000,00100.000,00 50.000,00 0,00Aquests consums inclouen electricitat + Gasoil C. Destaca clarament el gran consumdel poliesportiu, majoritàriament en consums tèrmics. Seguit per l’edifici de LaFabrica, els CEIP, el Castell i l’edifici del ajuntament. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 29. 29. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat CONSUMS ENLLUMENAT PÚBLIC 2005- 2010 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2005 2010El consum en enllumenat públic, suposa actualment un 40% del total del consum del àmbit ajuntament. Durant elperíode 2005-2010, mitjançant les corresponents mesures correctores, s’ha reduït el consum energètic enenllumenat públic en un 8%. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 30. 30. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat CONSUMS TOTALS EQUIPAMENTS 2010 Emissions (tn Tipologia kWh/any €/any CO2 eq.)Consum elèctric 1.296.210 201.513 492,56 equipamentsConsum gasoil C 697.544 53.384 181 equipaments Consum enllumenat 841.421 117.681 319,74 públic TOTAL 2.835.175 372.578 993,3Josep Mª Ortiz PratEnginyer Tècnic IndustrialAssessor Energètic
 31. 31. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat CONSUMS TOTALS EQUIPAMENTS 2010 Emissions (tn Tipologia kWh/any €/any CO2 eq.)Consum elèctric 1.296.210 201.513 492,56 equipamentsConsum gasoil C 697.544 53.384 181 equipaments Consum enllumenat 841.421 117.681 319,74 públic TOTAL 2.835.175 372.578 993,3 Previsió 2020 +40% -> 521.610 €.Josep Mª Ortiz PratEnginyer Tècnic IndustrialAssessor Energètic
 32. 32. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ÀMBIT AJUNTAMENT vs. ÀMBIT MUNICIPI Ajuntament [kWh] 5% Municipi [kWh] 95%Encara que el percentatge és petit, és on l’ajuntament pot incidir-hi ràpidament iveure-s’hi beneficiat econòmicament.A la vegada, els edificis municipals, son, hi han de ser, exemples a seguir per a laresta de la ciutadania, realitzant una bona gestió energètica, i saber transmetre-ho a la ciutadania. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 33. 33. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat DISTRIBUCIÓ EMISSIONS PER SECTORS VACARISSES Emissions de Vacarisses per sectors any 2009 0% 5% Primari 15% 33% Industrial Domèstic 31% Serveis 15% Transports Residus (Només tractament) Aigua (potabilització + depuració)Per la tipologia de municipi que te Vacarisses, amb una població molt dispersa en el territori, fa que hi hagi moltsdesplaçaments amb vehicles, fa que el sector transports és el que te un major pes en quant a % d’emissions(33%).Seguit de prop, hi ha el sector domèstic (31%), que ja per si és un dels sectors que acostuma a tenir majorpes, accentuat en aquest cas, al gran consum de Gasoil C per a usos tèrmics que se’n fa a nivell domèstic, i alfactor d’emissions alt que aquest te associat. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 34. 34. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat HIPOTESIS PROJECCIÓ D’EMISSIONS I CONSUMS kWh200.000.000180.000.000160.000.000140.000.000120.000.000100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL sense PAES TOTAL amb PAES Serveis sense PAES Serveis amb PAES Domèstic sense PAES Domèstic amb PAES Transport sense PAES Transport amb PAES Industrial Primari A partir del històric de consum 2004-2009 que disposem, es realitza una equació de regressió per tal de fer una hipòtesis de la projecció del consums energètics i emissions de CO2 equivalents. Podem veure una reducció en els consums d’energia de prop del 20% respecte a un escenari sense PAES. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 35. 35. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat HIPOTESIS PROJECCIÓ D’EMISSIONS I CONSUMS tn CO2 eq Projecció de les emissions en làmbit PAES40.00035.00030.00025.00020.00015.00010.000 5.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL sense PAES Serveis sense PAES Domèstic sense PAES Transports sense PAES TOTAL amb PAES Serveis amb PAES Domèstic amb PAES Transport amb PAESPodem veure que gràcies a la correcta execució del PAES, no només se’n veubeneficiada una reducció dels consums energètics, si no que més significativamenthi ha una important reducció d’emissions de CO2 eq., gràcies a la progressivaimplementació d’energies renovables, arribant a ser un 50% inferiors a un escenarisense PAES, i d’un 30% inferior, a l’any base 2005. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 36. 36. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat PLÀ D’ACCIÓJosep Mª Ortiz PratEnginyer Tècnic IndustrialAssessor Energètic
