Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

F 11 23_gaisa mitrums_varisanas_saskidrinasana

2,517 views

Published on

Gaisa mitrums. Šķidruma vārīšanās. Gāzu sašķidrināšana.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

F 11 23_gaisa mitrums_varisanas_saskidrinasana

 1. 1. Gaisa mitrums. Šķidruma vārīšanās. Gāzu sašķidrināšana. P. Puķītis. Fizika 11. klasei: 54.-60. lpp.
 2. 2. Gaisa absolūtais mitrums • Par gaisa absolūto mitrumu a sauc ūdens tvaika masu, kuru satur 1 m3 gaisa. V m a = a – absolūtais gaisa mitrums m – ūdens tvaika masa tilpumā V V - tilpums
 3. 3. Gaisa absolūtais mitrums • atkarīgs no temperatūras • vienāds ar piesātināta ūdens tvaika masu 1 m3 gaisa Gaisa temperatūra 1 m3 gaisa maksimālā ūdens tvaika masa 18 o C 15,5 g 20 o C 17,5 g
 4. 4. Kāpēc rodas rasa? • Gaiss satur noteiktu ūdens tvaika daudzumu • Ja strauji pazeminās temperatūra, samazinās maksimālā ūdens tvaika masa, kas var atrasties gaisā • “Liekais” tvaiks kondensējas pilienu veidā http://www.healthydietbase.com/does-drinking-ice-cold-water-help-
 5. 5. Ūdens tvaika parciālspiediens • Ūdens tvaiks, kas atrodas gaisā, rada daļu no atmosfēras spiediena – parciālspiedienu. • To aprēķina no gāzu stāvokļa vienādojuma RT M a p = p – ūdens tvaika parciālspiediens a – absolūtais mitrums R – universālā (molārā) gāzu konstante T – gaisa absolūtā temperatūra M – ūdens molmasa
 6. 6. Ūdens tvaika parciālspiediens • atkarīgs no temperatūras • maksimālā vērtība vienāda ar piesātināta ūdens tvaika parciālspiedienu
 7. 7. Puķītis. Fizika 11. klasei. Praktiskie darbi. 30.-31. lpp. 3.2.16. Ūdens piesātināta tvaika spiediena atkarība no temperatūras parādīta attēlā. A. Nepiesātināts, jo šajā temp. piesātinata tvaika spiediens ir 2600 Pa. B. Jāpazemina līdz 15 o C. C. ≈ 1300 Pa.
 8. 8. Gaisa relatīvais mitrums • Gaisa relatīvais mitrums r (grāmatā ϕ – fī) ir ūdens tvaika parciālspiediena p attiecība pret piesātināta tvaika parciālspiedienu p0 tajā pašā temperatūrā. %100⋅= op p r
 9. 9. Gaisa relatīvais mitrums • Ja ūdens tvaiks ir piesātināts, relatīvā mitruma maksimālā vērtība ir 100%.
 10. 10. Rasas punkts • Rasas punkts ir tā temperatūra, kurā (nemainot spiedienu) ūdens tvaiks gaisā kļūst piesātināts. • Dabā šīs process novērojams, kad, gaisam atdziestot, parādās migla vai rasa. http://spoki.tvnet.lv/foto-izlases/Migla/451130
 11. 11. Gaisa mitruma noteikšanas ierīces • Higrometri • Psihometri http://www.stormdebris.net/Hygrometer.html http://www.ebay.com/itm/PSYCHROMETER-WET-DRY-BULB- HYGROMETER-/330964760556
 12. 12. Puķītis. Fizika 11. klasei. Praktiskie darbi. 31. lpp. r=p/p0 r=2·103 /2,5·103 =0,8 ·100%= =80% po (A uzd.) un rasas punktu (B uzd.) nolasa no grafika nākamajā slaidā. 18 o C C. RT M a p = RT pM a = 3 33 /15 2943,8 1018102 mga = ⋅ ⋅⋅⋅ = −
 13. 13. Šķidruma vārīšanās • Šķidrumā atrodas ar aci nesaskatāmi gaisa un tvaika pūslīši. • Paaugstinoties temperatūrai T, gaisa pūslīšu tilpums V palielinās, tie piepildās ar tvaiku. • Uz pūslīšiem darbojas smaguma spēks F=mg un Arhimeda spēks F=ϱgh. • Kad šķidruma temperatūra visā tilpumā kļūst vienāda, pūslīši paceļas līdz virskārtai un pārplīst, tvaiks atdalās no šķidruma.
 14. 14. Šķidruma vārīšanās • Šķidruma vārīšanās nosacījums: vārīšanās vaļējā traukā notiek tikai tad, kad šķidruma piesātinātā tvaika spiediens pūslīšos kļūst aptuveni vienāds ar atmosfēras spiedienu. • Lai iztvaikošana notiktu nemainīgā temperatūrā, šķidrumam jāpievada siltuma daudzums • Tikpat liels siltuma daudzums izdalās, kondensējoties tvaikam. • Kāpēc augstu kalnos nevar uzvārīt olas? L – īpatnējais iztvikošanas siltums m – šķidruma masa
 15. 15. Vielas kritiskais stāvoklis • Sildot noslēgtu trauku, šķidruma blīvums samazinās, bet tvaika blīvums palielinās • Temperatūrā T≈647K (374 o C) ūdens piesātinātā tvaika blīvums un šķidruma blīvums ir vienādi – kritiskā temperatūra, kritiskais vielas stāvoklis • Kritiskajā temperatūrā šķidruma virsmas spraigums = 0 N/m.Ϭ
 16. 16. Vielas kritiskais stāvoklis • Dažādām vielām kritiskā temperatūra ir dažāda: – skābeklim 155 K (-118 o C) – slāpeklim 127 K (-146 o C) – ūdeņradim 33 K (-240 o C) http://giphy.com/search/liquid-nitrogen/2
 17. 17. Gāzu sašķidrināšana • Ja vielas temperatūra ir augstāka nekā kritiskā temperatūra, tad viela ir gāzveida stāvoklī, gāzi nevar pārvērst šķidrumā, lai cik stipri to saspiestu • Lai vielu no gāzveida fāzes pārvērstu šķidrumā, gāze ir jāatdzesē zem kritiskās temperatūras un tad jāsaspiež
 18. 18. Gāzu sašķidrināšana • Ja sašķidrina gaisu, iespējams to sadalīt sastāvdaļās, jo atsķiras slāpekļa un skābekļa kritiskās temperatūras • Sašķidrinātas gāzes vieglāk uzglabāt, transportēt un lietot (propāns) • Sašķidrināta hēlija temperatūra ir 4 K (- 269 o C) – fizikas eksperimenti, pētījumi • Ļoti zemās temperatūras vielas maina savas īpašības.
 19. 19. Papildus informācijas avoti: • http://www.uzdevumi.lv/p/fizika/11-klase/vielu-fizikalas-ipasibas-7363/re- ad520610-dfdb-4dfd-a964-aae2a02373a8 • http://www.dzm.lu.lv/fiz/IT/F_11/default.aspx@tabid=3&id=350.html • Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/bagregatnye-sostoyaniya- vewestvab/vlazhnost-vozduha-sposoby-opredeleniya-vlazhnosti-vozduha Videostundas krievu valodā:
 20. 20. JAUTĀJUMI?

×