Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫מה‬                     ‫אפשר‬                     ‫לעשות‬            ...
‫הבנת‬‫קהל היעד‬  ‫היא‬‫המפתח‬‫העיקרי‬‫בדרך למוצר‬‫מנצח‬
‫כדי לתכנן‬‫מוצרים‬‫מנצחים‬
‫כדי לתכנן‬‫מוצרים‬‫מנצחים‬‫צריך‬‫להבין‬‫משתמשים‬
‫מי‬‫אלה?‬
‫לא‬‫אתם!‬
‫תיאור הקהל‬ ‫באמצעות‬‫פילוח‬‫דמוגרפי‬
‫תיאור הקהל‬ ‫באמצעות‬‫ניתוח‬‫תפקידים‬‫פילוח‬‫דמוגרפי‬
‫תיאור הקהל‬ ‫באמצעות‬‫פרופילים‬‫מייצגים‬‫ניתוח‬‫תפקידים‬‫פילוח‬‫דמוגרפי‬
‫כל קהל יעד‬‫ניתן לתאר‬‫באמצעות‬‫7-3‬‫פרסונות‬
‫פרסונות‬‫זה טוב‬
‫פרסונות‬‫זה ממש‬‫טוב‬
‫פרסונות‬‫זה הכי טוב‬‫שאפשר‬
‫פרסונות‬‫זה גם די‬‫מגניב‬
‫כמה‬‫חברים‬‫יש לכם?‬
‫סטטיסטיקה‬‫1‬‫₪‬  ‫09‬  ‫ב-‬‫שמעתם‬‫על זה?‬‫ניסיתם‬‫את זה?‬‫שולטים‬‫בזה?‬
‫אבל‬‫איך אפשר‬‫לדעת‬‫שהפרסונות‬‫באמת‬‫מייצגות‬‫את קהל‬‫היעד‬ ‫?‬
‫חייבים‬‫למצוא‬‫מתכון‬
‫בדיוק‬ ‫כאן‬‫יעזרו לכם‬‫קופסא‬ ‫אחת‬‫ושבעה‬‫שיפודים‬
‫תכנון‬‫קהל יעד‬‫בקופת‬‫החולים‬
‫הקופסא:‬‫המיקרו‬‫קוסמוס‬‫של המוצר‬‫לקופסא‬‫שלושה‬‫מימדים‬
‫מגדירים‬       ‫מצב משפחתי‬     ‫את שלושת‬                 ‫הפרמטרים‬             ...
‫בכל מימד‬‫מצב משפחתי‬  ‫מגדירים‬       ‫סקאלה‬       ‫מצב‬       ‫משפחתי‬             ‫- ...
‫בכל מימד‬   ‫מגדירים‬   ‫סקאלה‬‫גיל‬    ‫גיל‬    ‫- אחרי צבא‬     ‫- 43-52‬     ‫- 44-53‬     ‫-...
‫בכל מימד‬       ‫מגדירים‬       ‫סקאלה‬       ‫מצב‬       ‫בריאותי‬       ‫- בריא לחלו...
‫משפדים...‬     ‫יאיר‬    ‫23‬ ‫נשוי בלי ילדים‬‫סובל מכאבי גב‬
‫משפדים...‬     ‫רחל‬    ‫55‬    ‫נשואה‬ ‫ילדים בוגרים‬‫הורים מבוגרים‬‫סובלת מבעיה‬   ‫כרונית‬
‫נמשיך‬ ‫ונקבל‬‫קוביה‬‫משופדת‬
‫האם היא‬‫טובה‬‫מספיק‬ ‫?‬
‫נאיר את‬‫התאים‬
‫השלבים‬‫הבאים‬‫מאפייני יסוד‬ ‫מגדר, גיל, מקצוע,‬   ‫השכלה‬‫מאפייני דמות‬ ‫שם, תמונה, כינוי,‬    ‫תחביבים‬‫מאפייני ה...
‫פרסונות‬‫"‬     ‫הן‬‫ידידו‬‫הטוב ביותר‬‫של המוצר‬‫"‬       ‫כנס‬‫‪UXStoryTelling‬‬‫מספר 1‬
‫כתבתי‬‫ספר‬‫בהנחה‬‫לחג האהבה‬    ‫‪.co.il‬‬‫‪UXBook‬‬‫‪/love‬‬
‫טל פלורנטין.‬                     ‫תודה‬‫כל הזכויות שמורות לטל פלורנטין © 2102‬  ‫‪tal@uxvision.net‬‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