 37. 37. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARQuè és energia? Capacitat que permet desenvolupar treball en un moment determinatConsum energètic (kWh) = potencia x tempsEnergia primària vs. Energia final. Diferències?L’Energia ha sigut i és molt més “barata” del cost que te realment associat.Eficiència Energètica = Aconseguir els mateixos bens i serveis energètics, peròamb menys recursos.Reduir consum d’energia no vol dir reduir la qualitat de vida, al contrari. Fa 30 anyses consumia un 20% més d’Energia per a obtenir els mateixos bens que actualment. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 38. 38. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARConsum Energètic a la llar.-Suposa el 17% del consum energètic total del país.-Suposa el 25% del consum elèctric del país. Calefacció ACS 22% 29% 10% Cuina 11% 28% Il·luminació Altres electrodomèstics Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 39. 39. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARConsum Energètic a la llar. 1,5 kWh/dia 1,25 kWh/dia / 2 dies= 0,75 kWh per dia Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 40. 40. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARTemperatura de confort-23-25ºC al estiu i 19-21ºC al hivern.-Per cada ºC de més o de menys, consumim un 8% més d’energia.-Si hem de ser fora del habitatge un curt període de temps (3-4h), s’ha demodificar la T del termòstat (estiu 28ºC / hivern 15ºC).-Si hem de ser fora un període de temps prou prolongat, és millor parar-la.-Es recomanable instal·lar termòstats o rellotges programables per poderregular la temperatura de les diferents estances de la llar. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 41. 41. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLAR Aïllaments-Un habitatge amb bons aïllaments, redueix en un50% el consum en climatització.-La rehabilitació energètica d’edificis, contempla laïllament de la evolvent deledifici, o l omplerta amb material aïllant de les càmeres d’aire existents.-Utilitzar vidres de amb càmera d’aire i ruptura de pont tèrmic en la sevaestructura, és fonamental per a reduir pèrdues per convecció. (25% estalvi)-Es fonamental evitar les infiltracions tèrmiques a través de portes i finestres (25a 30% d’estalvi en calefacció i AC). Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 42. 42. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLAROrientació solar-La orientació predominant ha de ser la SUD. Evitant la OEST.-S’ha de aprofitar el fenomen de les ombres a la façana, mitjançantpersianes, cortines, tendals o pèrgoles, ja que a l’estiu redueixen la entrada deenergia solar, i a l’hivern, permetés que aquest entri i escalfi les estances. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 43. 43. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARClimatització-Tenir la llar a una temperatura de confort. 23-25ºC al estiu i 19-21ºC al hivern.-La ventilació s’ha de fer en hores càlides al hivern (migdia) i a hores fresques a l’estiu (primera hora del matí). La ventilació creuada afavoreix la refrigeració a l’estiu.-Deixar entrar la màxima radiació solar a l’hivern permet estalviar calefacció, encanvi a l’estiu si s’impedeix el pas del sol es podrà estalviar molta refrigeració. Lespersianes i cortines permeten conservar la calor durant les nits d’hivern i evitenl’entrada de calor a l’estiu. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 44. 44. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARClimatització. Aire condicionat-Ha de ser la última alternativa per a refrigerar estances.-S’ha d’escollir l’equip adequat. Tipologia, potencia.-L’equip refrigerador s’ha de instal·lar en un lloc el més fresc i ventilat possible.-S’ha de utilitzar només quant sigui imprescindible.-La T de consigna ha de ser entre 23 i 25ºC. No crear un clima irracional on s’had’anar amb màniga llarga i/o jersei.-Parar sempre l’equip al marxar o al obrir finestres per ventilar.-Fer un manteniment exhaustiu dels filtres i resta de components un cop a l’any. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 45. 45. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARClimatització. Calefacció-T òptima entre 19 i 21ºC.-Apagar la calefacció de nit i engegar a la matinada, amb un cronotermostat.-Purgar d’aire els radiadors un cop a l’any. L’aire fa que no escalfi.-Ubicació òptima dels radiadors és sota les finestres. Per afavorir la difusió de laescalfor.-En les habitacions buides, baixar al mínim la T de consigna.-Si tenim un sistema de calefacció elèctric convé emprar sistemes per acumulacióamb tarifa nocturna. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 46. 46. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARClimatització. Calefacció-Dels sistema de calefacció, el terra radiant és el més eficient. Més confort ambmenys temperatura. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 47. 47. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARClimatització. Calefacció-Generació de la calefacció Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 48. 48. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARACS. Aigua calenta sanitària-Cal regular la temperatura de l’escalfador a uns 41 o 42 graus.-En el cas dels sistemes elèctrics és aconsellable disposar d’un rellotge de connexióque es pugui programar ajustant-lo a l’horari d’ús.-En general, els sistemes dacumulació són més recomanables des del punt de vistaenergètic que els descalfament instantani.-El sistema més eficient energèticament i més respectuós amb el medi ambient és elde panells d’energia solar tèrmica. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 49. 49. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARAigua corrent- Consum d’aigua també te associat consum d’energia.-Cal disposar d’airejadors en totes les aixetes.