Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Situācijas apraksts
Ja ķermenis, piemēram, lodīte, kustās, tam piemīt
kinētiskā enerģija Wk.
Kinētisko enerģiju var aprē...
Situācijas apraksts
 Ja lodīte ir pacelta augstumā h, tad tai piemīt
potenciālā enerģija Wp.
Potenciālo enerģiju aprēķin...
Situācijas apraksts
Katram ķermenim piemīt pilnā enerģija, kuru veido
kinētiskās un potenciālās enerģijas summa.
Samazino...
Pētāmā problēma
VAI LODĪTES PILNĀ ENERĢIJA IR NEMAINĪGA?
Hipotēze
Lodītei, ripojot pa slīpu renīti, nemainās kinētiskās un
potenciālās enerģijas summa.
Pētāmie lielumi:
Neatkarīgais lielums – lielums, kuru mēs kontrolēti
mainām pētījuma laikā
Atkarīgais lielums – lielums,...
Darba piederumi
svari
Darba piederumi
Sensori “gaismas
vārti”
A
B
Darba piederumi
Datu uzkrājējs
Sensoru mērījumu rezultāti datu uzkrājējā
A
B
Darba piederumi
Slīpa renīte
Darba piederumi
Statīvi
Darba piederumi
mērlenta
Darba piederumi
bumbiņa
Mērījumus var veikt vienlaicīgi 3 punktos:
A B
C
Atcerieties!
Kāds ir
ātrums
punktā A?
Darba gaita
1. ….
2. ….
3. ….
4. ….
5. ….
6. ….
Iegūto datu reģistrācija un apstrāde
Mērījumu
vieta
Lodītes
masa, kg
Augstums h, m
Ātrums v, m/s
Wk, J Wp, J Wkop, J1. 2. ...
Iegūto datu reģistrācija un apstrāde
Attēlo grafiski kinētiskās enerģijas atkarību no
gravitācijas potenciālās enerģijas!...
Eksperimenta izvērtēšana
Izvērtē eksperimenta trūkumus un ierobežojumus!
Ierosini, kā var uzlabot vai pilnveidot pētījum...
Secinājumi
Norāda, vai izvirzītā hipotēze apstiprinājās. Pamato,
ar ko to var pierādīt.
Ja hipotēze neapstiprinās, aprak...
1. Darba gaitu ievērojiet atbilstoši prezentācijai!
2. Izprintējiet vai atbilstoši paraugam izveidojiet savu
PLD darba lap...
A B C
F 10 25_pld_kinetiska_potenciala_energija
F 10 25_pld_kinetiska_potenciala_energija
F 10 25_pld_kinetiska_potenciala_energija
F 10 25_pld_kinetiska_potenciala_energija
F 10 25_pld_kinetiska_potenciala_energija
F 10 25_pld_kinetiska_potenciala_energija
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

F 10 25_pld_kinetiska_potenciala_energija

1,161 views

Published on

PLD: Lodītes potenciālās un kinētiskās enerģijas salīdzinājums

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

F 10 25_pld_kinetiska_potenciala_energija

 1. 1. Situācijas apraksts Ja ķermenis, piemēram, lodīte, kustās, tam piemīt kinētiskā enerģija Wk. Kinētisko enerģiju var aprēķināt, izmantojot sakarību 2 2 mv Wk =
 2. 2. Situācijas apraksts  Ja lodīte ir pacelta augstumā h, tad tai piemīt potenciālā enerģija Wp. Potenciālo enerģiju aprēķina, izmantojot sakarību Wp = mgh.
 3. 3. Situācijas apraksts Katram ķermenim piemīt pilnā enerģija, kuru veido kinētiskās un potenciālās enerģijas summa. Samazinoties potenciālajai enerģijai, pieaug kinētiskā enerģija, un otrādi. Lodītes ātrumu var noteikt, izmantojot kustību sensorus „gaismas vārti”, vai arī nosakot lodītes vidējo ātrumu, izmantojot sakarību v = Lodītes sākuma ātrums ir 0 m/s, beigu ātrums 2 reizes lielāks nekā vidējais ātrums. t s
 4. 4. Pētāmā problēma VAI LODĪTES PILNĀ ENERĢIJA IR NEMAINĪGA?
 5. 5. Hipotēze Lodītei, ripojot pa slīpu renīti, nemainās kinētiskās un potenciālās enerģijas summa.
 6. 6. Pētāmie lielumi: Neatkarīgais lielums – lielums, kuru mēs kontrolēti mainām pētījuma laikā Atkarīgais lielums – lielums, kurš mainās, jo mēs mainām neatkarīgo lielumu Fiksētie lielumi – lielumi, kurus visu pētījuma laiku nodrošinām nemainīgus.
 7. 7. Darba piederumi svari
 8. 8. Darba piederumi Sensori “gaismas vārti” A B
 9. 9. Darba piederumi Datu uzkrājējs
 10. 10. Sensoru mērījumu rezultāti datu uzkrājējā A B
 11. 11. Darba piederumi Slīpa renīte
 12. 12. Darba piederumi Statīvi
 13. 13. Darba piederumi mērlenta
 14. 14. Darba piederumi bumbiņa
 15. 15. Mērījumus var veikt vienlaicīgi 3 punktos: A B C Atcerieties! Kāds ir ātrums punktā A?
 16. 16. Darba gaita 1. …. 2. …. 3. …. 4. …. 5. …. 6. ….
 17. 17. Iegūto datu reģistrācija un apstrāde Mērījumu vieta Lodītes masa, kg Augstums h, m Ātrums v, m/s Wk, J Wp, J Wkop, J1. 2. 3. vid 0. (paraugs) 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0,8 0,8 A. B. C.
 18. 18. Iegūto datu reģistrācija un apstrāde Attēlo grafiski kinētiskās enerģijas atkarību no gravitācijas potenciālās enerģijas! Atliec uz asīm neatkarīgo un atkarīgo lielumu un to mērvienības, izvēlies mērogu, atliec punktus un izveido līkni. Uzraksti grafika nosaukumu.
 19. 19. Eksperimenta izvērtēšana Izvērtē eksperimenta trūkumus un ierobežojumus! Ierosini, kā var uzlabot vai pilnveidot pētījumu!
 20. 20. Secinājumi Norāda, vai izvirzītā hipotēze apstiprinājās. Pamato, ar ko to var pierādīt. Ja hipotēze neapstiprinās, apraksta atšķirības un norāda to cēloņus.
 21. 21. 1. Darba gaitu ievērojiet atbilstoši prezentācijai! 2. Izprintējiet vai atbilstoši paraugam izveidojiet savu PLD darba lapu. 3. No attēliem nolasiet rādījumus un ierakstiet tos tabulā darba lapā! 4. Veiciet visas darbības, kā norādīts prezentācijā un pilnība aizpildiet darba lapu (rokrakstā). 5. Darba lapu iesniedziet vērtēšanai skolotājai.
 22. 22. A B C

×