Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 21 ekologiskie_faktori

6,994 views

Published on

Ekoloģija. Ekoloģiskie faktori.

Published in: Education
 • Login to see the comments

10 21 ekologiskie_faktori

 1. 1. Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos“ Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002 10.5.2. Ekoloģiskie faktori Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola Daina Birkenbauma
 2. 2. Literatūra Līga Sausiņa. Bioloģija vidusskolai 2. daļa. Organismu mijiedarbība ar vidi. 34.-73. lpp. Dz. Porozova u.c. Bioloģija vidusskolai. 3. daļa (violetā grāmata) 87.-90. lpp.
 3. 3. Ekoloģiskie faktori – atsevišķie vides elementi, kas ietekmē organismu izplatību • Abiotiskie faktori – nedzīvās dabas parametri, • Biotiskie faktori – organismu ietekme, • Antropogēnie faktori – cilvēku iedarbība.
 4. 4. Abiotiskie faktori • Gaisma (viļņu garums, intensitāte, ilgums) • Temperatūra (maksimums, minimums, periodiskums, sezonalitāte) • Ūdens (daudzums, sāļums, straumes, spiediens) • Atmosfēra (gāzu sastāvs, spiediens, vēji) • Topogrāfija (augstums virs jūras līmeņa, slīpums, novietojums pret debespusēm) • Augsne (sastāvs, mitrums, irdenums)
 5. 5. Abiotiskie faktori • Gaisma (viļņu garums, intensitāte, ilgums) • Augi: saulmīļi, ēncieši, ēnmīļi • Garās dienas dienas, īsās dienas augi, • Dzīvnieki: fotofīli (cilvēks), fotobi (kurmis), • Fotoperiodisms
 6. 6. Abiotiskie faktori • Temperatūra (maksimums, minimums, periodiskums, sezonalitāte) • Termofīli - paaugstinātā temperatūrā • Kriofīli - pazeminātā temperatūrā • Poikilotermi – temperatūra atkarīga no vides (varde) • Homotermi – nemainīga ķermeņa temperatūra (putni) • Heterotermi – nelabvēlīgos apstākļos mazaktīvi (lācis) • Anabioze – atdziestot dzīvības procesi apstājas (kukaiņi)
 7. 7. Abiotiskie faktori • Ūdens (daudzums, sāļums, straumes, spiediens) • Hidrofīti – pilnīgi vai daļēji aug ūdenī, • Higrofīti – aug mitrās vietās, • Mezofīti – aug vidēji mitrās vietās, • Kserofīti – aug sausās, smilšainās vietās, • Sklerofīti – aug tuksnesī, dziļas saknes, • Sukulenti – aug sausās vietās, biezas lapas ar ūdens rezervēm • Vasaras guļa – sausu vietu dzīvniekiem
 8. 8. Biotiskie faktori • Konkurence (iekšsugas, starpsugu) – barības nodrošinājums, dzīves telpa, reproduktīvās attiecības, • Vienpusēji nomācošas attiecības (plēsonība, parazītisms, fitofāgija, amensālisms) • Abpusēji labvēlīgas attiecības (mutuālisms, komensālisms, protokooperācija) • Abpusēji neitrālas attiecības (neitrālisms)
 9. 9. Biotiskie faktori • Konkurence (-/-) (iekšsugas, starpsugu) – barības nodrošinājums, dzīves telpa, reproduktīvās attiecības,
 10. 10. Biotiskie faktori • Vienpusēji nomācošas atiecības (+/-) (plēsonība)
 11. 11. Vienpusēji nomācošas atiecības (+/-) (plēsonība)
 12. 12. Biotiskie faktori • Vienpusēji nomācošas atiecības (+/-) (parazītisms)
 13. 13. Biotiskie faktori • Vienpusēji nomācošas attiecības (+/-) (fitofāgija)
 14. 14. Biotiskie faktori • Vienpusēji nomācošas atiecības (0/-) (amensālisms)
 15. 15. Biotiskie faktori • Abpusēji labvēlīgas attiecības (+/+) (mutuālisms)
 16. 16. Biotiskie faktori • Vienpusēji labvēlīgas attiecības (+/0) (komensālisms)
 17. 17. Biotiskie faktori • Abpusēji labvēlīgas attiecības (+/+) (protokooperācija) Piemēram, sīļi “iestāda” zīles.
 18. 18. Biotiskie faktori • Abpusēji neitrālas attiecības (0/0) (neitrālisms)
 19. 19. Antropogēnie faktori • Piesārņojums (fizikāls, ķīmisks, mikrobioloģisks, mehānisks), • Vides resursu patērēšana (fosilais kurināmais, derīgie izrakteņi, organismi, neizsmeļamie resursi) • Izmaiņas bioloģiskajā daudzveidībā (ekosistēmu pārveidošana, jaunu sugu introducēšana, sugu iznīcināšana) • Dabas aizsardzības pasākumi (sugu, teritoriju, biosfēras aizsardzība)
 20. 20. Šelforda diagramma • Katra suga pielāgojas noteiktai ekoloģisko faktoru intensitātei un svārstību amplitūdai.
 21. 21. Ekoloģiskā valence – izmaiņu amplitūda, kurā suga saglabā dzīvotspēju • Eiribionti – plaša ekoloģiskā valence (žurkas) • Stenobionti – šaura ekoloģiskā valence
 22. 22. Bioindikatori liecina par noteiktu vides faktoru esamību un var kalpot vides kvalitātes izvērtēšanai

×