-Boto de doble descarrega a les cisternes del WC.-No obrir l’aixeta de l’aigua calenta per poca estona.-Reduir el reg de jardí al mínim (vegetació autòctona, gespa rústica, gota a gota,..).-Aprofitar l’aigua de la pluja per al reg (si és possible). Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 50. 50. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARIl·luminació- Aprofitar al màxim la llum del dia. Sensors crepusculars i zonificació.-Suposa el 10% de mitja del consum energètic domèstic.-Les bombetes incandescents, només aprofiten el 10% de la energia consumida. Laresta en forma de calor.-Amb un llum fluorescents eficient, aconseguim un 70% destalvi i 8 vegades més devida.-Per il·luminar una estança, es molt millor utilitzar una sola làmpada de potènciasuperior, que no varies de petites. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 51. 51. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARAparells electrònics- Eliminar stand-by: Estalvi de un 6,6% a la llar. (Un any de rentadora, i 3 de AC)- Un ordinador portàtil consumeix un 50% menys d’energia que un de sobretaula.- Desendollar carregador de mòbils i semblants si no hi ha l’aparell connectat.- Utilitzar piles recargables.- Pantalles de TV LED consumeixen un 70% menys que Plasma i un 40% que LCD. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 52. 52. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARGrans electrodomèstics. Rentaplats- La normativa de la Unió Europea(Directiva 95/12 de la CE) ha fetque els electrodomèsticscomercialitzats a partir del 28 demaig de 1995 hagin de portarl’anomenada «etiquetad’energia» per a la sevavenda, basant-se en un sistemade test homologat comparatiu. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 53. 53. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLAR Grans electrodomèstics. Frigorífic- El major consumidor.- Situar frigorífic lluny de punts calents i que estigui ben ventilat.- Un frigorífic classe A vs. un A+++ suposa un 60% d’estalvi.- T consigna 5ºC (-18ºC congelador)- Escollir la mida adequada. 100l = 120 kW/any.- Revisar gomes i juntes.- Descongelar aliments dins de la nevera.- El gel acumulat a les parets (5mm) fa augmentar el consum un 30%.- Repartir els aliments per assegurar un bon corrent d’aire calent/fred dins el frigorífic. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 54. 54. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARGrans electrodomèstics. Rentaplats- Rentaplats consumeix un 9% menys d’energia.- 90% per escalfar l’aigua. (elèctric)- Millor escollir equip amb entrada d’aigua calenta.- Esbaldir amb aigua freda prèviament.- No fer programa de rentat fins que no estigui ple.- Millor si te carrega parcial. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 55. 55. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARGrans electrodomèstics. Cuina- Vitroceràmica vs. Inducció?- Inducció consumeix un 30% menys d’energia.-Vitroceràmica, tarda el doble en escalfar (calor residual)- Vitroceràmica és el doble de car.-Vitroceràmica no escalfa el vidre, ja que utilitzatecnologia magnètica per escalfar el recipient(no efecte Joule).-No per posar el foc de gas a màxima potencia escalfa més ràpid (hi ha méspèrdues). És eficient utilitzar tapes.-Olla a pressió. Cuinar al vapor. Tapar olles i cassoles (20% estalvi) Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 56. 56. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARDesplaçaments- Compartir vehicle (Carsharing).-Vehicle de combustió aprofita un 15% de l’energiaConsumida, un VE aprofita fins un 90%.9,1 €/100km vs. 1,2 €/100km-Realitzar una conducció econòmica estalviafins a un 10% de combustible.-Mantenir rodes inflades, evitar càrreguesinnecessàries, treure porta bultos si no és necessari,.... Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 57. 57. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLAREnergies renovables. Una alternativa?- NO. Amb els consums energètics actuals, no es pot cobrir la demanda energèticanomés amb ER. És inviable. Cal primer de tot reduir consums.-Tot i que la radiació solar anual, equival a 20 vegades el total dels recursosenergètics del planeta, i a desenes de milers de vegades els consum energèticanual del planeta. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 58. 58. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLAREnergies renovables. Solar tèrmica- Amb un panell de uns 2 m2 de panel, es cobreix el 80% de la demanda de ACS pera 4 persones.-Amb unes 10 plaques es pot cobrir el 60% de la calefacció (100m2). El problema ésdissipar a l’estiu.-Amortització llarga. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 59. 59. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLAREnergies renovables. Solar fotovoltaica- Real decret llei 1/2012, eliminació prima a les renovables.-Autoconsum i balanç net, rentable en molt poc temps.-Molt potencial de generació, cal poder gestionar-la.-2008: 6 €/Wpic-2012: 2 €/Wpic- Retorns 4 anys (poden ser 2 o 3)-240W = 500 € aprox Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 60. 60. