Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

יעל ריינהולד - חושב גלובלי? דבר לוקאלי

1,723 views

Published on

הרצאה של יעל ריינהולד, מנהלת חבר לוקליזציה, בנושא לוקליזציה, אינטרנציונליזציה וגלובליזציה. התהליכים הקשורים בהתמרה של מוצרים דיגיטליים מתרבות ושפה אחת לתרבות ושפה אחרת.
ההרצאה התקיימה בערב של חוויית משתמש ישראל,
UXI.org.il
ב-23/2/2011, בבית ציוני אמריקה.

לאירועים נוספים:
http://uxi.org.il/events

חבר לו

Published in: Technology
 • Be the first to like this

יעל ריינהולד - חושב גלובלי? דבר לוקאלי

 1. 1. ‫מי אנחנו?‬‫• חבר לוקליזציה, חברת-בת של חבר המתרגמים, חברת‬ ‫התרגום הגדולה והותיקה בישראל‬ ‫• קיימת כישות עצמאית כ-4 שנים‬‫• מבצעת עבור חבר המתרגמים את פרויקטי הלוקליזציה‬ ‫ופרויקטי התרגום שדורשים מיומנויות טכנולוגיות‬
 2. 2. ‫חושב גלובלי? דבר לוקלי!‬‫שיפור חוויית המשתמש בעזרת גלובליזציה נכונה‬
 3. 3. ‫אז על מה נדבר היום?‬
 4. 4. ‫מונחי יסוד‬ ‫•‬ ‫קצת יותר לעומק‬ ‫•‬‫איך זה נעשה במציאות?‬ ‫•‬ ‫מתרגמים וכלים‬ ‫•‬ ‫עשה ואל-תעשה‬ ‫•‬
 5. 5. ‫אותו משחק, ארצות שונות‬ ‫זכויות יוצרים: ‪nerfnow.com‬‬
 6. 6. ‫מונחי יסוד‬‫קצת יותר לעומק‬‫איך זה נעשה במציאות?‬‫מתרגמים וכלים‬‫עשה ואל-תעשה‬
 7. 7. ‫אינטרנציונליזציה - ‪i18n‬‬ ‫• שינוי המוצר כך ש:‬‫– לא יכיל מאפיינים תרבותיים ספציפיים )שאינם נחוצים(‬ ‫– יוכל לתמוך במאפיינים התרבותיים של כל שוק יעד‬
 8. 8. ‫לוקליזציה - ‪l10n‬‬ ‫• התאמת המוצר לשוק יעד ספציפי‬
 9. 9. ‫גלובליזציה - ‪g11n‬‬ ‫• אינטרנציונליזציה + לוקליזציה = גלובליזציה‬ ‫• מוצר שתומך בכל שוק יעד אפשרי = מוצר גלובלי‬ ‫גלובליזציה‬ ‫לוקליזציה‬ ‫אינטרנציונליזציה‬ ‫• שיניתם תהליכים‬ ‫עסקיים כדי לתמוך‬ ‫בלקוחות ברחבי‬ ‫• ביצעתם את השינויים‬ ‫• תכננתם ופיתחתם את‬ ‫העולם, בכל שפה,‬ ‫הנחוצים במוצרים כדי‬ ‫המוצרים כך שהם‬ ‫מדינה או תרבות‬ ‫להתאים אותם,‬ ‫נקיים מרכיבים‬‫שנדרשות. עשיתם זאת‬ ‫תרבותית וטכנית,‬ ‫ששייכים לתרבות‬ ‫בעזרת התהליכים‬ ‫לתרבות היעד‬ ‫מסויימת, וניתן לבצע‬ ‫הטכניים של‬ ‫בהם לוקליזציה בקלות‬ ‫אינטרנציונליזציה‬ ‫ולוקליזציה‬
