Planificació i administració de xarxesOSPFXavier Sala PujolarInstitut CendrassosUF 3: Administració avançada de xarxes
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesVector de distància● En els protocols de vector de distància cadarouter nomé...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesVector de distància● Solen tenir problemes quan algunes de lesrutes deixen d...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesEstat denllaç● Els protocols destat denllaç cada node té unmapa sencer de la...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesEstat denllaç● Requereixen que cada node tingui informacióde tota la topolog...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesFuncions dun router1.- Descubrir veïns2.- Enviar i rebre la informaciódestat...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesDescobrir veïns● Es descobreixen veïns a partir dun protocol desalutació– Ta...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesEnviar estat denllaç● Senvien paquets amb lestat dels enllaços alsveïns (al ...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesRouterCrea una BDDamb la informacióde la xarxa● La informació rebuda semmaga...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesSPF● A partir de les dades el router determina el costper arribar a cada nod...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesRouterCrea un arbreamb els camins5 17 1213Taula de rutes● A partir del calcu...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesProtocols● Els protocols destat denllaç més usats són:Protocols de gateway i...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesEstat denllaçOSPF
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesOSPF● És un protocol obert dencaminament interiordestat denllaç● Sha convert...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesOSPF● “Open Shortest Path First” determina el camímés curt cap a un destí a ...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesOSPF● És eficient en lús dels recursos de xarxa– A lhora denviar actualitzac...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesTipus denllaços● Reconeix diferents tipus denllaços:Punt a puntMultipunt sen...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesEnviar estat denllaç● El primer cop senvien tots els enllaços peròdesprés no...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesAutentificar● Pot autentificar la informació dencaminamentque li arribaLaute...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesRouters Cisco● Per permetre el funcionament OSPF en unrouter cisco– El númer...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesRouters Cisco● Com en els altres protocols després esdefineixen les xarxes a...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesRouters Cisco● Lidentificador dàrea dOSPF es fa servir perdesignar a un grup...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesRouter1.- Descubrir veïns OSPF2.- Triar el DR i el BDR3.- Crear adjacències4...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesDescobrir veïns● El procés de descobrir veïns també es fa servirper triar el...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesID del router● LID del router es una adreça IP que esdefineix:1) Amb la coma...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesID del router● Es pot comprovar quin és lID que es fa servirfàcilment:R1(con...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesResoldre problemes● Es poden fer servir diverses comandes perresoldre proble...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesCost dels enllaços● OSPF defineix a cada enllaç un cost queservirà per deter...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesCost dels enllaços● El cost duna ruta és la suma dels costos delcamí a segui...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesCost dels enllaços● Sobretot en enllaços sèrie la velocitat pot serdiferent ...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesCost dels enllaços● La referència a partir de la qual es calcula elcost és 1...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesCost dels enllaços● També es pot definir el cost exacte dun enllaç– Recomana...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesTriar el DR i el BDR● En interfícies connectats a sistemes daccésmúltiple (s...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesTriar el DR i el BDR● La tria dels DR es fa per estalviar trànsit entreroute...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesTriar el DR i el BDR● Els routers només envien la informació al DRR1R3R4R5R6...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesTriar el DR i el BDR● I el DR els envia la informació als routersR1R3R4R5R6R...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesBDRDRTriar el DR i el BDR● El DR sescull segons la prioritat de la interfíci...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesRouters Cisco● Es pot forçar lelecció dun DR canviant laprioritat de la inte...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesDR● Lelecció dun DR comença en el moment enque es connecta el primer router ...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesRedistribuir xarxes● Podem redistribuir xarxes que no estiguin sotaOSPFR1R2R...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesRedistribuir rutes● O bé la ruta per defecteR1R2R3R4R5OSPF 10.0.0.0R4(config...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesMúltiple àrees● En xarxes grans les rutes solen ser un procéscrític● Per sim...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesMúltiple àrees● Àrea 0 (backbone): Connecta les altres àreesentre elles– És ...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesMúltiple àrees● Si només es té una sola àrea es recomanaque sigui làrea 0– D...
