Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫להכיר‬ ‫נעים‬
‫הדרגתית‬ ‫חשיפה‬
‫הדרגתית‬ ‫חשיפה‬()‫היא‬
‫המסייעת‬ ‫טכניקה‬‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫הקשב‬ ‫למיקוד‬‫באמצעות‬
‫של‬ ‫רק‬ ‫הצגה‬‫הנדרש...
‫לדוגמה‬...
‫נוספות‬ ‫דוגמאות‬
•
‫נוספות‬ ‫דוגמאות‬
•
•
‫נוספות‬ ‫דוגמאות‬
•
•
•
‫נוספות‬ ‫דוגמאות‬
•
•
•
•
‫יתרונות‬
‫בעקבות‬ ‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫חשיפת‬
‫משתמש‬ ‫פעולת‬
‫הנדרש‬ ‫המינימלי‬ ‫המידע‬ ‫הצגת‬
–‫קוגניטיבי‬ ‫עומס‬ ‫הפחתת‬
–‫ה...
‫תמיד‬ ‫עובד‬ ‫זה‬ ‫האם‬?
‫דוגמאות‬
‫המוצ‬‫ר‬
•‫מערכת‬‫להת‬‫מערכות‬ ‫קנת‬
‫חכם‬ ‫ובית‬ ‫אבטחה‬
‫יעד‬ ‫קהל‬
•‫מקצועיים‬ ‫מתקינים‬
‫פלטפורמה‬
•
‫דוגמה‬1:‫מתקדמות‬ ‫הגדרות‬
‫דוגמה‬2:‫החלטות‬ ‫קבלת‬
‫דוגמה‬3:‫קונטקסטואלית‬ ‫עזרה‬
‫לסיכום‬
‫תרחיש‬‫כאשר‬ ‫נשתמש‬...
‫מובנה‬ ‫תהליך‬‫דרך‬ ‫המשתמש‬ ‫את‬ ‫להוליך‬ ‫נרצה‬‫מראש‬ ‫ידוע‬
‫מתקדמות‬ ‫הגדרות‬‫שליטה...
‫נכון‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫איך‬?
‫פעולות‬ ‫או‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫עומס‬ ‫קיים‬ ‫בהם‬ ‫מצבים‬ ‫זהו‬
‫המשתמש‬ ‫משימות‬ ‫את‬ ‫נסחו‬
...
‫למושלמות‬ ‫שהגיע‬ ‫יודע‬ ‫מעצב‬
‫להוסיף‬ ‫מה‬ ‫יותר‬ ‫אין‬ ‫כאשר‬ ‫לא‬
‫להסיר‬ ‫מה‬ ‫יותר‬ ‫כשאין‬ ‫אלא‬
‫דה‬ ‫אנטואן‬-‫ס...
‫תודה‬:(
ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018
ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018
ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018
ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 1 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 2 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 3 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 4 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 5 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 6 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 7 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 8 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 9 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 10 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 11 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 12 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 13 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 14 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 15 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 16 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 17 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 18 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 19 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 20 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 21 ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018 Slide 22
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018

Download to read offline

"תעשה לי את זה מסובך וקשה לשימוש", אמר אף משתמש אף פעם. כולם רוצים ממשק פשוט, קל להבנה, נקי וכל המילים היפות שאנחנו רגילים לשמוע. חשיפה הדרגתית – progressive disclosure – הוא אחד הכלים החשובים בארגז של מאפיין ה-UX, במיוחד במערכות מורכבות. ליאב יציג בהרצאה שלו כמה דוגמאות ייחודיות ליישום של הכלי הזה.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

