A Enerxía Nuclear

579 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A Enerxía Nuclear

 1. 1. A Enerxía Nuclear Uxía Martínez López e Fabiola Lamas Álvarez 1ºBACH
 2. 2. A Enerxía Nuclear <ul><li>A enerxía nuclear é un proceso fisicoquímico no que se libera gran cantidade de enerxía (denominada enerxía nuclear),no que se empregan dous métodos principais: </li></ul><ul><li>• A fisión nuclear • A fusión nuclear </li></ul>
 3. 3. A Fisión Nuclear <ul><li>Chamamos fisión nuclear á división do núcleo dun átomo. O núcleo convértese en diversos fragmentos cunha masa case igual á metade da masa orixinal de máis de dous ou tres neutróns. A suma das masas destes fragmentos é menor que a masa orixinal, e esta 'falta' de masa converteuse na enerxía que se obtén. A fisión nuclear pode ocorrer cando un núcleo dun átomo pesado captura un neutrón, ou pode ocorrer espontaneamente. </li></ul>
 4. 4. A Fusión Nuclear <ul><li>Consiste na unión de dous átomos que cando se unen liberan unha gran cantidade de enerxía; os núcleos dos átomos están formados por neutróns (non sempre), que teñen unha carga neutra e protóns, cunha carga positiva. Ao intentar achegar un núcleo con outro, ao ter ambos os dous cargas positivas, repélense. Para conseguilo necesítase gran cantidade de enerxía en forma de calor elevando a temperatura a millóns de graos. </li></ul><ul><li>Na fusión nuclear interveñen dous isótopos do hidróxeno: o tirito e o deuterio. O motivo polo cal se utilízan estes isótopos está na súa carga (só teñen un protón), e polo tanto, a forza de repulsión entre eles será menor e non se necesitará tanta enerxía inicial para fusionalos. </li></ul><ul><li>Desta forma cada gramo de Hidróxeno produce sobre 173.000 Quilovatios/hora. </li></ul><ul><li>É unha fonte inesgotable e limpa xa que utiliza o hidróxeno da auga e non xera residuos radioactivos. </li></ul>
 5. 5. Reactor Nuclear <ul><li>Un reactor nuclear é un dispositivo onde se produce unha reacción nuclear controlada. Pódese utilizar para a obtención de enerxía nas centrais nucleares, a produción de materiais fisionables, como o plutonio, para ser usados en armamento nuclear, a propulsión de buques ou de satélites artificiais ou a investigación. Unha central nuclear pode ter varios reactores. Actualmente só producen enerxía de forma comercial os reactores nucleares de fisión, aínda que existen reactores nucleares de fusión experimental. </li></ul>
 6. 6. A Enerxía Nuclear en España <ul><li>A Enerxía nuclear en España é a primeira produtora de enerxía primaria nacional e a segunda fonte de xeración de enerxía eléctrica no país.España conta con dez instalacións nucleares. Entre elas, seis centrais: Almaraz I e II, Ascó I e II, Cofrentes, Santa María de Garoña, Trillo I, con oito reactores. Existe, ademais, unha fábrica de combustible nuclear en Salamanca,Juzbado, e un centro de almacenaxe de residuos radioactivos de baixa e media actividade en Córdoba (O Cabril). O desenvolvemento nuclear español comezou durante o Franquismo tras a Segunda Guerra Mundial, de xeito independente. Aínda que oficialmente se trataba dun programa de uso civil, existía a intención secreta de aplicación militar. Non obstante, non foi ata a apertura do réxime no1950 cando se puido proxectar a primeira central. </li></ul>
 7. 8. Ventaxas e Inconvintes <ul><ul><li>Ventaxas: </li></ul></ul><ul><li>Xera un terzo da enerxía eléctrica que se produce na unión europea </li></ul><ul><li>Evítase a emisión de 700 millóns de toneladas de co 2 por ano á atmosfera. </li></ul><ul><li>Tamén se evitan outras emisións de elementos contaminantes que se xeran no uso de combustibles fósiles. </li></ul><ul><li>Redúcese o consumo das reservas de combustibles fósiles </li></ul><ul><li>Xérase moita enerxía con pouca cantidade de combustible </li></ul><ul><li>Evítanse gastos en transportes, residuos, etc. </li></ul><ul><ul><li>Inconvintes: </li></ul></ul><ul><li>Eliminación de residuos radioactivos </li></ul><ul><li>Accidentes tanto nucleares como no transporte de residuos radioactivos </li></ul><ul><li>Quentamento dos ríos </li></ul><ul><li>Aumento de enfermidades provocadas pola radioactividade </li></ul><ul><li>Contaminación de persoas que traballan con enerxía nuclear </li></ul><ul><li>A contaminación radioactiva do ambiente </li></ul><ul><li>Accidente nuclear </li></ul>
 8. 9. Aproveitamento de enerxía nuclear <ul><li>Durante os últimos decenios, acadáronse logros importantes en campos da enerxía e o medio ambiente, a medicina, a agricultura e a industria, entre outros, en que se aplican amplamente as tecnoloxías nucleares e das radiacións. A súa utilización permítenos, por exemplo, detectar, localizar, representar visualmente e medir o que os nosos ollos non poden ver; destruír células e xermes canceríxenos; localizar recursos hídricos, entre outros. </li></ul>
 9. 10. Fontes <ul><li>http://centros6.pntic.mec.es/ </li></ul><ul><li>http://www.monografias.com/trabajos11/enuc/enuc.shtml#ve </li></ul><ul><li>http://www.redcientifica.com/images/doc200210070300fision_nuclear.gif </li></ul><ul><li>http://eco.microsiervos.com/images/mapa-energia-nuclear-espana.png </li></ul>

×