Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

F 10 17_arhimeda_speks

1,498 views

Published on

Arhimēda spēks.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

F 10 17_arhimeda_speks

  1. 1. Puķītis: 52-53., Šilters: 76.-81.
  2. 2. Literatūra Šilters E., Reguts V., Cābelis A. Fizika 10. klasei. 76.-81. lpp. Puķītis P. Fizika 10. klasei 52.-53 lpp.
  3. 3. http://www.dzm.lu.lv/fiz/IT/F_10/default.aspx@tabid=3&id=271.html
  4. 4. Uz katru šķidrumā vai gāzē iegremdētu ķermeni darbojas Arhimēda spēks Fc, ko sauc arī par cēlējspēku. Tas atkarīgs no šķidruma (gāzes) blīvuma ρšķ (ρg) un ķermeņa iegrimušās daļas tilpuma Vķ, un tas ir vienliels ar tā šķidruma svaru, ko ķermenis izspiež iegrimstot. Fc = ρšķgVķ Fc – Arhimēda spēks, ρšķ – šķidruma blīvums, g – brīvās krišanas paātrinājums (g = 9,8 m/s2 ); Vķ – ķermeņa tilpums.
  5. 5. http://www.youtube.com/watch?v=y0SnFCs9z1g
  6. 6. Materiāli papildus mācībām Puķītis P. Fizika 10. klasei. 52. –53. lpp. Puķītis P. Fizika 10. klasei. Praktiskie darbi. –44.-50. lpp. Informācija internetā:  http://www.dzm.lu.lv/fiz/IT/F_10/default.aspx@tabid=3&id=271.html  http://www.uzdevumi.lv/ExerciseRun/PassExercise?resultId=13528161&parentType=VirtualScho Informācija krievu valodā:  http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bmehanika-sistemy-telb/zakon- arhimeda-dlya-pokoyawihsya-tel  http://interneturok.ru/ru/school/physics/7-klass/bdavlenie-tverdyh-tel-zhidkostej- i-gazovb/arhimedova-sila  http://interneturok.ru/ru/school/physics/7-klass/bdavlenie-tverdyh-tel-zhidkostej- i-gazovb/plavanie-tel

×