 10. 10. ‫מונחי יסוד‬‫קצת יותר לעומק - אינטרנציונליזציה‬‫איך זה נעשה במציאות?‬‫מתרגמים וכלים‬‫עשה ואל-תעשה‬
 11. 11. ‫‪ - i18n‬תמיכה בשפות, ‪Unicode‬‬ ‫• תמיכה בתקן‬ ‫יוניקוד‬ ‫)‪(Unicode‬‬ ‫מהווה שלב‬ ‫בסיסי‬ ‫בהתאמת‬ ‫תשתית‬ ‫התוכנה/אתר‬ ‫עבור כל שפת‬ ‫יעד אפשרית‬ ‫• כלים וקטעי‬ ‫קוד ישנים‬ ‫עשויים‬ ‫להשתמש‬ ‫בקידודי טקסט‬ ‫שאינם תואמים‬ ‫לשפת היעד‬
 12. 12. Unicode ,‫ - תמיכה בשפות‬i18n www.badhebrew.com :‫דוגמה מהאתר‬
 13. 13. ‫‪ ?i18n‬אפשר פשוט לתרגם, לא?‬ ‫אדום – חוסר מקום לטקסטים‬‫צהוב – טקסטים ‪hard-coded‬‬ ‫כחול – סמל מטבע שגוי‬
 14. 14. ‫‪ - i18n‬הגדרות אזוריות‬‫• מתי ייפגשו גרמני ואמריקאי אם תאריך הפגישה הוא‬ ‫1102/11/3?‬ ‫• שלושים מעלות בחוץ! כפכפים או מגלשיים?‬ ‫• כמה כסף זה 521,1 דולר?‬
 15. 15. ‫‪ - i18n‬שעות / מספרים / תאריכים‬ ‫צרפתית‬ ‫שפות מזרח רחוק‬ ‫אנגלית‬ ‫‪DD/MM/YYYY‬‬ ‫‪YYYY/MM/DD‬‬ ‫‪MM/DD/YYYY‬‬ ‫העשירי למרץ, 1102 =‬ ‫העשירי למרץ, 1102 =‬ ‫העשירי למרץ, 1102 =‬ ‫תאריכים‬ ‫1102/01/30‬ ‫01/30/1102‬ ‫1102/01/30‬ ‫סמל המטבע מופיע‬ ‫סמל המטבע מופיע לפני‬ ‫סמל המטבע מופיע לפני‬ ‫לאחר המספר עם רווח‬ ‫המספר ללא רווח‬ ‫המספר ללא רווח‬ ‫מטבעות‬ ‫001 דולר = $ 001‬ ‫001 דולר = 001$‬ ‫001 דולר = 001$‬ ‫פסיק‬ ‫נקודה‬ ‫נקודה‬ ‫מפריד עשרוני‬‫עשר נקודה חמש = 5,01‬ ‫עשר נקודה חמש = 5.01‬ ‫עשר נקודה חמש = 5.01‬ ‫רווח‬ ‫פסיק‬ ‫פסיק‬ ‫מפריד אלפים‬ ‫אלף מאה = 001 1‬ ‫אלף מאה = 001,1‬ ‫אלף מאה = 001,1‬
 16. 16. ‫ - משתנים ומחרוזות משורשרות‬i18n• “The %1 %2 been deleted” – %1 = • “file” • “folder” • “files” • “folders” – %2 = • “has” • “have”
 17. 17. ‫‪ - i18n‬טקסט ללא הקשר‬ ‫הצג מצב?‬‫מצב תצוגה?‬ ‫תיקו?‬ ‫הגרלה?‬ ‫צייר?‬
 18. 18. ‫‪ - i18n‬טקסט ללא הקשר‬ ‫תיקו?‬ ‫הגרלה?‬
 19. 19. ‫מונחי יסוד‬‫קצת יותר לעומק - לוקליזציה‬‫איך זה נעשה במציאות?‬‫מתרגמים וכלים‬‫עשה ואל-תעשה‬
