Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

М.І.ТУГАН-БАРАНОВСЬКИЙ ТА ЙОГО ВНЕСОК У НАУКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Короткий екскурс

1,358 views

Published on

Тези виступу на семінарі з менеджменту охорони здоров'я в Національній академії державного управління при Президентові України. Київ, 8 вересня 2016 року.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

М.І.ТУГАН-БАРАНОВСЬКИЙ ТА ЙОГО ВНЕСОК У НАУКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Короткий екскурс

 1. 1. Володимир Короленко магістрант Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат медичних наук Київ, 2016 Короткий екскурс
 2. 2.  Фундатор Демографічного інституту, який з 1 січня 1919 р. очолив М. Птуха.  28 (15) листопада 1918 року наказом гетьмана Павла Скоропадського Туган- Барановського затверджено на посаді голови відділу соціальних наук. Дійсний член ВУАН (1918), голова соціально-економічного відділення (1919). 2  8 січня минулого року виповнилося 150 років від дня народження українського вченого-економіста Михайла Івановича Туган-Барановського.  Сьогодні ім'я цього видатного вченого і громадського діяча широко відоме науковій громадськості України і світу.  Генеральний секретар (міністр) фінансів Української Центральної Ради (серпень-листопад 1917).  Очолював Українське Товариство Економістів, брав участь у створенні Української академії наук та у заснуванні Українського Державного Університету в Києві.  Очолював створений за його ініціативою 5 грудня 1918 року Інститут з вивчення економічної кон'юнктури та народного господарства; інститут пропрацював до 1922 року.
 3. 3. Громадська Академія економічних наук України з 1997 року нагороджує вчених "Золотою медаллю імені М.І.Туган- Барановського" за значний особистий внесок у розвиток економічних і науково-технічних сфер та активну суспільну діяльність на благо й розвиток України. На визнання його заслуг Національна академія наук України в 1991 році заснувала премію імені М. І. Туган- Барановського за видатні роботи в галузі економічних наук. 3
 4. 4. 4 Ім'я М. І. Туган-Барановського носить Донецький державний університет економіки і торгівлі (нині у м.Кривий Ріг). Біля головного корпусу університету був перший в Україні пам'ятник М. І. Туган-Барановському.
 5. 5. "…російський і український буржуазний економіст, історик, один із представників "легального марксизму..." "Українська Радянська Енциклопедія" (1984 р.) У довідкових виданнях загального характеру радянських часів діяльність і праці М. І. Туган- Барановського оцінювалися негативно. 5
 6. 6. Франсуа Кене У 1905 році М.І. Туган-Барановський вступає до партії кадетів і від цієї партії висувається депутатом до Установчих зборів. У цей же період він ретельно вивчає праці К. Маркса. Слід підкреслити, що М.І. Туган-Барановський дуже шанобливо ставився до цих праць, що підтверджує і присвята на титульному аркуші його фундаментальної праці "Основи політичної економії" (1909 р.): "Пам'яті Франсуа Кене, творця "Економічної таблиці", Германа Госсена, творця теорії граничної корисності. 6
 7. 7. Професор Степан Злупко (1931- 2006) писав: "У ХХ ст. мало хто мав такий могутній вплив на розвиток економічної думки у світі, як видатний український учений Михайло Іванович Туган- Барановський... На жаль, мало хто знає про це на батьківщині М.І. Туган-Барановського, де його спадщина до останнього часу була схована в спецзапасниках, а ім'я згадувалося хіба що під час чергових ідеологічно-лайливих кампаній“. 7
 8. 8. У сучасній "Економічній енциклопедії” М.І.Туган-Барановський представлений як український учений, педагог, публіцист і громадський діяч. Всесвітнє визнання він одержав за внесок у теорію кон'юнктурних коливань, монетарну теорію, критичний аналіз економічної теорії марксизму, історію і теорію кооперації. Відомими на Заході є його праці з проблем розподілу, історії господарства Російської імперії, історії економічних вчень, історії і теорії соціалізму, філософії, економічної соціології тощо. У колишньому СРСР наукова спадщина Туган-Барановського не вивчалася, його працям надавалася негативна оцінка, оскільки вчений був віднесений до буржуазних економістів". 8