מודל הקוביה המשופדת | טל פלורנטין | כנס UXStoryTelling

2,562 views

Published on

מתודולוגיית השימוש בפרסונות לצורך ניתוח קהל היעד הפכה זה מכבר לפופולארית ומוכיחה את הערך שלה בשטח. עם זאת, מעטים מרגישים שליטה מלאה בתהליך ואין לנו בטחון שאכן הפרסונות שלנו מכסות באופן ראוי את קהל היעד. כאן מגיעה מתודולוגיית הקוביה המשופדת, אשר מסייעת לנו להבין את פילוח קהל היעד ולוודא שהפרסונות שבחרנו אכן מכסות את הקהל בצורה ראויה.
הרצאתו של טל פלורנטין בכנס UX Storytelling.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מודל הקוביה המשופדת | טל פלורנטין | כנס UXStoryTelling

 1. 1. ‫מה‬ ‫אפשר‬ ‫לעשות‬ ‫עם‬ ‫קופסא‬ ‫אחת‬ ‫ושבעה‬ ‫שיפודים‬‫כל הזכויות שמורות לטל פלורנטין © 2102‬ ‫?‬ ‫טל פלורנטין‬
 2. 2. ‫הבנת‬‫קהל היעד‬ ‫היא‬‫המפתח‬‫העיקרי‬‫בדרך למוצר‬‫מנצח‬
 3. 3. ‫כדי לתכנן‬‫מוצרים‬‫מנצחים‬
 4. 4. ‫כדי לתכנן‬‫מוצרים‬‫מנצחים‬‫צריך‬‫להבין‬‫משתמשים‬
 5. 5. ‫מי‬‫אלה?‬
 6. 6. ‫לא‬‫אתם!‬
 7. 7. ‫תיאור הקהל‬ ‫באמצעות‬‫פילוח‬‫דמוגרפי‬
 8. 8. ‫תיאור הקהל‬ ‫באמצעות‬‫ניתוח‬‫תפקידים‬‫פילוח‬‫דמוגרפי‬
 9. 9. ‫תיאור הקהל‬ ‫באמצעות‬‫פרופילים‬‫מייצגים‬‫ניתוח‬‫תפקידים‬‫פילוח‬‫דמוגרפי‬
 10. 10. ‫כל קהל יעד‬‫ניתן לתאר‬‫באמצעות‬‫7-3‬‫פרסונות‬
 11. 11. ‫פרסונות‬‫זה טוב‬
 12. 12. ‫פרסונות‬‫זה ממש‬‫טוב‬
 13. 13. ‫פרסונות‬‫זה הכי טוב‬‫שאפשר‬
 14. 14. ‫פרסונות‬‫זה גם די‬‫מגניב‬
 15. 15. ‫כמה‬‫חברים‬‫יש לכם?‬
 16. 16. ‫סטטיסטיקה‬‫1‬‫₪‬ ‫09‬ ‫ב-‬‫שמעתם‬‫על זה?‬‫ניסיתם‬‫את זה?‬‫שולטים‬‫בזה?‬
 17. 17. ‫אבל‬‫איך אפשר‬‫לדעת‬‫שהפרסונות‬‫באמת‬‫מייצגות‬‫את קהל‬‫היעד‬ ‫?‬
 18. 18. ‫חייבים‬‫למצוא‬‫מתכון‬
