хичээл 3

2,432 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

хичээл 3

 1. 1. “Иргэний боловсрол “ хичээл / 3-р анги/
 2. 2. Сайн байцгаана уу? Хүүхдүүд ээ !
 3. 3. Сэдэв: Òàâàí õîøóó ìàëûã òàíèõ
 4. 4. Зорилго:Сурагчдад таванхошуу малыгтаниулах, түүний үртөл,àøèã øèìийгмэäýх
 5. 5. Зорилт:Òàâàí õîøóó ìàëûã íýðëýõ,òºë ìàëûí òóõàé.Òàâàí õîøóó ìàëûí àøèã øèìèéã ìýäýõ.Òýæýýìýë àìüòäààñ ÿëãàí òàíèõ.
 6. 6. Таван хошуу малын төлийг нэрлэнэ үү?
 7. 7. Òàâàí òºë /Æîðîî ¿ã/Тугал тугал тоглоно Туул голдоо очино Óíàãà óíàãà òîãëîíî Îíîí ãîëäîî î÷íî Áîòãî áîòãî òîãëîíî Áîãä óóëàíäàà î÷íî Õóðãà õóðãà òîãëîíî Õàäàí äýýã¿¿ð íààäíà Èøèã èøèã òîãëîíî Ýðãýí äýýã¿¿ð íààäíà
 8. 8. Бод малыг ялган дэвтэртээ бич
 9. 9. Òýæýýìýë àìüòàíÒàâàí õîøóó ìàë Áóñàä òýæýýìýë àìüòàä 1 6
 10. 10. Ìàëûí àøèã øèìýý íýðëýýðýé
 11. 11. Áýëãý äýìáýðëèéí ¿ã, õèéæ áóé ¿éë õî¸ðûã çºâ òîõèðóóëààðàé Óñ óðãàìàë òýãø áàéã Óäàìò ñ¿ðýã íü îëîí áàéã Áýë÷ýýð íü øèìòýé áàéã Áÿöõàí òºë íü ò¿ìýí áîëîõ áîëòóãàé Íàéìàí çàíãèëàà áàò ׺äºð íü ýð÷òýé áîëîã Çýëëýñýí óíàãà çýëýýð ä¿¿ðýí áîëîã Çýëëýñýí á¿ð íü çýýð ãºðººñíººñ îëîí áîëîã Ñààñàí ñ¿¿ íü ñàâ ä¿¿ðýã Ñàíàñàí õýðýã íü ñýòãýë÷ëýí á¿òýã
 12. 12. товьёг

×