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesMúltiple àrees● Àrees stub: Els routers de la frontera nomésenvien una ruta ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

OSPF

510 views

Published on

Descripció del funcionament de OSPF amb exemples de la configuració en routers CISCO (catalan)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
510
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • També permet enllaços: Punt a multipunt Virtuals
 • Area Regular: area difernete al backbone que contiene interna y externas rede. Stub Area : area diferente al backbone que solo contiene rutas internas y un default gateway Totally Stubby : propietaria de cisco, es uan area stub que solo contine rutas de su propia area. Not-so-stubby (NSSA):Contiene rutas internas, rutas deistribuidas y ruta por defecto de manera opcional. Totally- NSSA:Propietario de cisco solo contiene rutas de su propia area, rutas distrubuidas de otros proceso de ruteo y ruta por defecto.
 • OSPF

  1. 1. Planificació i administració de xarxesOSPFXavier Sala PujolarInstitut CendrassosUF 3: Administració avançada de xarxes
  2. 2. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesVector de distància● En els protocols de vector de distància cadarouter només té informació sobre el següentsalt
  3. 3. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesVector de distància● Solen tenir problemes quan algunes de lesrutes deixen de ser correctes– Fins que tornen a convergir (i sol ser unprocés lent)● Problema del “compte a Infinit”● Els paquets dactualització poden ser moltgrans
  4. 4. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesEstat denllaç● Els protocols destat denllaç cada node té unmapa sencer de la xarxa
  5. 5. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesEstat denllaç● Requereixen que cada node tingui informacióde tota la topologia– La informació sha de passar a tots els nodes dela xarxa– Altrament els resultats poden no ser bons● Garanteixen que la xarxa convergiràràpidament– Cada node calcula els seus propis camins
  6. 6. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesFuncions dun router1.- Descubrir veïns2.- Enviar i rebre la informaciódestat denllaç3.- Crear una base de dadesamb els enllaços4.- Calcular la tauladencaminamientEstatdenllaç
  7. 7. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesDescobrir veïns● Es descobreixen veïns a partir dun protocol desalutació– També es fa servir per controlar que el veí encaraestà viuR1R2R3R1R1R2R3
  8. 8. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesEnviar estat denllaç● Senvien paquets amb lestat dels enllaços alsveïns (al arrancar o quan hi ha canvis)– Informació (ID, tipus denllaç, ample de banda,..)R1R2R3OKR1: Ethernet 10.0.0.0/24R1->R3 Ethernet 192.168.0.3/24 Cost: 1R1->R2 Ethernet 192.168.0.5/24 Cost: 5EsReenvia als veïns
  9. 9. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesRouterCrea una BDDamb la informacióde la xarxa● La informació rebuda semmagatzema perpoder calcular les rutes a cada node...
  10. 10. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesSPF● A partir de les dades el router determina el costper arribar a cada nodeR1R2R3R4R5510520510costR1 -> R2 5R1 -> R2 ->R3 10R1->R4 10R1->R2->R3->R5 15R1->R4 10R1->R4->R5 20R1->R4->R3 30R1->R4->R3->R5 35R1->R4->R2 25R1->R2->R3->R4 30R1->R2->R3-R4->R5 40
  11. 11. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesRouterCrea un arbreamb els camins5 17 1213Taula de rutes● A partir del calculat es determina quina és lamillor ruta (sovint amb algorisme SPF)
  12. 12. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesProtocols● Els protocols destat denllaç més usats són:Protocols de gateway interiorProtocols de gatewayexteriorVector de distància Estat denllaç Vector de rutaRIP IGRP EGPRIPv2 EIGRP OSPFv2 IS-IS BGPv4RIPng EIGRP_IPv6 OSPFv3 IS-IS_IPv6 BGPv4_IPv6SenseclasseambclasseIPv6
  13. 13. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesEstat denllaçOSPF
  14. 14. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesOSPF● És un protocol obert dencaminament interiordestat denllaç● Sha convertit en lestàndard per xarxes grans
  15. 15. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesOSPF● “Open Shortest Path First” determina el camímés curt cap a un destí a partir del “cost”darribar-hi– El cost no es defineix gaire concretament● La paraula “Open” ve donada perquè es faservir lalgorisme “Shortest Path First (SPF)” deDijkstra– Aquest algorisme no és propietat de caporganització ni empresa.– Es lliure per ser usat per qualsevol
  16. 16. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesOSPF● És eficient en lús dels recursos de xarxa– A lhora denviar actualitzacions– Convergeix ràpidament● Pot funcionar amb VLSM, supernetting isumarizació● Pot fer encaminament segons el tipus de serveique el traspassa● Pensat per suportar xarxes jerarquiques– O sigui per xarxes de grans dimensions– Dissenyat per operar amb un protocol exterior(com BGP)
  17. 17. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesTipus denllaços● Reconeix diferents tipus denllaços:Punt a puntMultipunt sensedifusióMultipunt ambdifusióEthernet, FDDI, ...PPP ...Frame Relay, X.25 ...