 20. 20. ‫‪ - l10n‬תרגום / יותר מתרגום‬ ‫• התאמה לתרבות:‬ ‫שימוש בגוף/מגדר נכונים‬ ‫–‬ ‫סגנון שמתאים לקהל היעד‬ ‫–‬ ‫איקונוגרפיה מקובלת‬ ‫–‬ ‫משמעויות של צבעים‬ ‫–‬ ‫התחשבות בנושאים חברתיים / משפטיים / פוליטיים‬ ‫–‬ ‫• שימוש בכלים טכנולוגיים‬ ‫– זיכרון תרגומי‬ ‫– כלי עזר לתרגום )‪(CAT‬‬ ‫– עבודה על קובצי קוד‬
 21. 21. ‫‪ - l10n‬הבדלים תרבותיים‬ ‫מזרח תיכון‬ ‫אפריקה‬ ‫מזרח רחוק‬ ‫אירופה / צפון אמריקה‬‫קדושה, צבע לאומי‬ ‫בגידה, גירוש שדים,‬ ‫מודעות סביבתית,‬ ‫שחיתות, טבע‬ ‫ירוק‬ ‫)מצרים(, פוריות‬ ‫איסלאם, חיים, היי-טק‬ ‫התחדשות, צמיחה, כסף‬‫מזל טוב )מצרים,‬ ‫עושר, אגרסיביות,‬ ‫שמחה, חתונה, מזל טוב,‬ ‫סכנה, עצירה, אהבה,‬ ‫אדום‬ ‫איראן(‬ ‫מזל טוב‬ ‫חיים ארוכים‬ ‫תשוקה, עוצמה‬ ‫קדושה, קיסרות/מלוכה,‬ ‫תקווה, שמחה, פחדנות,‬‫אבל, כח, אלימות‬ ‫אבל, עושר‬ ‫צהוב‬ ‫מסחר, אומץ‬ ‫חולשה, סכנות, חום‬ ‫לוויות, קור, סטריליות,‬ ‫מעמד, קדושה,‬ ‫מחלה )אתיופיה(,‬ ‫נישואים, שלום, טוהרה,‬ ‫מוות, חוסר מזל, חוסר‬ ‫לבן‬ ‫שלום‬ ‫מזל טוב, ניקיון‬ ‫מוות ולוויות )איטליה(‬ ‫שמחה‬ ‫הגנה, גן עדן,‬ ‫חיוביות, שמחה‬ ‫חיי נצח, קרישנה )הינדו(‬ ‫רוגע, ניקיון, בריאות, אמון‬ ‫כחול‬ ‫רוחניות, קדושה‬
 22. 22. ‫‪ - l10n‬הבדלים תרבותיים‬
 23. 23. ‫‪ - l10n‬למה לי פוליטיקה עכשיו‬ ‫מפת ישראל, בלי השטחים, בלי רמת‬ ‫•‬ ‫הגולן‬ ‫סין וטייוואן‬ ‫•‬ ‫‪ Medal of Honor‬והטליבאן‬ ‫•‬
 24. 24. ‫‪ - l10n‬דרישות משפטיות‬‫• האם צריך לתרגם לשפות ספציפיות כדי למכור את המוצר‬ ‫לארגונים ממשלתיים?‬‫• האם אפשרויות הרכישה שאתם מציעים חוקיות/מקובלות?‬ ‫• האם האחריות שאתם מספקים חוקית?‬
 25. 25. ‫‪ - l10n‬התאמת הממשק לשפת היעד‬ ‫מזה‬ ‫לזה‬
 26. 26. ‫מונחי יסוד‬‫קצת יותר לעומק - גלובליזציה‬‫איך זה נעשה במציאות?‬‫מתרגמים וכלים‬‫עשה ואל-תעשה‬
 27. 27. ‫מתמיכה ראשונית עד לחוויית משתמש‬ ‫מושלמת‬
 28. 28. ‫מונחי יסוד‬‫קצת יותר לעומק‬‫איך זה נעשה במציאות?‬‫מתרגמים וכלים‬‫עשה ואל-תעשה‬
 29. 29. ‫תהליך הגלובליזציה‬
 30. 30. ‫תהליך לוקליזציה - לפני התרגום‬
 31. 31. ‫תהליך לוקליזציה - תרגום‬