 19. 19. ‫בדיוק‬ ‫כאן‬‫יעזרו לכם‬‫קופסא‬ ‫אחת‬‫ושבעה‬‫שיפודים‬
 20. 20. ‫תכנון‬‫קהל יעד‬‫בקופת‬‫החולים‬
 21. 21. ‫הקופסא:‬‫המיקרו‬‫קוסמוס‬‫של המוצר‬‫לקופסא‬‫שלושה‬‫מימדים‬
 22. 22. ‫מגדירים‬ ‫מצב משפחתי‬ ‫את שלושת‬ ‫הפרמטרים‬ ‫המשפיעים‬ ‫גיל‬ ‫ביותר‬ ‫ומגלים‬ ‫את קוביית‬ ‫קהל היעד‬‫מצב בריאותי‬
 23. 23. ‫בכל מימד‬‫מצב משפחתי‬ ‫מגדירים‬ ‫סקאלה‬ ‫מצב‬ ‫משפחתי‬ ‫- רווק‬ ‫- נשוי בלי ילדים‬ ‫- הריון ראשון‬ ‫- ילדים צעירים‬ ‫- +ילדים בוגרים‬ ‫- +הורים מבוגרים‬ ‫- גרוש‬
 24. 24. ‫בכל מימד‬ ‫מגדירים‬ ‫סקאלה‬‫גיל‬ ‫גיל‬ ‫- אחרי צבא‬ ‫- 43-52‬ ‫- 44-53‬ ‫- 45-54‬ ‫- 46-55‬ ‫- 47-56‬ ‫- 57+‬
 25. 25. ‫בכל מימד‬ ‫מגדירים‬ ‫סקאלה‬ ‫מצב‬ ‫בריאותי‬ ‫- בריא לחלוטין‬ ‫- בעיה זמנית‬ ‫- בעיה קבועה‬ ‫- חולה כרוני‬‫מצב בריאותי‬ ‫- היפוכונדר‬ ‫- גיל מעבר‬ ‫- גיל מבוגר‬
 26. 26. ‫משפדים...‬ ‫יאיר‬ ‫23‬ ‫נשוי בלי ילדים‬‫סובל מכאבי גב‬
 27. 27. ‫משפדים...‬ ‫רחל‬ ‫55‬ ‫נשואה‬ ‫ילדים בוגרים‬‫הורים מבוגרים‬‫סובלת מבעיה‬ ‫כרונית‬
 28. 28. ‫נמשיך‬ ‫ונקבל‬‫קוביה‬‫משופדת‬
 29. 29. ‫האם היא‬‫טובה‬‫מספיק‬ ‫?‬
 30. 30. ‫נאיר את‬‫התאים‬
 31. 31. ‫השלבים‬‫הבאים‬‫מאפייני יסוד‬ ‫מגדר, גיל, מקצוע,‬ ‫השכלה‬‫מאפייני דמות‬ ‫שם, תמונה, כינוי,‬ ‫תחביבים‬‫מאפייני הקשר‬ ‫תפקיד, סביבה,‬ ‫תנאי עבודה,‬ ‫תנאים טכניים,‬‫מוטיבציה ומחסומים‬
 32. 32. ‫פרסונות‬‫"‬ ‫הן‬‫ידידו‬‫הטוב ביותר‬‫של המוצר‬‫"‬ ‫כנס‬‫‪UXStoryTelling‬‬‫מספר 1‬
 33. 33. ‫כתבתי‬‫ספר‬‫בהנחה‬‫לחג האהבה‬ ‫‪.co.il‬‬‫‪UXBook‬‬‫‪/love‬‬
 34. 34. ‫טל פלורנטין.‬ ‫תודה‬‫כל הזכויות שמורות לטל פלורנטין © 2102‬ ‫‪tal@uxvision.net‬‬

×