ליאב נדלר, יוניק יו איי - חשיפה הדרגתית - UXI Live 2018

 1. 1. ‫להכיר‬ ‫נעים‬
 2. 2. ‫הדרגתית‬ ‫חשיפה‬ ‫הדרגתית‬ ‫חשיפה‬()‫היא‬ ‫המסייעת‬ ‫טכניקה‬‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫הקשב‬ ‫למיקוד‬‫באמצעות‬ ‫של‬ ‫רק‬ ‫הצגה‬‫הנדרש‬ ‫המינימלי‬ ‫המידע‬‫המשימה‬ ‫לביצוע‬
 3. 3. ‫לדוגמה‬...
 4. 4. ‫נוספות‬ ‫דוגמאות‬ •
 5. 5. ‫נוספות‬ ‫דוגמאות‬ • •
 6. 6. ‫נוספות‬ ‫דוגמאות‬ • • •
 7. 7. ‫נוספות‬ ‫דוגמאות‬ • • • •
 8. 8. ‫יתרונות‬ ‫בעקבות‬ ‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫חשיפת‬ ‫משתמש‬ ‫פעולת‬ ‫הנדרש‬ ‫המינימלי‬ ‫המידע‬ ‫הצגת‬ –‫קוגניטיבי‬ ‫עומס‬ ‫הפחתת‬ –‫היעילות‬ ‫הגברת‬ –‫טעינה‬ ‫זמני‬ ‫הפחתת‬ –‫תסכול‬ ‫הפחתת‬ –‫השליטה‬ ‫תחושת‬ ‫הגברת‬ –‫שונות‬ ‫מומחיות‬ ‫לרמות‬ ‫התאמה‬
 9. 9. ‫תמיד‬ ‫עובד‬ ‫זה‬ ‫האם‬?
 10. 10. ‫דוגמאות‬
 11. 11. ‫המוצ‬‫ר‬ •‫מערכת‬‫להת‬‫מערכות‬ ‫קנת‬ ‫חכם‬ ‫ובית‬ ‫אבטחה‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬ •‫מקצועיים‬ ‫מתקינים‬ ‫פלטפורמה‬ •
 12. 12. ‫דוגמה‬1:‫מתקדמות‬ ‫הגדרות‬
 13. 13. ‫דוגמה‬2:‫החלטות‬ ‫קבלת‬
 14. 14. ‫דוגמה‬3:‫קונטקסטואלית‬ ‫עזרה‬
 15. 15. ‫לסיכום‬ ‫תרחיש‬‫כאשר‬ ‫נשתמש‬... ‫מובנה‬ ‫תהליך‬‫דרך‬ ‫המשתמש‬ ‫את‬ ‫להוליך‬ ‫נרצה‬‫מראש‬ ‫ידוע‬ ‫מתקדמות‬ ‫הגדרות‬‫שליטה‬ ‫צריכים‬ ‫מומחים‬,‫השאר‬‫בלעדיהן‬ ‫יכולים‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬‫משנה‬ ‫ונתיבי‬ ‫ראשי‬ ‫נתיב‬ ‫קיימים‬ ‫קונטקסטואלית‬ ‫עזרה‬‫להנחיה‬ ‫זקוקים‬ ‫חדשים‬,‫בלעדיה‬ ‫יכולים‬ ‫המומחים‬
 16. 16. ‫נכון‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫איך‬? ‫פעולות‬ ‫או‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫עומס‬ ‫קיים‬ ‫בהם‬ ‫מצבים‬ ‫זהו‬ ‫המשתמש‬ ‫משימות‬ ‫את‬ ‫נסחו‬ ‫לחלקים‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫חלקו‬ ‫או‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ ‫העיקרי‬ ‫המידע‬ ‫בין‬ ‫הבחינו‬ ‫חשיבות‬ ‫לפי‬/‫פופולריות‬/‫מומחיות‬ ‫המתאימה‬ ‫העיצוב‬ ‫תבנית‬ ‫את‬ ‫בחרו‬.‫פתרונות‬ ‫כמה‬ ‫שרטטו‬ ‫התלבטות‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫בקלות‬ ‫הנוסף‬ ‫למידע‬ ‫לעבור‬ ‫למשתמש‬ ‫אפשרו‬ ‫אמיתיים‬ ‫משתמשים‬ ‫על‬ ‫האפיון‬ ‫את‬ ‫בידקו‬
 17. 17. ‫למושלמות‬ ‫שהגיע‬ ‫יודע‬ ‫מעצב‬ ‫להוסיף‬ ‫מה‬ ‫יותר‬ ‫אין‬ ‫כאשר‬ ‫לא‬ ‫להסיר‬ ‫מה‬ ‫יותר‬ ‫כשאין‬ ‫אלא‬ ‫דה‬ ‫אנטואן‬-‫סנט‬‫אקזופרי‬ ” “
 18. 18. ‫תודה‬:(

"תעשה לי את זה מסובך וקשה לשימוש", אמר אף משתמש אף פעם. כולם רוצים ממשק פשוט, קל להבנה, נקי וכל המילים היפות שאנחנו רגילים לשמוע. חשיפה הדרגתית – progressive disclosure – הוא אחד הכלים החשובים בארגז של מאפיין ה-UX, במיוחד במערכות מורכבות. ליאב יציג בהרצאה שלו כמה דוגמאות ייחודיות ליישום של הכלי הזה.

Views

Total views

3,517

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3,260

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×