 32. 32. ‫תהליך לוקליזציה - עדכונים‬
 33. 33. ‫מונחי יסוד‬‫קצת יותר לעומק‬‫איך זה נעשה במציאות?‬‫מתרגמים וכלים‬‫עשה ואל-תעשה‬
 34. 34. ‫כלי תרגום - זיכרון תרגומי‬
 35. 35. ‫כלי תרגום - הפרדה בין קוד לתוכן‬<head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <meta http-equiv="Refresh" content="0;URL=web/index.html" /> <title><b>MediHelp</b> International - medical assistance and health care services.</title></head> ‫ככה זה נראה‬ ‫בתוך כלי‬ ‫התרגום‬
 36. 36. ‫ניתן לעבוד על‬ ‫כלי תרגום - הקשר חזותי‬ ‫סוגים רבים של‬‫קובצי מקור, אפילו‬ ‫תצוגה "חיה" של‬ ‫קבצים בינאריים‬ ‫הרכיב המתורגם‬ ‫מספקת הקשר‬ ‫חזותי חשוב‬‫רשימה הירארכית‬ ‫של הרכיבים‬‫המיועדים לתרגום‬ ‫מחרוזות הטקסט‬ ‫לתרגום בתוך‬ ‫הרכיב‬
 37. 37. ‫מה המתרגמים יודעים לעשות )ומה לא(‬ ‫יודעים לתרגם חומרים בתחום הרלבנטי‬ ‫•‬ ‫יודעים לעקוב אחר ההתפתחויות האחרונות בשפה‬ ‫•‬ ‫יודעים לעבוד עם כלי עזר לתרגום‬ ‫•‬ ‫יודעים את שפת היעד יותר טוב מאיתנו‬ ‫•‬ ‫לא יודעים לתכנת‬ ‫•‬ ‫לא מכירים את המוצר כמו שאתם מכירים אותו‬ ‫•‬ ‫לא יודעים לנחש מראש העדפות סגנוניות שלכם‬ ‫•‬
 38. 38. ‫מונחי יסוד‬‫קצת יותר לעומק‬‫איך זה נעשה במציאות?‬‫מתרגמים וכלים‬‫עשה ואל-תעשה‬
 39. 39. ‫הנה מה שאתם צריכים לזכור‬‫ודאו שכל רכיבי המוצר תומכים‬ ‫6.‬ ‫חשבו על גלובליזציה עוד‬ ‫1.‬ ‫בשפת היעד בצורה מלאה‬ ‫בתכנון הראשוני של המוצר‬ ‫עצבו בצורה שתאפשר‬ ‫7.‬ ‫התייעצו עם מומחה בשלב‬ ‫2.‬ ‫התרחבות של הטקסט‬ ‫מוקדם ככל הניתן‬ ‫מתרגם בודד יכול לספק כ-‬ ‫8.‬ ‫מתרגם/סוכנות מקצועיים יוכלו‬ ‫3.‬ ‫0052 מילים איכותיות ביום.‬ ‫לעבוד על קובצי המקור‬ ‫תכננו בהתאם!‬ ‫זיכרו לתת למתרגמים כמה‬ ‫4.‬ ‫הקציבו משאבים לבדיקות ‪QA‬‬ ‫9.‬ ‫שיותר הקשר והימנעו משרשור‬ ‫נפרדות ללוקליזציה‬ ‫מחרוזות וממשתנים‬‫כחול הוא הצבע הבטוח והחיובי‬ ‫01.‬ ‫השתמשו במינוחים עקביים,‬ ‫5.‬ ‫ביותר לעיצובים שלכם‬ ‫כבר בשפת המקור‬
 40. 40. ‫תודה על תשומת לב‬ yaelr@heverlocal.com www.heverlocal.com 03-5190777

×