  18. 18. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesEnviar estat denllaç● El primer cop senvien tots els enllaços peròdesprés només senvien els canvis que esdetectin (noves xarxes, enllaços que deixen defuncionar, ... )R1R2R3OKR1: 10.0.0.0/24R1->R3 DownEsReenvia als veïns
  19. 19. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesAutentificar● Pot autentificar la informació dencaminamentque li arribaLautentificació ésper interfícieEs rebutgen lesque no quadrin
  20. 20. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesRouters Cisco● Per permetre el funcionament OSPF en unrouter cisco– El número és lidentificador de procés i ha destarentre 1 i 65535● No cal que sigui el mateix en tots els routers ni quesigui lidentificador de sistema autònomR1 (config)# router ospf 1R2 (config)# router ospf 1R1 R2
  21. 21. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesRouters Cisco● Com en els altres protocols després esdefineixen les xarxes a distribuir i per on es faR1 (config-router)# network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0R1 (config-router)# network 10.1.0.1 0.0.0.3 area 0Fa0/0: 10.1.0.1/30Fa0/1: 192.168.0.0/24R1255.255.255.255255.255.255.252--------------------------------0. 0. 0. 3-
  22. 22. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesRouters Cisco● Lidentificador dàrea dOSPF es fa servir perdesignar a un grup de routers que compartiraninformació sobre lestat denllaç1 02Si hi ha un error en unaàrea no caldrà recalculartota la xarxa. Nomésaquella àreaPermet fer jerarquies i pertant millorar el resum derutes
  23. 23. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesRouter1.- Descubrir veïns OSPF2.- Triar el DR i el BDR3.- Crear adjacències4.- Sincronitzar bases dedades5.- Calcular la tauladencaminamient6.- Anunciar els estats delsenllaçosOSPF
  24. 24. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesDescobrir veïns● El procés de descobrir veïns també es fa servirper triar el Designated Router (DR)– En el procés shi envia lID del routerR1R2R3ID: R1R1ID: R2ID: R3
  25. 25. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesID del router● LID del router es una adreça IP que esdefineix:1) Amb la comanda router-id2) La interfície Loopback amb la IP més alta3) La interfície de xarxa amb la IP més altaR1(config-router)# router-id 192.168.4.5Sha danar amb compte amb les IDduplicades ja que poden fer que la xarxa novagi bé
  26. 26. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesID del router● Es pot comprovar quin és lID que es fa servirfàcilment:R1(config)# show ip protocolsRouting Protocol is "ospf 1"Outgoing update filter list for all ...Incoming update filter list for all ...Router ID 192.168.10.5Number of areas in this router is 1. 1 ...Maximum path: 4R1192.168.10.5 192.168.8.1172.16.1.17fa0/0fa0/1fa0/2
  27. 27. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesResoldre problemes● Es poden fer servir diverses comandes perresoldre problemes amb OSPF● Una de les més interessants ésR1# show ip ospf neighborNeighbor ID Pri State Dead Time Address Interface192.168.10.9 1 FULL/DR 00:00:38 192.168.10.2 fa0/0192.168.10.10 1 FULL/DR 00:00:38 192.168.10.6 fa0/1R1# show ip protocols...R1# show ip ospf...R1# show ip ospf interfaces...