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLAREnergies renovables. Mini eòlica-Una edificació en espai obert o envoltada d’un jardí permet aprofitaments eòlicsconsiderables.-Actualment, el cost de inversió és encara elevat vs. retorn inversió. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 61. 61. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLAREnergies renovables. Biomassa- Una realitat 100% viable actualment.-Ideal per a substituir calderes de gasoil.-10 cèntims/kW amb gasoil vs. 6 cèntim/kW amb pelet.-Cost de inversió entre 4 a 6 vegades superior a una caldera de gasoil.-Manteniment semblant a caldera de gasoil (gama mitja/alta)-Generació de entre un 1 a 2% de residu cendres.-Necessita més espai de sala de calderes. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 62. 62. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLAREnergies renovables. BiomassaTermoestufes Calderes de llenya Cremador biomassa Llar de foc amb recuperador de calor per aigua Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 63. 63. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLAREnergies renovables. Biomassa Calderes de pelet Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 64. 64. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLAREnergies renovables. Biomassa Caldera de biomassa + solar tèrmica Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 65. 65. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLAREnergies renovables. Geotèrmia- Sistema elèctric.-Molt bon rendiment de màquina.-Cost de instal·lació força important (pou + equips). Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 66. 66. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARFem d’auditors domèstics- Bloc elèctric: Llum, AC, electrodomèstics, calefactors, etc..-Bloc tèrmic: Aparells per generar calor (caldera, llar de foc, estufa, etc..)-Bloc mobilitat: Cotxe, moto, transport públic. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 67. 67. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARFem d’auditors domèstics. Bloc elèctric- Amb els registres del comptador o de la factura elèctrica podem determinar elconsum mig diari de kWh.-Registrant el consum al marxar de casa, i tornant a registrar al arribar, dividitper el nombre de hores que hem estat fora, podem determinar els consumsfantasmes que tenim a la nostra llar. Pot ser de un 20 a 30% del total.-Registrant els consums que tenim en període vall, podem estudiar de fer elcanvi de tarifa segons discriminació horària. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 68. 68. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARFem d’auditors domèstics. Bloc elèctric- Registrador domèstic d’energia.- Registra kWh i ho converteix a € i a tn de CO2 eq.-Es pot connectar al ordinador i treure gràfiques, etc.. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 69. 69. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARFem d’auditors domèstics. Bloc elèctricCom interpretem la factura elèctrica?- A partir de la liberalització del mercat elèctric, es pot accedir a qualsevolcomercialitzadora.-Per a potencies domèstiques inferiors a 10 kWh, existeix la TUR (tarifa de últimrecurs), és una tarifa “subvencionada” per l’estat, i fora del mercat liberalitzador, i elseu preu es publica periòdicament al BOE.-Qualsevol oferta feta per comercialitzadora, i que s’hagi acceptat, vol dir que s’estàfora de la TUR, s’està al mercat lliure. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 70. 70. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARFem d’auditors domèstics. Bloc elèctric- Com interpretem la factura elèctrica? Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 71. 71. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARFem d’auditors domèstics. Bloc elèctric Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 72. 72. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARFem d’auditors domèstics. Bloc tèrmic- Registrar L combustible subministrat amb la data.- Registrar període de funcionament de la calefacció.Dades de consum 200 m2Potencia instalació 20kWHoras de funcionamien 1.400 h/anyConsum anual 28.000 kWh/anyConsul Gasoil:28.000 · 1/10·1/0,8 ·0,85 = 2.975 L-Consum mig Vacarisses,casa aïllada, 120 w/m2. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 73. 73. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARFem d’auditors domèstics. Bloc transport- Registre del consum en combustible mensualment o anualment.- Determinar consum real del vehicle: 1. Omplir dipòsit i posar marcador parcial de km a 0. 2. Fer km, o gairebé tot el dipòsit. 3. Tornar a omplir del tot el dipòsit. 4. Registrar el nº de litres que hem posat 5. Fer el quocient entre Km recorreguts (parcials) / litres. 6. Multiplicar per 100 el valor, i obtenim consum REAL als 100km.- El consum dependrà també de el tipus de recorreguts que fem. Ciutat, autopista,... Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 74. 74. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLARFem d’auditors domèstics.Impacte ambiental. Josep Mª Ortiz Prat Enginyer Tècnic Industrial Assessor Energètic
 75. 75. Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat MOLTES GRÀCIESJosep Mª Ortiz PratEnginyer Tècnic IndustrialAssessor Energètic

×