Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Introduction of E-Commerce)

10,471 views

Published on

แนะนำภาพรวมพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) สำหรับการสอนวิชา E-Commerce Strategy มหาวิทยาลัย ราชภัฎ ภูเก็ต ปี 2554

Published in: Education

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Introduction of E-Commerce)

 1. 1. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 2. 2. วิเชียร จูฑะมงคล Spa Director - เอะรอยัลสปา แอนด์ เฮลธคลับ Academic Director – โรงเรียน ภูเก็ตสปาอคาเดมี่ Director of Marketing – บ่อแสนวิวล่า แอนด์สปา Director of Marketing – โรงแรมไทยโฮเต็ล จํากัด Managing Director – บ พีซี เจมส์ จํากัด กรรมการฝ่ายผู้ประกอบการ – อาชีวศึกษา ภูเก็ต วิทยากร – TAT, MOPH, MOC, POC Task force team – APSWC อุปนายกสมาคมสปาภูเก็ต ประวัติการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.facebook.com/victor2514 www.twitter.com/victor2514 victor2514.wordpress.com www.slideshare.com/victor2514วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 3. 3. คําถาม e-Commerce • เคยซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต, Facebook, E-catalog, TV ? • เคยได้รับข้อมูลทาง e-mail, มือถือ เกี่ยวกับสินค้า ? • เคยลงทะเบียนสมาชิกร้านค้าใดๆ ? • เคยขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต, Facebook หรือ e-mail ? • เคยจองบริการต่างๆ ผ่านหน้า เว็บไซต์ เช่น ดูหนัง ตั๋วเครื่องบิน ที่พักโรงแรม ต่างๆ ?วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 4. 4. ทําให้โลกนี้ไร้พรมแดน หลากหลายการบริการบนโลกอินเตอร์เน็ตวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 5. 5. กรณีศึกษา: eBay เว็บ e-commerce ที่ใหญ่ที่สุดวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 6. 6. กรณีศึกษา: TARAD.comวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 7. 7. ทําให้โลกนี้ไร้พรมแดน การค้ายุคเดิม การค้ายุคใหม่วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 8. 8. การค้ายุคเดิม การค้าออนไลน์ ลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ ลูกค้าต้องมาที่ร้านค้า ส่งสินค้าถึงบ้าน ลูกค้าไม่สะดวก ร้านไม่ต้องเช่า ที่ดินไม่ต้องซื้อ บางครั้งไม่มีที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายต่ํา ร้านค้าต้องเช่า ต้องซื้อทําเล มีค่าใช้จ่าย เปิดบริการ 24 ชั่วโมง สินค้ามีจํากัด มีเฉพาะเท่าที่โชว์ มีลูกค้าอยู่ทั่วโลก ลูกค้าถูกจํากัดเท่าที่เดินผ่านหรือในละแวกบ้านวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 9. 9. สถิติที่น่ารู้เกี่ยวกับ E-Commerce • ทั่วโลกมีเว็บไซต์ e-Commerce 1,093,529,692 ราย • มีประเทศที่ให้บริการ e-Commerce แล้ว 240 ประเทศทั่วโลก • ทั่วโลกมีโดเมนเนมอยู่ประมาณ 8,058,044,651 ล้านโดเมนเนม • Google มีเว็บไซต์ที่แสดงผลคําว่า “Shopping” ถึง 1,420,000,000 รายการ • ปี 2548 พบว่าในประเทศมีคนใช้ อินเทอร์เนตจากบ้าน ที่ทํางานและสถานศึกษาตาม ลําดับ • ช่วงเวลาที่ใช้อินเทอร์เนตมากที่สุด คือ 20.00 – 24.00 น.วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 10. 10. สถิติที่น่ารู้เกี่ยวกับ eBay ของสินค้าไทยๆ สินค้าไทยที่ขายดี 3 อันดับแรกได้แก่ อัญมณี เครื่องประดับ รองลงมาเป็น เสื้อผ้า และ เครื่องกีฬา โดยเฉพาะ "กางเกงมวย” อัญมณีไทยขายบนอีเบย์มากกว่า 50,000 ชิ้น ทุกๆนาที จะขายอัญมณีได้อย่างต่ํา 3 ชิ้น เสื้อผ้า ในทุก 1 ชั่วโมง จะสามารถขายได้ 67 ชิ้น ร้านที่ขายไม้แกะสลัก หรือร้านขายผ้าไหมบนอีเบย์ สามารถทํารายได้ต่อเดือนถึง 100,000 เหรียญ ผ้าไหมที่จังหวัดลําพูน ราคาประมูลสูงสุดประมาณ 1,290 เหรียญ (ประมาณ 4-5 หมื่นบาท) สินค้าถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งราคาต่ําสุดไว้ 0.99 เหรียญ สามารถถูกประมูลได้ สูงสุดถึง 61 เหรียญ และขึ้นไปถึงระดับ 300-1,000 เหรียญ การขายสินค้าบนอีเบย์ ถือ เป็นการลงทุนที่ต่ํามาก อีเบย์จะ คิดค่าฝากขายเริ่มต้น ประมาณ 20 เซนต์ หากขายได้อีเบย์จะหัก ค่าธรรมเนียมอีกครั้ง เช่นสินค้า ราคาไม่เกิน 25 เหรียญ จะถูกหัก ค่าธรรมเนียมประมาณ 5.25% ขึ้น อยู่กับราคาสินค้าวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 11. 11. พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร Electronic Commerce หรือ E- Commerce คือการซื้อขายสินค้าหรือ บริการโดยส่งข้อมูลด้วยสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่าย เช่น Internet ถ้าผู้ใช้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ คู่ สายโทรศัพท์ โมเดม และเป็นสมาชิกของ บริการ Internet ก็สามารถทําการค้าผ่าน ระบบเครือข่ายได้วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 12. 12. ตัวอย่างของ E-Commerce การสั่งพิซซ่าทางโทรศัพท์ การจองบัตรชมภาพยนตร์ผ่านมือถือ การส่งข้อมูลใบขนสินค้าให้กรมศุลกากร ผ่านระบบ EDI การซื้อหนังสือจากเว็บไซต์ Amazon.com การเข้าร่วมประมูลงานรัฐบาลผ่าน eAuction การสั่งซื้อสินค้าจากทาง Facebook การโอนเงินผ่านระบบ mobile banking การชําระสินค้าผ่าน Counter Service การซื้อสินค้าโดยตรงจาก Website ต่างๆวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 13. 13. ลักษณะพิเศษของตลาด ออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายต้องชอบซื้อสินค้าผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเป้าหมายกระจายอยู่ทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน เป็นการตลาดแบบตัวต่อตัว (one-one Marketing) ลูกค้าตัดสินใจซื้อจากข้อมูลบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เปิดร้านขายได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง สามารถส่งสินค้าประเภทดิจิตอล ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจต่ํา ใช้บุคลากรจํานวนน้อย ไม่มีต้นทุนเรื่องสถานที่ ได้ข้อมูลของลูกค้าอันมีค่าอย่างมหาศาลวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 14. 14. องค์ประกอบ E-Commerceวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 15. 15. ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 16. 16. กรณีศึกษา: E-Commerce Solutionsวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 17. 17. ชนิดของการทําธุรกิจออนไลน์วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 18. 18. ตัวอย่าง E-Commerce แบบ C2C Consumer-to-Consumer (C2C) เป็นรูปแบบการซื้อขาย สินค้าระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค เช่นการประกาศขายสินค้า ใช้แล้วตามเว็บไซต์ที่ให้บริการต่างๆ เป็นต้นวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 19. 19. ตัวอย่าง E-Commerce แบบ B2C Business-to-Consumer (B2C) คือรูปแบบการจําหน่าย สินค้า และบริการโดยตรงจากผู้ค้ากับผู้บริโภคโดยตรง เป็นการค้าปลีกวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 20. 20. ตัวอย่าง E-Commerce แบบ B2B Business-to-Business (B2B) คือรูปแบบการซื้อขาย สินค้าระหว่างธุรกิจกับ ธุรกิจ เป็นการซื้อขายทีละปริมาณมากๆ (Wholesale) มีมูลค่าการซื้อขาย แต่ละ ครั้งเป็นจํานวนมาก เป็นการค้าส่ง เช่น ผู้ผลิตขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลางเป็น ธุรกิจนําเข้า - ส่งออก ชําระเงินผ่านระบบธนาคารด้วยการเปิด L/C หรือในรูป ของ Bill of Exchange อื่นๆวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 21. 21. ตัวอย่าง E-Commerce แบบ B2G Business-to-Government (B2G) คือ การทําการค้าหรือการติดต่อประสาน งานทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ทําการค้ากับรัฐบาล ยกตัวอย่าง เช่น การจัดซื้อของภาครัฐที่ต้องติดต่อกับเอกชน (eProcurement), การกรอก แบบฟอร์มและการลงทะเบียนต่าง ๆ  จดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ www.dbd.go.th , งานบริการสาธารณะต่าง ๆ เช่นระบบสาธารณูปโภค , งาน เสนอโครงการ การเปิดประมูล การยื่นซองประกวดราคา เป็นต้นวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 22. 22. ตัวอย่าง E-Commerce แบบ G2C Government to Consumer (G2C) ในที่นี้คงไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการค้า แต่จะ เป็นเรื่องการบริการของภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเอง ก็มีให้บริการแล้วหลายหน่วยงานเช่นการคํานวณและเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต, การให้บริการข้อมูลประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เช่นข้อมูลการติดต่อการทํา ทะเบียนต่างๆของกระทรวงมหาดไทยประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบว่าต้องใช้ หลักฐานอะไรบ้างในการทําเรื่องนั้นๆและสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบางอย่าง จากบนเว็บไซต์ได้ด้วยวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 23. 23. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 24. 24. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 25. 25. รูปแบบขององค์กร E-Commerce Click and Mortar Organization รูปแบบของการทํา e-commerce ที่มีรูปแบบการผสมผสานระหว่างผู้ที่มีธุรกิจร้านค้าหรือมี บริษัท เปิดให้บริการทําการค้าจริงๆ และมีเว็บไซต์เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขาย คําว่า Mortar คือการก่อสร้างบ้านอาคาร เปรียบได้กับธุรกิจที่มีหน้าร้านค้าจริงๆ โดยบางคน จะเลือกใช้คําว่าแทนคําว่า Mortar เหมาะสําหรับผู้ที่มีกิจการค้าเดิมอยู่แล้ว และต้องการขยายเพิ่มช่องทางการค้าไปสู่ภายนอกทั้ง ระดับประเทศและทั่วโลกวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 26. 26. รูปแบบขององค์กร E-Commerce Click and Click Organization (Pure Internet) การทํา e-commerce ที่มีรูปแบบการค้าขายหรือให้บริการผ่านทาง เว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ไม่มีธุรกิจหรือร้าน ค้าจริงๆ ที่ให้คนสามารถไปซื้อหรือรับสินค้าหน้าร้านได้วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 27. 27. Click & Motar Click & Click ข้อดี ข้อดี มีความเชี่ยวชาญในการค้าอยู่แล้ว เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการทําธุรกิจใหม่ มีกลุ่มลูกค้าเดิมอยู่แล้ว ต้นทุนต่ํา ใช้คนน้อย มีความน่าเชื่อถือ เริ่มต้นง่าย รองรับลูกค้าได้ทั้งผ่านทางเว็บไซต์และผ่าน เปิดกว้างได้มากกว่า ไม่ต้องมีความชํานาญมาก หน้าร้าน ข้อเสีย ข้อเสีย ขาดความน่าเชื่อถือ ต้นทุนสูง ใช้คนมาก ขาดความชํานาญ การทํางานต้องยึดติดกับบริษัท สร้างฐานลูกค้าใหม่ มีความยืดหยุ่นน้อย รองรับลูกค้าออนไลน์ได้อย่างเดียววันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 28. 28. กรณีศึกษา: E-Commerce Revolutionวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 29. 29. Assignment 1 •ให้นักศึกษายกตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีรูปแบบธุรกิจ ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2B, B2C, C2C, Click and Motar, Click and Click มา อย่างน้อยรูปแบบละ 2 เว็บไซต์ พร้อมทั้ง อธิบายว่าเป็นเว็บไซต์ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ อะไรวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 30. 30. ประโยชน์ของ E-Commerce www.phuketgems.com ประโยชน์ ? ให้นักศึกษาเลือกบริษัทที่ทํา E-Commerce มา 1 ตัวอย่าง แล้ว วิเคราะห์ประโยชน์ของการค้าแบบออนไลน์หรือ E-Commerce ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ขาย ผู้ซื้อ และผู้ผลิต สินค้า/บริการนั้นๆ ตามรูป แบบดังภาพวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 31. 31. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 32. 32. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 33. 33. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 34. 34. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 35. 35. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 36. 36. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 37. 37. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 38. 38. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 39. 39. กรณีศึกษา: Homeplus Virtual Storeวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 40. 40. กรณีศึกษา: Augmented Reality Onlineวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 41. 41. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 42. 42. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 43. 43. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 44. 44. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 45. 45. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011
 46. 46. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011

×