  28. 28. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesCost dels enllaços● OSPF defineix a cada enllaç un cost queservirà per determinar el millor camíR1R2R3R4R5101010641701En Cisco IOS el cost estàbasat en el seu ample debanda108Ample de banda
  29. 29. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesCost dels enllaços● El cost duna ruta és la suma dels costos delcamí a seguirR1R2R3R4R5101010641701Camí de R1 a R5R1->R2 10R2->R3 10R3->R1 121
  30. 30. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesCost dels enllaços● Sobretot en enllaços sèrie la velocitat pot serdiferent de lample de banda per defecte. Espot “ajustar”:– Cisco defineix per defecte 1,544 K en elsenllaços sèrieR1(config)# interface fa0/0R1(config-if)# bandwidth 256
  31. 31. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesCost dels enllaços● La referència a partir de la qual es calcula elcost és 100 Mbps– Això fa que sigui el mateix per 100 Mbs, que per1Gbps, que per 10 Gbps● Es pot canviar la referència de càlcul a 10Gbpsfent servir:R1(config-router)# auto-cost reference-bandwith 10000
  32. 32. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesCost dels enllaços● També es pot definir el cost exacte dun enllaç– Recomanable si tenim routers que no són deCisco que poden fer servir un sistema diferentR1(config)# interface fa0/0R1(config-if)# ip ospf-cost 70X
  33. 33. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesTriar el DR i el BDR● En interfícies connectats a sistemes daccésmúltiple (switch, ...) el sistema requereix triar unDRNo necessiten triar DR!Han de triar DR!Però en enllaços Ethernet es fa.Per si de cas ...
  34. 34. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesTriar el DR i el BDR● La tria dels DR es fa per estalviar trànsit entreroutersR1R3R4R5R6R2Segons OSPFtothom ha dedescobrir i enviarla informació alsveïnsI sha de ferregularment percomprovar queestan vius!
  35. 35. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesTriar el DR i el BDR● Els routers només envien la informació al DRR1R3R4R5R6R2No contacten entreells, només amb elDRCom que senvia enmulticast el BackupDR també en prennotaDR224.0.0.6
  36. 36. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesTriar el DR i el BDR● I el DR els envia la informació als routersR1R3R4R5R6R2El DR és la peçaclau del sistema:● Si no funciona totfallarà● Per això sempresescull un DRde reservaBackup DR(BDR)DR224.0.0.5
  37. 37. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesBDRDRTriar el DR i el BDR● El DR sescull segons la prioritat de la interfícieR1R3R4R5R6R2Sescull el que la témés alta com a DR iel segon és el BDREls empats esresolen per lID mésgran● Els de prioritat 0mai poden serescollits● La prioritat 1 és laque hi ha perdefecte413120
  38. 38. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesRouters Cisco● Es pot forçar lelecció dun DR canviant laprioritat de la interfície (0 .. 255)● Sha de tenir en compte que un cop triat el DRja no es canviarà fins que:– Falli el DR– Falli el procés OSPF en el DR– Falli la interfície daccés múltipleR1(config)# interface fa0/0R1(config-if)# ip ospf priority 7
  39. 39. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesDR● Lelecció dun DR comença en el moment enque es connecta el primer router al switch– Per tant sha danar amb compte a lhora diniciarels routersR1R3R4R5R6R2Primer elque vullque siguiel DRDesprésel BDRI desprésels altres
  40. 40. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesRedistribuir xarxes● Podem redistribuir xarxes que no estiguin sotaOSPFR1R2R3R4R5OSPF 110.0.0.0/24R4(config-router)# redistribute connected subnets10.0.0.0/24
  41. 41. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesRedistribuir rutes● O bé la ruta per defecteR1R2R3R4R5OSPF 10.0.0.0R4(config-router)# default-information originatedefaultdefault
  42. 42. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesMúltiple àrees● En xarxes grans les rutes solen ser un procéscrític● Per simplificar les rutes OSPF defineix àreesde diferents tipus– Àrea 0 (backbone): per connectar les altres àrees– Àrees regulars: Conté xarxes internes i externes– Àrees stub: Només té rutes internes i gateway– Àrees totalment stub: Només rutes internes(propietaria de Cisco)– Àrees NSSA, totalment NSSA: Rutes internes,distribuïdes daltres processos i gateway (opcional o no)
  43. 43. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesMúltiple àrees● Àrea 0 (backbone): Connecta les altres àreesentre elles– És necessària si volem que es connectin– Si alguna no hi connecta caldrà un enllaç virtual1 023 Virtual
  44. 44. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesMúltiple àrees● Si només es té una sola àrea es recomanaque sigui làrea 0– Daquesta forma no hi haurà problemes si laxarxa creix0
  45. 45. Administració de Sistemes Informàtics i XarxesMúltiple àrees● Àrees stub: Els routers de la frontera nomésenvien una ruta per defecte als altres1 02R1(config-router)# area 1 stub

  ×