 9. 9. Сучасний менеджер не зможе ефективно виконувати свої функції, не знаючи й не розуміючи ієрархії потреб, від якої значною мірою залежить ідеологія компанії та філософія ведення бізнесу. Однак, ігноруючи індивідуальний підхід щодо врахування мотиваційних факторів, він ризикує побудувати в організації систему мотивації, яка не відповідатиме дійсності. Теорії, які відображають зміст потреб, сконцентрували свою увагу на аналізі потреб людини, пріоритетності їх мотивуючої дії. У теорії потреб М. Туган-Барановського їх виділено 5 груп: — фізіологічні (у їжі, воді, повітрі, сні тощо); — статеві (у сексі, намаганні сподобатися представ-нику протилежної статі); — симптоматичні інстинкти і потреби (інстинкти са-мозбереження, продовження роду); — альтруїстичні (у безкорисливій турботі про інших); — практичні (у житлі, авто, грошах тощо). «Мотиви і інтереси негосподарського роду, — писав М. Туган- Барановський, — мали особливо великий вплив на розвиток господарства... Всупереч Енгельсу, люди часто віддавали перевагу корисному». Особливого значення у розвитку економіки він надавав раціональним почут-тям, національній належності, моральним і релігійним поглядам, духовності. 9
 10. 10. Ієрархія потреб Туган-Барановського робила основний акцент на потребі вищих рівнів. Він вважав, що людям властиві три потреби: влади, успіху причетності. Потреба влади виражається як бажання впливати на інших людей. У рамках ієрархічної структури Маслоу потреба влади попадає кудись між потребами в повазі і самовираження. Люди з потребою влади частіше за все виявляють себе як відверті і енергійні люди, що не бояться конфронтації і прагнуть відстоювати первинні позиції. Часто вони хорошіоратори і вимагають до себе підвищеної уваги з боку інших. Управління дуже часто залучає людей з потребою влади, оскільки воно дає багато можливостей виявити і реалізувати її. Люди з потребою влади – це не обов'язково кар'єристи, що рвуться до влади в негативному і в тому значенні цих слів, що найчастіше вживаються. Аналізуючи різні можливі способи задоволення потреби влади, Туган-Барановський зазначав: «Тих людей, у яких найвищою є потреба влади і відсутня схильність до авантюризму або тиранії, а основною є потреба до вияву свого впливу, треба завчасно готувати до заняття вищих керівних посад. Особистий вплив може бути основою керівництва тільки в дуже невеликих групах. Якщо ж людина хоче стати лідером великого колективу, вона повинна використовувати набагато більш тонкі і соціалізовані форми для вияву свого впливу. Позитивний чи соціалізований образ влади керівника повинен виявлятися в його зацікавленості в меті всього колективу, визначенні такої мети, яка спрямує людей на її виконання, в допомозі колективу при формулюванні цілей». Потреба успіху також знаходиться десь посередині між потребою в повазі і потребою в самовираженні. Ця потреба задовольняється не проголошенням успіху цієї людини, що лише підтверджує його статус, а процесом доведення роботи до успішного завершення. Потреби причетності, або соціальні потреби, виражають причетність до певної спільноти, участь у спільних діях (у тому числі, наприклад, дружба і і співпраця з близькими за духом). 10
 11. 11. Теорема Туган-Барановського полягає в тому, що вартість праці пропорційна граничній корисності вироблених цією працею благ. З цієї теореми є безліч висновків, якими можна пояснити, в тому числі, природу криз, інвестиційну циклічність, структуру ринку праці та ін. Гранична корисність - це перша похідна загальної корисності, тобто корисність, яку людина отримує від використання ще однієї додаткової одиниці блага. 11 Один з висновків теореми: при інших рівних умовах існує негативна гранична корисність, при якій вам будуть доплачувати за те, щоб ви тільки не виробляли свої блага. Подібне ми зараз бачимо в країнах Європейського Союзу щодо багатьох видів сільського господарства, коли величезні ресурси витрачаються на те, щоб, наприклад, фермери переходили на вирощування декоративних рослин замість традиційних культур.
 12. 12. Дякую за увагу! Електронна пошта: v_korolenko@yahoo.com Веб-сайт: estetmed.org 12

×